Uganda, 2. týden

7 kampaní ve 2 týdnech

V druhém týdnu v Ugandě pořádá CfaN masové evangelizační kampaně ve městech Kampala, Iganga, Gulu a Mbale. Evangelista Daniel Kolenda bude postupně cestovat a kázat ve všech z nich, a evangelisté, absolventi Bootcampu, pokryjí kázání na ostatních večerních shromážděních.

Den 5 – Uganda

Závěrečný večer 2. týdne v Kampale, Gulu, Iganga a Mbale

Gulu, Uganda
Gulu, Uganda
Iganga, Uganda
Iganga, Uganda
Kampala, Uganda
Kampala, Uganda
Mbale, Uganda
Mbale, Uganda

Den 5 – Iganga, Uganda

Z města Iganga se s námi evangelista Gary Smith dělí o radostné zprávy:

„Radost z Hospodina bude vaší silou! Dnes večer obklopila Igangu Pánova radost tak hluboce, že jsem sotva mohl kázat. Jeden z členů našeho technického týmu CfaN se dokonce spontánně chopil mikrofonu, aby se připojil ke zpěvu písně ‚Mám radost, radost, dole hluboce v mém srdci.‘ Dav byl tak nabitý energií, že tanec zvedal prach a naplňoval vzduch, když se jejich radost, nevýslovná a plná slávy, odrážela v celé atmosféře. Na otázku, zda někdy zažili něco podobného, jejich výkřiky svobody mluvily za vše. Svoboda skutečně prošla Igangou a proměnila životy ze zoufalství ve vítězství. Probíhá probuzení a věřím, že bude pokračovat i po ukončení této kampaně.“

Den 5 – Mbale, Uganda

V Mbale trápily Gift rok trvající silné bolesti zad, kvůli kterým uvažovala o operaci, ale po modlitbě evangelisty Kevina Wagnera byla uzdravena a své znovunabyté zdraví potvrdila slzami radosti.

Den 5 – Kampala, Uganda

V Kampale Harrison po čtyřech letech znovu uslyšel na levé ucho, což se potvrdilo při dojemné zkoušce sluchu.

Den 5 – Iganga, Uganda

A v Igangu mladá Ereja Braka, která byla dva roky hluchá na pravé ucho, nyní po modlitbách za uzdravení jasně slyší.

Den 5 – Gulu, Uganda

Evangelista Jim Leamon se z Gulu podělil o svědectví Jennifer Ajary. V roce 1977 se dala na čarodějnictví a stala se šamankou.

Bylo to draze zaplacené rozhodnutí, které vyústilo v tělesnou i duchovní nemoc. Její život byl naplněn temnotou a démonickým útlakem. Dnešní večer však přinesl monumentální změnu: Jennifer se obrátila, přijala Ježíše za svého Pána a Spasitele a našla svobodu od démonů, kteří ji svazovali. Odvážně prohlásila, že se rozhodla Ježíše následovat po zbytek svého života, a oznámila, že již nebude nabízet své služby jako šamanka. Veřejně a nadšeně prohlásila, že jediný pravý uzdravitel je Ježíš!

Den 5 – Gulu, Uganda

Další svědectví z Gulu pochází od mladé ženy jménem Innocent, která žila na opačné straně města.

Dva měsíce trpěla vysilujícími bolestmi krku a zoufale se chtěla zúčastnit kampaně, ale její agónie ji znehybnila. Když vítr zázračně donesl hlas kazatele napříč městem až k ní domů, prožila, že si má s vírou položit ruku na krk. V tu chvíli byla uzdravena!

Den 5 – Gulu, Uganda

Evangelista Jim píše:

„To jsou jen dva z mnoha zázraků, které Ježíš dnes večer v Gulu vykonal.  Svědectví, která jsme slyšeli, opět omezil čas a kvůli časovému limitu jsme mnoho svědectví nemohli vyslechnout.  Skutečně se vylévá Boží milost.  Několik pastorů se podělilo o to, že díky této kampani vzrostl počet členů jejich sboru – v jednom menším sboru dokonce o 400 %. Tento pastor mi řekl, že když se dozvěděl, že CfaN přijede do města Gulu, založil nový sbor v zanedbané čtvrti města. Velice ocenil ochotu CfaN přijet a urychlit růst jeho sboru.“

Den 5 – Uganda

Příští týden proběhne v Ugandě dalších osm kampaní. Studenti Bootcampu se vrátí domů a o víkendu proběhne jejich slavnostní promoce.

