3. – 7. května 2023

Ngombe, Zambie

Kampaň v Ngombe se hned od začátku rozjela na plné obrátky. Vedl ji evangelista Michael Job spolu s evangelisty Emmanuelem a Deborou Cohenovými a šlo o jednu z jedenácti kampaní CfaN, které jsme nedávno pořádali v Zambii.

Operace Dekapole – Zambie

Doktor Ježíš je zde!

Michael Job, Daniel Kolenda, Deborah Cohen, Emmanuel Cohen
Michael Job, Daniel Kolenda, Deborah Cohen, Emmanuel Cohen

Hned první večer se k nim připojil evangelista Daniel Kolenda, který vyučoval o víře a modlil se za nemocné. Po celém zástupu propukly zázraky. Uzdravena byla například babička, která byla slepá po tolik let, že už si ani nedokázala vybavit, jak dlouho! To byl však teprve počátek toho, co chtěl Pán na pětidenní kampani v Ngombe učinit.

Deborah Cohenová kázala: „Když se setkáte s Ježíšem, váš život se musí změnit! Ten, který lhal, ať již nelže! Ten, který kradl, ať již nekrade! Ten, který vraždil, ať již nevraždí!“ Tisíce reagovaly a přijaly Ježíše za svého Spasitele.

Po výzvě ke spasení vyučoval její manžel Emanuel z Marka 1,40 o muži s malomocenstvím, který se Ježíše zeptal, zda ho chce uzdravit. Ježíš odpověděl: „Toužím po tom z celého srdce! Buď očištěn!“ Zatímco Emmanuel mluvil, rostla víra lidí. Řekl: „Možná je tu dnes večer někdo, kdo byl u mnoha různých lékařů a odborníků, kteří vám nedokázali pomoci. Ale dnešní večer to bude jinak. Na scéně je doktor Ježíš! On je vždy ochotný a vždy schopný uzdravit!“ Když se začal modlit za nemocné, dav zakřičel souhlasné „Amen!“ Začaly se dít zázraky a doktor Ježíš, jediný lékař bez omezení, začal uzdravovat nemoci, bolesti i zlomená srdce.

Evangelista Michael Job dal všem příležitost zbavit se čarodějnických fetišů, juju, amuletů a démonických předmětů a vhodit je do sudů, které jsme potom zapálili! V tu chvíli se diametrálně proměnila atmosféra. Michael vítězně křičel z pódia a zástup odpovídal  „AMEN!!!“ pokaždé, když vyvolal některého falešného boha a zlomil jeho moc. V kombinaci s plameny šlehajícími do vzduchu to bylo divoký – a velmi názorný obraz pevností, které byly navždy zlomeny.

Svědectví

Catherine Madingaová prodělala před třemi měsíci mrtvici, po které jí ochrnuly nohy. Když se svobodně procházela po pódiu a všechny příznaky mrtvice byly pryč, publikum bouřlivě jásalo!
Catherine Madingaová prodělala před třemi měsíci mrtvici, po které jí ochrnuly nohy. Když se svobodně procházela po pódiu a všechny příznaky mrtvice byly pryč, publikum bouřlivě jásalo!
Patricia Lunguová byla šest měsíců nemocná srpkovitou anémií, extrémně bolestivou nemocí, kvůli které nemohla chodit.
Patricia Lunguová byla šest měsíců nemocná srpkovitou anémií, extrémně bolestivou nemocí, kvůli které nemohla chodit. Když vydávala své svědectví, plakala - stále v šoku z toho, co Ježíš udělal - protože mohla opět chodit bez bolesti!
Po sedmi letech používání berlí byla tato babička absolutně nadšená, že může všem ukázat, jak ji Ježíš uzdravil.
Po sedmi letech používání berlí byla tato babička absolutně nadšená, že může všem ukázat, jak ji Ježíš uzdravil.
She said she had walked to the campaign with the help of a walking stick.
Angelina was smiling from ear to ear when she came on stage. She said she had walked to the campaign with the help of a walking stick. In fact, she had been unable to walk without the stick for a long time. Emmanuel asked her where the stick was now. With a huge grin, she said she’d left it where she’d been sitting. She didn’t need it anymore!

Angelina se při příchodu na pódium usmívala od ucha k uchu. Řekla, že na kampaň šla s pomocí hole. Ve skutečnosti bez hole dlouho nemohla chodit. Emmanuel se jí zeptal, kde je ta hůl teď. S obrovským úsměvem řekla, že ji nechala tam, kde seděla. Už ji nepotřebovala! Klikněte zde pro více obrázků a zpráv!

Od zakončení kampaně v Ngombe nám přicházejí zprávy o místních církvích, které přetékají nově obrácenými lidmi. V Ngombe propuklo probuzení!