Operace Dekapole – Zambie

Ježíš je hrdina!

Stadion hrdinů je největší stadion v Zambii, který se nachází v hlavním městě Lusaka a je známý po celé zemi. Bylo to ideální místo pro moje poslední kázání v rámci závěrečného večera Operace Dekapole, které uzavřela jedenáct evangelizačních kampaní v zemi. Skvělý večer zažili také evangelisté Joe Turnbull a Evelína Smaneová, kteří zde kázali předchozí čtyři dny, během nichž viděli přicházet k Ježíši desetitisíce lidí!

Evangelisté Joe Turnbull, Daniel Kolenda a Evelina Smane
Evangelisté Joe Turnbull, Daniel Kolenda a Evelina Smane

Joe Turnbull a Evelína Smaneová se střídali ve večerním kázání evangelia. Každý večer po výzvě ke spasení přednesl evangelista Daniel Kobida krátké poselství na zbudování víry a poté se modlil za nemocné. Po celou dobu evangelizační kampaně stál Joeovi a Evelíně po boku. Zaznělo mnoho, mnoho nádherných svědectví o úžasné Boží uzdravující moci. Zde je jen několik z nich!

SVĚDECTVÍ

Tato mladá žena se narodila zcela slepá na obě oči.
Tato mladá žena se narodila zcela slepá na obě oči. Během modlitby za nemocné se jí obě oči otevřely a nyní vidí. Své uzdravení prokázala tím, že správně spočítala počet prstů, které Daniel držel na rukou, a vzdala všechnu slávu Ježíši!
Od roku 1991 trpěl srdeční chorobou a při nejlehčí námaze se mu těžce dýchalo. Skákání nepřipadalo v úvahu.
Od roku 1991 trpěl srdeční chorobou a při nejlehčí námaze se mu těžce dýchalo. Skákání nepřipadalo v úvahu. Během modlitby se mu však náhle začalo dýchat lehce. S obrovskou radostí vyskočil na pódium a oslavoval Boha za své uzdravení.

V roce 2013 měla tato žena nehodu a zlomila si nohu. Když se to stalo, ve městě právě probíhala stávka, a ona se nemohla dostat do nemocnice. Později si šla k lékaři pro léky na lepší snášení bolesti. Od té doby nemohla vykonávat těžkou práci, skákat, a dokonce ani dlouho stát. První den kampaně cítila, jak v ní hoří oheň, když se Evelína modlila za nemocné. Bolest zmizela, a tak šla dlouhou cestu domů pěšky. Když se druhý den ráno probudila, stále ji nic nebolelo! Její vnuk ji doprovodil jako svědek zázraku, zatímco o něm na kampani svědčila.

Vytrvalá víra! Tato žena trpěla tři roky silnými bolestmi na levé straně těla. Bolest ovlivňovala její každodenní úkoly. Přišel první večer, doufala v zázrak, ale nic se nestalo. Ona se však nevzdala. Přišla znovu druhý večer a pak i třetí – a stále nic. Když se pak čtvrtý večer evangelista ve jménu Ježíše modlil za uzdravení, dotkla se jí moc Ducha svatého a v Boží přítomnosti padla k zemi. V tom okamžiku ji všechny bolesti opustily! Na pódiu pak tančila a křičela, ohromená radostí z toho, co pro ni Bůh udělal.

Vzdáváme chválu Bohu za každý život, jehož se Bůh během kampaní v Zambii dotknul. Děkujeme za celého srdce i vám, že nám pomáháte JÍT a kázat evangelium Ježíše Krista. Vaše modlitby a vaše finanční podpora jsou zásadní pro každé spasení, k němuž skrze tuto službu kdy dojde. Vážíme si vás a děkujeme za vás Bohu!

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)

Bret and Silva Sipek along with their amazingly talented daughter Jana Bielava and colleague Vojtech Trcka stepped in to develop the “Operation Decapolis” strategy, train new Gospel Campaign directors and then lead the organizing.
Bret and Silva Sipek along with their amazingly talented daughter Jana Bielava and colleague Vojtech Trcka stepped in to develop the “Operation Decapolis” strategy, train new Gospel Campaign directors and then lead the organizing.