Peter Vandenberg is the vice president of Christ for all Nations

Víceprezident Krista pro všechny národy

Peter Vandenberg

Peter Vandenberg je víceprezident Krista pro všechny národy. Nedílnou součástí této služby je již téměř čtyřicet let – nejprve sloužil po boku Reinharda Bonnkeho, nyní Daniela Kolendy.

Peter se narodil v Zimbabwe, dřívější Rhodésii. Po dokončení studií se stal generálním ředitelem velkého rodinného autosalónu. V roce 1969 se oženil s Evangelinou Raperovou a společně byli velmi aktivní v místní církvi v Harare, kde Peter po mnoho let sloužil jako vedoucí mládeže a Evangelina vedla pěvecký sbor a službu uctívání. V polovině 70. let prožili povolání do plnočasové služby. Peter se vzdal pozice generálního ředitele autoservisu, opustili Zimbabwe a se svými třemi dětmi odjeli do Velké Británie, kde oba manželé nastoupili do biblické školy Elim. Později se k nim přidal i Evangelinin bratr a založili hudební službu s níž po dobu sedmi let cestovali tisíce mil napříč Británií, zpívali a kázali evangelium.

V roce 1981 k nim Bůh opět promluvil a tentokrát je vedl k tomu, aby se připojili k poměrně nové službě Kristus pro všechny národy, vedené Reinhardem Bonnkem. Od toho dne Peter cestoval po celém světě a sloužil jak svými organizačními schopnostmi, tak i kázáním na Konferencích ohně CfaN. Pán si nepřestává mocně používat jeho zaměření na vystrojování pastorů a pracovníků církve ke službě. Peter Boží muže a ženy vyzývá, aby pevně uchopili vše, co skrze ně Duch svatý chce činit.