Tým Kongo

Náš tým je současně zároveň v Kongu, kde se již připravuje na kampaň v několika městech, která tam začne již za tři týdny.

Brzy překonáme polovinu z padesáti kampaní, které letos v jubilejním 50. roce Krista pro všechny národy realizujeme! Tlačíme se k naplnění Božího zaslíbení celou svou vírou a ze všech našich sil. Děkujeme vám za vaše modlitby.

Den 4 – Uganda

Šamané, démonizovaní a blázen

Pokud jste četli mou včerejší zprávu, víte, že jsme jako tým ve všech čtyřech městech kázali o Ježíšově krvi a postavili jsme se čarodějnictví a modlářství, které jsou v těchto městech pevnostmi. Odezva byla ohromující. Mnoho účastníků reagovalo na výzvu a zničilo předměty spojené s okultismem – fetiše, amulety, modly a knihy. Byli jsme svědky osvobození mnoha jednotlivců od démonické posedlosti a útlaku. Tento trend pokračoval i dnes.

Den 4 – Gulu, Uganda

Z města Gulu píše evangelista Jim Leamon:

Evangelista Jim Leamon

„Obrátila se šamanka, která byla očitým svědkem zázraků během modliteb za uzdravení. Dvanáct let praktikovala čarodějnictví, ale během kampaně zažila hlubokou duchovní proměnu. Poprvé od doby, kdy se stala šamankou, spala bez démonických útoků. Večer spálila své čarodějnické propriety a vyznala svou novou víru v Krista. Podobně ještě jedna šamanka vyjádřila touhu zříci se svých starých způsobů a plánuje, že zítra přinese své předměty ke zničení. “

Den 4 – Iganga, Uganda

V Iganze mladý muž jménem Brian uvedl, že do jeho vesnice v roce 2013 přinesla čarodějnictví žena, která mu způsobila okamžité fyzické utrpení.

Po letech, kdy trpěl bolestmi nohou, které mu bránily nosit boty, zažil Brian díky uzdravující modlitbě úplné uzdravení. Nyní může pohodlně ohýbat nohy a nosit boty!

Den 4 – Iganga, Uganda

Evangelista Braidwood Rathbone (také z Igangy) píše:

„Cestou na evangelizační plochu jsme se s evangelisty Garym a Ester bavili o tom, jak bychom chtěli, aby Bůh dnes večer jednal. Vtom jsme minuli několik místních bláznů. Řekl jsem týmu: ‚Tohle jsou lidé, které potřebujeme aby přišli na kampaň a byli tam uzdraveni.‘ Všichni jsme se na ně podívali. Později večer mi evangelista Gary přinesl první svědectví o muži jménem Alex. Padl na zem přemožen radostí a plakal krásnými slzami. Evangelista Gary mi s úsměvem řekl: ‚O tohle jsi dnes Boha prosil.‘ Usmál jsem se. Před shromážděným zástupem jsem pak s mužem vedl rozhovor. Znaly ho stovky lidí. Vysvětloval, jak byl vysvobozen z šílenství a přijal Ducha svatého! Alex byl teď zcela při smyslech. Chválil Ježíše a vyprávěl přítomnému zástupu o tom, který ho uzdravil. Chvála Ježíši! “

Den 4 – Mbale, Uganda

V Mbale se Annette svěřila se svým desetiletým bojem se zlovolným duchem, který ji rušil při studiu a iritoval její smysly.

Uvedla, že když byly spáleny čarodějnické předměty, pocítila, jak od ní tísnivý duch odchází. Vrátil se jí zdravý rozum, zrak a sluch. Své uzdravení předvedla pod dohledem evangelisty Randyho, který před zástupem vyzkoušel její zrak. Annette potvrdila své uzdravení a veškerou zásluhu za něj připsala Ježíši!

Den 4 – Kampala, Uganda

Dnes večer jsem opět sloužil v hlavním městě Kampale.

Bootcamp students
Evangelista Daniel Kolenda

Zde naši studenti z Bootcampu strávili tři týdny na své zasvěcovací cestě, poslední výzvě před ukončením studia. Když s nimi mluvím, vidím, že se v jejich životech díky celé této zkušenosti stalo něco významného. Bůh si je zde použil k tomu, aby přivedli ke Kristu více než 120 000 lidí!

