Uganda, 1. týden

7 kampaní ve 2 týdnech

V prvním týdnu v Ugandě pořádá CfaN masové evangelizační kampaně ve městech Hoima, Lira a Busia. Evangelista Daniel Kolenda bude postupně cestovat a kázat ve všech z nich, a evangelisté, absolventi Bootcampu, pokryjí kázání na ostatních večerních shromážděních.

Den 5 – Lira, Uganda

CfaN Evangelizace – Lira, Uganda

Den 5

Dnes večer proběhlo poslední shromáždění prvního týdne naší kampaně zde ve východní Africe, kde jen v Ugandě probíhá celkem patnáct kampaní!

Hoima, Uganda
Hoima, Uganda
Lira, Uganda
Lira, Uganda
Busia, Uganda
Busia, Uganda

Tento týden jsme měli plné ruce práce s prvními třemi a ve druhém týdnu proběhnou další čtyři. V každém městě byla úžasná dynamika. Zástupy shromažďujcích se lidí den za dnem rostly. Stále nám přicházejí pozoruhodná svědectví o uzdravení a vysvobození...

Zasvěcení absolventů Bootcampu

Jen studenti Bootcampu už zdokumentovali téměř 80 000 rozhodnutí (poslední dva týdny zde trávili v rámci své zasvěcovací praxe)!

Kázali ve stovkách škol, na nárožích ulic a na tržištích. Na místní národ se valí vlny spasení a Ježíš je v Ugandě vyvýšen!

Den 5 – Lira, Uganda

Z města Lira v Ugandě píše evangelista Daniel Smenes:

„ Když jsem dnes večer vešel na pódium, přivítal mě obrovský dav z města Lira, který tančil tak divoce, že se po celé ploše prášilo jako by do nebes stoupalo Bohu kadidlo. Když jsem dnes večer kázal evangelium, viděl jsem, jak lidé napjatě visí na každém mém slově. Jakmile jsem vyhlásil výzvu ke spasení, zvedl se po celé ploše les rukou a mně se rozbušilo srdce, když jsem slyšel, jak lidé vzývají Ježíšovo jméno.“

Den 5 – Hoima, Uganda

Z města Hoima v Ugandě vypráví evangelista Randy Roberts pozoruhodný příběh ženy jménem Kabababazi:

Hoima, Uganda
Hoima, Uganda

Day 5 – Hoima, Uganda

„ Před šesti lety ji i její dům proklel šaman. Téměř okamžitě se její dům začal plnit mouchami a ona začala slábnout, až nakonec ochrnula a nemohla chodit.

Krátce nato se jí částečně vrátil cit do nohou, ale přišla o rozum a stala se známou jako ‚bláznivá žena‘

Tento týden se její rodina dozvěděla o kampani zde v Hoimě. Svázali ji provazy a přinesli na kampaň. Poté, co jsme spálili čarodějnické předměty, jsme duchovně spoutali celý seznam zlých duchů, který jsme od místních pastorů dostali, a pomodlili se za nemocné. Okamžitě byla zcela uzdravena a osvobozena. Přišla na pódium svědčit, plně při smyslech a radovala se z toho, co pro ni Ježíš udělal.

Den 5 – Hoima, Uganda

Mám pocit, že totéž prožilo celé město Hoima. Po desetiletí bylo známé jako prokleté místo plné šamanů a čarodějů.

Když jsem se modlil před začátkem posledního večera za kázání, cítil jsem, jak mě Pán vybízí, abych se toho večera zástupu zeptal, proč nikdo z šamanů kampaň nezastavil. ‚Myslíte si, že se jim líbí, že zde na této ploše uctíváme Ježíše?‘ zeptal jsem se. Více než 70 000 shromážděných lidí odpovědělo  hlasitým ‚NE!‘ Potom jsem jim prozradil, proč šamani kampaň nezastavili. Je to proto, že na to neměli moc. Nedokázali to!“

Den 5 – Busia, Uganda

Z města Busia v Ugandě píše evangelista Brady Liette:

„Když jsem poprosil lidi shromážděné na evangelizační ploše, aby zvedli ruku, pokud se rozhodli následovat Ježíše, zvedla se téměř každá ruka. Bylo to velkolepé, protože na začátku večera jsem se ptal, kolik lidí je tam poprvé, a odezva byla téměř totožná.

