Rád bych vám vyprávěl příběh tří snů: dva z nich byly opravdové, skutečné sny v noci. Oba se zdály Reinhardu Bonnkemu ve dvou velice odlišných fází jeho života: první, když byl ještě velice mladý a teprve začínal ve službě, a druhý v závěru jeho služby. Jeho první sen je mezi lidmi dobře známý, ten druhý ne. Věřím však, že oba dva jsou velice prorocké. Podobají se dvěma pozlaceným záložkám, které ohraničují odkaz jednoho z největších Božích generálů. Navíc – a to je důvodem tohoto mého dopisu – nás tyto dva sny vedou k třetímu, o němž se s vámi chci sdílet – k mému snu.

V odpověď na tento sen se zrodila organizace Kristus pro všechny národy. Reinhard Bonnke spolu se svou ženou Anni a jejich malými dětmi vykročili do dobrodružství, při kterém viděli milióny lidí přicházet ke Kristu a zástupy křesťanů přijímat zmocnění k smělému kázání evangelia. Zvolání „Afrika bude spasena!“ se stalo Reinhardovým bojovým pokřikem a frází, která se stala synonymem jeho života a služby Krista pro všechny národy.

Reinhard během svého života zažil, jak skrze jeho službu přišlo ke Kristu více než 75 miliónů lidí v průběhu třiceti let – mezi roky 1987 a 2017. Když o dva roky později zemřel, dosáhlo toto číslo 79 miliónů – v průměru jeden milión spasených v každém roce jeho života! Jak úžasný odkaz!

V Africe však žije mnohem více než 79 miliónů duší. Mnohé africké národy, zejména na severu, se navíc Reinhardu Bonnkemu nikdy neotevřely. Ve skutečnosti byl během průzkumného výletu do jedné ze zemí Severní Afriky zatčen, vsazen do vězení a následně deportován nazpět. Reinhard zároveň prožil povolání do Číny (což je ne příliš známý fakt) a měl na srdci celosvětovou sklizeň. Právě proto svou službu pojmenoval „Kristus pro všechny národy.“ Bonnkeho služba byla mimořádně plodná, avšak zůstává spousta rozdělané práce. A tím už se dostáváme k druhému snu.

Druhý sen

Předjezdec

Reinhard Bonnke mi na „Rozlučkové kampani“ v nigerijském Lagosu před zraky stovek tisíc lidí předal štafetový kolík.
Reinhard Bonnke mi na „Rozlučkové kampani“ v nigerijském Lagosu před zraky stovek tisíc lidí předal štafetový kolík.

V roce 2012 jsme společně s Reinhardem Bonnkem kázali na výroční konferenci BFP v Německu. Reinhard měl v noci sen, o kterém se se mnou sdílel u snídaně a ten večer ho vyprávěl i lidem na konferenci. Řekl, že ten sen byl natolik skutečný, že si ani není jistý, zda při něm spal nebo byl vzhůru. Nevěděl, zda se jednalo o sen nebo otevřenou vizi. Vyprávěl, že byl přenesen do budoucnosti a spatřil v ní ulice měst přetékat spasením, radostí, uzdravením a osvobozením. Zaslechl rozhovor dvou lidí. Vyprávěli si o zajímavých věcech, které se v té době ve světě děly. Jeden bod jejich rozhovoru obzvlášť upoutal jeho pozornost. Jeden z těch lidí se druhého náhle zeptal: „A co se vlastně stalo s Reinhardem Bonnkem?“ Druhý odpověděl: „Bonnke byl pouhý předjezdec celé nové nastupující generace evangelistů plných Ducha Svatého.“ Potom se probudil.

Reinhard žil s hlubokým vědomím toho, že musí nové generaci předat vklady kvůli nastupující veliké sklizni. Proto psal knihy, používal moderní média, pořádal Konference ohně a neúnavně kázal. V posledních pěti letech svého života bylo jedním z jeho oblíbených témat „předání pochodně příští generaci.“ Často o tom kázal, když naposledy navštívil některé země. Čímž přicházíme k mém snu.

Bring the total harvest to 150 million people just ten years from now!

