21. - 25. září 2022

Blog o Dekapoli – Zambie

Tento týden bude mimořádně mocný - v průběhu 5 dní proběhne 5 souběžných evangelizačních kampaní v 5 městech Zambie!

K evangelistovi Danielu Kolendovi se na každém místě připojí tým evangelistů, kteří budou kázat spolu s ním. Jedná se o absolventy Bootcampu, kteří ve službě CfaN přijali osobní trénink, vystrojení a vyslání. Daniel pocestuje každý den do nového města, aby tam kázal evangelium. Věříme, že budeme svědky neuvěřitelných spasení, znamení, zázraků a divů!

Operace Dekapole

Kasama, Zambie – Den 4

Den 4 – Kasama, Zambie

V sobotu jsem se vydal do města Kasama, kde působí evangelisté Joe Turnbull a Tyrelle Smith (oba absolventi Bootcampu).

Oba v tomto městě čelili velikému odporu, jak jsem vám o tom psal již v dřívějších zprávách (během prvního setkání se na plochu kampaně zřítil strom a vybouchlo ozvučení). Je to také místo, kde se včera při natáčení našeho týmu zvedla vichřice, a kde lidé činili pokání z modlářství a odstranili podobiznu krokodýla.

Den 4 – Kasama, Zambie

Po mém kázání odevzdala svůj život Ježíši vyhlášená šamanka. Následně přinesla pytel plný „juju“ a několik dalších pokrývek, které se používaly k čarodějnickým rituálům, a vhodila je do našich hořících sudů!

Postavila se před shromážděný zástup a veřejně vyznala svou víru v Krista a řekla, že mu bude sloužit „na věky věků“.

Den 4 – Kasama, Zambie

Po modlitbách nad zástupem, aby lidé přijali naplnění Duchem svatým, jsem předal mikrofon evangelistovi Tyrellovi, aby se modlil za nemocné.

Opět, tak jako každý večer a v každém městě, jsme byli svědky okamžitého uzdravení mnoha chromých. Byla mezi nimi i žena, která byla 12 let na vozíku, a dívka, která nemohla chodit a byla němá. Obě byly zcela uzdraveny.

Den 4 – Kabwe, Zambie

V Kabwe kázala evangelistka Evelina Smane mocné poselství zástupu 76 000 lidí, kteří přišli ke Kristu!

Den 4 – Kabwe, Zambie

Evangelistka Evelina Smane vyprávěla příběh muže, který si zlomil nohu, a na kampaň přišel přímo z nemocnice. Jeho noha byla oteklá a čerstvě zasádrovaná.

Ještě v rukou držel své nemocniční zprávy, když ho během shromáždění zasáhla Boží moc. Otok splasknul a on začal poskakovat a normálně chodit.

Den 4 – Kabwe, Zambie

Ve středu přijala modlitbu také žena v Kabwe. Je jí 23 let a od narození byla HIV pozitivní. Ve čtvrtek šla na test, který vyšel jako HIV negativní!

Den 4 – Solwesi, Zambie

Evangelista David Rotaermal se v Solwezi podělil o mocné vylití Ducha svatého na celém poli kampaně. Byl to krásný okamžik, který navždy poznamenal tým i obyvatele Solwezi!

Den 4 – Kitwe, Zambie

V Kitwe kázala evangelistka Dr. Roselyne Aaronová další silné poselství a modlila se za nemocné.

Jeden chlapec přišel na pódium a vypověděl, že se narodil s nohou delší než druhá a nemůže pořádně chodit. Během modlitby za uzdravení byla jeho noha obnovena a nyní může bez problémů chodit!

Den 4 – Kanyama, Zambie

Evangelista Alejandro Escobar v Kanyamě kázal jednoduché a jasné poselství evangelia a modlil se za nemocné. Bylo zde sdíleno nespočet svědectví o uzdravení, o kterých budeme v následujících týdnech informovat.