Den 5 – Busia, Uganda

Po modlitbě spasení jsme se modlili za nemocné. Nejúžasnější zázrak jsme viděli u dívky, která byla posedlá démony a byla němá.

Vypověděla, že od minulého roku nepromluvila ani slovo. Řekla, že když jsem každého požádal, aby se podíval na Ježíše a položil ruku tam, kde potřebuje uzdravení, položila si s vírou ruku na ústa. Okamžitě začala mluvit a chválit Pána. Zároveň uvedla, že dříve v průběhu večera upadla na zem a jeden z členů našeho týmu ji odvedl do stanu k vysvobození. Tam byla osvobozena od démonických pevností ve svém životě a přijala Ježíše do svého srdce, ale stále nemohla mluvit. Když jsem se však modlil za nemocné a utlačované, vztáhla ruku k Ježíši a ten se jí dotkl a uzdravil ji. Nadšeně vyznávala, že její život díky Ježíši už nikdy nebude stejný!“

Den 5 – Daniel Kolenda

Náš tým nyní nepřetržitě pracuje na tom, aby od středečního večera byly ke spuštění připraveny další čtyři kampaně druhého týdne. Teprve se v Ugandě rozehříváme.

Den 4 – Lira, Uganda

Dnes večer jsem kázal ve městě Lira v Ugandě.

Je těžké vyjádřit radost, kterou cítím v srdci, když každý večer přijíždím na nové evangelizační plochy, na kterých probíhají evangelizační kampaně. Po příjezdu mě pokaždé vítají desítky členů týmu CfaN, kteří tam slouží a z nichž jsem mnohé neviděl celé měsíce. Technici, organizátoři, kazatelé. Většina z nich v nedávné minulosti absolvovala Bootcamp CfaN. Všichni mají stejné srdce pro ztracené a stejnou DNA kampaňových evangelizací. Tito absolventi již pocházejí z pěti různých ročníků a někteří od ukončení studia strávili doslova celé roky v terénu! Myslím, že v tuto chvíli jsou nejlepším a nejzkušenějším kampaňovým týmem na světě! Všichni jsou pro mě rodinou a mám z naší spolupráce velikou radost.

Den 4 – Lira, Uganda

Z města Lira v Ugandě píše evangelista Jared Horton:

„Dnes večer se v ugandské Liře sešlo na evangelizační kampani CfaN zatím nejvíce lidí! Slovo o kampani se musí šířit městem, protože sledujeme, jak se zástup shromážděných lidí každý večer rozrůstá!

Evangelista Daniel Kolenda přijel, povzbudil náš kampaňový tým a kázal křišťálově čisté poselství evangelia, v němž lidem v Liře vysvětloval, že byli stvořeni k Božímu obrazu a že patří Ježíši. Poselství bylo tak jednoduché a sdělené tak jasně, že se následně po celé ploše zvedaly ruce lidí, kteří chtěli přijmout Ježíše za svého Spasitele!

Den 4 – Lira, Uganda

Poté, co evangelista Kolenda dokázal evangelium, vystoupil na pódium evangelista Daniel Smenes a modlil se za lidi, aby byli naplněni Duchem svatým. Když se modlil, lidé po celé ploše přijímali plnost Ducha.“

Den 4 – Hoima, Uganda

Ve stejnou dobu zažívali masové vylití Ducha svatého také lidé v Hoimě. Evangelista Alejandro Escobar k tomu napsal:

„Vrcholem pro mě bylo, když jsme se nad zástupem modlili za křest Duchem svatým. Po několika minutách modliteb začal dav jednohlasně křičet hromové „Haleluja!“ Plocha se otřásala mohutným řevem, zatímco byli lidé – mladí i staří – naplňováni Boží mocí!