Třetí sen

Můj sen

V roce 2017 ke mně Pán začal promlouvat ohledně nadcházejícího „Desetiletí dvojnásobné sklizně.“ V té době jsem pochopitelně netušil, že Reinhard Bonnke méně než měsíc před začátkem této dekády zemře. V srdci jsem každopádně cítil, že v příštích přibližně deseti letech chce Bůh zdvojnásobit počet spasených duší na více než 150 miliónů. Jinak řečeno, že v následujících deseti letech udělá totéž co v předchozích třiceti! Bude to nadpřirozená akcelerace sklizně v této kritické hodině dějin lidstva. Dvojnásobná sklizeň samotná však není tím snem. Zázračné zrychlení sklizně bude jen katalyzátorem exponenciálního růstu sklizně, možná dokonce největšího evangelizačního hnutí, jaké kdy svět zažil. Toto hnutí vypudí před Ježíšovým návratem na pole žně „celou novou nastupující generaci evangelistů plných Ducha svatého“.

Možná se zeptáte, jak se něco takového může stát? Plánujete snad pořádat ještě větší kampaně, než dosud? Nebo více kampaní? Víte, odpověď na tyto otázky z ní: Ano! Věřím, že spatříme největší kampaně, jaké jsme kdy pořádali. Pán mi k tomu dal některé velice konkrétní instrukce a již teď sledujeme, jak se v Africe víří duchovní vody více, než kdy dříve. Zároveň chceme zvýšit počty afrických kampaní. Dosud jsme zatím nejvíce pořádali osm kampaní v jednom roce. Pro rok 2020, první rok strategie dvojnásobné sklizn, jsme jich plánovali 13 a na následující rok 23. Pro ten další rok plánujeme další téměř zdvojnásobení na 43 kampaní v jediném roce! Teď mluvím o evangelizačních kampaních CfaN v Africe, na kterých budu osobně kázat. 

To všechno je velice vzrušující. Pán mi však ukázal, že přijde především exponenciální růst. CfaN nebude pouze pořádat více a větší kampaně – kázání evangelia se bude násobit. Pán mi dal dvě slova, slova, která rezonují v mém srdci a která jsou klíčem k naplnění tohoto snu a celosvětové sklizni: NÁSOBENÍ  a SPOLUPRÁCE!

„Násobení“

Znásobíme naše aktivity skrze trénink, vystrojení a vyslání tisíců evangelistů. Ve skutečnosti jsme to již v posledních dvou letech začali v malém měřítku dělat. Od první chvíle, kdy ke mně v roce 2017 Pán promluvil, měníme každý aspekt naší služby, aby se jeho slovo mohlo naplnit. Experimentujeme, zkoušíme nové věci, zlepšujeme a zdokonalujeme systém, který se stane inkubační komorou pro násobný růst. Zatím jsme o některých z těchto věcí příliš nemluvili veřejně, protože jsem je chtěl nejprve otestovat a ujistit se, že skutečně fungují. Již jsme byli svědky pozoruhodných výsledků a máme k dispozici koncepci prověřenou praxí. Poprvé vám teď tedy představuji strategii Desetí dvojnásobné sklizně. Toto je sen, hořící v mém srdci. Věřím, že jakmile se s ním seznámíte, rozhoří se i ve vašem srdci.

Krista pro všechny národy

Evangelizační výcvikový tábor Bootcamp

Ačkoliv jsme v minulosti vytrénovali tisíce studentů prostřednictvím naší Školy evangelizace (SOE), v lednu 2020 spustil Kristus pro všechny národy svůj první výcvikový tábor. Evangelizační Bootcamp se konal v Orlandu na Floridě. Jedná se o tříměsíční velice intenzivní a specifický trénink pro kampaňovou evangelizaci. Jde o mnohem víc než o školu. Jak naznačuje jeho název, kombinuje intenzitu vojenského výcviku s cíleným vyučováním a přesnými instrukcemi, jaké dostávají například studenti obchodní akademie. V Bootcampu studenti překonávají výzvy fyzické, psychické, duchovní i akademické.

Klademe důraz na fyzickou zdatnost, duchovní růst i rozvoj charakteru. Zaměřujeme se také na teologické základy evangelizace. Studenty trénujeme v kázání evangelia, uzdravování nemocných, vyhánění démonů a přivádění zástupů ke zkušenosti naplnění Duchem svatým na pódiích třetího světa. Učí se, jak kázat rozdílným kulturám, dávat efektivní výzvy ke spasení, pracovat s tlumočníky a vše ostatní, co je třeba k mocné službě evangelistů.