Den 4 – Kanyama, Zambie

Jedna paní jménem Grace si před rokem a půl vykloubila nohu; měla ji úplně vychýlenou, skoro o 90 stupňů doprava. Pán ji zázračně nohu vrátil zpět na své místo. Po výkřiku: ‚Nenávidím tyhle věci!‘ vyhodila berle do vzduchu.“

Den 4 – Kasama, Zambie

Šamanka se cele odevzdává Ježíši

Tento týden se v Zambii píšou dějiny. Evangelium otřásá pěti městy po celé zemi - současně! V každém městě se zástupy lidí, přicházejících na shromáždění, zvětšily do té míry, že zaplnily maximální kapacitu evangelizačních ploch, na kterých se kampaně konají, a způsobily nám nečekané organizační výzvy. V každém městě Bůh mocně jedná a zjevuje svou slávu. Zprávy o divech a zázracích, které Bůh koná, se roznesly a všichni o nich mluví.

V sobotu jsem se vydal do města Kasama, kde působí evangelisté Joe Turnbull a Tyrelle Smith (oba absolventi Bootcampu). Oba v tomto městě čelili velikému odporu, jak jsem vám o tom psal již v dřívějších zprávách (během prvního setkání se na plochu kampaně zřítil strom a vybouchlo ozvučení). Je to také místo, kde se včera při natáčení našeho týmu zvedla vichřice, a kde lidé činili pokání z modlářství a odstranili podobiznu krokodýla.

Po mém kázání odevzdala svůj život Ježíši vyhlášená šamanka. Následně přinesla pytel plný „juju“ a několik dalších pokrývek, které se používaly k čarodějnickým rituálům, a vhodila je do našich hořících sudů! Postavila se před shromážděný zástup a veřejně vyznala svou víru v Krista a řekla, že mu bude sloužit „na věky věků“.

Po modlitbách nad zástupem, aby lidé přijali naplnění Duchem svatým, jsem předal mikrofon evangelistovi Tyrellovi, aby se modlil za nemocné. Opět, tak jako každý večer a v každém městě, jsme byli svědky okamžitého uzdravení mnoha chromých. Byla mezi nimi i žena, která byla 12 let na vozíku, a dívka, která nemohla chodit a byla němá. Obě byly zcela uzdraveny.

Mezitím na ostatních místech…

V Kabwe...

Evangelistka Evelina Smane vyprávěla příběh muže, který si zlomil nohu, a na kampaň přišel přímo z nemocnice. Jeho noha byla oteklá a čerstvě zasádrovaná. Ještě v rukou držel své nemocniční zprávy, když ho během shromáždění zasáhla Boží moc. Otok splasknul a on začal poskakovat a normálně chodit.

Ve středu přijala modlitbu také žena v Kabwe. Je jí 23 let a od narození byla HIV pozitivní. Ve čtvrtek šla na test, který vyšel jako HIV negativní!

V Solwezi...

Evangelista David Rotaermel prohlásil: „Zažili jsme hmatatelné vylití Ducha svatého... A potom se něco stalo. Ježíš skutečně vkročil na plochu a aniž by někdo něco řekl anebo začala hrát hudba, se začal dít zázrak za zázrakem. Po celé ploše byla hmatatelně cítit Boží bázeň. Bůh se procházel mezi lidmi a činil vše, co potřeboval. Po více než dvacet minut se shromáždění osobně ujal Král králů a v tu chvíli nic nebylo nemožné. Byl to okamžik, který nás navěky poznamenal.“

V Kanyamě...

