Operace Dekapole – Zambie

Sedmiletý chlapec poprvé v životě chodí!

Tento týden se radujeme z dění v Zahradní čtvrti – „uzavřené oblasti“ Lusaky pro niž platí, že většina tamních obyvatel málokdy opouští její hranice. Po dobu pěti dnů jsme tam ale přinesli evangelium každému až ke dveřím.

První večer přijel evangelista Daniel Kolenda, který kampaň zahájil jednoduchým křišťálově čistým poselstvím evangelia. Představil lidem evangelisty Garyho Smithe a Jareda Hortona spolu s evangelistou Gabrielem Garciou, který na shromážděních také pomáhal s modlitbami za nemocné.

Po zbytek kampaně naní tito Boží muži kázali a každý večer vyhlašovali Ježíšovo evangelium. Zlomili kletby nad celou oblastí, modlili se za křty v Duchu svatém a za uzdravení nemocných. Každý večer pak byli svědky spasení, znamení, divů a zázraků!

Zde je několik mocných vrcholných okamžiků ze Zahradní čtvrti Lusaky v Zambii!

Tento sedmiletý invalidní chlapec se poprvé v životě postavil a chodil! Na podium ho přivedla jeho teta, se kterou byl na kampani, a svědčila o Boží moci, která v těle chlapce vykonala tvořivý zázrak.
Tento sedmiletý invalidní chlapec se poprvé v životě postavil a chodil! Na podium ho přivedla jeho teta, se kterou byl na kampani, a svědčila o Boží moci, která v těle chlapce vykonala tvořivý zázrak.

Ve čtvrtek, druhý večer, vzrostl zástup o 33%! Jared kázal jasné poselství evangelia o Zacheovi. Když se pak zeptal, kdo chce přijmout Ježíše za svého osobního spasitele, vyletěly po celé ploše do vzduchu ruce a tisíce odpověděly na evangelium.

V pátek večer kázal evangelista Gary Smith mocné poselství o moci Ježíšovy krve. Následně v Ježíšově jménu zlomil moc čarodějnictví a spálil mnoho čarodějnických předmětů, které lidé na evangelizační plochu donesli, protože jsou teď znovuzrozenými křesťany. Zatímco modlářské předměty hořely, zástup se radoval a velice oslavoval Boha!

V sobotu proběhl „Večer Ducha svatého“ a tisíce lidí přijaly křest v Duchu svatém. Během závěrečného večera kampaně přinesl evangelista Gary Smith mocné slovo o zákonu spasení. Naposledy jsme nahodili sítě a tisíce dalších lidí učinily rozhodnutí pro Krista. Evangelista Gabriel Garcia se naposledy pomodlil za nemocné a stalo se mnoho nádherných zázraků.

Řekla nám, že po dobu čtyř let „chodila jako kachna“, sehnutá v bolestivém předklonu. Přijala úplné uzdravení, vzpřímila se a se vztyčenou hlavou přecházela po podiu!
Řekla nám, že po dobu čtyř let „chodila jako kachna“, sehnutá v bolestivém předklonu. Přijala úplné uzdravení, vzpřímila se a se vztyčenou hlavou přecházela po podiu!
Evangelista Gary Smith promluvil slovo poznání o tom, že v Ježíšově jménu mizí šamanské jizvy a tetování. První žena, která přišla na podium vydávat svědectví, popsala, jak jí z břicha zmizely zmíněné jizvy z dětství!
Evangelista Gary Smith promluvil slovo poznání o tom, že v Ježíšově jménu mizí šamanské jizvy a tetování. První žena, která přišla na podium vydávat svědectví, popsala, jak jí z břicha zmizely zmíněné jizvy z dětství!
Tato žena po dobu čtyř let nemohla otevřít pravou ruku ani natáhnout prsty. Během modliteb se jí úplně vrátila funkčnost ruky. Ta je teď naprosto pohyblivá a funguje tak, jak má.
Tato žena po dobu čtyř let nemohla otevřít pravou ruku ani natáhnout prsty. Během modliteb se jí úplně vrátila funkčnost ruky. Ta je teď naprosto pohyblivá a funguje tak, jak má.