Prohlášení o ochraně dat

Srdečně vítejte na internetových stránkách cfan.eu.

Těší nás váš zájem o naše služby a nabídky. Ochrana vašich osobních dat je pro nás velice důležitá, a proto bychom vás rádi informovali o tom, jaká data pro jaký účel používáme při každé vaší návštěvě našich stránek. Kdybyste měli jakékoli další dotazy, neváhejte kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu dat (kontaktní informace viz níže).

Majitelem těchto stránek, zodpovědným za jejich obsah a provoz, je společnost 'Christus fuer alle Nationen e.V. (Christ for All Nations, Reg.), Orber Strasse 67, D-60386 Frankfurt am Main, Německo (e-mailová adresa: info@cfan.eu).

Osobní data

Osobní data zahrnují veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné skutečné osobě (dle comp. Art 4 GDPR).

Mezi osobní data patří například jméno nebo poštovní a emailová adresa, ale i ‚IP‘ adresa, individuálně přidělovaná poskytovatelem internetových služeb (‚ISP‘ – internet services’ provider) zákazníkům pro všechny počítače, chytré telefony a další koncová zařízení, která jsou připojená k internetu prostřednictvím serverů příslušného ‚ISP‘.

Zpracování dat na webovém serveru

Na našem serveru uchováváme a automaticky ukládáme informace ze souborů log, přenesené programy internetových prohlížečů návštěvníků našich internetových stránek. Jedná se o:

 • softwarový typ prohlížeče a jeho verze, použité k přístupu a zobrazení hypertextových souborů na internetu,
 • operační systém ‚OS‘ využitý zařízeními návštěvníků našich internetových stránek,
 • ‚URL‘ – uniform resource locator (internetová adresa navštívené webové stránky a vyžádaná přípona jména souboru),
 • domovské jméno připojujícího se počítače či zařízení (tzv. ‚IP‘ adresa),
 • čas dne připojení ze vzdáleného serveru.

Tato data nejsou alokována k žádné konkrétní osobě. Jsou uchovávána z technických důvodů kvůli opravě chyb a čelení narušování našich serverů.

‚Google Analytics‘

 • Účel zpracování dat: Používáme GA4 k analýze chování návštěvníků na našem webu a ke zlepšení našeho webu a služeb.
 • Typ zpracovávaných dat: Mezi tato data mohou patřit informace o interakci s webem, jako jsou zobrazení stránek, doba strávená na webu a geografické umístění.
 • Právní základ: Zpracování je založeno na vašem souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo našem oprávněném zájmu na analýze chování uživatelů (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR).
 • Doplňkový modul pro deaktivaci ‚Google Analytics‘:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Pokud chcete zjistit více o ochraně dat v ‚Google Analytics‘, doporučujeme se seznámit s vlastními zásadami ochrany dat společnosti na => Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), https://policies.google.com/privacy

‚Google Ads (s konverzním sledováním)‘

 • Účel zpracování dat: Používáme ‚Google Ads‘ k propagaci našich služeb a produktů. Díky sledování konverzí můžeme určit úspěšnost jednotlivých reklamních akcí.
 • Typ zpracovávaných dat: Mezi tato data mohou patřit statistiky kliknutí, IP adresa a informace o použitém zařízení.
 • Právní základ: Zpracování je založeno na vašem souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo našem oprávněném zájmu na efektivní reklamě (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR).
 • Pokud chcete zjistit více o ochraně dat v ‚Google Ads‘, doporučujeme se seznámit s vlastními zásadami ochrany dat společnosti na => ‚Google Advertising Products‘ (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), www.google.de/intl/de/policies/privacy/

‚Google Tag Manager‘

 • Účel zpracování dat: ‚Google Tag Manager‘ nám umožňuje spravovat tagy webu prostřednictvím rozhraní. Přitom ještě nejsou používány cookies a nejsou vytvářeny ani ukládány profily uživatelů.
 • Typ zpracovávaných dat: ‚Google Tag Manager‘ nezpracovává osobní údaje, protože slouží pouze ke správě tagů. Google získává pouze IP adresu, která je nezbytná k provozu ‚Google Tag Manageru‘.
 • Právní základ: Používání je založeno na našem oprávněném zájmu na efektivní správě tagů našeho webu (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR).
 • Pokud chcete zjistit více o ochraně dat v ‚Google Tag Manager‘, doporučujeme se seznámit s vlastními zásadami ochrany dat společnosti na https://policies.google.com/privacy a https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428