Žena, která byla přes 30 let hluchá, byla uzdravena, když se za ni modlil evangelista Alejandro Escobar. Vyprávěl: „Vydala své svědectví se slzami v očích a plná radosti z Pána. Zástup šílel radostí.“

A popsal i další příběh: „Po svědectvích se dole pod pódiem nahromadila obrovská hromada berel. Dostali jsme se do bodu, kdy už jsem nemusel berle z pódia házet - lidé to dělali sami. Jedna paní jménem Grace si před rokem a půl vykloubila nohu; měla ji úplně vychýlenou, skoro o 90 stupňů doprava. Pán ji zázračně nohu vrátil zpět na své místo. Po výkřiku: ‚Nenávidím tyhle věci!‘ vyhodila berle do vzduchu.“

Děkujeme, že se za nás modlíte!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celým týmem CfaN)

Darovat

Den 3 – Kitwe, Zambie

Evangelista Daniel Kolenda byl ve městě Kitwe

Den 3 – Kasama, Zambie

V Kasamě byl evangelista Joe Turnbull svědkem toho, jak muž, který byl 12 let slepý na levé oko, po modlitbách za nemocné získal zpět dokonalý zrak!

Den 3 – Solwezi, Zambie

V Solwezi kázala evangelistka Virginnia Loganová desítkám tisíc účastníků jasné poselství evangelia a mnozí svědčili o neuvěřitelném uzdravení svého těla! Oslavovali Ježíše chválou a společným tancem.

Den 3 – Kabwe, Zambie

Evangelista Richard Fullwood kázal o moci Ježíšovy krve! Následně pak byl svědkem toho, jak byly desítky tisíc lidí v Kabwe osvobozeny!

Den 3 – Kanyama, Zambie

V Kanyamě byl evangelista Jacob Ebersole spolu s celým týmem svědky mocných zázračných uzdravení po modlitbách za nemocné.

Den 3 – Kanyama, Zambie

Včera večer přijala Krista HIV pozitivní prostitutka jménem Grace. Po kampani šla k lékaři a nechala se otestovat. Její test byl negativní, a tak se nechala znovu otestovat - a znovu (celkem třikrát). Má to potvrzené - je HIV NEGATIVNÍ!

Evangelista Jacob Ebersole řekl: „Ta zpráva nás na pódiu doslova všechny rozplakala.“

Den 3 – Kasama, Zambie

Evangelista Joe Turnbull viděl tři slepce, kterým se navrátil zrak, z toho jeden s ověřením od lékaře.

Také v Kasamě zástup spolu s členem královské rodiny (místního kmene) a místními biskupy činil pokání kvůli veliké modle krokodýla uprostřed města. Podobiznu krokodýla jsme spálili v našich obřích hořících sudech spolu s jinými čarodějnickými předměty.

Den 3 – Kitwe, Zambie

Dnes večer jsem kázal ve městě Kitwe, kde působí evangelisté Roselyne Aaronová (Nigerijka) a Braidwood Rathbone (Australan).

Den 3 – Kasama, Zambie

Na začátku dnešního dne poskytovala jedna z členek našeho týmu (také absolventka Bootcampu) rozhovor, když se plochou kampaně přehnalo malé tornádo a před zraky kamer zničilo náš stan za ní. Je to divoké!

Den 3 – Kitwe, Zambie

Kázal jsem velmi jednoduché a jasné poselství evangelia a reagovaly na něj desítky tisíc lidí, VČETNĚ CELÉHO GANGU, který je v regionu nechvalně známý (jméno gangu nebudu z bezpečnostních důvodů uvádět).

Veřejně svědčili, že po mnoho let v regionu terorizovali lidi, ale dnes večer všichni odevzdali své životy Ježíši! Oznámili, že už se ke svému starému způsobu života nikdy nevrátí!

Den 3 – Kitwe, Zambie

Po kázání a výzvě ke spasení jsem požádal evangelistku Roselyne, aby se modlila za nemocné, a staly se mocné zázraky.

Opět, tak jako na ostatních místech a po jiné večery,  jsme byli svědky ohromujícího počtu uzdravení chromých. Podívejte se na toto video a uvidíte dramatický příklad toho, co zde vídáme večer za večerem!

