Evangelista Randy Roberts – Jinja, Uganda

4. den – 100 000 lidí chválí Ježíše za vše, co učinil

Randy Roberts, absolvent evangelizačního tábora CfaN, je v ugandském městě Jinja.

Chci poděkovat evangelistovi Danielu Kolendovi za to, že má vizi a odvahu ji uskutečňovat!

Než jsem přišel na evangelizační výcvikový tábor Krista pro všechny národy, Bootcamp, kázal jsem nejvíce  2 500 lidem najednou. Vždy jsem byl vděčný za davy 300-500 lidí, kterým jsem kázal, ale chtěl jsem být efektivnější.

Nyní, o pouhé dva roky později, jsme s reverendem Peterem Vandenbergem právě opouštěli pole, kde se 100 000 lidí radovalo z toho, co Ježíš udělal v jejich městě!

Děkuji vám oběma (a hlavně Ježíši!) za to, že jste mě učili, školili a učinili efektivnějším!

Skutečně probíhá Desetiletí dvojnásobné sklizně!

Když jsme včera večer s reverendem Vandenbergem opouštěli pole, věděli jsme, že Bůh v Jinji mocně působí. O evangelizační kampani informovalo mnoho zpravodajských relací a dostali jsme několik zpráv od místních i národních vedoucích, protože se doslechli, co se v Jinji děje. Přesto jsem byl ohromen, když jsme dnes večer dorazili na evangelizační plochu k zástupu, který se oproti předchozímu večeru téměř zdvojnásobil! Při pohledu na tyto vzácné lidi, kteří tančili a radovali se, mi srdce poskakovalo radostí!

Kázal jsem jednoduché poselství evangelia (jak mě to naučil evangelista Kolenda) o zákonu spasení a tisíce lidí odevzdalo své životy našemu Králi Ježíši!

Vysvobození z čarodějnictví

Reverend Vandenberg vám napsal o všech čarodějnických předmětech a juju, které lidé včera večer přinesli. Dnes večer jich přinesli ještě víc. Bylo jich tolik, že jsme museli naše 200litrové sudy zapálit dvakrát! Mnoho lidí bylo vysvobozeno, zatímco se z nich kouřilo.

Fronta lidí, kteří přišli vydat svědectví o uzdravení, byla tak dlouhá, že jsem nedohlédl na její konec.

Evangelist Randy Roberts, Jinja, Uganda

4. den – Zde je několik svědectví, která byla výjimečná

Jedna paní měla osm let nádory v žaludku. Bolesti byly tak vysilující, že nebyla schopna chodit bez pomoci a vůbec se nemohla ohnout v pase. Na evangelizační kampaň ji přivedl její vnuk, protože viděl, jaké zázraky tady Ježíš koná. Ježíš ji uzdravil, a když přišla na pódium, aby vydala svědectví, dotýkali jsme se spolu prsty u nohou a pak běželi přes pódium, zatímco dav chválil Ježíše!

Jiná paní měla před deseti lety nehodu na motorce "Boda Boda" a měla těžce poškozenou nohu. Po celé délce stehna má velkou jizvu. Nemohla se postavit ani chodit po svých. Nebyla schopna vstát ani v průběhu modliteb za uzdravení, ale po modlitbě se sama postavila a začala tančit. Pak přišla na pódium, aby vzdala slávu Ježíši a zatančila si spolu se mnou!

Jak úžasný týden plný proměny jsme zažili!

Moc vám děkujeme za vaši věrnost, s níž jste se s námi modlili a věnovali finance na hlásání evangelia Ježíše Krista těmto krásným lidem. Bez vašeho zapojení bychom nemohli dělat to, co děláme.

Viceprezident společnosti CfaN, Peter Vandenberg

Den 3 - Rekapitulace Video Jinja, Uganda

Jinja, Uganda, viceprezident CfaN Peter Vandenberg a evangelista Randy Roberts

3. den – Skvělá oslava! – Svobodní od nepřítelových lží

Velký zástup, který se sešel na shromáždění kampaně, přinesl pytle plné čarodějnických předmětů k spálení. Učinili tak proto, že předchozího večera přijali Ježíše za svého Spasitele a přestali věřit ďáblovým lžím.

Poblíž pódia byly připraveny dva velké sudy, do nichž byly vloženy všechny modly, amulety a lektvary, které měly být spáleny ohněm. Když se plameny rozhořely, propukla v davu velká radost a jásot a věřící se hrnuli dopředu, aby radostně tančili kolem hořících sudů. Atmosféra byla naplněna vítězstvím, osvobozením a radostí.

Evangelista Randy Roberts pak kázal o obnově na základě biblického příběhu o Zacheovi. Shromážděný zástup dával veliký pozor a hltal každé slovo kázání. Tisíce lidí na konci poselství odpověděly na výzvu ke spasení. Další tisíce se zavázaly, že napraví minulé hříchy a nespravedlnosti a budou žít čistým a spravedlivým životem.

Hned po výzvě ke spasení a krátkém vyučování byl zástup vyzván k přijetí křtu v Duchu svatém. Po modlitbě sestoupila Boží moc a desetitisíce lidí byly naplněny Duchem svatým a chválily Pána v nových jazycích. 

Otevřely se slepé oči

Zazněla modlitba za uzdravení a lidé, kteří pocítili Boží dotek na svém těle, přišli vydat svědectví o svém uzdravení a vzdát slávu Bohu. Svědectví je příliš mnoho na to, abychom je zde všechna uvedli, ale jeden výjimečný příběh vyprávěla žena, která přijela až z cizí země, jen aby se zúčastnila kampaně. Tato žena po vleklých problémech s očima poslední tři měsíce vůbec neviděla. Řekla, že vyzkoušela všechno a utratila spoustu peněz u lékařů a šamanů, ale její zrak se zhoršoval. Jedna křesťanka, která ji neznala, ale viděla její nouzi, jí nabídla, že jí cestu na kampaň zaplatí. Přijela a dnes večer poprvé promluvila v jazycích a byla zcela uzdravena. Chvála Pánu!

Když nastal čas ukončit setkání, nikomu se nechtělo odejít poté, co zažil radost ze spasení a ukázku Boží moci. Nakonec se dav začal rozcházet a při odchodu zpíval a tančil.

Děkujeme vám všem, kteří jste nám pomohli uskutečnit tuto úžasnou kampaň tím, že jste se za nás modlili a finančně podpořili naše dílo. Víme, že na požehnání, které kampaň přinesla, máte stejný podíl jako my.

Reverend Peter Vandenberg

2. den – Jinja, Uganda

Evangelista Randy Roberts

Příprava evangelizační kampaně v Jindži, Uganda