Evangelism Bootcamp 2024

Zrychlená odpalovací rampa na misijní pole!

Evangelizační výcvikový tábor Bootcamp

Otevřeli jsme registraci na jarní Bootcamp v roce 2024. Od 12. března do 23. června 2024.

V průběhu příštích deseti let vytrénujeme a vystrojíme 20 000 evangelistů k masové evangelizaci a vyšleme je do celého světa. Bootcamp se brzy stane dvouletým tréninkovým program. V tuto chvíli však hledáme vybranou speciální skupinu pro zrychlený trénink začínající na jaře. Namísto tisíců lidí vybereme jen omezený počet studentů. Studium nepotrvá dva roky, ale jen tři měsíce, a bude velice intenzivní. Bude zrychlenou odpalovací rampou na misijní pole pro speciální skupinu lidí.

Přihlaste se dnes

Možná je to i vaše příležitost odpovědět na Boží povolání a urychlyt Boží záměr pro váš život. Budete-li přijati mezi tyto průkopnické studenty evangelizace na výcvikový tábor Bootcamp organizace Kristus pro všechny národy, získáte tím neopakovatelnou životní příležitost. Studenti budou osobně vyškoleni Danielem Kolendou a celým „týmem snů“ Krista pro všechny národy (CfaN), stejně jako i dalšími světově uznávanými evangelisty. Trénink proběhne v našem ústředí v Orlandu na Floridě a potrvá tři měsíce.

 

Tento běh Bootcampu začne na jaře 2024. Tříměsíční intenzivní trénink není určený slaboduchým jedincům. Všestranný výcvik sestávající ze studia i služby je zrychlenou odpalovací rampou na misijní pole. Program kulminuje třítýdenní „závěrečnou zkouškou“, kde uvedete do praxe vše, co jste se naučili ve třídě. Studenti, kteří tímto testem projdou, a úspěšně program zakončí, získají přístup k řadě exkluzivních příležitostí:

 • Otevřené dveře ke kázání po boku našeho kampaňového týmu
 • Udělení kazatelské licence
 • Členství v Evangelizační alianci CfaN
 • Program Velvyslanec CfaN
 • Program Pomocný evangelista CfaN
 • Služba na kampaních
 • Spolupráce s CfaN a našimi partnerskými službami
 • Pokračující trénink
 • Soustavný koučink / mentorink
 • A mnohem více…

Během pouhých třech měsíců budete připravení – váš mysl i duch, duše i tělo – naplnit plány, které s vámi Bůh má při získávání ztracených! Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím velice intenzivního tréninkového programu. Ten se příliš nepodobá biblické škole, ale spíše armádnímu výcviku pro evangelisty – proto nese jméno Bootcamp (Výcvikový tábor). Trénink probíhá čtyři dny v týdnu a navíc od účastníků požaduje i službu mimo čas výuky ve třídě. Vyžaduje plnočasový závazek a přestěhování do Orlanda na dobu výcviku.

Přihlaste se dnes

Jaký je program?

Každé ráno ještě před začátkem výuky se na dvě hodiny sejdete s Ericem Gilmourem nebo jedním z našich dalších instruktorů k času duchovního růstu. Jsou to časy duchovní proměny, kdy se společně modlíme a očekáváme na Boha. Duch svatý se nás na těchto ranních setkáních zas a znovu dotýká, takže se mnohdy stávají jedněmi z nejsilnějších okamžiků celého výcviku. Bývají během nich pokládány duchovní základy, na nichž budete moci stavět po zbytek vašeho života.

Studijní plán a rozvrh výuky

Následující tři hodiny sestávají z dvou vyučovacích hodin a přestávky na oběd mezi nimi. Tyto lekce dokonale vyvažují duchovní, teologický, služební a praktický aspekt. Někdy zahrnují i skupinovou práci, nácvik kázání nebo reakce na různé scénáře vývoje evangelizačních kampaní. Studenti během nich dostávají konkrétní instrukce, okamžitou zpětnou vazbu na svůj výkon a hodnocení ze strany spolustudentů i instruktorů.

Klikněte zde a podívejte se na vzorek tréninku, který obdržíte

On-the-job training (Výcvik při práci)

Na Bootcampu neprobíhá jen akademická výuka – současně s ní je výcvik mimořádně praktický. Klademe důraz na rozvoj vynikajících schopností v naprosto praktických aspektech služby. Absolventi si neodnesou jen teologické znalosti, ale zároveň se naučí pořádat kampaně, sloužit pod Boží mocí a vést evangelizační službu. Výcvik probíhá při práci (on-the-job training), kdy studenti okamžitě aplikují to, co se naučili ve třídě.

Místní evangelizace

Studenti také plánují, pořádají a účastní se pravidelných evangelizací v Orlandu a přilehlých oblastech. Tyto nepřetržité evangelizační aktivity jsou pro ně příležitostmi uvádět do praxe vše, co se naučí ve třídě.

Závěrečný výjezd na misijní pole

Před absolutoriem musí studenti absolvovat třítýdenní výjezd, kde slouží na stovkách evangelizací ve školách, na tržištích, rozích ulic a kampaních pod otevřeným nebem. Díky tomuto výjezdu během několika týdnů přijdou stovky tisíc lidí ke Kristu.