 • Navíc studenty vyučujeme veškerým praktickým dovednostem, jaké se jinde nenaučí:
 • organizace kampaní
 • fundraising / financování kampaní
 • práce s místními pastory
 • následná péče o nově obrácené
 • výhody a nevýhody mezinárodního cestování
 • jak vést evangelizační službu
 • publicita / propagace
 • komunikace s partnery
 • média: televize / sociální sítě / internet
 • tisk / vydavatelská činnost
 • a mnoho dalšího…

Několikaměsíční trénink kulminuje třítýdenním „zasvěcením“ na polích Afriky, kde studenti pořádají stovky kampaní a přivádějí tisíce lidí ke Kristu! 

Po graduaci jsou tito studenti zvaní pracovat po boku týmu Krista pro všechny národy a pomáhat nám v příštím desetiletí násobit sklizeň. V tomto okamžiku jim nabízíme několik úrovní možného zapojení:

Předkampaňová mobilizace

Šest až sedm týdnů před zahájením  našich masových evangelizačních kampaní vysíláme tyto spoluevangelisty do příslušného regionu. Proniknou v něm do menších městeček a vesnic, kam bychom se s velkými kampaněmi nikdy nedostali. Kážou na tržištích, ve školách, v nemocnicích a vězeních, pořádají kampaně na rozích ulic a na fotbalových stadionech. Kážou i v místních církvích a všude, kam vkročí, slouží lidem jeden na jednoho.

Příkladem toho, jak to funguje, byla kampaň, kterou jsme v roce 2019 pořádali v Nakuru v Keni. Na poslední shromáždění kampaně přišla více než třetina obyvatel celého města.

Bylo to úžasné! Ale dokonce již před mým příjezdem, sedm týdnů před kampaní, byl na místě tým čtyř našich evangelistů, kteří zde kázali evangelium. Společně pořádali 32 evangelizací denně! Po dobu sedmi týdnů před hlavních kampaní sloužili na 611 evangelizačních akcích a vedli ke Kristu přes 200 000 lidí! Věřím, že přicházejí dny, kdy bude více lidí spasených před kampaněmi než na nich. Ne proto, že kampaně budou malé, ale proto, že se okolo nich rozvíří tak silný duchovní pohyb, že se stanou jen katalyzátorem něčeho většího. Nakuru bylo jen jedním z řady takových předkampaňových mobilizací, které již proběhly ve více městech a vyústily ve spasení stovek tisíc lidí – a to byl teprve pilotní test!

Jak jsme tak výtečných výsledků předkampaňové mobilizace docílili?

Máme tři základní strategie:

1. Evangelizační kamiony

Náš talentovaný tým prvotřídních techniků vybudoval v Africe kolonu mobilních kampaňových jednotek, kterým říkáme „evangelizační kamiony.“ Jsou navržené tak, aby zvládali jízdu po drsném africkém terénu a dokázaly dojet i na ta nejobtížněji dosažitelná místa.

Je důležité rozumět tomu, že nejde o nezávislé evangelizace. Evangelizační kamiony jsou úzce napojené na hlavní organizační tým kampaně, takže na každé vesnické evangelizaci spolupracují místní církve (do nichž se nově obrácení křesťané následně zapojují), a jejich pořadatelé a poradci. Evangelisté kážou s tlumočníky, spolupracují s místními pastory a někdy i s místními chválícími týmy. Jsou to zmenšeniny velkých kampaní, které se v konkrétním regionu odehrávají na každém kroku.

2. Evangelizace ve školách

Mediánový věk v Africe činí méně než dvacet let. Tento fakt, spolu se skutečností, že většina lidí, kteří se ve svém životě rozhodnou následovat Krista, tak učiní ve svém mládí, pro nás činí hlavním evangelizačním terčem školy. Mnozí by předpokládali, že školy jsou vůči evangeliu uzavřené. Dobrá pověst CfaN z více než 40 let služby v Africe však našemu týmu poskytuje bezprecedentní přístup do mnoha tisíc škol.

