Blog o Dekapoli, říjen 2021

Dekapole znamená „deset měst“. Poté, co jsme v létě v Tanzánii uspořádali souběžně pět evangelizačních kampaní v pěti městech, se nyní zaměříme na metropolitní velkoměsto Dar es Sallam, v jehož čtvrtích uspořádáme souběžně šest evangelizačních kampaní najednou.

Zprávy hostujících evangelistů

Dar es Salaam, Tanzánie

JEŽÍŠ JE KRÁL V KAWE!

Dar es Salaam, Tanzánie - Závěrečný den

VELKÁ VODA!

Dar es Salaam už nikdy nezůstane stejný! Celkem jsme zaznamenali 210 553 rozhodnutí pro Ježíše a to je teprve začátek! Už za dva týdny začne zasvěcení studentů Bootcampu a my se vrátíme na plochu kampaně! Sklizeň dozrála!!!

Dar es Salaam, Tanzánie – závěrečný večer

210 553 rozhodnutí pro Krista v Dar es Salaamu!

Opět jsme dosáhli nového vrcholu velké vody! Dnes večer jsme završili pátý večer Operace Dekapole – šesti kampaní v šesti oblastech, z nichž každá trvala pět večerů (celkem tedy proběhlo třicet večerních kampaní) - to vše během jednoho týdne! Kromě toho jsme před kampaněmi uskutečnili dva týdny „invaze evangelia, kdy absolventi Bootcampu provedli stovky výjezdních akcí v dané oblasti. Celkem jsme zde v Dar es Salaamu zaznamenali 210 553 rozhodnutí pro Krista!

Slovo „Dekapole“ znamená v řečtině „deset měst“

V Kristově době byla „Decapolis“ specifická (z většiny pohanská) oblast, ve které Ježíš vykonal některé ze svých velkých zázraků. Toto slovo jsme si přivlastnili, protože dokonale vystihuje vizi, kterou nám Pán dal, o exponenciálním nárůstu, z jedné kampaně týdně na deset!

Daniel Kolenda kázal poslední večer v Kawe

V davu to vřelo nadšením. Dva evangelisté, kteří zde působili, jsou ti z nejlepších. V tandemu zde pracovali evangelista Levi Lutz (ředitel Bootcampu CfaN) a evangelista Macoby Donaldson (ředitel Evangelizační aliance CfaN). Byli zde svědky mnoha úžasných zázraků a Duch svatý se večer za večer mocně vyléval na shromážděné zástupy lidí. Po Danielově kázání evangelia se evangelista Donaldson modlil za nemocné. Několik lidí, kteří nemohli chodit, bylo uzdraveno. Jeden muž, který byl patnáct let hluchý, byl uzdraven. Chromí vstali a začali chodit a mnoho dalších!

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda 
spolu s rodinou CfaN a Nations

Pomoci s Desetiletím dvojnásobné sklizně

 

 

Dar es Salaam, Tanzánie – 4. den

BUDETE ŽÍT!

„Protože já žiji, budete žít i vy!“ Jen Ježíš dokáže lidi osvobodit, uzdravit a spasit! V Tanzánii teď působí mocné činy. Shlédněte tuto rekapituaci čtvrtého večera v Kigamboni!

Ježíš je stejný Dar es Salaam, Tanzánie 4. den

Rekapitulační video ze čtvrtého večera v Mbagale, kde jsou tento týden umístěni evangelisté Roselyne Ayeola a Rob Enge.

PRÁVĚ TEĎ probíhá Operace Dekapole! V průběhu pěti dní souběžně probíhá ŠEST evangelizačních kampaní CfaN. Na každé z nich kážeme evangelium. Na každé přijímají veliké zástupy spasení. Během čtvrtého večera na všech kampaních sestoupil na lidi Duch svatý poté, co se evangelisté modlili za křty v Duchu svatém!

