26. – 30. dubna 2023

George, Zambie

Operace Dekapole – Zambie

Z temnoty do světla

Evangelisté Alejandro Escobar a Joe Turnbull kázali každý večer ve čtvrti George, která je přidruženou součástí hlavního města Lusaky. Tato oblast je vyhlášená pro svou kriminalitu a zoufalou chudobu.

Brittany Sanderlin, Joe Turnbull, Daniel Kolenda, Alejandro Escobar
Brittany Sanderlin, Joe Turnbull, Daniel Kolenda, Alejandro Escobar

Alejandro Escobar se s námi sdílel:

Jakmile jsme vkročili do čtvrti George, dolehla na nás tamní tíživá atmosféra. První den bylo velmi těžké přimět lidi, aby tančili nebo jakkoli reagovali. Evangelista Joe a já jsme se první dva dny museli ve víře duchovně tlačit dopředu a bez ohledu na vlastní pocity kázat Slovo a orat půdu. Sloužili jsme v místě vyhlášeném pro drogy a čarodějnictví. Evangelium však dokáže přitáhnout všechny lidi a pronikat hluboko do srdcí hříšníků.

Po dvou dnech orání se stalo něco mocného. Třetího večera jsme kázali o Ježíšově krvi a o její moci lámat okovy, uzdravovat lidská těla a zachraňovat ztracené, a tisíce lidí se potom obrátili k Ježíši. A nejen to – stovky lidí také přinesly své modly, čarodějnické předměty, juju, drogy a podobně, aby to přede všemi spálily v hořících barelech.

Spálili jsme modly a modlili se za zlomení kleteb nad zemí, když vtom se stalo něco slavného. Náhle na celou plochu sestoupil Boží pokoj. Poprvé v průběhu celého týdne shromáždění lidé společně propukli v chválu a tanec, zatímco zpívali „There is power in the name of JESUS“ (Ve jménu Ježíš je moc)! Atmosféru prostoupila opravdová svoboda a radost.

Ten večer nastal skutečný průlom a následující dny již byly plné Boží slávy. Duch svatý rozléval své hojné požehnání. Po celé ploše se děly zázraky a divy. Lidé odhazovali berle a invalidní vozíky. Slepým se otevřely oči a nádory byly uzdraveny! Světlo Božího království svítilo v temnotě a temnota ho nedokázala přemoci. Ježíš je Králem v George!

TESTIMONIES

Po jedenáct let před kampaní Raquel nedokázala správně vidět za jasného světla.
Po jedenáct let před kampaní Raquel nedokázala správně vidět za jasného světla. Po modlitbách za nemocné teď vidí všechno a všechny, a to dokonce i pod velice ostrými a zářivými reflektory na pódiu. Aby své uzdravení dokázala, četla přede všemi na pódiu z Bible.
V neděli večer přišel na pódium svědčit muž jménem James. Býval šamanem, ale předchozího večera svůj život vydal Ježíši.
V neděli večer přišel na pódium svědčit muž jménem James. Býval šamanem, ale předchozího večera svůj život vydal Ježíši.

James věděl, že už nemůže žít tak, jako dříve. Přinesl proto na shromáždění pytel plný juju, amuletů, fetiší a dalších pomůcek, které pro své čarodějnictví používal, a přede všemi je veřejně spálil. Ředitel kampaně Isaac Nasaari mi později poslal o tomto bývalém šamanovi aktuální zprávy. Nyní je členem místní křesťanské církve v George, kde prochází učednickým tréninkem. Svým bývalým zákazníkům, kteří u něj stále poptávají šamanské služby, teď káže evangelium a přivádí je ke Kristu. Toto je skutečná moc vzácné Ježíšovy krve! Z temnoty do světla!

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)