V keňském Nakuru – dříve zmíněném městě, v němž jsme byli svědky 200 000 spasení během sedmi týdnů – náš tým sloužil na stovkách škol. To nejlepší na tom však je, že v Keni je více než 33 000 škol a všechny jsou pro nás otevřené. Nejsou však otevřené jen v Keni, ale v mnoha národech napříč celou Afrikou. Dosud jsme jen neměli dostatek času a lidí na to, abychom je zasáhli. Jen si to představte, že bychom dokázali přinést evangelium do každé z nich! Každý rok by mohly být spaseny milióny lidí! Vtip je však v tom, že i kdybychom měli dostatek lidí na to je zasáhnout, museli bychom to každé čtyři roky opakovat, protože se mezitím naplní novými studenty! Tato část naší vize může nekonečně růst – vše co nám k její realizaci chybí, jsou dělníci. Přesně podle Ježíšových slov: „Žeň je velká, dělníků je však málo“ (Matouš 9,37).

3. Jeden na jednoho

Naši evangelisté byli vytrénováni k tomu, aby na každém místě, kam vkročí, kázali evangelium, uzdravovali nemocné, vyháněli démony a křísili mrtvé. Ať už stojí na pódiu před tisíci lidí nebo mluví se servírkou v restauraci, pracovníkem hotelu, letuškou či lidmi na ulici – všude přinášejí do životů lidí moc evangelia. Děje se to organicky i organizovaně. Kromě náhodných každodenních setkání s lidmi pořádáme i organizované evangelizace zaměřené na svědectví jeden na jednoho lidem na tržištích a rušných ulicích měst.

Díky těmto třem strategiím (evangelizační kamiony, evangelizace ve školách a kázání jeden na jednoho) se region otřásá evangeliem již několik týdnů před zahájením naší masové evangelizační kampaně.

„Předkampaňová mobilizační iniciativa“ je však jen jednou z několika strategií Desetiletí dvojnásobné sklizně. Stručně se teď zmíním o třech dalších, které reprezentují řadu cest a způsobů, jakými nám naši spoluevangelisté budou pomáhat násobit sklizeň:

Operace Dekapole

Dekapole znamená „deset měst“. Ve spolupráci s našimi pomocnými evangelisty CfaN pořádáme v průběhu dvou týdnů deset kampaní v deseti městech. V každém městě kampaně běží pět až šest dní. Naši organizátoři, technici a pomocníci kampaně připravují a naši spoluevangelisté nesou hlavní díl služby. Já města postupně objíždím a v každém kážu během jednoho večera kampaně. Díky tomu jsme schopní zapojit všechny nástroje, které máme jako CfaN k dispozici k efektivnímu pořádání kampaní a zvýšit dopad a rozsah naší práce desetinásobně, aniž bychom museli výrazným způsobem přidávat čas a finance. Tomu říkám pravé násobení!

Samostatné evangelizační aktivity

Věřím, že sklizeň je nejen v Africe, ale po celém světě, natolik zralá a připravená, že naše vesnické kampaně, evangelizační kamiony a evangelizace ve školách nebudou omezeny jen na „předkampaňovou mobilizaci.“ Jinak řečeno, všechny výše uvedené iniciativy budou probíhat i nezávisle na masových evangelizačních kampaních. Po celý rok budeme vysílat týmy do mnoha různých regionů a míst světa. Představuji si, jak jednoho dne tyto inciativy budou po celém světě probíhat denně.

Samostatné kampaně

Již v minulosti jsme pomáhali absolventům škol evangelizace pořádat jejich vlastní kampaně v mnoha částech světa. Nabízíme jim podporu v oblasti logistiky, lidských a někdy i finančních zdrojů. Prostřednictvím těchto kampaní jsme na mnohých místech světa viděli přicházet ke Kristu milióny lidí, aniž bychom je vykázali v našich statistikách nebo si k nim přiřadili jméno CfaN. Naším hlavním cílem není připisovat si zásluhy za sklizeň, ale sklizeň samotná. Chceme ji tlačit vpřed všemi možnými prostředky.

Je nevyhnutelné, že mnozí z námi vytrénovaných evangelistů založí vlastní služby. My je připravujeme a vystrojujeme ke kampaňové službě a to nejen teoreticky, ale i jejich spoluprací s CfaN na polích sklizně. Nedokážu si představit lepší a efektivnější příležitost k „tréninku na pracovišti.“ Výsledky této rostoucí sklizně budou doslova nevyčíslitelné.