Mbagala v Dar es Salaamu, Tanzanie

Ježíš je stejný – 4. večer

Právě jsem se vrátil z kázání ne na jedné, ale hned na dvou kampaních ve dvou různých částech Dar es Salaamu v Tanzanii. První byla v oblasti zvané Kigamboni, kde působí evangelisté Randy Roberts a Joe Turnbull. Druhá byla v místě zvaném Mbagala, kde působí evangelisté Robert Enge a Dr. Roselyne Ayeola. Jedná se o dvě ze šesti kampaní CfaN probíhajících tento týden současně v Dar es Salaamu. Na každé kampani hlásáme evangelium. Na každé kampani přijímají zástupy lidí spasení v Kristu. Na každé kampani dnes večer sestoupil Duch svatý, když se evangelisté modlili za křest v Duchu svatém.

A na každé kampani se děly zázraky a uzdravení. Zde je výčet jen několika z nich z Kigamboni a Mbagaly:

 • Christina pět let neslyšela na pravé ucho. Říkala, že má pocit, jako by jí v hlavě běhal hmyz. Během modlitby cítila, jak jí něco vylézá z ucha, a pak slyšela dokonale!
 • Ruth měla od svých 14 let vážné problémy s játry. Často nemohla pohnout tělem bez úporných bolestí. Dnes večer při modlitbě za křest Duchem svatým padla na zem a poprvé začala mluvit jazyky. Cítila, jak ji opouští těžká temnota, a když vstala, necítila už vůbec žádnou bolest.
 • Walter po nehodě chodil tři měsíce o berlích. Dnes večer byl uzdraven! Odhodil berle a dokázal chodit bez nich.
 • Midizimi byla posledních 6 let úplně hluchá. Dnes večer jí Ježíš otevřel uši!

Je úžasné pomyslet na to, že na každé kampani, bez ohledu na to, kdo kázal a kdo se modlil, je Ježíš stejný! Nejsou to naše úspěchy a my si nemůžeme připisovat žádné zásluhy. Veškerá sláva patří tomu, který řekl: „Beze mne nemůžete udělat nic.“

Zítra proběhnou na všech šesti kampaních projektu Operace Dekapole závěrečná shromáždění. Nepřestávejte se za nás, prosím, modlit.

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda
a rodina CfaN

Pomoci s Desetiletím dvojnásobn

 

 

Den 4

Kigamboni v Dar es Salaamu, Tanzanie

Den 3

Kawe

Den 3

Gongo la Mboto

Kigamboni v Dar es Salaamu, Tanzanie

DEN MOC – 3. den

Dar es Salaam, Tanzánie – 3. večer

Den moci

Přál bych si, abyste na vlastní oči viděli, co se tady v Dar es Salaamu děje. Je to naprosto úžasné a nadpřirozené. Upřímně řečeno, nenalézám slova, která by to dokázala dostatečně popsat. Před našima očima se tu odehrává evangelizační hnutí a mocná sklizeň. Samozřejmě se na něm podílejí tisíce dobrovolníků a téměř 2 200 církví (což je během našich kampaní normální). Ohromující však je, že jen v našem týmu CfaN pracuje více než 120 lidí (většina z nich jsou absolventi Bootcampu a téměř všichni jsou dobrovolníci). Pracují s takovým zápalem, jaký jsem ještě nikde neviděl. Něco takového může udělat jen Duch svatý.

Mnozí z nich jsou zde v Tanzánii již několik měsíců. Pracují od svítání do soumraku, často 12 hodin denně! Nejsou placeni a nikdo je k tomu nenutí. Všichni tu chtějí být. Pracují, protože milují Ježíše a chtějí vidět, jak evangelium lidem mění životy. Dohromady pro tuto kampaň Dekapole odpracovali téměř 40 000 hodin! Pro představu, kdyby to byly běžné pracovní hodiny jednoho člověka na plný úvazek (40 hodin týdně, 52 týdnů v roce), vyšlo by to na více než 19 let práce!!!