Den 3 – Kitwe, Zambie

Krokodýli, gangy a tornáda

Dnes večer proběhl třetí večer naší kampaně Operace Dekapole zde v Zambii, kdy probíhá 5 kampaní v 5 různých městech po dobu 5 dnů současně! Každý den cestuji do jiného města a každý večer tak kážu na jiné kampani. V jednotlivých městech jsou na celý týden umístěni další dva evangelisté (absolventi Bootcampu CfaN), kteří slouží po zbývající čtyři večery.

Nepřítel se nás na všech frontách snaží zatlačit zpět. My však postupujeme ještě razantněji. Náš tým je naprosto rozhodný a odhodlaný „zabrat Zambii“ pro Ježíše!

Na začátku dnešního dne poskytovala jedna z členek našeho týmu (také absolventka Bootcampu) rozhovor, když se plochou kampaně přehnalo malé tornádo a před zraky kamer zničilo náš stan za ní. Je to divoké!

Navzdory mnoha výzvám nejen postupujeme vpřed, ale ve všech pěti městech vidíme nadpřirozené průlomy!

Dnes večer jsem kázal ve městě Kitwe, kde působí evangelisté Roselyne Aaronová (Nigerijka) a Braidwood Rathbone (Australan).

Kázal jsem velmi jednoduché a jasné poselství evangelia a reagovaly na něj desítky tisíc lidí, VČETNĚ CELÉHO GANGU, který je v regionu nechvalně známý (jméno gangu nebudu z bezpečnostních důvodů uvádět). Veřejně svědčili, že po mnoho let v regionu terorizovali lidi, ale dnes večer všichni odevzdali své životy Ježíši! Oznámili, že už se ke svému starému způsobu života nikdy nevrátí!

Další obrázky z Kitwe

Po kázání a výzvě ke spasení jsem požádal evangelistku Roselyne, aby se modlila za nemocné, a staly se mocné zázraky. Opět, tak jako na ostatních místech a po jiné večery,  jsme byli svědky ohromujícího počtu uzdravení chromých.

Mezitím na ostatních místech…

V Kasamě…

Evangelista Joe Turnbull viděl tři slepce, kterým se navrátil zrak, z toho jeden s ověřením od lékaře. Také v Kasamě zástup spolu s členem královské rodiny (místního kmene) a místními biskupy činil pokání kvůli veliké modle krokodýla uprostřed města. Podobiznu krokodýla jsme spálili v našich obřích hořících sudech spolu s jinými čarodějnickými předměty. Stalo se to na tomtéž místě, kterým se předtím prohnalo tornádo (viz výše).

V Lusace…

Včera večer přijala Krista HIV pozitivní prostitutka jménem Grace. Po kampani šla k lékaři a nechala se otestovat. Její test byl negativní, a tak se nechala znovu otestovat - a znovu (celkem třikrát). Má to potvrzené - je HIV NEGATIVNÍ! Evangelista Jacob Ebersole řekl: „Ta zpráva nás na pódiu doslova všechny rozplakala.“

V Solwezi...

Otec přivedl své dvouleté dítě, které mělo na krku výrůstek velikosti jablka. Otci bylo řečeno, že k jeho odstranění bude nutná operace, ale dnes večer během modlitby za nemocné zcela zmizel!

Mohli bychom psát další a další svědectví, ale stačí říct, že Ježíš je živý a v Zambii se dějí mocné věci. Prosíme, držte náš tým na modlitbách, protože během následujících dvou večerů budeme dál postupovat vpřed! To nejlepší nás teprve čeká!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celým týmem CfaN)

Pomoci s Desetiletím dvojnásobné sklizně

Den 2 – Solwezi, Zambie

Rekapitulace druhého dne v Solwezi, Zambie

Den 2 – Solwezi, Zambie

Dnes ráno jsem se vydal do města Solwezi, kde působí evangelisté Virginnia Loganová a David Rotaermel (oba absolventi Bootcampu CfaN).