Sklizeň miliardy duší

Gospel Campaign with Reinhard Bonnke in Ogbomosho, Nigeria

Po řadu let jsem slýchal prorocká slova o přicházející „sklizni miliardy duší“. V jedné době jsem ta proroctví zavrhl. Připadala mi příliš dramatická, ultravírácká, mnohomluvná. Teď už se ale na ně tak nedívám! Skutečně věřím, že se to může skrze znásobení evangelizačního úsilí stát. Vy z vás, kdo (stejně jako já) milujete čísla, zamyslete se nad následujícím. Kdybych měl 2 000 evangelistů a každý se zavázal, že za rok uspořádá pět kampaní a na každé z nich přivede ke Kristu 10 000 lidí (což jsou mimochodem velice konzervativní čísla, jak jsme mnohokrát prokázali), znamenalo by to 100 000 000 (sto milionů) spasených lidí ročně! Vynásobte to deseti lety a máte miliardu duší.

Z toho důvodu Kristus pro všechny národy – nad rámec více než 40ti kampaní každoročně pořádaných v Africe – v průběhu příští dekády připraví, vytrénuje a vystrojí 2 000 kampaňových evangelistů. Proto považuji „Desetiletí dvojnásobné sklizně“ za pouhý začátek a katalyzátor největšího evangelizačního hnutí v historii evangelizace. Věřím, že právě o něčem takovém snil Reinhard, když uslyšel hlas, který říkal: „Bonnke byl pouhý předjezdec celé nové nastupující generace evangelistů plných Ducha Svatého.“ Věřím, že je to způsob, jak naplnit jeho vizi o Africe obmyté krví od Kapského Měst až po Káhiru a dál.

Spolupráce

Dalším slovem, které jsem od Pána přijal, bylo slovo „spolupráce.“ V minulosti se na evangelisty nahlíželo jako na osamělé vlky, kteří jsou neochotní (nebo možná neschopní) pracovat společně. V naší době se to mění a skutečně musí změnit, pokud chceme sklidit úrodu posledních dní. Zažil jsem, jak jsme v Africe museli posouvat data kampaní, protože ve stejný čas měli být na stejném místě jiní evangelisté. Lezli jsme si do zelí jen kvůli nedostatku vzájemné komunikace. Svět je však obrovské místo a není důvod, abychom o sebe někde zakopávali, zatímco jinam nikdy nikdo evangelium nepřinesl. Představte si, jaké by to bylo, kdybychom začali spolupracovat, docílili společným koordinovaným úsilí synergií a efektivněji využili naše zdroje k účinnějšímu zasažení celých oblastí evangeliem!

Evangelisté jsou podle mých zkušeností také často osamělí. Nedávno mi jeden volal, aby mi řekl o kampani, ze které se právě vrátil. Po mnoha úžasných svědectvích o všem, co Bůh udělal, se rozhostilo ticho. Po chvilce řekl: „Víš, někdy se cítím strašně sám. Ani nevím, komu povyprávět o tom, co Bůh dělá. Prostě jsem jen potřeboval někoho, s kým bych si popovídal.“ Evangelisté potřebují společenství stejně jako kdokoliv jiný. Potřebují patřit k určité skupině, potřebují kolegy, kteří je povzbudí a jimž budou vykazatelní.

Zde přichází do hry „spolupráce.“ Jako jedna z nejvlivnějších evangelizačních služeb světa využije Kristus pro všechny národy svůj vliv k tomu, aby pomohl dalším službám sjednotit evangelisty a přivést je ke spolupráci ve věcech Božího království a sklizně. Zde jsou tři příklady aktivit, které budeme rozvíjet:

1. Světová aliance evangelistů (GEA)

V roce 2017 byl CfaN pod záštitou „Empowered21“ světovými apoštolskými vůdci pověřen, aby ustanovil Světovou alianci evangelistů. V květnu 2018 jsme shromáždili nejvlivnější evangelisty světa a ustanovili výkonný výbor, v němž jsou zastoupení lidé ze všech regionů současného světa. Všichni pracujeme společně na tom, abychom získali po celém světě členy, kteří budou spolupracovat na sklizni duší.

