Operace Dekapole – Zambie

Uzdravení ochrnuté ruky dítěte

Pro obyvatele města Mansa byla Evangelizační kampaň CfaN, konaná 26.-30. dubna, odpovědí na dvě desetiletí modliteb. Podobnou kampaň tento region zažil před více než dvaceti lety a lidé zde letos byli připravení a mimořádně hladoví po Božím pohybu.

Kampaň v Manse vedli evangelisté David Rotärmel a Levi Lutz.
Kampaň v Manse vedli evangelisté David Rotärmel a Levi Lutz.

Ještě před začátkem kampaně jsme do provozu uvedli evangelizační kamión, pomocí něhož jsme propagovali nadcházející kampaň. Ještě důležitější však bylo, že jsme z něj lidem všude zvěstovali evangelium a modlili se za nemocné. Díky tomu tisíce lidí poznaly Ježíše dříve, než hlavní kampaň vůbec začala!

Již druhý večer vzrostl zástup natolik, že lidé seděli na střechách domů a větvích stromů, jen aby uslyšeli evangelium.

Dva roky trpěla tuberkulózou kostí levé nohy a byla odkázána na berle.
Víra této ženy byla tak silná, že se vydala na dlouhou cestu až z Konga, aby se mohla zúčastnit kampaně. Dva roky trpěla tuberkulózou kostí levé nohy a byla odkázána na berle. Když svědčila na pódiu, přiběhl k ní nějaký muž. Byl to její lékař, který se také vydal na cestu z Konga! Radostně potvrdil, že je jeho pacientkou a že je teď nepochybně uzdravená.
Lékaři jí řekli, že k normálnímu životu bude potřebovat náhradu kyčelního kloubu.
Po zlomenině kyčelního kloubu v roce 2019 trpěla tato žena silnými a neustálými bolestmi. Nemohla skákat, dřepět ani se ohýbat bez bolesti. Lékaři jí řekli, že k normálnímu životu bude potřebovat náhradu kyčelního kloubu. Během modlitby za uzdravení se však bolest rozplynula a ona na pódiu radostně předvedla plný rozsah pohybu.
Tento malý chlapec měl po dva roky zcela ochrnutou pravou paži. Když se evangelista David modlil za nemocné, položila na ni chlapcova matka svou ruku.
Tento malý chlapec měl po dva roky zcela ochrnutou pravou paži. Když se evangelista David modlil za nemocné, položila na ni chlapcova matka svou ruku. Vtom se paže začala hýbat – zjevně se jí dotkl Ježíš! Na pódiu chlapec ukázal, jak nyní může ruku snadno zvedat a pohybovat s ní.

Chválíme Boha za vše, co v Manse vykonal. Velice děkujeme i VÁM, protože to dokázaly i vaše dary! Vaše modlitby a finanční podpora této službě jsou pro nás zásadní a nenahraditelné. Jsme za vás Bohu velice vděční a modlíme se za vás.

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)