Den 2 – Solwezi, Zambie

Pak jsem požádal evangelistku Virginnii, aby se modlila za nemocné. Boží moc zaplavila celou evangelizační plochu a událo se mnoho zázraků. Nejmarkantnější byla mnohá uzdravení chromých, kteří opět začali chodit!

Den 2 – Solwezi, Zambie

V Solwezi v Zambii chromí chodí

Ve všech pěti městech, kde tento týden v Zambii probíhají souběžné kampaně, jsme svědky explozivního nárůstu návštěvnosti shromáždění a slyšíme úžasná svědectví o Boží moci!

Dnes ráno jsem se vydal do města Solwezi, kde působí evangelisté Virginnia Loganová a David Rotaermel (oba absolventi Bootcampu CfaN).

Kázal jsem silné poselství o tom, co znamená následovat Ježíše. Mé kázání bylo výzvou k pokání a plnému odevzdání Ježíši a setkalo se s ohromující reakcí. Zdálo se, že obrovský dav reaguje jako jeden muž a vzývá Ježíšovo jméno s vášní, přesvědčením a upřímností. Úplně mi to vyrazilo dech.

Pak jsem požádal evangelistku Virginnii, aby se modlila za nemocné. Boží moc zaplavila celou evangelizační plochu a událo se mnoho zázraků. Nejmarkantnější byla mnohá uzdravení chromých, kteří opět začali chodit!

Zítra odjíždím do třetího města, kde již kampaň nabrala na obrátkách, abych i tam ještě více rozdmýchal oheň a povzbudil tamní tým. Jaká je to radost sloužit Pánu.

Prosíme, neustávejte v modlitbách za všech 5 týmů rozmístěných po celé Zambii.

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celým týmem CfaN)

Darovat

Den 1 – Kabwe, Zambie

Toto video ukazuje první místo, kde evangelista Daniel Kolenda kázal v Kabwe.

Den 1 – Kabwe, Zambie

Kázal jsem jednoduché poselství evangelia a odezva byla ohromující. Na pozvání reagovalo tolik dětí, že jsme měli problém s rozdáváním literatury pro následnou péči!

Den 1 – Kabwe, Zambie

Poté jsem se modlil za nemocné a po celé ploše se okamžitě začaly dít zázraky.

Jeden muž vyběhl z davu a držel nad hlavou berle. Dva roky byl ochrnutý, ale dnes večer dokázal běhat a skákat. Byl zcela uzdraven!

Uzdravení přijalo mnoho dalších chromých lidí. Hluchým se otevřely uši, bolesti lidem mizely ze všech částí těla a evangelizační plochu ovládlo velké veselí.

Den 1 – Kabwe, Zambie

Začíná Operace Dekapole

Právě začala další kampaň „Operace Dekapole“, tentokrát v Zambii. Znamená to, že tento týden souběžně pořádáme 5 kampaní v 5 různých městech. V každém městě působí dva evangelisté (absolventi Bootcampu). Ti budou v každém městě kázat čtyři z pěti večerů. Já pocestuji od města k městu a na každé kampani budu mít jedno večerní kázání.

Dnes večer jsem začal ve městě Kabwe. Hned od začátku jsme cítili hlad lidí. Kázal jsem jednoduché poselství evangelia a odezva byla ohromující. Na pozvání reagovalo tolik dětí, že jsme měli problém s rozdáváním literatury pro následnou péči!

Poté jsem se modlil za nemocné a po celé ploše se okamžitě začaly dít zázraky. Jeden muž vyběhl z davu a držel nad hlavou berle. Dva roky byl ochrnutý, ale dnes večer dokázal běhat a skákat. Byl zcela uzdraven!

Uzdravení přijalo mnoho dalších chromých lidí. Hluchým se otevřely uši, bolesti lidem mizely ze všech částí těla a evangelizační plochu ovládlo velké veselí.

V každém z dalších čtyř měst se shromáždily obrovské zástupy a děly se podivuhodné zázraky. O tyto zprávy se s vámi v následujících dnech podělíme. 