Radostné „rodinné setkání“ CfaN

Dnes jsme se s celým týmem sešli na večeři. Bylo to jako velké rodinné setkání. Představte si tu scénu: muži a ženy ze všech kontinentů na zemi - tým, který je semknutější než většina rodin, všichni společně slaví, prokazují si lásku a radují se z čisté, nefalšované radosti ze sklizně (viz obrázek)! Nikdy jsem nic takového neviděl. A to je teprve začátek. Naše další třída studentů Bootcampu odjíždí z Orlanda za dva týdny a pojede do Nigérie na výjezd, který bude jejich zasvěcením pro sklizeň (a mnozí z dřívějších absolventů, kteří jsou teď s námi v Tanzánii jim budou sloužit jako koučové a vedoucí týmů).

Naplnění snu

V mém srdci rezonuje verš z Žalmu 110,3: Tvůj lid přijde dobrovolně v den tvého vojska v důstojné svatosti. Tvá mládež ti bude rosou z lůna úsvitu.“ Nemohu si pomoci, ale napadá mě, zda Bůh neurychluje sklizeň ze strategického důvodu. Je možné, že zbývající čas je mnohem kratší, než si dokážeme představit? Co když se nám uzavírá příležitost? Mnohé z toho, co vidíme, je naplněním snu, který nosím v srdci. Ale nemohu si za to připsat zásluhy. Nemohu si to připsat k dobru. Dokonce ani nechápu, jak je to vlastně možné. Je to jednoduše Pánovo dílo a v našich očích je úžasné!

Den 3

Zázraky v Jangwani

Dnes večer jsem kázal na třetí ze šesti kampaní, které zde v Dar es Salaamu probíhají současně. V této části města zvané Jangwani působí evangelisté Jim a Kathy Leamonovi a evangelista Jacob Ebersole (všichni absolventi Bootcampu). Všichni tři byli vůdčími organizátory předchozích kampaní v Dekapoli. A nyní jsou evangelisty! Kázal jsem o Ježíšově krvi, lámal kletby a pálil okultní předměty. Jim se modlil za nemocné a děly se úžasné zázraky.

 • Jedna muslimka nemohla pět let chodit, ale když se Jim večer modlil, začala se jí třást noha a bolest ji opustila. Nyní může chodit bez bolesti.
 • Mladá žena trpěla téměř pět let vážnými bolestmi v pase. Po modlitbách však bolest zmizela. Nyní se může ohýbat tak, jak to předtím nedokázala.
 • Jiná žena tři roky neviděla, ale nyní vidí i předměty, které jsou ve velké vzdálenosti.

Jedna žena také svědčila, že jsem se za ni modlil na naší kampani v tomto městě v roce 2013. V té době nemohla mít děti. Bůh ji však tehdy na kampani uzdravil a dnes večer svědčila se svým zázračným dítětem po boku!

Zítra večer budu kázat na dvou kampaních za sebou (je to poprvé, co něco takového v Africe udělám). Bude to velice intenzivní den. Prosím, modlete se za mě a celý zdejší tým, protože se blížíme k cíli.

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda 
a rodina CfaN

Pomoci s Desetiletím dvojnásobné sklizně

 

 

Dar es Salaam, Tanzánie - 2. den

Lukas Repert v Gongo la Mboto

Lukas Repert z naší frankfurtské kanceláře přináší aktuální zprávy z Gongo la Mboto v Tanzánii.

Dar es Salaam, Tanzánie – 2. večer

LIDÉ OPĚT CHODÍ, SKÁČOU A OSLAVUJÍ BOHA!

Dar es Salaam, Tanzánie – 2. večer

Lidé opět chodí, skáčou a oslavují Boha!

dnes večer jsem kázal ve druhém ze šesti měst, kde tento týden současně probíhají kampaně CfaN. V oblasti zvané Gongo La Mboto působí evangelisté Daniel Garcia a Lukas Repert (oba absolventi evangelizačního výcvikového tábora CfaN). Po mém kázání evangelia oba sloužili nemocným. Stalo se mnoho úžasných zázraků, ale zejména bylo uzdraveno mnoho těch, kteří nemohli chodit.

Jedna paní nemohla šest let vůbec chodit. Na pódium přišla částečně uzdravená. Daniel Garcia se za ni modlil a ona přímo na pódiu před očima všech obdržela plné uzdravení! Tančila a začala chválit Ježíše. Podobně přišla na pódium další paní s berlí vysoko ve vzduchu a začala s ní tančit. Pak jeden muž svědčil, že už dva roky nemohl chodit. A vlastně nebyl schopen ani ohnout nohy. Dnes večer ho ale Ježíš uzdravil. Na pódiu tančil a radostně ohýbal nohy.

