DĚDICTVÍ SKLIZNĚ – Reinhard Bonnke 1940 – 2019
„Ať mé smrtelné rty kážou věčné evangelium a mé smrtelné ruce budují jeho věčné Království – k Otcově slávě.“ – EVANGELISTA REINHARD BONNKE

Reinhard Bonnke

S hlubokým zármutkem vám spolu s celou rodinou Krista pro všechny národy oznamujeme, že zemřel náš zakladatel, přítel a duchovní otec, Reinhard Bonnke.

Díky jeho celoživotní službě přijalo více než 79 miliónů lidí Ježíše Krista za svého Pána. Bonnke byl známý předvším pro své evangelizační kampaně, které pořádal napříč celou Afrikou. Bez přehánění lze konstatovat, že jeho služba tento světadíl proměnila k nepoznání.

Zástupy, které evangelista Bonnke oslovoval na svých evangelizačních shromážděních, patřily k největším v církevní historii. V listopadu 2000 ho na jediném shromáždění v Lagosu v Nigérii slyšelo kázat pravdu o spasení vírou v Ježíše celých 1,6 miliónů lidí. Ve velkoměstech, na odlehlých místech v poušti, v džunglích i savanách, téměř v každém africkém národě, všude se shromažďovaly podobně veliké zástupy.

Davy lidí nepřitahoval jen Reinhard a jeho kázání. Několikadenní evangelizace vždy doprovázelo působení zázračné Boží moci. Od počátku své služby v roce 1967 až po jeho poslední evangelizační kampaň v roce 2017 byly na jeho shromážděních uzdravovány tisíce a tisíce lidí. Tvořivá moc Ducha svatého ničila rakoviny, otvírala slepé oči, restartovala porušené mysli a otřásala církví, aby se znovu odvážovala věřit za „větší věci“, které nám Ježíš zaslíbil.

Ti, kdo ho znali mimo pódium, mohou dosvědčit, že to byl muž pevného osobního charakteru, jemné laskavosti a přetékající lásky k Pánu. Podhoubím jeho služby byl jeho bohatý modlitební život, hluboké porozumění Božímu slovu a neutuchající intimita s Duchem svatým. Jak napsal ve své životopisné knize „Život v jednom ohni“ (jedné ze svých více než 30 knih):

„Po pravdě jsem nic neudělal sám. To Bůh mě povolal a byl po celé roky mým pilotem. Duch Svatý byl mým utěšitelem, průvodcem a zdrojem mých sil. Při čtení následujících řádků uvidíte, že mi Bůh přivedl dokonalou manželku. Dal nám krásné děti i širší rodinu. A zaopatřil mi skvělý tým spolupracovníků, který se mnou vyrůstal po desítky let společné práce. Kromě toho nám zaopatřil tisíce lidí z celého světa, kteří za námi stojí, podporují nás svými modlitbami a svým partnerstvím. Ti dostanou v Nebi stejnou odměnu jako my.“ 

Evangelista Reinhard Bonnke po sobě zanechal manželku Anni, tři dospělé děti – Kai-Uweho, Gabrielle a Susie – a osm vnoučat. Sdílíme s nimi jejich ztrátu, ačkoliv současně s tím oslavujeme jeho dědictví víry a s radostí vyhlížíme opětovné setkání s ním v nebesích.

Bůh vám žehnej a děkujeme vám za vaše modlitby.

Pro jeho Slávu,

Daniel Kolenda
prezident Krista pro všechny národy

Dědictví sklizně – Reinhard Bonnke 1940 – 2019