Zítra odjedu do jiného města a pošlu zprávu odtamtud. Prosím, modlete se i nadále za mě a celý náš tým více než dvaceti evangelistů a desítek organizátorů, techniků a podpůrného personálu.

Vše pro Ježíše,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celým týmem CfaN)

Staví se pódium, probíhá zvuková zkouška a po ploše pobíhají zpívající a tančící děti!

Paul Goebel

Když jsme dnes ráno vyráželi, projížděli jsme prvním z našich pěti zambijských měst, kde proběhne Dekapole. Zatímco jsme tankovali, přišli nás přivítat Jana Bielava a Harrison Kiwone. Kasama byla plná bannerů a plakátů.

U nákladního vozu MAN se objevil problém s ložiskem, který způsobil přetržení řemene. Ramlan ho dokázal opravit a později během dne pokračovat do cíle v Kasamě.

Winfried Wentland

Překročili jsme oboje hranice a jsme zpátky na cestě směrem na jih.

Winfried Wentland

Vypadá to, že se ještě dnes opět rozjedeme, jen co celníci vyřídí naše dokumenty.

Na cestě do Zambie

Měli jsme v úmyslu opustit hranice pravděpodobně až ve čtvrtek a z modrého..... Wini křičí: "Připravte se, odjíždíme ....". Nyní jsme v Zambii na hranicích, abychom vstoupili do země.

Projeli jsme divočinou Morogoro a nyní jsme 340 km od hranic se Zambií. Jeden kamión natankoval špatnou naftu. Náš mechanik Ramlan problém vyřešil, takže jsme se zase mohli vydat na cestu.

Do you see them?
Do you see them?
Do you see it?
Do you see it?
Do you see it?
Do you see it?

Změnily se cestovní podmínky

Ramlan

Africký západ slunce. Toto místo dnes večer nazýváme naším domovem. Urazili jsme asi 400km jižně od hranic. Překonali jsme pár mostů a dvě píchlé gumy. Tomu říkám úspěšný den. Jsme na cestě...

Zambie

21.-25. září bude CfaN v Zambii, kde proběhnou souběžné evangelizační kampaně v 5 různých městech.

Přípravy

První tým řidičů je zpátky v Keni a chystají se na cestu z Nairobi do Tanzánie a Zambie na naše zářijové kampaně Dekapole v pěti různých městech.

5 měst v 5 dnech! Aktuálně o Dekapoli

Jsme na cestě do Zambie!

Před nedávnem jsme naše partnery požádali, aby se za nás postavili a pomohli nám, aby se událost Dekapole v Zambii stala skutečností – a vy jste to skutečně udělali!

Chceme každému z vás, našich partnerů, ze srdce poděkovat za to, že jste se s námi spojili na modlitbách a pomohli nám i finančně. Jako evropští partneři jsme společně vybrali 85 819 €!

Díky vám a dalším partnerům jako jste vy po celém světě uslyší příští měsíc stovky tisíc obyvatel Zambie dobrou zprávu evangelia.

Během této Dekapole jsme se zavázali zasáhnout pět měst v době od 21. do 25. září. Pro lidi z měst Kasama, Solwezi, Kabwe, Kitwe a Kanyama (v Lusace) to jistě bude nezapomenutelná příležitost. Mnoho tisíc bude spasených. Nemocní budou v Ježíšově jménu uzdraveni a místní církv nezůstanou stejné.

Příští měsíc očekávejte zprávy z naší služby. A chceme vás naléhavě poprosit: nepřestávejte se za nás modlit! Modlete se za to, aby naše týmy zdárně dokončily přípravy, i za začátek předkampaňových evangelizací. Modlete se za ztracené v Zambii, za hříšníky, kteří neznají Ježíše, aby se vrátili domů.

Společně s vámi za evangelium,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s mezinárodním týmem CfaN