Dnešní večer byl naprosto výjimečný! Proběhl poslední večer našich kampaní zde ve státě Abia. Celý náš tým měl pocit, že se stane něco mimořádného. Pokud jste četli mé předchozí zprávy, víte, že jsme zde již předtím byli svědky mnoha mocných a pozoruhodných zázraků. Už předtím jsme se velice radovali...

Den 4 – Umuahia

Umuahia, Nigérie

Umuahia, Nigeria

Den 4 – Ugwunagbo

Na kampani v Aba South již tak velký zástup dnes vyrostl přinejmenším o 800%! Plocha byla napěchovaná a téměř nestačilo místo, přestože všichni stáli!

Ugwunagbo, Nigeria

Den 4 – Ugwunagbo

Po modlitbách se zacelila díra v hrudníku

Lukas Repert napsal: „V sobotu jsem kázal o tom, že Bůh v nás stvořil nové srdce. Spolu s tím jsem mluvil o stvořitelských zázracích. Dnes přišla matka se svým synem a svědčila, že její syn míval uprostřed hrudníku velikou díru. Měl kvůli tomu mnoho problémů a nemocí. Včera večer matka po návratu domů z kampaně uviděla, že díra úplně zarostla a chlapec je ze všech nemocí zcela uzdraven! Ježíš udělal stvořitelský zázrak a zacelil jeho hrudník!“

Den 4 – Oblast Aba, Nigérie

Jak vidíte, násobíme dělníky a vysíláme je na sklizeň. Funguje to!

Evangelist Rob Enge
David Rotärmel
Evangelist Lukas Repert
Evangelist Macoby Donaldson
Bradley Fisher

Díky tomuto násobení jsme dokázali uspořádat ČTYŘI KAMPANĚ za téměř stejné množství času a peněz, jaké by normálně stála jedna. Navíc tito noví evangelisté získávají neocenitelné zkušenosti s evangelizačními kampaněmi, které budou přinášet ovoce po zbytek jejich života a služby.

Den 4

Téměř každou školu v regionu navštívil někdo z absolventů Bootcampu, aby dětem kázal evangelium a modlil se za ně.

Den 4

Po několik týdnů před kampaněmi probíhaly na rozích ulic a tržištích evangelizace za pomoci „evangelizačních kamiónů“.

Díky všem těmto iniciativám bylo spaseno mnoho desítek tisíc lidí. Stát Abia byl v jednu chvíli evangeliem nasycen natolik, že se náš tým musel přesunout do jiného města. V některých městech totiž vyhlásili evangelium úplně všude a neměli kam dál jít!

Den 4

Následné kampaně

Evangelist Michael Job

V nadcházejících dvou týdnech zanecháme v Nigérii další dva absolventy Bootcampu, aby zde uspořádali ještě další, následné kampaně. Využijeme tak ze zbytku dynamiky, publicity, logistiki a kontaktů z právě proběhlých čtyř masových kampaní. Ve výsledku nás tato dodatečná žeň už nebude nic stát a zanecháme po sobě JEŠTĚ VĚTŠÍ dopad na tento region!

Den 3 – Ugwunagbo

Dnes jsme byli pozváni na oběd v guvernérově domě.

Pozvání dostal celý náš tým - včetně techniků, terénních pracovníků a místních vedoucích kampaní. Měl jsem příležitost se za guvernéra a jeho tým modlit a prorokovat jim téměř s oficiálním pověřením. Cítil jsem se jako velvyslanec Krále králů se zvláštním poselstvím, které jsem měl předat.

Také místní vedoucí kampaní získali možnost osobně předložit guvernérovi některé své potřeby a za jiné věci mu projevit vděčnost - další příklad toho, jak tyto evangelizační kampaně vytvářejí úžasnou platformu pro pozvednutí místní církve, která je vyslyšena a oceněna ve vlastních národech. Evangelista Bonnke mi vždycky říkal, že jedním z našich úkolů je dát místní církvi hlas na vysokých místech a pozvednout ji, jak to jen jde.

Den 3 – Umuahia

Její dítě se začalo hýbat

Dnes večer jsem byl na evangelizační kampani v Umuahii. Evangelista David Rotärmel, absolvent Bootcampu, kázal silné poselství evangelia a pak jsem se modlil za nemocné. Během modliteb jsem přijal slovo poznání o tom, že je na ploše přítomná těhotná žena, jejíž dítě se již nehýbe. Prohlásil jsem, že do těla toho dítěte, i když je mrtvé, přijde život a začne se hýbat a kopat.