Skrze Světovou alianci evangelistů budou mít obyčejní muži a ženy se srcem pro ztracené přístup k jiným evangelistům z této aliance z celého světa. Pokud někdo například bude mít břemeno pro Myanmar či Peru, bude se moci zkontaktovat s místními členy GEA, i s jinými evangelisty z celého světa.

Vedoucí i členové GEA se začali každoročně scházet, aby se vzájemně inspirovali, přijali čerstvý trénink, měli společenství a plánovali. Jen si představte evangelisty, společně sestavující strategie k zatřesení celými národy evangeliem. Shromáždění mužů a žen, kteří sdílejí stejné břemeno a vášeň, bude mít za výsledek jejich spolupráci a masivní sklizeň.

2. The Send (Vyslání)

V únoru 2018, tři dny po smrti Billyho Grahama, se v ústředí Krista pro všechny národy v Orlandu sešla malá skupina lidí, aby si popovídali o spolupráci zaměřené na zažehnutí celosvětového misijního hnutí. Z tohoto setkání se zrodil The Send (Vyslání). K jeho vedoucím patří Brian Brennt (Circuit Riders), Andy Byrd (YWAM), Lou Engle, Teo Hayashi (Dunamis Movement, Brazílie), Todd White (Lifestyle Christianity), Michael Koulianos (Jesus Image) a já a Kristus pro všechny národy.

Naše první shromáždění proběhlo v únoru 2019 v Orlandu. Na stadionu Camping World Stadium se sešlo téměř 60 000 lidí, převážně mladých, aby se dvanáct hodin modlili, kázali evangelium a byli vysláni na misijní pole! V ten den přijalo Krista 2 500 lidí!

Druhé setkání proběhlo v únoru 2020 v Brazílii. Nejprve jsme si pronajali stadion v Sao Paulu (Morumbi – s kapacitou 70 000 lidí). Po otevření registrace se vstupenky vyprodaly během šesti hodin, čímž jsme překonali dosavadní rekord v čase vyprodání vstupenek! Rozhodli jsme se tedy pronajmout navíc ve stejném městě i druhý největší stadion. Ten byl vyprodán za další tři dny. Učinili jsme tedy skok víry a navíc pronajali třetí stadion v hlavním městě země Brasilii. 8. února jsem během osmi hodin kázal 140 000 lidí na třech stadionech. Cestou autem na druhý stadion mi Pán dal slova z Ámose 9,13:

„Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se přiblíží oráč k ženci a ten, kdo lisuje hrozny, k rozsévači; z hor bude kanout sladké víno a všechny kopce budou oplývat hojností.“

V Brazíli jsme byli svědky toho, jak 7 847 lidí vydalo své životy Kristu.

Aktivity The Send teprve začínají. V budoucích dnech vyrazíme do mnoha dalších národů a měst a věříme, že Bůh bude všude vysílat dělníky na sklizeň. To je další způsob, jak pracujeme na poslušnosti Pánovu pokynu, abychom spolupracovali.

3. Evangelizační aliance CfaN

Kristus pro všechny národy již pořádal desítky Škol evangelizace v mnoha národech světa. S novými výcvikovými tábory (Bootcampy) a dalšími tréninkovými iniciativami se společenství evangelistů náležících k CfaN rozrůstá v tisíce lidí. Těmto absolventům nabízíme příležitost zůstat napojení na CfaN kvůli pokračujícímu tréninku, poskytování zdrojů a spolupráci. Děje se to prostřednictvím Evangelizační aliance CfaN. 

Co to všechno znamená pro mě osobně

Stal jsem se nástupcem Reinharda Bonnkeho ve věku pouhých 28 let. Říci, že jsem se k tomu necítil kvalifikovaný, by ani dostatečně nevyjadřovalo mé pocity. Čas od času jsem se divil, proč si Bůh vybral právě mě. Nežádal jsem ho o to a nikdy jsem to nevyhlížel. Nikdy jsem nevěřil tomu, že by mě Bůh do takové pozice někdy mohl dosadit. Nezdědil jsem tuto službu kvůli rodinným vazbám. Nikdy jsem necítil, že bych si to zasloužil. Nevěřím ani tomu, že mám po příštích padesát let jen udržovat službu Reinharda Bonnkeho. Vzpomínám si, že více než jednou se stalo, že se Reinhard Bonnke zastavil přímo uprostřed svého kázání, otočil se ke mně, sedícímu v první řadě, ukázal na mě prstem a přikazujícím tónem hlasu mi řekl: „Danieli, nesmíš se stát opatrovníkem mého odkazu. Kaž evangelium!“ Snažil se mi tím říci, že nemá sebemenší touhu zachovávat svou službu jen kvůli jeho odkazu. Proto tu nejsme. Ne! V nadcházejícím období si Bůh použije tuto jedinečnou platformu a pódium, které Reinhard a Anni Bonnkeovi spolu s mnohými dalšími celý život budovali, aby uvolnil celou novou generaci evangelistů pomazaných a vedených Duchem svatým.