Toto město bylo známé svým čarodějnictvím, okultismem a mnoha dalšími regionálními pevnostmi, ale dnes večer se všechno změnilo a zavládla atmosféra svobody, radosti a pokoje. Mnozí byli osvobozeni od démonického útlaku a mnozí další byli okamžitě uzdraveni ze svých nemocí.“

Den 4 – Hoima, Uganda

Žena jménem Topista měla tři týdny nádor na prsu. Bylo to pro ni bolestivé, a tak navštívila nemocnici, kde jí nádor diagnostikovali a tentýž den ji objednali na operaci.

Potřebovala však, aby se za ni před operací někdo podepsal, ale neměla nikoho k dispozici. Rozhodla se tedy navštívit evangelizační kampaň s vírou, že ji odoperuje Ježíš. Po modlitbách na kampani nádor zázračně opustil její tělo!

Den 4 – Busia, Uganda

Ve městě Busia zažívali něco, co evangelista Joe Turnbull popisuje jako „vlnu probuzení.“ Píše:

„ Dnes v noci zasáhla Busii vlna probuzení. Druhý den po kázání Daniela Kolendy se počet lidí téměř ztrojnásobil. Mezi lidmi narostlo očekávání a hlad, a když jsem přišel na pódium, věděl jsem, že dnešní večer bude jiný. Začal jsem kázat z celého srdce, říkal jsem lidem, aby se obrátili od temnoty ke světlu, a celou plochou projela vlna spaseení, zatímco poradci přinášeli úrodu do sýpek místní církve.

Potom jsem začal učit o Duchu svatém tak, jak jsme se to naučili na Bootcampu. Nastala svatá chvíle, když nás uctívání přivedlo do bodu absolutní jednoty a lidé začali tiše srdcem prosit o Ducha svatého. Zastavil jsem hudbu a na ploše se rozhostilo úplné ticho. Potom jsem napočítal do tří a plochou se rozlehl hladový výkřik. Duch svatý přišel náhle jako prudký valící se vítr. Oheň zasáhl duše Ugandy a lidé začali přijímat vše, co pro ně Bůh měl. Po celé ploše se projevovali démoni a snad každých třicet vteři někoho odnášeli do ‚hadí jámy‘, kde se jim věnovali lidé proškolení pro osvobozování. Všude byli lidé uzdravováni a hrnuli se dopředu, aby o tom vydali svědectví.“

Den 4 – Busia, Uganda

V podobném svědectví Faith uvedla, že čtyři měsíce trpěla nádorem na prsu a bolestmi.

Když se evangelista modlil za uzdravení, modlila se také. V tu chvíli pocítila, že bolest a bulka v prsu zmizely. Z dnešního zázraku má velkou radost. Svědčila, že Ježíš je její Uzdravitel.

Den 4 – Busia, Uganda

Leah měla od roku 2015 problémy se sluchem v pravém uchu.

Když se dnes večer evangelista modlil za uzdravení, modlila se s vírou a následně svědčila, že už na ucho slyší lépe. Evangelista Reuben zašeptal „Ježíš“ a ona to zopakovala, ale stále měla potíže slyšet další slovo. Znovu se za ni tedy pomodlil. Když ji potom evangelista vyzkoušel ze slov jako „Ježíš“, „haleluja“ a „díky, Bože“, zopakovala už všechna bez problémů. Dosvědčila, že ji Ježíš dnes večer uzdravil.

Den 3 – Hoima, Uganda

Dnes ráno jsem odjížděl z města Hoima a projížděli jsme kolem evangelizační plochy, kde jsem včera večer kázal.