Na každé ze šesti kampaní, které dnes večer probíhaly, se děly úžasné věci: otevíraly se slepé oči a hluché uši, lidé před zraky obrovských zástupů vstávali z nosítek, chromí odhazovali berle a hlavně jsme napočítali tisíce a tisíce zdokumentovaných rozhodnutí pro Krista.

Zde v Dar es Salaamu je čas sklizně. Děkujeme, že se za nás modlíte. Jsou před námi ještě tři dny!

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda 
a rodina CfaN

Pomoci s Desetiletím dvojnásobné sklizně

 

 

 

Den 2

Kawe

Den 2

Gongo la Mboto

Den 2

Mbagala

Den 2

Jangwani

Dar-es-Salaam, Tanzánie – 1. den

ZÁZRAKY, DIVY A ZNAMENÍ

„Na tomto světě vás nezachrání nikdo jiný. Je jediný Spasitel a jeho jméno je JEŽÍŠ!“ PRÁVĚ TEĎ jsme na půdě Afriky a kážeme zástupům evangelium Ježíše Krista. Jsme svědky tisíců spasení, divů a znamení v jeho jménu!

Operace Dekapole

Zpráva z prvního dne

Dnes večer začala naše již třetí kampaň „Operace Dekapole“, tentokrát v Dar es Salaamu v Tanzánii. Příštích pět večerů uspořádáme šest souběžně probíhajících kampaní v šesti oblastech tohoto velkoměsta. Dar es Salaam je největší město Tanzanie, které je velmi hustě osídlené a velice rozlehlé. Cesta z jedné strany města na druhou může trvat mnoho hodin. To znamená, že kampaň v jedné části města by byla pro zbytek obyvatel žijících v jiných jeho částech nedosažitelná. Řešením, které nám Pán dal k vyřešení tohoto (a mnoha dalších problémů), je uspořádání těchto několika souběžných kampaní, které nám dohromady umožní oslovit téměř všechny obyvatele města!  

V každé oblasti jsou umístěni dva evangelisté CfaN (většina z nich jsou absolventi našeho evangelizačního výcvikového tábora – Bootcampu CfaN). Každý z nich bude sloužit dva večery a jeden večer přijedu kázat také já (každá z kampaní uspořádá pět večerních shromáždění). Každý večer tedy pojedu na jinou kampaň, abych posílil tým, který je tam umístěn. V sobotu budu dokonce kázat v jeden večer na dvou různých kampaních – což pro mě bude další nová zkušenost v CfaN. Je to úžasné období růstu, čerstvé vize a nadpřirozeného růstu! 

Dnes večer jsem začal kázáním v městské části Kimara, kde jsou umístěni evangelisté Evelina Smane a Denis Arťuševskij. Po kázání evangelia sloužili nemocným a děly se úžasné zázraky:

 • Jedna muslimka měla před rokem nehodu a nedokázala chodit bez bolesti. Dnes večer odevzdala svůj život Ježíši a byla uzdravena. Všechny bolesti opustily její tělo a ona mohla chodit!
 • Jiná žena měla problémy s kostní dření v nohou a mnoho let nemohla chodit bez hole. Dnes večer ji Ježíš uzdravil a ona hůl odložila.
 • Muž, který byl 16 let hluchý na jedno ucho, byl dnes večer uzdraven. 
 • Byla uzdravena i žena, která byla tři roky hluchá na obě uši.
 • Žena, která byla od dětství slepá, byla také uzdravena!

To je jen ukázka toho, co Ježíš dnes večer vykonal ve čtvrti Kimara v Tanzánii. A nezapomeňte, že je to jen jedna ze šesti kampaní, které se dnes večer v tomto městě uskutečnily! Svědectví přicházejí ze všech stran. Je toho příliš mnoho na to, aby se to vešlo do jedné zprávy, ale stačí říci, že Ježíš zde tvoří dějiny!  