Den 4 – Kampala, Uganda

Mezi studenty je i můj nejstarší syn Elijah, který se s námi podělil o zážitky z kázání na těch nejneobvyklejších místech, jako jsou jatka, kde kvičela prasata, nebo v prodejně kradených motocyklů.

Daniel Kolenda spolu se svou dcerou a synem.
Daniel Kolenda spolu se svou dcerou a synem.

Je radost pozorovat, jak se tito budoucí evangelisté množí, a jak s velkou efektivitou používají nástroje, které dostali. Věřím, že jsou připraveni v nadcházejících dnech dosáhnout pro Boha „ještě větších“ věcí!

Den 4 – Mbale, Uganda

Příklad „násobení“ v praxi nám popsal evangelista Randy Roberts, který mocně sloužil v Mbale (a který je také absolventem Bootcampu):

„Největší dojem na mě udělalo, když jsme odjížděli z evangelizační plochy. Můj řidič mi řekl: ‚Kázal jste opravdu skvělé a jednoduché poselství evangelia!‘ V tu chvíli jsem se musel začít smát. On se na mě podíval a zeptal se: ‚Proč se smějete?‘ ‚Protože to nebylo moje poselství. Kázal ho už evangelista Bonnke, ten se o něj pak podělil s evangelistou Kolendou, a ten zase se mnou.‘

Potom jsem řekl: ‚Zajímalo by mě, kolik milionů lidí bylo zachráněno díky tomuto jedinému poselství.‘ A můj úžasně moudrý řidič podotkl: ‚A kolik dalších bude zachráněno díky tomu, že se o něj evangelisté podělili s vámi.‘ Chvála Bohu na věky!“

K násobení zvěstovaného evangelia dochází nejen zde v Mbale, ale po celé Ugandě, Africe i ve světě! Opravdu je to skvělá otázka. „Kolik dalších lidí bude díky tomu zachráněno?!!!“

Zítra večer končí náš druhý týden v Ugandě, kde završíme prvních sedm z patnácti kampaní. Příští týden nás čeká série dalších osmi kampaní! Prosíme, držte nás ve svých modlitbách, abychom pokračovali v naší práci v první linii Království zde v Ugandě.

Daniel Kolenda

Den 3 – Gulu, Uganda

Dnes večer jsem měl tu čest kázat ve městě Gulu v Ugandě. Jedním z evangelistů, kteří vedou tuto kampaň, je Jim Leamon (působí zde spolu se svou manželkou Kathy). Oba absolvovali evangelizační výcvikový tábor, Bootcamp CfaN). Napsal:

„Dnes večer se evangelista Kolenda vrátil do města Gulu v Ugandě na úplně stejnou plochu, na které stál v roce 2012. Jedná se o třetí večer kampaněa zástup se každý večer exponenciálně zvětšuje. Ani dnešní večer nebyl výjimkou. Lidé se začali shromažďovat již několik hodin předem, aby si vyslechli poselství, které přednese. Evangelista Kolenda je odměnil jasným poselstvím evangelia o Ježíšově krvi a tisíce lidí odpověděly na výzvu ke spasení.“

Den 3 – Gulu, Uganda

Všechny evangelizační týmy v každém městě dnes večer kázaly na téma „Ježíšova krev“.

Všichni se stavíme proti čarodějnictví a animismu, které jsou zde hojně rozšířeny. Všichni jsme lámali kletby a pálili fetiše, talismany, amulety, modly a nejrůznější okultní předměty.

Den 3 – Mbale, Uganda

Z města Mbale píše evangelista Joshua Wagner:

Evangelista Kevin Wagner
Evangelista Joshua Wagner

„Pán vyslyšel naše modlitby! Po prvních dvou večerech, které byly negativně ovlivněny deštěm, jsme dnes měli perfektní počasí. Večerní shromáždění osvěcovalo slunce i Boží syn. Evangelista Kevin Wagner zahájil večer kázáním na téma „Moc Ježíšovy krve“. Když lidé poslouchali, že Kristova krev je stále mocná zachraňovat, uzdravovat a vysvobozovat, jejich víra byla povzbuzena. Když nastal čas přijmout Ježíše jako Pána, mnozí opakovali modlitbu a věřili, že Ježíšova krev smyje jejich hříchy. “

Den 3 – Kampala, Uganda

Z Kampaly píše evangelista Macoby Donaldson (který je ředitelem Evangelizační aliance CfaN):