‚Cookies‘

Naše internetové stránky používají tzv. ‚Cookies‘ i v dalších svých částech. Slouží k lepšímu vzhledu našich webových stránek na internetu a k tomu, aby byly uživatelsky přívětivé, efektivní a bezpečné. ‚Cookies‘ jsou malé textové soubory ukládané na zařízení návštěvníků našich stránek a ukládané jejich prohlížečovým software. Většina ‚Cookies‘ použivaných pro tento účel jsou tzv. ‚Session Cookies‘ (jednorázové Cookies), které jsou automaticky mazány po odchodu návštěvníka z našich stránek. Tento druh ‚Cookies‘ nemůže nijak poškodit procesory nebo obsahovat viry. Návštěvníci internetových stránek mohou zabránit instalaci ‚Cookies‘ na jejich procesorech a zařízeních změnou příslušných nastavení software jejich prohlížeče. Musíme vás však upozornit, že v takovém případě nebudou plně fungovat všechny funkce našich webových stránek.

Pluginy pro sociální sítě

Na našich stránkách nabízíme možnost použití tzv. ‚ikon sociálních sítí‘. Abychom ochránili osobní data návštěvníků našich stránek, používáme při jejich implementaci systém řešení problémů zvaný ‚Shariff‘. Znamená to, že ikony na našich stránkách jsou jen ‚grafikou‘, obsahující odkaz na příslušnou internetovou stránku poskytovatele ikony. Když návštěvníci našich stránek kliknou na tuto ‚grafiku‘, jsou následně přesměrováni na příslušnou službu daného poskytovatele. Vaše osobní data mohou být příslušnému poskytovateli dané služby přenesena teprve v takovém okamžiku. Jestliže návštěvníci našich stránek na ikony nekliknou, k žádné výměně informací mezi nimi a poskytovateli příslušné ikony sociální sítě nedojde. Více informací ohledně způsobu ochrany osobních informací návštěvníků našich stránek na sociálních sítích najdete v obchodních podmínkách příslušných poskytovatelů jednotlivých sociálních sítí. Bližší informace o systému řešení problémů ‚Shrariff‘ naleznete na tomto odkazu: www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na našich stránkách jsme nastavili tlačítka s odkazy na následující sociální média:
Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko),
Twitter International Company (100 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin, D02 AX07, Irsko),
WhatsApp Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko).

Přítomnost na sociálních médiích

Abychom našim uživatelům poskytovali rychlé a efektivní informace o naší službě, přinášíme jim je prostřednictvím několika různých platforem.
Patří k nim:

Facebookový pixel

Na našich webových stránkách používáme facebookový pixel od Facebooku. K tomu jsme implementovali kód na našich webových stránkách. Pixel na Facebooku je výňatek z kódu JavaScriptu, který načte kolekci funkcí, pomocí kterých může Facebook sledovat vaše uživatelské akce, pokud jste na naši webovou stránku přišli prostřednictvím reklam na Facebooku. Pokud si například zakoupíte produkt na našem webu, aktivuje se pixel na Facebooku a uloží vaše akce na našem webu do jednoho nebo více souborů cookie. Tyto cookies umožňují Facebooku porovnat vaše uživatelská data (údaje o zákazníkovi, jako je IP adresa, ID uživatele) s údaji ve vašem účtu na Facebooku. Poté Facebook tato data znovu smaže. Shromážděné údaje jsou anonymní a my si je nemůžeme prohlížet a lze je použít pouze v souvislosti s reklamou. Pokud jste sami uživatelem Facebooku a jste přihlášeni, je vaše návštěva našich webových stránek automaticky přiřazena vašemu uživatelskému účtu na Facebooku.

Chceme ukázat naše služby a produkty pouze těm lidem, kteří o ně mají skutečný zájem. S pomocí pixelů na Facebooku mohou být naše reklamní opatření lépe přizpůsobena vašim přáním a zájmům. Tímto způsobem vidí uživatelé Facebooku (za předpokladu, že povolili personalizovanou reklamu) vhodnou reklamu. Facebook dále používá shromážděná data pro účely analýzy a vlastní reklamy.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, můžete sami změnit nastavení reklam na www.facebook.com/ads/preferences/. Pokud nejste uživatelem Facebooku, můžete svou online reklamu založenou na využití v zásadě spravovat na adrese www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Zde máte možnost deaktivovat nebo aktivovat poskytovatele.

Pokud se chcete dozvědět více o ochraně údajů Facebooku, doporučujeme vlastní pokyny společnosti k datům na www.facebook.com/policy.php.

Služby třetích stran

Pro některé funkce našich stránek používáme služby jiných poskytovatelů.

Těmto poskytovatelům jsou přenášeny ‚IP‘ adresy návštěvníků našich stránek, kdykoliv naše stránky navštíví. Někteří z těchto poskytovatelů na svých stránkách také používají ‚Cookies‘.