Pozvání a potřeba

Jen málo věcí v životě má skutečnou hodnotu. Jak nám apoštol Jan připomíná: „Svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost“ (1. Janův 2,17). Co je Boží vůlí? Petr jasně říká, že Bůh nechce, „aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání“ (2. Petrův 3,9). Božímu srdci není nic vzácnějšího než duše. Daniel prohlásil: „Ti, kdo ke spravedlnosti dopomáhají mnohým, budou zářit jako hvězdy navěky a navždy“ (Daniel 12,3). Pokud hledáte něco, do čeho investovat, a co vám vynese věčné dividendy, dál hledat nemusíte. Nedokážu si představit v tomto světě lepší investici, než do spásy duší.

Leonard Ravenhill prohlásil: „Životní příležitost je nutné uchopit během života příležitosti.“ Věřím, že sklizeň, jež leží před námi, není jen životní příležitostí, ale příležitostí věků. Chci vás pozvat, abyste se za nás postavili a kvůli Golgotě tuto příležitost společně využili! Prosím vás, abyste se zavázali k tomu, že nás v následujícím desetiletí podržíte a budete podporovat Krista pro všechny národy. Postavíte se za nás, abychom sklidili tuto masivní úrodu?

Můžete nám pomoci následujícími třemi způsoby

Modlitby

Potřebujeme vaše modlitby. Jsme ve zcela reálné bitvě a čelíme odporu. Tlačíme se vpřed s veškerou milostí, kterou nám Bůh dal, ale potřebujeme vaše modlitby za tým CfaN a za naše rodiny, rozprostřené po celém světě s kancelářemi ve dvanácti zemích a na šesti světadílech.

Služba

Někteří z vás jsou možná povoláni k tomu, aby narukovali do naší armády evangelistů a byli vysláni na pole sklizně. Možná znáte člověka povolaného k evangelizaci na masových kampaních. Neznám lepší způsob, jak je připravit a vyslat, než trénink CfaN a náš výcvikový tábor Bootcamp. Zde se můžete o našem tréninku dozvědět více:

Bootcamp

Dávání

Aktuálně naléhavě potřebujeme budovu pro tréninkové centrum. Prozatím jsme k tomu účelu využívali naše kanceláře v Orlandu, ale kvůli nedostatku místa jsme mohli přijímat pouze padesát studentů (vybírali jsme je ze stovek zájemců). Máme-li naplnit naši vizi, potřebujeme se tohoto omezení rychle zbavit.

Dary

Sklizeň můžete podpořit i jinými, vysoce strategickými, způsoby. Můžete sponzorovat studenty, kteří by si studium sami nemohli dovolit, pomoci nám s nákupem dalších „evangelizačních kamionů“ nebo přispět na financování kampaní. Bez vaší pomoci se neobejdeme! Pro bližší informace o tom, jak zasít pro sklizeň, navštivte následující stránky: 150million.org

Před lety jsme v církvi zpívali píseň Roberta Critchleyho:

Jsme snílci snu, jež vypadají nesplnitelné, chodíme vírou ve veci dosud neviditelné. Pocítej s námi Pane, my jsme se odvážili uverit, že nemožné se možným stane a my to budem žít.

Tehdy jsem netušil, jak důležité bude „vidět“ zatím neviditelné věci a zas a znovu tyto Bohem dané sny uchopit vírou. Věřím, že v našem dni uvidíme, jak se nemožné stává možným. Můžeme tento zdánlivě nesplnitelný sen prožít a být přitom, když se bude stávat realitou – k Boží slávě a kvůli spasení duší.

Děkujeme, že za námi stojíte – to nejlepší je teprve před námi!

Evangelista Daniel Kolenda
prezident Krista pro všechny národy