Po modlitbě přede mnou najednou stála žena se svědectvím. Zeptal jsem se, co se jí stalo. Odpověděla: „Já jsem ta těhotná žena, o které jste mluvil.“ Vypadala, že je ve čtvrtém nebo pátém měsíci těhotenství (ve skutečnosti si ani nebyla úplně jistá, v jakém je stádiu). Řekla, že pociťovala veliké bolesti v děloze a že se dítě nehýbalo. Bylo jí jasné, že je něco velmi špatně. Když jsem se dnes večer modlil, řekla, že všechny bolesti odešly a miminko se začalo hýbat! Zeptala jsem se jí, jak dlouho už necítila, že by se hýbalo, a ona řekla: „Nikdy!“ Lidé křičeli a radovali se. Bylo zřejmé, že se stal nádherný zázrak. Ale to byl jen začátek mnoha úžasných svědectví o zázracích, včetně toho, že se otevřely hluché uši, slepé oči viděly a chromí chodili!

Den 3 – Umuahia

Levé oko muže bylo více než deset let zcela slepé. Vyznal, že ho Ježíš zachránil a uzdravil.

Evangelista Daniel Kolenda vyzkoušel jeho zázrak tím, že po zakrytí zdravého oka viděl na evangelistu a chytil kapesník, kterým před ním evangelista Kolenda mával.

Den 3 – Umuahia

Zedník Luke nemohl kvůli silným bolestem tři roky pořádně zvednout pravou ruku. Včera přišel na evangelizační kampaň a jeho ruka se uzdravila. Dokáže teď zvedat ruku bez bolesti.

Den 3 – Umuahia

Allen měl v roce 2018 nehodu v Port Harcourtu. Nemohl od té doby hýbat nohou a při chůzi kulhal. Byl odeslán do Aby, kde mu doporučili operaci.

Operaci nemohl podstoupit, protože musel pracovat. Tradiční přírodní léčitelé se mu také snažili svou léčbou pomoci, avšak neúspěšně. Když se dnes večer modlil evangelista Daniel Kolenda, jeho noha se zcela uzdravila a mohl se volně pohybovat bez bolesti. Měl také vážný problém se zrakem. Bylo to stále horší a horší. Po dnešní modlitbě byly jeho oči uzdraveny a vidí teď jasně – stal se krásný dvojnásobný zázrak.

Den 3 – Umuahia

Benita byla 10 let trvale hluchá na levé ucho.

Po modlitbě za uzdravení se její levé ucho otevřelo a ona na něj teď slyší normálně. Daniel to vyzkoušel tak, že ji nechal zavřít zdravé ucho a opakovat čísla a slova. Byla schopna opakovat všechna čísla a slova, která evangelista Kolenda řekl. S radostí vyznala, že ji Ježíš uzdravil.

Den 3 – Ugwunagbo

Mezitím na naší další evangelizační kampani v Aba South kázal evangelium další absolvent Bootcampu, Lukas Repert, a modlil se za to, aby dav přijal hromadný křest v Duchu svatém.

Řekl: „Bylo to, jako by celá plocha v okamžiku přijala nebeskou moc. Mnozí se začali modlit v jiných jazycích, jiní začali prorokovat, další padli pod mocí Ducha svatého. Démoni opouštěli celé pole a lidé zakoušeli vysvobození. Byla to nádherná podívaná.“

Den 2 – Ugwunagbo

Guvernér státu Abia promlouvá k zástupu

Dnes večer se jedné z našich kampaní (kde jsem kázal v „Aba South“) zúčastnil místní guvernér. Z jeho promluvy k lidem jsme se dozvěděli mnoho zajímavých podrobností o významu naší návštěvy.

Pole, na kterém se setkáváme, bylo notoricky známým nebezpečným místem. Rozpínala se na něm velmi hustá džungle, kterou si za úkryt využívali zločinci. Jeden z místních pastorů nám řekl, že ačkoli bydlí nedaleko a jeho církev je od této plochy jen co by kamenem dohodil, po celá desetiletí se tomuto místu kvůli jeho nebezpečí vyhýbal.

Právě tuto plochu jsme si vytipovali a vybrali pro naši kampaň. Náš tým vyčistil džungli. Cesta vedoucí kolem, která byla po třicet let rozbitá a neprůjezdná, byla obnovena a najednou se toto místo známé temnotou a nebezpečím stalo majákem, jasně osvěcujícím své okolí evangeliem!

Den 2 – Ugwunagbo

Evangelista Daniel Kolenda se modlí za guvernéra státu Abia

Shodou okolností město aktivovalo v oblasti kampaně novou elektrárnu. My jsme však zároveň zažili spuštění elektrárny nadpřirozené Boží moci. Často říkám, že my, křesťané, máme k dispozici tři zdroje síly – kříž, prázdný hrob a horní místnost. Dnes večer jsme pocítili MOC všech tří. Po kázání evangelia jsme také lámaly klatby a uzdravovali nemocné.