„ Po kázání evangelia jsme pálili fetiše, amulety a modly. Sudy byly téměř po okraj plné nejrůznějších náboženských a kultovních předmětů a čarodějnických pomůcek. Vyzval jsem posluchače, že pokud je Duch svatý usvědčí, měli by vyhodit své falešné modly, talismany, amulety, fetiše, předměty juju a další. Dal jsem jim poslední šanci těsně předtím, než jsme sudy zapálili. Ještě v poslední chvíli lidé běželi k oltáři a odhazovali relikvie svých starých životů! Zapálili jsme sudy, spálili všechno to harampádí a zlomili kletby, kterými ďábel zamořil tento kraj. Náš tým a místní křesťané začali slavit vítězství a porážku nepřítele oslavným tancem okolo hořících sudů. Věděli jsme, že jsme vyhráli důležitou bitvu, a oslava odpovídala vítězství, které Ježíš nastolil. Vykopli jsme ďábla z Kampaly!“

Na každé africké kampani děláme totéž, o čem čteme ve Skutcích 19,19: Mnozí, kteří se zabývali magií, snesli své knihy a přede všemi je pálili.“  Lidé často žijí ve strachu z předmětů, které jim šamani nařídili nosit, aby od sebe odehnali zlé duchy nebo prokletí. Někdy bylo lidem řečeno, že pokud si tyto přívěsky (například náhrdelník nebo náramek) sundají, zemřou. Když naopak vše odevzdají Ježíši a tyto cetky odhodí, naleznou novou svobodu a pokoj.

Den 3 – Mbale, Uganda

V Mbale nosila Janet čarodějnický předmět a od listopadu 2023 trpěla nesnesitelnou bolestí na hrudi. Po nocích zoufale plakala a její manžel se již téměř smířil s tím, že umírá. Ona však pevně věřila, že ji Bůh uzdraví.

Navzdory dešti přišla hned první večer na kampaň, postavila se ďáblovi a řekla mu: „Tak dost!“ V průběhu shromáždění vhodila čarodějnický předmět do sudu k spálení. Zatímco hořel, radovala se a všimla si, že už ji nic nebolí. Když se jí evangelista zeptal, kdo ji uzdravil, prohlásila s jistotou: „Ježíš!“

Den 2 – Iganga, Uganda

Dnes jsem odcestoval do města Iganga, jednoho ze čtyř měst, kde tento týden v Ugandě probíhají evangelizační kampaně CfaN. Evangelista Gary Smith krásně popsal dnešní dění.

Evangelisté Gary Smith a Daniel Kolenda.
Evangelista Braidwood Rathbone.

„Už když jsme přijížděli k ploše, bylo cítit, jak je atmosféra nabitá vzrušeným očekáváním! Někteří lidé z Igangy přišli na evangelizační plochu pěšky a urazili více než čtyři kilometry. Když slunce zapadalo, začal najednou foukat mnohem chladnější vzduch a v dálce se dokonce blýskalo. Uprostřed náhlé změny počasí došlo také k náhlé změně v životech lidí, když se evangelista Kolenda začal modlit za spasení! Tisíce lidí svorně pozvedly hlas, činily pokání a prosily Ježíše, aby se stal Pánem jejich životů. Tento nepopsatelný zvuk lidí volajících k Pánu nikdy neomrzí. Ve skutečnosti vás zasáhne do srdce, plného soucitu, lásky a úcty k Boží dobrotě a milosrdenství. Zatímco lidé volali k Hospodinu, začalo pršet, ale nikdo neodcházel. Byl to krásný symbol znovuzrození v Duchu svatém.“

Den 2 – Gulu, Uganda

Město Gulu dnes večer zažilo zvláštní událost. Česká evangelistka Jana Bielava, která zde slouží jako jedna z výkonných ředitelů kampaní, zde zároveň mocně kázala evangelium.

Evangelistka Jana Bielava

Její rodina je součástí organizace Kristus pro všechny národy již 21 let. Sedmnáct let organizovali evangelizační kampaně v Evropě a za poslední čtyři roky měli tu čest uspořádat 39 evangelizačních kampaní CfaN po celé Tanzanii, Zambii a Ugandě a viděli, jak se celé regiony a národy proměňují mocí Ježíšovy krve.

Den 2 – Gulu, Uganda

Evangelistka Jana píše: „Když jsem kázala ABC evangelia, děla se znamení, zázraky a divy – po celé ploše byla cítit hmatatelná Boží přítomnost.

Janin rodina je součástí Christ for all Nations již 21 let.