Bylo brzy ráno a pole bylo prázdné, až na velkou skupinu přímluvců, kteří se tam shromáždili, volali k Bohu a modlili se za shromáždění (která tam budou pokračovat až do nedělního večera). Stejné přímluvce jsem na tom poli viděl i včera, když jsme do Hoimy přijeli. Nedivil bych se, kdyby se modlili celou noc! Byla to jen další připomínka toho, že tato úžasná sklizeň, kterou prožíváme, vysoce převyšuje kohokoliv z nás. Kvůli tomuto dílu se spojily doslova desítky tisíc lidí, od našich partnerů po celém světě (jako jste vy) přes naše kanceláře na šesti kontinentech až po armádu přímluvců, poradců, uvaděčů, bezpečnostních pracovníků, spolupracujících pastorů a církví (a seznam by mohl pokračovat).

Den 3 – Busia, Uganda

Z Hoimy jsem odletěl do města Busia, kde jsem dnes večer kázal.

Je to (relativně) malé město s evangelizační kampaň zde probíhá v samém centru města. Na pole jsem mohl dojít pěšky z hotelu. Připomíná mi to úryvky ze starého westernu. Na tomto místě se evangelizační kampaň (ani jakákoli akce podobného rozsahu) zřejmě dosud ještě nikdy nekonala. Na takové místo bychom se v minulosti (kdy jsme dělali jen 6 nebo 7 velkých kampaní ročně) nikdy nezaměřili. Museli bychom se držet v blízkosti hlavních populačních center v zemi (kterých je málo).

Uganda

V příštích několika týdnech však uskutečníme 15 evangelizačních kampaní, a to jen v Ugandě, což znamená mnohem širší pole možností oslovit lidi evangeliem.

Den 3 – Busia, Uganda

Osvobozena od démonů

Na malém místě, jako je toto, je cítit hlad a vděčnost, které jsou naprosto osvěžující. Dnes večer jsem kázal o moci v Ježíšově krvi a lidé nadšeně reagovali. Po výzvě ke spasení jsme ve všech třech městech, kde tento týden probíhají kampaně, pálili čarodějnické a okultní předměty.

Den 3 – Hoima, Uganda

Z města Hoima v Ugandě píše evangelista Randy Roberts:

Na evangelizační ploše se shromáždilo nejméně 25-35 procent obyvatel celého města. Jen si představte, že by se to stalo ve vašem městě! Když jsme po skončení projížděli přeplněnými ulicemi města, podotkl náš řidič James: „Je tak dobré vidět, jak je tato plocha používána pro Ježíše, a ne pro ďábla.“ A pokračoval: „Celý můj život se lidé Hoimy báli kvůli všem těm čarodějnicím, které tu jsou, ale teď bude Hoima známá z jiného důvodu! Budeme známí jako místo, které navštívil Bůh a navždy ho změnil!“ CHVÁLA BOHU NA VĚKY!!! Bůh navždy mění Hoimu a navždy změní i vás.

Den 3 – Lira, Uganda

Z města Lira v Ugandě píše evangelista Jared Horton:

Po mém kázání jsme zapálili barely a spálili čarodějnické předměty. Zatímco sudy hořely, začal jsem pojmenovávat konkrétní falešné bohy v jejich městě a lámat jejich moc ve jménu Ježíše. Když jsem falešné bohy konkrétně pojmenovával, pochopili lidé jasně, kdo tito falešní bohové jsou, protože pokaždé, když jsem je vyvolal a zlomil ve jménu Ježíše jejich moc, vybuchli velikou chválou!

Poté se za nemocné modlili evangelisté Brady Liette, Lea Manningová a Reuben Conway. Svědectví o zázracích přibývá a děje se jich víc, než mohu vyprávět. Zde je jen několik vrcholných okamžiků z dneška.

Den 3 – Busia, Uganda

Edna uvedla, že již téměř 4 roky neviděla na levé oko.