Vykazatelnost

Po příjezdu na Bootcamp je každému studentovi přidělen osobní mentor a kouč, který se s ním následně pravidelně schází. Jedná se o zralé členy týmu CfaN s bohatými zkušenostmi, k nimž patří například Peter Vandenberg, který byl téměř čtyřicet let pravou rukou Reinharda Bonnkeho. Jeri Hill je vdova po skvělém evangelistovi Stevu Hillovi. Jako Hugo pracoval v našem kampaňovém týmu po mnoho let a v současné době vede kampaně pořádané při naší škole. Robert Enge je výkonný asistent Daniela Kolendy. A tak bychom mohli pokračovat. Jen možnost získat k těmto vzácným Božím mužům a ženám přístup a budovat s nimi vztah je výsadou, kvůli níž se vyplatí investovat do studia čas a peníze.

Od studentů se také očekává, že se v pravidelných intervalech postaví před tým svých vedoucích, kteří ohodnotí jejich pokrok a jimž budou vykazatelní. Ne každý student tento výcvik zdárně dokončí. Je sestaven tak, aby připravil studenty na ty nejzátěžovější podmínky reálného světa kampaňových evangelizací. Trénink není snadný a není určený slaboduchým jedincům. Avšak ti, kdo jím projdou, získají pevný základ pro svou budoucí službu.

Partnerství a spolupráce

Studenti, kteří absolvují Bottcamp CfaN získají příležitosti spolupracovat s Kristem pro všechny národy a se svými spolužáky z Bootcampu a Školy evangelizace při různých evangelizačních iniciativách po celém světě. Absolventi získají možnost připojit se k Evangelizační alianci CfaN, která se jednou měsíčně schází online a jednou ročně fyzicky. Tito absolventi pak spolu s CfaN pracují na pořádání kampaní a evangelizací. Mají také příležitost udělení kazatelské licence a reprezentace CfaN jako její „velvyslanci,“ možnosti účasti na předkampaňových mobilizačních evangelizacích a někdy dokonce i příležitost sloužit po boku Daniela Kolendy a týmu CfaN na masových evangelizačních kampaních. Po absolutoriu našim studentům nepopřejeme jen hodně štěstí. Nabízíme jim celoživotní partnerství, přátelství, spolupráci a podporu. Absolventi Bootcampu jsou elitním týmem kvalitně vytrénovaných specialistů pro oblast masové evangelizace, kmenem bratří a sester, kteří pracují společně, vzájemně se podporují a dělají veliké věci pro Boha… společně.

Proces přihlášení

Jestliže hledáte klasickou biblickou školu, není tento program pro vás. Jedná se o velice intenzivní, precizně – až puntičkářsky – propracovaný, specifický výcvik evangelistů, kteří chtějí zasahovat velké masy lidí. Pokud jsi to ty, a jsi ochotný zaplatit cenu, vyplň níže přiložený formulář. Od každého přihlášeného budeme požadovat prohlášení, v němž vyznává, že je ochotný položit život za evangelium a v případě, že by to bylo nutné pro něj skutečně zemřít. Pokud bude vaše přihláška přijata, zkontaktuje vás jeden z členů našeho týmu, který s vámi povede rozhovory, aby se ujistil, že jste ta správná osoba pro tento program. Zároveň vám předá informace o dalších krocích, které máte učinit. Buďte požehnaní.

„Životní příležitost je třeba uchopit během života příležitosti.“ ~ Leonard Ravenhill

Budete vytrénováni v následujících oblastech

Teologie
 • Svrchovanost a svobodná vůle
 • Boží velikost
 • Zkaženost člověka
 • Kristova nadvláda
 • Kerygma
 • Vykoupení
 • Pokání, milost a víra
 • Usmíření a odčinění hříchu
 • Vykoupení, smíření a adopce
 • Ordo Saludis
 • Křest v Duchu
 • a mnohem více
Služba
 • Evangelizace jeden na jednoho
 • Evangelizační kázání
 • Víra, uzdravení a zázraky
 • Služba v Duchu
 • Služba nemocným
 • Služba osvobozením
 • Výzva ke spasení
 • Ztracené umění vyprávění příběhu
 • Práce s tlumočníky
 • Rétorika
 • Struktura kázání
 • a mnohem více
Praktické dovednosti
 • Fundraising / Financování kampaní
 • Evangelizační kampaň / Organizace události
 • Práce s místními pastory
 • Následná péče o nově obrácené
 • Propagace a marketing
 • Vše, co potřebujete vědět o mezinárodním cestování
 • Jak vést evangelizační službu
 • Rozesílání pošty
 • Média: televize, sociální média, internet
 • Vůdcovství
 • Management
 • a mnohem více

CENA

POPLATEK ZA PŘIHLÁŠENÍ = 40 USD

Školné = 5 000 USD (Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)
(Rozděleno na 5 plateb po 1 000 USD)

1 000 USD (do 1. prosince 2023)
1 000 USD (do 22. prosince 2023)
1 000 USD (do 12. ledna 2024)
1 000 USD (do 2. února 2024)
1 000 USD (do 23. února 2024)

Sázka na misi = 5 000 USD
(Rozděleno na 5 plateb po 1 000 USD)

1 000 USD (do 22. března 2024)
1 000 USD (do 5. dubna 2024)
1 000 USD (do 19. dubna 2024)
1 000 USD (do 3. května 2024)
1 000 USD (do 17. května 2024)

Víza & očkování NEJSOU ZAHRNUTY 100 - 800 USD

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV OTÁZEK NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT:

Email: Bootcamp(at)CfaN.org
Telefon: 1 888 800-2767

Přihlaste se dnes