K organizaci objednávek vstupenek na naše události využíváme služeb Cvents. Jejich politiku ochrany soukromí lze nalézt zde: www.cvents.eu/legal/privacy/privacy_en.html

K zajištění bezpečné funkčnosti našich stránek používáme určité softwarové programové balíčky (jQuery) prostřednictvím ‚programových knihoven‘ společnosti ‚Google‘:

(https://developers.google.com/speed/libraries/). Díky tomu se ujišťujeme, že používáme pouze bezchybné programové balíčky.

Zároveň používáme několik speciálních fontů, které rovněž přebíráme jako služby společnosti ‚Google‘ (https://fonts.google.com/).

Vyhledávací funkce na našich stránkách je zajišťována za pomoci uživatelsky definovaného vyhledávacího motoru ‚Google‘ (https://cse.google.de/cse/).

Pravidla a regulace pro ochranu dat společnosti ‚Google‘ se nacházejí zde: policies.google.com/privacy

K přehrávání videoklipů na našich stránkách obvykle používáme ‚YouTube‘. Protože se jedná o službu vlastněnou společností ‚Google‘ vztahují se i na ni pravidla ochrany dat firmy ‚Google‘: (https://policies.google.com/privacy). Dále používáme k prezentaci videoklipů služeb ‚Vimeo‘: (https://vimeo.com/privacy), ‚LightCast‘: (https://www.lightcast.com/) a ‚Facebook‘: (https://www.facebook.com/policy.php).

K přehrávání ‚audio souborů‘ používáme ‚SoundCloud‘: (https://soundcloud.com/pages/privacy).

Na některých stránkách používáme funkci "AddEvent", jejíž pomocí si akci snadno přidáte do kalendáře: (https://www.addevent.com/privacy).

Příležitostně používáme pro ‚sociální média‘ plugin ‚AddThis‘ od ‚Oracle‘: (http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy).

Fyzická pošta

V případě, že si návštěvníci našich stránek přejí získávat informace fyzickou poštou, potřebujeme si od nich vyžádat jejich úplnou poštovní adresu. Další osobní data nad rámec adresy jsou již dobrovolná. Návštěvníci našich stránek se mohou kdykoliv rozhodnout odebrat nám svolení s uložením svých osobních dat a e-mailových adres a s jejich používáním pro zasílání fyzické pošty.

Zpravodaj a personalizovaný uživatel

Pro účely rozesílání našeho zpravodaje a k zajištění budoucí personalizace uživatele přecházíme na službu „Pardot“ od Salesforce group (Salesforce.com Germany GmbH, 31 Erika-Mann Street, 80636, Mnichov, Německo).

K registraci související s rozesíláním zpravodaje požadujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom zkontrolovali, že registraci skutečně učinil vlastník e-mailové adresy, používáme proceduru „double opt-in“ (dvojí přihlášení). Po objednávce zpravodaje zasíláme uživateli potvrzující e-mail současně s přílohou objednávky zpravodaje. Zároveň se můžete z odběru zpravodaje kdykoliv jednoduše odhlásit, a to kliknutím na odhlašovací odkaz, připojený ke každému elektronickému zpravodaji, který vám kdy posíláme.

Kromě zasílání zpravodjů nám systém Pardot umožňuje zaznamenávat a vyhodnocovat využití našich internetových stránek jejich návštěvníky. Společnost Salesforce tato data a informace zpracovává výlučně pro naše účely a na základě našich instrukcí.

Když navštívíte náš web, Pardot zaznamená cestu vašeho překlikávání a použije ji k vytvoření osobního uživatelského profilu za pomocí pseudonymu. Za tímto účelem jsou používána cookies, sloužící k rozeznání vašeho prohlížeče. Souhlasem s použitím cookies při prvním použítí stránek – potvrzením banneru se souhlasem s jejich použitím anebo pokračováním v používání stránek – zároveň souhlasíte s použitím cookies společnosti Pardot.

Můžete nám vyjádřit nesouhlas s budoucím použití této služby. Můžete tak učinit za použití kontaktních údajů uvedených v závěru toho prohlášení o ochraně soukromí. Můžete také kdykoliv deaktivovat tvorbu profilu za pomoci pseudonymu tím, že nakonfigurujete váš internetový prohlížeč tak, aby neakceptoval cookies z domény „pardot.com“. Může to však vést k jistým omezením ve funkčnosti a uživatelské přívětivosti našich služeb.