Den 2 – Umuahia

Bradley Fisher káže v Umuahii

Bradley Fisher
David Rotärmel
David Rotärmel and Bradley Fisher

Zatímco toto probíhalo v Aba South, také v Umuahii se na další probíhající kampani odehrávalo něco velice zvláštního. Dnes večer zde evangelista Bradley Fisher, který je absolventem Bootcampu CfaN (a který již několik let slouží jako můj asistent), kázal své vůbec první evangelizační poselství v rámci kampaně. Odvedl fenomenální práci a evangelium mělo u shromážděných lidí obrovskou odezvu.

Den 2 – Ugwunagbo

Zážitky

Den 1 – Umuahia

Evangelisté Bradly Fisher a David Rotärmel působí na místě zvaném Umuahia - tam, kde jsem dnes večer začal kázáním evangelia.

Evangelist Daniel Kolenda
David Rotärmel
Bradly Fisher

Téměř před 20 lety stál na stejné ploše evangelista Bonnke a proběhla tam mocná kampaň, jež tehdy otřásla celým regionem. Nyní je však na scéně zcela nová generace (podle CIA World Facebook je průměrný věk v Nigérii 19,2 let). O dvě desetiletí později stále neseme pochodeň evangelia!

Věřím, že v tomto regionu uvidíme další mocné Boží hnutí, a to nejen v Umuahii, ale také v naší další kampani v National High, kde působí evangelista Lukas Repert.

Den 1 – Ugwunagbo

Lukas Repert píše, „Když jsem se dopracoval k položení otázky, kdo chce poprvé přijmout Ježíše za svého Pána a Spasitele a všechno mu odevzdat, v odpověď se zvedl les tisíců a tisíců rukou.

Lukas Repert
Lukas Repert

Ježíš se projevil v životech mnoha lidí tak silně, že už nikdy nebudou stejní!“

Den 1 – Ugwunagbo

Amazuna poslední dva roky nedokázal stát, aniž by zažíval bolesti a jeho pohyblivost v pase byla minimální. Po modlitbě se úplně uzdravil a byl schopen tančit, natřásat a otáčet kyčlí do všech stran.

Den 1 – Ugwunagbo

Confidence si zlomila nohu, zatímco na základní škole hrála fotbal. Vyprávěla, že deset let nemohla nohy ohýbat, zvedat ani tančit.

Když došlo na shromáždění na modlitby, byla zcela uzdravena. Veškerá bolest zmizela a ona bez problémů dřepovala a tančila.

Den 1 – Ugwunagbo

Caroline Christine přišla na evangelizační plochu téměř neschopná chůze, protože nemohla stát vzpřímeně a mohla chodit pouze ohnutá téměř o 90 stupňů. V tomto stavu žila poslední rok a půl.

Během modlitby se dokázala zcela vzpřímit a chodí teď úplně normálně.

Den 1 – Umuahia

V Umuahii se evangelista Fisher modlil za nemocné. Píše: „Mé oblíbené svědectví o uzdravení vydala žena jménem Blessing.

Bradly Fisher

Kvůli zelenému zákalu asi dvacet let neviděla jasně. Jednou z prvních věcí, za které jsem se modlil, bylo otevření slepých očí, a právě v tom okamžiku byly její oči zcela uzdraveny. Kromě problémů s očima ji současně trápila bolest v ramenou Ježíš z ní sňal i toto pouto! Nyní může volně pohybovat paží bez bolesti. To vše jen díky Ježíšově krvi!“

Den 1 – Umuahia

Viděli jsme mnoho dalších zázraků, příliš mnoho na to, abychom všechny zaznamenali, ale byly mezi nimi zranění nohou, artritida, zranění hlavy,

nespavost, omezená pohyblivost, problémy s očima a mnoho druhů bolesti, které byly během modlitby nadpřirozeně uzdraveny!

Zítra večer očekáváme návštěvu guvernéra, což svědčí o tom, že tyto kampaně mají na region hluboký dopad. Prosím, modlete se za nás i v tomto druhém týdnu zde ve státě Abia.

Ugwunagbo a Umuahia

Třetí a čtvrtá evangelizační kampaň v Nigérii

Od 29. února do 3. března pořádá CfaN v nigerijském regionu Aba dvě evangelizační kampaně najednou. Spolu s evangelistou Danielem Kolendou budou sloužit i evangelisté vytrénovaní CfaN. Vyhlásí evangelium v Ugwunagbo (předměstí Aby) a v Umuahii vzdálené asi 70 km severně od města.

Umuahia, Nigérie

Technický tým CfaN musel během pouhých tří dnů neuvěřitelným způsobem zvládnout logistiku a tvrdou práci, když musel rozložit, přepravit a následně sestavit veškeré vybavení pro dvě souběžné evangelizační kampaně! V Nigérii se nám to podařilo poprvé.

Ugwunagbo, Nigérie

Tato evangelizační kampaň je jednou ze čtyř masových událostí, které CfaN v únoru a v březnu pořádá v Nigérii.