26. – 30. dubna 2023

Chipata, Zambie

Ještě před zahájením kampaně v Chipatě v Zambii dostali evangelisté Robert Enge a Randy Roberts zprávy od organizátorů kampaně (evangelistů Emmanuela a Debory Cohenových) o neuvěřitelné jednotě a spolupráci mezi tamními církvemi.

Operace Dekapole – Zambie

Exploze zázraků!

V Chipatě, venkovském městě ve východní Zambii, se měla konat vůbec první evangelizační kampaň v historii a očekávání místních křesťanů bylo obrovské.

V Chipatě kázali evangelisté Robert Enge a Randy Roberts a čtvrtý večer kampaně se k nim připojil evangelista Kolenda.
V Chipatě kázali evangelisté Robert Enge a Randy Roberts a čtvrtý večer kampaně se k nim připojil evangelista Kolenda.

Evangelistka Deborah Cohenová se sdílela:

V Chipatě bylo třeba překonat mnoho překážek. První večer evangelista Randy Roberts uspořádal před bohoslužbou zvláštní setkání zaměřené na uzdravování. Již před zahájením kampaně tím budoval víru a očekávání lidí skrze svědectví a krátké poselství o uzdravování. Bylo to skvělé – ale potom nám vypadl generátor. A po chvíli nám vypověděl službu dokonce i záložní generátor! Okamžitě po celé ploše vypadl veškerý zvuk a světla. Každého běžného evangelistu by to možná vyvedlo z míry, ale evangelistu Robertse to nezastavilo. Přesně jak se naučil v evangelizačním výcvikovém táboře CfaN, začal kázat tak hlasitě, jak jen mohl, aniž by vynechal jediný tón. Náš tým běžel nastavit malý přenosný reproduktor, který používáme pro kampaně pro mládež. S malým reproduktorem, který zesiloval zvuk pro více než 30 000 lidí, Randy pokračoval v kázání o uzdravení. Pak, právě když se začal modlit za nemocné, se reproduktoru vybila baterie! Dav byl příliš velký na to, aby ho slyšel, a tak namísto toho začal zpívat náš dvousetčlenný sbor.

JEŽÍŠE ale NIC nezastaví v tom, co chce vykonat! Evangelista Roberts bez zaváhání pokračoval v modlitbách za nemocné z pódia. Lidé ho přes zpěv sboru vůbec neslyšeli. On se však nepřestával modlit, plný víry a očekávání. A víte, co se stalo potom?

Začaly se dít úžasné zázraky!!

Navzdory tomu, že zástup evangelistu neslyšel, se začal dít zázrak za zázrakem. V době, kdy se evangelista Robert Enge chystal kázat evangelizační poselství, se už u pódia utvořila dlouhá fronta lidí, připravených svědčit o tom, jak je Bůh uzdravil. Jakoby ten večer byla zažehnuta nadpřirozená rozbuška.

Slovy evangelisty Roberta Engeho:

Je pro mě životní výsadou být jedním z hostujících evangelistů a kázat evangelium po boku Daniela Kolendy. Stejně tak pokořující pro mě však je smět hrát zásadní roli ve vizi Desetiletí dvojnásobné sklizně, zejména pak násobení. Randy Roberts a já jsme na jedné straně spolupracujícími evangelisty a kážeme každý večer na kampani, zároveň ale trénujeme další dva ohnivé a Duchem naplněné evangelisty.

Emmanuel and Deborah Cohen with Daniel Kolenda
Emmanuel and Deborah Cohen with Daniel Kolenda

Tento mocí nabitý pár, Emmanuel a Deborah Cohenovi, pouze nesloužili po našem boku, ale zároveň ve městě Chipata po několik měsíců jako organizátoři kampaně žili. Oba absolvovali Evangelizační Bootcamp CfaN a několik posledních let s CfaN sloužili v Africe. Místní biskupové a pastoři si velice pochvalovali jejich výjimečnou pracovní etiku a vůdcovství a přičítali jim zásluhy za veliké sjednocení církví před kampaní v jejich městě. Také oni jsou dalším příkladem toho, jak Pán pomáhá CfaN násobit zdroje v rámci Desetiletí dvojnásobné sklizně!

V sobotu, poté co evangelista Kolenda kázal evangelium a přivedl zástupy k patě kříže, se Randy modlil za lidi, aby přijali křest Duchem svatým. Pánův Duch potom mocně zaplavil celou plochu! Vzplála nadpřirozená roznětka! Začal jsem se modlit za nemocné a během chvíle došlo k explozi zázraků! Všude se začaly do vzduchu zvedat desítky berlí, holí a dokonce i invalidních vozíků.

Svědectví

Tento muž pět let používal berli. Když vystoupil na pódium, nedokázal svou radost zadržet – „chodil, skákal a chválil Boha“!
Tento muž pět let používal berli. Když vystoupil na pódium, nedokázal svou radost zadržet – „chodil, skákal a chválil Boha“!
Tato žena si během nehody na motorce zlomila nohu.
Tato žena si během nehody na motorce zlomila nohu. Zatímco se evangelista Randy modlil za nemocné, přijal slovo poznání, že Bůh uzdravuje něčí zlomenou nohu. Jakmile to uslyšela, věděla, že je to pro ni, a udělala opravdový krok víry. Byla okamžitě uzdravena a poprvé po několika měsících dokázala chodit bez opory.
Tato žena měla po sedm let bulku na levém prsu. Navštívila první večer kampaně, a když se následujícího rána probudila, bulka byla pryč!
Tato žena měla po sedm let bulku na levém prsu. Navštívila první večer kampaně, a když se následujícího rána probudila, bulka byla pryč!
Toto jsou slzy radosti! Elijah se narodil hluchý, ale Ježíš otevřel jeho uši.
Toto jsou slzy radosti! Elijah se narodil hluchý, ale Ježíš otevřel jeho uši. Emmanuel testoval jeho sluch, když se postavil za něj a říkal slova jako „Ježíš“ nebo „Haleluja“. Elijah je po něm opakoval. Jeho sluch byl zcela obnoven!

Toto jsou slzy radosti! Elijah se narodil hluchý, ale Ježíš otevřel jeho uši. Emmanuel testoval jeho sluch, když se postavil za něj a říkal slova jako „Ježíš“ nebo „Haleluja“. Elijah je po něm opakoval. Jeho sluch byl zcela obnoven!

V distriktu Chipata žije 327 059 lidí. Během pětidenní kampaně přijalo Ježíše za svého Spasitele 82 489 lidí. Chipata už nikdy nebude stejná!

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)