Online obchod a registrace

Pro potřeby našeho online obchodu: shop.cfan.eu používáme služeb poskytovatele ‚HostEurope‘, jehož servery jsou umístěny v Kolýně nad Rýnem a Strasburgu. Služby ‚HostEurope‘ pro nás zpracovávají osobní data uváděná návštěvníky online obchodu během svých online objednávek. Tato osobní data návštěvníků stránek nejsou předávána třetím stranám, ani jimi pro žádné účely využívána. Registrovaní uživatelé mají možnost na vyžádání svá existující registrovaná osobní data změnit nebo smazat. Návštěvníkům našich stránek samozřejmě kdykoliv poskytneme bližší informace ohledně jejich osobních dat uložených v našem systému. Zároveň rádi na vyžádání návštěvníků stránek jejich data upravíme nebo smažeme za předpokladu, že tomu nebudou bránit zákonem dané požadavky na jejich archivaci.

Online dary a platby v online obchodu

K zabezpečení nejvyššího stupně ochrany zpracování finančních dat používáme při zpracovávání online darů nástroj ‚Spendino‘ společnosti GRUEN Software AG (LLC/Ltd.), sídlící na Pascal-Strasse 6, D-52076 Aachen v Německu.

Data veškerých finančních transakcí jsou díky tomu zpracovávána výhradně na serverech ‚Spendino‘. Prohlášení o ochraně dat společnosti ‚Gruen AG‘ lze nalézt v příslušné sekci procesu poskytnutí daru.

K platbám v online obchodu využíváme služeb PayPal (Evropa) S.à r.l. et Cie., S.C.A. sídlícím na 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg v Lucembursku. Také v tomto případě nejsou žádná finanční data ukládána na našich serverech, ale pouze na serverech společnosti ‚PayPal‘.

Soudní výnos ECJ: štít soukromí

Kristus pro všechny národy je mezinárodní misijní organizace. K naplnění svého poslání používáme služby, které jsou široce přijímány a používány na mezinárodní scéně. Všichni dodavatelé našich služeb mají svá datová centra v Evropě, většina z nich však mají svá ústředí v USA.

Takzvaný „štít soukromí“ dosud v mnoha případech zajišťoval právní bázi pro zpracování dat v souladu s GDPR mnoha poskytovatelů služeb ze Spojených států. Výnosem Soudního dvoru Evropské unie (ECJ) v Luxemburgu z 16. července 2020 (Az. C-311/18, Schrems II) byl tento předpoklad prohlášen za neplatný.

Naše smlouvy s poskytovateli příslušných služeb v současné době konvertujeme tak, aby dle výše zmíněného soudního výnosu ECJ odpovídaly alternativní zákonné bázi pro zpracování dat.

Rádi bychom však nicméně podotkli, že podle současných zákonů USA není v této zemi definována adekvátní úroveň ochrany dat. Zároveň může v USA docházet k opatřením vládního dohledu, vůči nimž nelze uplatňovat žádnou zákonnou ochranu dat.

Souhlasem s použitím cookies od relevantního poskytovatele služeb během prvního použití našich stránek – potvrzením banneru se souhlasem s jejich použitím anebo pokračováním v používání stránek – zároveň souhlasíte se zpracováním dat na území USA.

Můžete nám vyjádřit nesouhlas s budoucím použití této služby. Můžete tak učinit za použití kontaktních údajů uvedených v závěru toho prohlášení o ochraně soukromí.

Práva návštěvníků webových stránek

Návštěvníci našich stránek mají následující práva týkající se jejich osobních dat uložených v naší organizaci:

 • právo na získání informací,
 • právo informace upravit nebo nechat vymazat,
 • právo omezit aktivity spojené s jejich zpracováním,
 • právo zakázat jejich zpracování,
 • právo převoditelnosti vlastnictví dat.

Návštěvníci našich stránek mají zároveň právo předkládat stížnosti autoritám, které dohlížejí na zpracování jejich osobních dat naší organizací.

Změny v prohlášení o ochraně dat

Na našich webových stránkách provádíme trvalé změny. Z toho důvodu si vyhrazujeme právo měnit toto prohlášení o ochraně dat a upravovat ho, aby trvale odpovídalo aktuálnímu stavu. Současný stav byl aktualizován v září 2020.

Pověřený zmocněnec pro ochranu dat

Vaše důvěra v naše služby je pro nás velice důležitá. Z toho důvodu vždy rádi odpovíme na dotazy návštěvníků našich stránek ohledně způsobu nakládání s jejich osobními daty. Máte-li dotazy, na které jste nenašli odpověď v tomto prohlášení o ochraně dat nebo potřebujete detailnější informace o některém ze zde popsaných procesů, neváhejte prosím kdykoliv kontaktovat našeho pověřeného zmocněnce pro ochranu dat:

Datenschutzbeauftragter
Christus fuer alle Nationen e.V. (Reg.)
Orber Strasse 67
D-60386 Frankfurt am Main, Německo
E-mailová adresa: dst@cfan.eu

Z hlediska zákona je závazná pouze německá verze textu prohlášení o ochraně dat.