Děkujeme, že se za nás modlíte.

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda
(spolu s celou rodinou CfaN) 

Pomoci s Desetiletím dvojnásobné sklizně

 

Dnes večer začal Daniel Kolenda kázat v oblasti Kimara, kde působí evangelisté Evelina Smane a Denis Arťuševskij.

Daniel Kolenda s evangelisty Evelinou Smane a Denisem Arťušovským

Den 1

Kimara

Den 1

Mbagala

JEŽÍŠ TVOŘÍ DĚJINY!

Dar-es-Salaam, Tanzánie – příjezd

Dnes začínáme!

Přípravy jsou dokončeny a nadšeně očekáváme dnešní večer!

Dejte lidem vědět, že přijíždíme, aby uslyšeli dobrou zprávu.

Roman Nechay

Když náš absolvent Bootcampu Ramon Nechay viděl před stadionem shromážděný dav před velkým fotbalovým zápasem, požádal ho, zda by mohl davu předvést freestyle. Ti mu to dovolili, a tak Ramon využil příležitosti k propagaci nadcházející kampaně Dekapole.

Imani | Upendo | Miujiza

V Dar es Salaamu budeme na 6 místech současně.

Frankfurtská pobočka CfaN je nadšená a hrdá na to, že v ní působí náš zaměstnanec Lukas Repert, absolvent Bootcampu a jeden z čtrnácti evangelistů, kteří budou během kampaně Dekapole sdílet evangelium.

Absolventka našeho Bootcampu Nia-Cerise Conteh dostala úžasnou příležitost propagovat kampaň Dekapole v televizi Wasafi, která je v Tanzanii velmi populární.

Započala stavba pódií a zvukových věží na šesti místech kampaně.

Jsme v Dar es Salaamu

Winfried Wentland a jeho tým

Na cestě do Dar es Salaamu

Winfried Wentland

Dar-es-Salaam, Tanzánie // 6. – 10. říjen 2021

Odpočet kampaně Dekapole

Mapa operace Decapolis - 6 kampaní v Dar-es-Salaamu, Tanzanie

Zdá se, jako bychom si sotva setřásli prach z bot z poslední, červnové, Operace Dekapole, a za několik dní už proběhne další. Tentokrát budeme souběžně pořádat šest kampaní, což je pro naše týmy další výzva a krok vpřed. Naším předchozím rekordem bylo pět kampaní, které jsme v červnu pořádali naráz v pěti různých tanzánských městech.

Počet kampaní ale není tím jediným, co je na této kampani Dekapole jedinečné. Tentokrát uspořádáme všech šest kampaní v jediném městě. Máme pro to velice dobré důvody. V rámci Desetiletí dvojnásobné sklizně je jednou z našich hlavních strategií pružnost. Potřebujeme případ od případu individuálně posuzovat okolnosti každého regionu či města a používat nástroje, jež máme k dispozici, takovým způsobem, abychom zasáhli maximální možný počet lidí. A proč je právě v přístavním městě Dar-es-Salaam tato konkrétní strategie nejlepší?

Druhé nejrychleji rostoucí město na světě

Když byl CfaN v roce 2013 naposledy v Dar-es-Salaamu, byl počet jeho obyvatel lehce přes 4 milióny. Teď je to téměř 7 miliónů a odborníci odhadují, že v roce 2035 by mohl být 13 miliónů. Tak vysoké tempo růstu s sebou pochopitelně přináší obrovské výzvy, zejména vzhledem k tomu, že přes tři čtvrtiny obyvatel města žije v tristních podmínkách neformálních okrajových osad.

Městská infrastruktura bývá extrémně vytěžovaná a jednoduše se vám stane, že vzdálenost deseti kilometrů jedete třeba dvě hodiny. A to může být obrovskou překážkou pro něvěřící lidi, pozvané na kampaň. Pokud bychom zde tak jako v minulosti pořádali jen jednu masivní kampaň, dorazili by na ni jen lidé žijící v jejím nejbližším okolí. Když jsme na tento problém narazili, cítili jsme, že nám Duch svatý říká, abychom namísto jedné velké uspořádali několik souběžných kampaní v různých částech města, abychom evangelium zpřístupnili všem jeho obyvatelům. Docílíme tím toho, že každý obyvatel města bude mít kampaň ve svém dosahu a cesta na ní mu obvykle nezabere více než půl hodiny.