Věřila ve svůj zázrak uzdravení. Když jí evangelista Brady dával pokyny a modlil se za uzdravení, držela si levé oko a najednou ucítila, že jí z oka něco vychází a ona opět vidí. Evangelista zkoušel její uzdravení prověřit tím, že ukazoval prsty na stále větší vzdálenost. Bez potíží přesně napočítala 1, 3 a 2 prsty. Dosvědčila, že ji Ježíš Kristus dnes večer uzdravil.

Den 3 – Lira, Uganda

Žena jménem Annette uvedla, že ji pět let sužovaly vředy a trápili ji démoni tak, že nemohla spát, ale od prvního večera naší kampaně dokáže pokojně spát. Svědčila, že je uzdravená z vředů a že ji už netrápí démoni!

Den 3 – Lira, Uganda

Další paní uvedla, že má od roku 2018 ochrnutou pravou ruku a kvůli bolesti ji nemůže používat. Po modlitbě ji veškerá bolest opustila a nyní může pravou rukou hýbat a oslavovat Ježíše.

Den 3 – Busia, Uganda

Zítra odjíždím do ugandského města Lira v Ugandě, kde tento první týden zakončím.

Prosím, modlete se za nás i nadále, protože stovky členů našeho týmu neúnavně pracují, abychom společně sklidili úrodu. Zatímco píšu tuto zprávu, slyším v dálce muslimské volání k modlitbám – zvuk, který mi připomíná naléhavost, s jakou kážeme evangelium. Jak řekl Ježíš: „Musíme pracovat, dokud je den, neboť přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat!“

Daniel Kolenda

Den 2 – Hoima, Uganda

Boříme pevnosti

Den 2 – Hoima, Uganda

Právě jsem se vrátil z kampaně v ugandské Hoimě (kde jsem dnes večer kázal evangelium). Hoima je hlavní město regionu Bunyoro v západní Ugandě. Toto místo je známé čarodějnictvím a hlubokou okultní temnotou. Jen hodinu cesty odtud, v Kagadi, se nachází nechvalně známá sekta vedená mužem, který o sobě tvrdí, že je Bůh. Tvrdí, že byl teleportován do všech zemí a zjevuje se lidem všech národů. Ačkoliv jde samozřejmě o zjevnou hloupost, získal si tento kult v regionu značnou popularitu.

Den 2 – Hoima, Uganda

Dnes večer jsem tuto a další démonické pevnosti v regionu napřímo konfrontoval.

Evangelista Daniel Kolenda

V lednu tohoto roku, týden před zahájením příprav týmu CfaN, přišla sekta do Hoimy a uspořádala „kampaň“ na stejné ploše, kde nyní kážeme evangelium. Vyznávali, že město Hoima patří jejich kultu a prováděli čarodějnické rituály na každém jeho rohu. Dnes večer jsem tuto a další démonické pevnosti v regionu napřímo konfrontoval. Vyhlásil jsem Ježíšovo panství nad touto zemí a lidé reagovali s neskrývaným nadšením. Měl jsem pocit, že se pod jejich radostnými výkřiky otřásá země!

Den 2 – Hoima, Uganda

Hlad zdejších lidí je zcela mimořádný.

Evangelista Daniel Kolenda

Když jsem kázal, cítil jsem, jak se jejich víra napíná a jak z celého srdce přijímají evangelium. Přistihl jsem se, jak různým členům týmu stále dokola říkám: „Jaká je to výsada sloužit těmto lidem.“ Vím, že tento sentiment sdílí celý náš tým.

Den 2 – Lira, Uganda

Z ugandského města Lira napsala evangelistka Katrin Smenesová (která tam slouží se svým manželem Danielem):

Evangelistka Katrin Smenes

„V půl páté odpoledne jsme balili věci do auta, abychom vyrazili na místo kampaně. Po levé straně jsem měla svého drahého manžela Daniela Smenese, na klíně naše malé novorozeně a po pravé straně našeho malého syna. Když jsme se rozjížděli, měla jsem slzy v očích a mé srdce bylo zaplaveno radostí, že smíme sloužit Ježíši jako rodina plenící peklo a zalidňující Nebe. Věděla jsem, že stejně jako jsme my s sebou přivedli naše fyzické děti, tak se dnes narodí tisíce duchovních dětí do Božího království.“

Den 2 – Busia, Uganda

Ve městě Busia v Ugandě se potýkali s nepřízní počasí. Během dnešního setkání začalo pršet.