Gulu je vzhůru nohama. Lidé jsou plni vzrušeného nadšení ze všeho, co Bůh pro toto krásné město v severní Ugandě připravil. Každým slovem, které jsem dnes kázala, jsem vzdávala čest a slávu Bohu, který jediný je hoden naší chvály.“

Den 2 – Mbale, Uganda

V Mbale sloužil tým otce a syna, evangelistů Kevina a Joshuy Wagnerových, kteří kázali evangelium a modlili se za nemocné.

Přestože během Joshuova kázání lilo jako z konve, lidé zůstali a pozorně naslouchali. Joshua nám napsal, že po výzvě ke spasení na zástup mnoha nově obrácených věřících sestoupil duch radosti. V prudkém dešti začali lidé nadšeně uctívat Ježíše. Při chválách se déšť začal rozptylovat. Netrvalo dlouho a v podstatě ustal, protože lidé déšť doslova „odtančili“.

Den 2 – Kampala, Uganda

Mezitím v Kampale, hlavním městě Ugandy, kázal evangelista Levi Lutz (který je také ředitelem evangelizačního výcvikového tábora, Bootcampu CfaN). Píše:

„Tisíce lidí na evangelizační ploše zvedly vysoko ruce. Některým tekly po tvářích slzy. Jiní se radovali a křičeli. Atmosféra byla plná upřímností a Boží elektřiny – lidé zažili autentický dotek Nebe, které sestoupilo a dotklo se těchto vzácných lidí.               

Poté, co se naši poradci setkali s každým novým věřícím, který se rozhodl pro Krista, pozval  jsem dopředu nemocné. Na tuto chvíli jsem se velmi těšil, protože jsem se měl připojit k této neuvěřitelné armádě evangelistů z evangelizačního výcvikového tábora CfaN, které jsme oba s evangelistou Kolendou po několik měsíců osobně vedli. Cítil jsem se velmi poctěn, že smím sloužit po jejich boku.

Den 2 – Kampala, Uganda

Když vkládali ruce na nemocné, začaly se po celé ploše dít zázraky. Nepřestávalo přibývat svědectví. Zažili jsme hojnost ověřitelných, prokazatelných a nepopiratelných zázraků. Bylo jich mnohem více, než jsme mohli z pódia vyslechnout.

Proběhlo uzdravení z rakoviny přesně podle proroctví evangelisty Kolendy, pokroucené ruce vyskočily a srovnaly se, hluché uši se otevřely, chromí skákali a křičeli. Démoni vycházeli z lidí s hlasitým křikem a jejich trápení vystřídal pokoj, radost, a dokonce i smích.

Den 2 – Kampala, Uganda

Jedna vzácná dáma dokonce přinesla na evangelizaci lékařskou dokumentaci a svědčila s doloženým důkazem, že byla HIV pozitivní. Dnes ráno, poté co se večer předtím zúčastnila evangelizační kampaně, byla nyní HIV negativní!

Den 2 – Kampala, Uganda

Jiný muž, který byl světským zpěvákem a zničil si plíce drogami, nyní před celým zástupem zpíval chvály Ježíši.

Den 2 – Kampala, Uganda

Fotbalista si při svém posledním tréninku zlomil záda. Nemohl se ohýbat a při vstávání ze židle pociťoval silnou bolest.

Dnes, po tom, co se za něj modlili, bolest zmizela! Jeho uzdravení jsme otestovali tím, že jsme ho nechali sednout a vstát ze židle, a mohl se ohýbat všemi možnými způsoby bez bolesti.

Den 1 – Kampala, Uganda

Intenzivní duchovní boj

Evangelista Daniel Kolenda
Evangelista Daniel Kolenda

Zde v Ugandě je duchovní boj skutečný. Dnes se někteří studenti Bootcampu ocitli v hrozné situaci. Byli uvězněni a zadrženi radikálními náboženskými fanatiky, protože se snažili kázat evangelium. Byl to potenciálně nebezpečný okamžik, který celý náš tým vyburcoval. Ředitel kampaně zde v Kampale mi řekl, že v době, kdy se to odehrávalo, obdržel dva telefonáty přesně ve stejnou chvíli. První telefonát ho informoval o této situaci, kdy byli naši studenti v nebezpečí. Druhý telefonát mu sděloval, že na ploše naší kampaně jsou právě šamani a proklínají náš tým!

Jak víme, ďábel je poražen! Pán byl milostivý a naši studenti se dostali v pořádku ven. A na stejné ploše, kde předtím čarodějové provozovali své nesmysly, se dnes večer zjevila Boží moc!

