Operace Dekapole – Bauleni, Zambie

Chromá po 19 let, okamžitě uzdravena!

K evangelistům Davidovi Rotärmelovi a Richardu Fullwoodovi jsem se v Bauleni připojil hned na první večer evangelizační kampaně (probíhající 3. – 7. května). Kázal jsem evangelium a pak rychle pospíchal do Ngombe na druhé shromáždění stejného večera.

Evangelisté Richard Fullwood, Daniel Kolenda a David Rotärmel
Evangelisté Richard Fullwood, Daniel Kolenda a David Rotärmel

Podle evangelisty Davida Rotärmela to byl teprve počátek úžasného Božího pohybu v Bauleni:

„Ve čtvrtek večer jsem kázal poselství ‚Zvolte si život!‘, které lidi naléhavě vyzývá k pokání a úplné vydání životů Ježíši. Zvolte Ježíše, zvolíte si život. Po kázání evangelia a krátkém vyučování o víře a uzdravení jsme se začali modlit za nemocné a začalo se dít něco, co jsem dosud nikdy nezažil.

Aniž by někdo zpíval nebo hrála uctívací hudba, okamžitě se změnila atmosféra a plochu naplnila Boží sláva. Začaly se dít ty nejšílenější zázraky! Do vzduchu vzlétly desítky invalidních vozíků a berel a po celé ploše se děl zázrak za zázrakem. Nebralo to konce, lidé byli hluboce zasaženi a další a další byli uzdravováni. Ježíš, Král nad nemocí, vstoupil na plochu a ustanovil zde svoje království.

V takových chvílích si uvědomujeme, že kázané evangelium skutečně uvolňuje Boží moc (Římanům 1,16). Když jsme pozvali lidi ke svědectví, utvořila se dlouhá fronta. Ve čtvrtek večer začalo chodit obrovské množství chromých. Bylo jich tolik, že jsme museli dělat rozhovory vždy se čtyřmi naráz. Odhazovali z pódia berle, protože už je nebudou potřebovat!

Tento muž byl po tři roky upoután k invalidnímu vozíku, ale teď chodí!
Tento muž byl po tři roky upoután k invalidnímu vozíku, ale teď chodí!
Kennetha zbili a ponechali v příkopu napospas smrti. Zlomená noha se mu špatně hojila, takže kulhal - dokud ho Ježíš neuzdravil a on radostně nevyskočil a nezatančil na jevišti!
Kennetha zbili a ponechali v příkopu napospas smrti. Zlomená noha se mu špatně hojila, takže kulhal - dokud ho Ježíš neuzdravil a on radostně nevyskočil a nezatančil na jevišti!

Kampaň v Bauleni skončila, Boží dílo zde ale pokračuje! Právě po takovémto druhu vzrůstu – trvalém ovoci, které zůstává – toužíme a vaše dary nám ho umožňují získávat. Děkujeme vám, že jste nám pomohli získat Bauleni pro Ježíše. Jsme za vás velice vděční.

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)