Evangelista Brady Liette
Evangelista Joe Turnbull

Evangelista Brady Liette napsal: „Otočil jsem se a pokáral mraky a déšť. Požádal jsem všechny lidi (kteří začali odcházet), aby se zastavili a napomínali vítr a déšť spolu s naším týmem. Jakmile jsem začal kázat, temné bouřkové mraky ustaly. Déšť ustal. Vítr ustal. A já jsem mohl kázat křišťálově čisté poselství evangelia. Když jsme vyhlásili výzvu ke spasení, zvedly ruce tisíce lidí.“

Po masivních výzvách ke spasení jsme se v každém městě modlili za nemocné. V Hoimě (kde jsem dnes večer kázal) se za nemocné modlila evangelistka Rachel Smithová. V Liře se za ně modlila evangelistka Lea Geibelová a v Busii sloužil nemocným evangelista Ruben Conway. Stalo se mnoho nádherných zázraků

Den 2 – Busia, Uganda

V Busii se během večera tak výrazně zvýšil počet lidí, že se na závěr rozhodli krátce kázat evangelium podruhé a vyhlásit druhou výzvu ke spasení. Žně jsou opravdu hojné!

Den 2 – Lira, Uganda

Paní jménem Carozinn měla takové bolesti hlavy a zad, že nemohla ani stát a chodit.

Zároveň byla na levou polovinu těla hluchá a slepá. Poté, co jsme se za ni modlili, získala zpátky zrak i sluch a začala skákat bez bolesti zad! Přijala naráz asi čtyři zázraky v jednom!

Den 2 – Hoima, Uganda

Florence trpěla sedm let po porodu bolestmi břicha. Dnes večer ji všechny bolesti opustily a je od nich svobodná!

Evangelistka Rachel Smith
Evangelistka Rachel Smith

Den 1 – Uganda

Kampaně ve třech městech

Dnes večer zde v Ugandě začala první kampaň. Během několika příštích týdnů uskutečníme po celé zemi PATNÁCT evangelizačních kampaní. Kromě toho jsme již vyškolili stovky místních evangelistů, se kterými pracujeme již několik měsíců. Také absolventi a studenti Bootcampu jsou zde na místě a po celém národě lidem zvěstují evangelium! Než skončíme, uslyší v Ugandě evangelium doslova miliony lidí. JE ČAS SKLIZNĚ!

Dnes večer začaly kampaně ve třech různých městech: Lira, Busia a Hoima… 

Den 1 – Busia, Uganda

Z města Busia v Ugandě píše evangelista Joe Turnbull:

„Když jsme se v hotelu připravovali na cestu na evangelizační plochu, uslyšeli jsme z balkonu hlasitý pochodující dav lidí, kteří křičeli a zpívali radostné písně. Po skončení kampaňového průvodu, ani ne pět minut poté, se z ničeho nic přihnala bouřka s přívalovým deštěm, který trval celou hodinu. Když jsme přijeli na evangelizační plochu, tisíce lidí tam k našemu překvapení stále čekaly, plní očekávání a hladu po Božím jednání. Kázali jsme evangelium a tisíce rukou se zvedaly s touhou přijmout spasení.“

Den 1 – Hoima, Uganda

Z města Hoima v Ugandě píše evangelista Alejandro Escobar:

Evangelista Braidwood Rathbone
Evangelista Alejandro Escobar
Evangelista Alejandro Escobar