Přes 2 000 zapojených církví

Nic takového bychom v žádném případě nezvládli bez aktivního zapojení místních církví. Naši ředitelé kampaní po celé měsíce připravují půdu, setkávají se s pastory, biskupy a vedoucími církví. Trénujeme a školíme poradce a pořadatele, chystáme systémy následné péče o nově obrácené, abychom Boží miminka okamžitě zapojili do církví v okolí jejich bydliště.

Zároveň trénujeme více než 1 000 místních evangelistů pochzájících z nejrůznějších denominací, kteří v závěrečných dvou týdnech před kampaněmi tento svůj trénink uvedou do praxe. Spolu s okolo 20 absolventy Evangelizačního Bootcampu CfaN budou totiž zapojeni do akce nazvané „Invaze evangelia“, během níž proběhne po celém městě mnoho pouličních mini-kampaní – na ulicích, na tržištích, ve školách – všude, kde to půjde! Vlna spasení se tak zvedne ještě před začátkem prvních shromáždění.

Dar-es-Salaam je klíčové africké město

Toto město je důležité nejen kvůli svému rapidnímu růstu. Je nejdůležitějším obchodním přístavem pro okolní vnitrozemské země jako je Rwanda, Burundi, Zambie či Demokratická republika Kongo. Je největším městem Tanzánie a hlavním městem obchodu této země. Z toho důvodu skrze něj trvale proudí lidé a Dar-es-Salaam je tak velice vlivným městem pro celý region. K tomu je potřeba doplnit jeho význačné místo v oblasti umění, médií a televize. Vskutku se jedná o speciální příležitost rozšířit evangelium široko daleko po východní a střední Africe.

Oslovujeme mladé lidi

Tanzánie má stejně jako ostatní africké země velice mladou populaci. Průměrný věk jejich obyvatel činí pouhých osmnáct let. Proto je zásadní, abychom tuto generaci efektivně zasáhli a promlouvali k ní jejím jazykem. Abychom o kampani dali vědět, nezůstáváme jen u inzerátů v novinách, plakátů nebo televizních či radiových reklam, tak jak jsme to dělali v minulosti. Využíváme navíc všechny dostupné platformy sociálních médií. Najali jsme si také mladé křesťanské influencery – například fotbalové hvězdy či známé youtubery – kteří ve svých programech povzbuzují mladé lidi k účasti na našich shromážděních. Naše týmy využívají každou možnou příležitost, jak lidi pozvat a oslovit.

Pokaždé děláme krok víry…

Pokaždé, když se závazně rozhodneme uspořádat v Africe evangelizační kampaň, děláme krok víry. Důvěřujeme našemu Pánu, že nás po všech stránkách zaopatří – v oblasti financí, lidí, povolení, vybavení, místních církví a všeho ostatního, co ke kampaním potřebujeme. Věříme, že Duch svatý promluví k ostatním stejně, jako promluvil k nám, abychom k jeho Slávě společně vše zvládli a vše se spojilo v harmonickou spolupráci.

…a vždy pracujeme v partnerství s vámi

Nepracujeme sami. Naše misie je možná jen díky partnerům jako jste vy, kteří dělají krok víry spolu s námi. Chtěl bych vám proto teď z hloubi srdce poděkovat za to, že za námi stojíte. Děkuji vám, že se za nás modlíte. Děkuji vám, že naši službu finančně podporujete. Semena, která zasíváte, přinášejí téměř nepředstavitelnou sklizeň a vy na ní máte před Božím trůnem podíl.

Příští měsíc vyhlížejte žhavé aktuální zprávy přímo z Operace Dekapole. Propojte se s námi skrze naše webové stránky, Facebook, Instagram a YouTube a buďte svědky všeho, co bude Bůh činit. Víme, že to bude slavné!

Společně s vámi ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
a celosvětový tým CfaN