Den 1 – Kampala, Uganda

Evangelista Macoby Donaldson píše:

Evangelista Macoby Donaldson

„Právě jsem se vrátil z kampaně v ugandské Kampale, kde evangelista Kolenda kázal slavné evangelium Ježíše Krista... Naše kampaňové pole jsme strategicky rozmístili v severní oblasti Kampaly, kde je velká většina obyvatel islámského vyznání. Jeden ze starších pastorů nám řekl, že když islám poprvé přišel do Ugandy, byla to právě tato čtvrť, kde byl zasazen. Dodnes se zde k islámskému náboženství hlásí 60 až 80 % obyvatel.

Přišli jsme na toto místo, protože Ježíš miluje muslimy, Ježíš zemřel za muslimy a dnes večer, první den naší kampaně v Kampale, jsme sledovali, jak Ježíšova láska prochází tímto místem a mění životy mnoha lidí.“

Den 1 – Kampala, Uganda

Zatímco evangelista Kolenda kázal v Kampale, probíhaly současně další tři kampaně v jiných ugandských městech.

Den 1 – Mbale, Uganda

Z Mbale píše evangelista Kevin Wagner:

Absolvent Bootcampu Matheo Wentland a evangelista Kevin Wagner

„Zástup byl mimořádně nadšený a zaujatý, dobře reagoval na poselství a mnozí odevzdali své životy Ježíši. Po celé ploše lidé hrdě zvedali nad hlavy knihu následné péče ‚Příští kroky‘ a bylo z toho vidět, kolik lidí vydalo život Ježíši!“

Den 1 – Gulu, Uganda

Z Gulu píše evangelistka Kathy Leamon:

Evangelistka Kathy Leamon
Evangelistka Kathy Leamon

„Tolik lidí se dnes večer rozhodlo začít vzývat Ježíšovo jméno! Na počátku shromáždění lidé příliš nereagovali, ale s pokračujícím večerem jsem se cítila čím dál šťastněji, protože zástup křičel a reagoval s nevídanou hlasitostí.“

Den 1 – Iganga, Uganda

Z Igangy píše evangelista Braidwood Rathbone:

Muž jménem Patrick, který je od narození (40 let) hluchý na pravé ucho.

„Prvním výbušným svědectvím o uzdravení byl muž jménem ‚Patrick‘. Ten byl od narození (40 let) hluchý na pravé ucho. Dnes večer, když jsme se modlili, mu Bůh zcela obnovil sluch. Nikdo nedokázal zadržet radost, včetně mě. Evangelista Gary Smith a já jsme zářili od ucha k uchu!“

Den 1 – Kampala, Uganda

Jeden muž neviděl na levé oko poté, co jej zbili, ale dnes večer bylo jeho oko uzdraveno.

Den 1 – Kampala, Uganda

Ruthino dítě utrpělo při porodu zlomeninu, při které mu z páteře vyčnívala kost. Tři dny po porodu se Rut s dítětem vrátila do nemocnice, ale nedokázali jí pomoci. Dnes večer Pán její dítě zcela uzdravil.

Evangelista Macoby Donaldson

Den 1 – Gulu, Uganda

Zdejší dění a vše, čemu čelíme, krásně shrnuje svědectví evangelistky Kathy z Gulu. Píše:

„V tomto městě se proti naší kampani modlil šaman.  Dokonce vyvěsili své nápisy nad nápisy naší kampaně.  Byla to bitva modlitebních oltářů, my ale stojíme na vítězné straně.

Den 1 – Gulu, Uganda

Hned první večer navštívila Florence, která byla posedlá démonem. Dva roky měla bolesti v pase a v zádech. Cítila, jak se jí dotkla Boží moc a vysvobodila ji. Dříve se nemohla ohýbat, ale nyní chodila po pódiu a ohýbala se nahoru a dolů. Haleluja!“

Den 1 – Uganda

Začíná náš druhý týden v Ugandě.

Čtyři týmy ve čtyřech městech, každý na pět večerů. Než se přesuneme do Konga, uskutečníme zde v Ugandě celkem 15 kampaní. Všem, kteří se za nás modlili, za to moc děkujeme a prosíme, abyste pokračovali. Všechny ostatní prosíme, aby si také našli pár minut času a pamatovali na nás na modlitbě. Duchovní boj je tu intenzivní, ale sklizeň je velká a Ježíš za to stojí.

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celým týmem CfaN)