„Množství lidí, kteří dnes večer přišli, ukazuje na duchovní hlad, který zde mezi lidmi panuje. Během kázání dvakrát přestalo fungovat ozvučení, ale lidé se přesto nerozešli. Ve skutečnosti se zástup až do samého závěru shromáždění čím dál více rozrůstal! Byli jsme svědky toho, jak tisíce lidí reagovaly na výzvu ke spasení a po kázání evangelia se děly mnohé zázraky.“

Den 1 – Lira, Uganda

Z města Lira v Ugandě píše evangelista Jared Horton:

Evangelista Jared Horton

 „Když jsme dorazili na místo kampaně, byl zástup plný očekávání a připravený přijmout Boží slovo. Na ulici bylo vidět lidi na motorkách, kteří se zastavovali, aby si vyslechli poselství evangelia. Naproti přes ulici bylo dokonce 6-10 stavebních dělníků, kteří pokládali střechu a mávali, že mě slyší, když jsem na ně volal, abych se ujistil, že poslouchají. Kam až mohl zvuk dosáhnout, tam lidé v ugandské Liře přijímali křišťálově čisté a jednoduché poselství evangelia.“

Den 1 – Lira, Uganda

Tato žena, Adong, trpěla 12 let v důsledku nádoru bolestmi břicha a zad. Po modlitbě za nemocné všechny bolesti zmizely a ona se mohla volně ohýbat a pohybovat a s radostí tančit na pódiu.

Den 1 – Lira, Uganda

Na levé oko byla tři roky slepá. Po modlitbě se jí zrak vrátil, což názorně předvedla na pódiu.

Den 1 – Lira, Uganda

Acan měla podstoupit třetí operaci břicha, ale rozhodla se odejít z nemocnice a přijít si na kampaň pro modlitbu.

Navzdory viditelnému zranění na boku se po modlitbě mohla volně pohybovat a skákat bez bolesti a zářila od ucha k uchu.

Den 1 – Lira, Uganda

První večer v Liře byl plný radosti. Lidé se scházeli z celého okolí, aby poprvé v životě uslyšeli evangelium o Ježíši Kristu!

V každém městě jsou umístěni dva evangelisté (obvykle absolventi Bootcampu) a jeden evangelista ve výcviku (rovněž absolvent Bootcampu). Zkušenější evangelisté tak pomáhají školit ty nové. To znamená, že i samotné kampaně přispívají k tréninku a výchově nové generace evangelistů!

Všechny kampaně organizuje tým Krista pro všechny národy, z nichž mnozí jsou zde v Ugandě na plný úvazek již několik měsíců (někteří již od ledna). Veškeré vybavení a technici CfaN jsou na místě v každé z těchto lokalit (a mnozí z nich jsou již na cestě do Konga, kde se za několik týdnů uskuteční další kolo kampaní).

Daniel Kolenda s Bretem Sipekem (hlavním organizátorem)

Mým úkolem je podporovat a svým malým příspěvkem všem těmto týmům sloužit. Každý den jezdím s Břetislavem Šípkem (hlavním organizátorem) do nového města, kde již probíhá kampaň.

Bret Sipek a Daniel Kolenda

Kážu na kampani, povzbudím tamní tým, setkám se s místními církevními a vládními představiteli, abych jim poděkoval za jejich podporu, a potom se přesunu do dalšího místa, kde probíhá další kampaň. Jaká je to radost, když vidím, jak je město za městem otřásáno mocí evangelia!

Den 1 – Lira, Uganda

Pódium, světla a reproduktory jsou připraveny na dnešní akci.

Zasvěcení absolventů Bootcampu - Kampala, Uganda

V rámci svého zasvěcení cestují studenti našeho výcvikového tábora pro evangelisty, Bootcampu CfaN, po ugandských městech a odvádějí vynikající práci při šíření evangelia.

Lira, Uganda

Reklama je plně připravena v Lira, Uganda.

Technický tým

První technický tým je na cestě do Ugandy.