Dekapole Tanzánie | Léto 2021

Hostující evangelisté

Mbeya, Tanzánie

Daniel Garcia

Celé místo ovládla divoká vlna spasení a Boží moci, která uzdravovala nemocné a přinášela zástupům osvobození! Lidé odhazovali hole a berle! Mnozí…

Dodoma, Tanzánie

Joe Turnbull

Zatímco jsem lidem vyprávěl příběhy a ilustrace, panovala mezi nimi radost a smích. Projevovala se ale i temnota a o ní bylo i mé dnešní poselství – o…

Morogoro, Tanzánie

Evelina Smane

Odezva lidí byla neskutečná. Stejná Boží láska, která mě kdysi vytrhla z království temnoty a přenesla do království Ježíše Krista, teď před mými…

Iringa, Tanzánie

Dr. Roselyne Ayeola

Pořád mi jde hlava kolem ze všech průlomů, kterých jsme byli svědky. Projevovalo se mnoho démonů, osvobozovací stan se zcela zaplnil, několik lidí po…

Tunduma, Tanzánie

Michael Job

Více než třetině obyvatel města, kteří ten večer přišli, jsem kázal o moci Ježíšovy krve. Všichni uslyšeli evangelium a tisíce přítomných učinily…

Mbeya, Tanzánie

Gary Smith

Lidé plakali, volali k Pánu, třásli se od hlavy k patě v Boží přítomnosti, byli uvolňováni z démonických pout. Toto je MOC evangelia Ježíše Krista!

Dodoma, Tanzánie

Paul Maurer

Opět vysvitlo slunce a vytlačilo dešťové mraky pryč. Jakoby nám Bůh naznačoval, že má vše pod kontrolou a že chystá něco velkého!

Morogoro, Tanzánie

Jared Horton

Na pódiu okolo mě pastoři plakali, když viděli nadpřirozené vylití zázraků, které se jim odehrávaly přímo před očima.

Iringa, Tanzánie

Daniel King

Už první večer kampaně přišly desítky tisíc lidí. Kázal jsem na téma „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ Když jsem vyhlásil výzvu ke spasení,…

Tunduma, Tanzánie

David Rotärmel

Pořád jsem ještě v údivu nad tím, co se stalo v Tanzánii během Operace Dekapole!