Dvě kampaně v Angole za spolupráce s evangelistou Randym Robertsem

Evangelista Randy Roberts (ze služby Radical Walk) v tomto a následujícím týdnu spojuje síly s CfaN, abychom ve spolupráci uspořádali dvě velké Evangelizační kampaně v Angole v jižní Africe. Dnes večer proběhne první shromáždění a očekáváme v tomto národě mocný Boží pohyb.

Den 4 – Campo do Petro, Luanda – Angola

Byl to slavný závěrečný večer první ze dvou evangelizačních kampaní v angolské Luandě

Evangelista Randy Roberts (absolvent Bootcampu CfaN) kázal evangelium s mocí a tisíce se rozhodly následovat Ježíše.

Den 4 – Luanda, Angola

Tato žena měla od roku 2013 v levém prsu tumor.

V posledním roce narostl do velikosti manga. Po modlitbách odešla domů, a když druhý den vstala, zjistila, že zcela zmizel! V rukou drží lékařské zprávy, které to dokladují, a které nám přinesla ukázat.

Den 4 – Luanda, Angola

Zážitky

Den 3 – Luanda, Angola

Večer Ducha svatého

Peter Vandenberg (CfaN)  ráno na Konferenci ohně mocně kázal a evangelsta Randy Roberts večer pozval lidi k přijetí křtu v Duchu svatém. Shlédněte vrcholné okamžiky z třetího dne evangelizační kampaně v Luandě.

Jedinečná moc evangelia

Peter Vandenberg, viceprezident Krista pro všechny národy
Peter Vandenberg, viceprezident Krista pro všechny národy

První dva večery první evangelizační kampaně zde v Angole jsme byli svědky bezpočtu zázraků. Je snadné nabýt dojmu, že zázraky se týkají pouze uzdravení fyzických obtíží, ale Bůh ve skutečnosti činí mnohem více než to.

Den 2

V pátek večer jsme poprvé „zapálili barely“. Byl to večer, kdy lidi vyzveme, aby přinesli různé druhy čarodějnických předmětů, naházeli je do dvousetlitrových sudů, které pak zapálíme.

Kázal jsem o moci Ježíšovy krve. Potom jsem v Ježíšově jménu napomenul místní kletby a zlé duchy.

Den 2

Včera byl na evangelizační kampani mladý muž jménem José, který však nezažíval stejný den jako ostatní přítomní. José byl nedávno propuštěn z vězení a jeho rodina a přátelé se ho zřekli.

Dostal se do takového zoufalství, že si za poslední peníze koupil jed, aby se zabil. Mohli jste slyšet spadnout špendlík, když popisoval, jak vyjednával s prodavačem cenu, aby si mohl dovolit jed, který měl ukončit jeho život.

Pak se mu na cestě za jedem a „věčným odpočinkem“ stala zvláštní věc. Uviděl transparent evangelizační kampaně, který visel nad cestou vedoucí k poli. Napadlo ho tedy, že si to půjde vyslechnout dříve, než završí svůj sebevražedný plán.

Poslechl si poselství, ale nemodlil se modlitbu spasení. Potom jsme zapálili sudy a já jsem pokáral ďábla a každého nečistého ducha. Vyprávěl, že v tu chvíli pocítil, jak se z něj zvedá tíha jako silná deka, a najednou už se nechtěl zabít. Naísto toho šel spálit jed, který ho měl připravit o život. CHVÁLA BOHU NA VĚKY!

Když skončil vyprávění o tom, jak Ježíš ušetřil jeho život, dav propukl v bouřlivý jásot. On potom učinil ještě větší rozhodnutí než spálení jedu – vyznal Ježíše svým Pánem a Spasitelem! To je důvod, proč jsme zde. To je důvod, proč pokládáme své životy. To je důvod, proč důvěřujeme Bohu navzdory nemožnému. To je důvod, proč vydáváme každý cent, který máme. Víme totiž, že náš úžasný Otec v Nebi hledá lidi, jako je José.

Zatímco jsme se s reverendem Vandenbergem cestou zpět do hotelu radovali z toho, co Pán učinil pro Josého, Peter prohlásil: „Něco takového zmůže jen jedinečná moc evangelia. Žádný lék ani léčba nemají takovou moc jako evangelium!“

Zmůže to jen jedinečná moc evangelia!

Děkuji evangelistovi Danielu Kolendovi a Kristu pro všechny národy USA za to, že mě naučili, jak co nejefektivněji sklízet úrodu. Od příprav přes kázání stále stejných poselství jste mě vystrojili k naplňování mého povolání!!

– Evangelista Randy Roberts

Den 2 – Luanda, Angola

Osvobození a uzdravení v Ježíšově jménu

Ježíš zachraňuje a uzdravuje! Od muže, který se chystal vzít si život, přes ženu trpící bolestmi, dokud se jí Ježíš nedotknul – shlédněte následující krátké video s vrcholnými okamžiky z druhého večer evangelizační kampaně služeb Radikal Walk a CfaN v Luandě v Angole a zažijte, jak dnes Bůh mění lidské životy.

Konference ohně

Seznamte se s Albertinou

Je jí 12 let a do návštěvy evangelizačního shromáždění neudělala ani krok. Její maminka ji na evangelizační plochu musela donést, po setkání s Králem králů šly ale domů vedle sebe po svých!! Bylo to první svědectví evangelizační kampaně evangelia.

Den 1 – Luanda, Angola

Probíhá druhý týden shromáždění evangelizačních kampaní v angolské Luandě, kde spojily síly služby Radical Walk a CfaN aby tomuto jihoafrickému národu přinesly dobrou zprávu. Zde jsou vrcholné momenty z první noci.

Den 1

Konference ohně

Luanda, Angola

Přípravy Evangelizační kampaně v angloském městě Luanda

Evangelista Randy Roberts (Radical Walk) a Kristus pro všechny národy spolupracují v tomto a následujícím týdnu na DVOU Evangelizačních kampaních v Angole. V Ježíšově jménu věříme Bohu za vlnu spasení a uzdravení!

Luanda, Angola

Přípravy Evangelizační kampaně v angloském městě Luanda