Vize

Získáváme 150 miliónů duší pro Ježíše

Přijetí nebeské vize

Jedna z věcí, které jsem miloval a obdivoval na evangelistovi Reinhardu Bonnkem byla, že byl vizionář. Byl člověkem, který vždy přemýšlí a hledí dopředu. Vzpomínám, že se Reinhard několikrát zastavil přímo uprostřed svého kázání, otočil se ke mně, sedícímu v první řadě, ukázal na mě prstem a přikazujícím tónem hlasu mi řekl: „Danieli, nesmíš se stát opatrovníkem mého odkazu. Kaž evangelium!“ Těmi slovy mě napomínal a burcoval.

Snažil se mi říct – a mluvil o tom mnohokrát a opakovaně – že nejde o jeho jméno nebo o odkaz jeho služby. Nechtěl, aby mu někdo stavěl pomník. Ačkoliv Reinharda Bonnkeho velice milujeme a nikdy nechceme zapomenout na jeho neobyčejný život, který tolik ovlivnil naši generaci, chceme ho uctít tím, že se budeme tlačit vpřed ve stejném duchu, který charakterizoval i jeho život, přijímající nebeskou vizi záchrany duší.

Proto věřím, že je vhodné vzdát Reinhardovi poctu tím, že budeme mluvit o budoucnosti služby, kterou založil, a do které investoval svůj život. Reinhard odešel k Pánu, nic ale nekončí – ve skutečnosti teprve začínáme!

Násobení Ducha svatého

Možná se ptáte: „Jak se to může uskutečnit? Plánujete pořádat větší kampaně, než kdy dříve? Nebo více kampaní, než dříve?“ Odpověď v podstatě zní: „Ano!“ Například v tomto roce uspořádáme více kampaní, než kdy dříve. Věřím i tomu, že zažijeme větší kampaně, než kdy dříve. Věřím, že v tomto roce se africké kampaně posunou na novou úroveň – v tom ohledu jsou před námi skutečně vzrušující věci. Je tu ale především ještě něco, co bych chtěl s vámi sdílet: Pán mi ukázal, že těchto výsledků dosáhneme ne jen přičítáním, ale násobením. Výsledky se znásobí tréninkem, vystrojováním a vysíláním tisíců dalších evangelistů. V posledních dvou letech jsme do toho již v menším měřítku vstoupili a výsledky byly ohromující.

Evangelizační kamióny

Naše strategie pro znásobení sklizně má několik rovin a k jejímu uskutečnění použijeme různé prostředky. Uvedu jeden příklad za všechny: Náš talentovaný tým prvotřídních techniků sestrojil mobilní kampaňové jednotky, šité na míru naším potřebám, kterým říkáme „evangelizační kamióny.“ Jsou sestavené tak, aby našim evangelistům poskytli pódium na místech, kam bychom se s masovými evangelizacemi nikdy nedostali. Kážou z nich po vesnicích, na tržištích, ve školách, vězeních, sirotčincích a na rozích ulic – kde se jen dá. Tyto evangelizace probíhají strategicky vždy po dobu několika týdnů před jednou z našich masivních evangelizačních kampaní.

Naše mobilní evangelizační kamiony se na místo dostávají před zahájením samostných Evangelizačních kampaní. Přijíždějí týmy evangelistů, kteří z mobilních podií kážou, kde se jen dá. Dávají lidem jasnou výzvu ke spasení, modlí se za uzdravení nemocných a kázání evangelia doprovázejí úžasné projevy zázračné Boží moci.

Evangelizace před začátkem kampaní

V keňském Nakuru na poslední shromáždění naší nedávné evangelizační kampaně dorazila více než třetina obyvatel celého města. Bylo to nádherné! Ještě před mým příjezdem, sedm týdnů před kampaní, se v okolním regionu dal do práce malý tým evangelistů, kteří vyrazili kázat evangelium. Pořádali až třicet dva evangelizací denně. Během sedmi týdnů před začátkem kampaně sloužili na 611 evangelizacích a přivedli ke Kristu více než 200 000 lidí!

Věřím, že přicházejí dny, kdy na menších shromážděních před kampaněmi bude spaseno dokonce více lidí než na kampaních samotných – ne kvůli velikosti shromáždění, ale proto, že se okolo kampaní strhne evangelizační vlna tak mocná, že kampaně samotné budou pouze katalyzátorem větších a mocnějších věcí.

Evangelizace v Nakuru byla jen jedna z mnohých podobných, před níž jsme v posledních dvou letech pořádali i menší předkampaňové evangelizace. Podobně dobré zkušenosti jsme nabrali v Lomé v Togu či v nigerijských městech Ogbomosho, Port Harcourt a Abeokutě. Pro účely naší strategie násobení a „dvojnásobné sklizně“ jsme již vytrénovali a vyslali dva tucty evangelistů, kteří ke spasení přivedli stovky tisíc duší. Byla to ale zatím jen „zahřívací fáze!“ Nyní, v roce 2020, již Desetiletí dvojnásobné sklizně propuká naplno.

Naše týmy evangelistů kážou na náměstích, ve vězeních, nemocnicích a na tržištích – všude, kde k tomu získáme povolení. Stovky tisíc lidí již na těchto menších evangelizacích přijaly spasení a každý z nich byl svěřen do péče některé z místních církví.

Na afrických školách se v současné době setkáváme s obrovskou otevřeností vůči kázání evangelia. Mnoho tisíc vzácných mladých lidí na našich školních shromážděních vydalo své životy Ježíši.

Trénink evangelistů v Bootcampu

V lednu 2020 jsme spustili nový, šestiměsíční trénink evangelistů (Bootcamp) v Orlandu na Floridě. Ze stovky zájemců jsme vybrali padesát mužů a žen, o nichž jsme přesvědčeni, že nám je Bůh poslal. Vystrojíme je a následně vyšleme na pole bělající se ke žni. Jsou to prvotiny mnohem větší vize.

V naší nové šestiměsíční intenzivní tréninkové škole v Orlandu na Floridě trénujeme více než padesát nových nadějných evangelistů. Provotřídní, mimořádně zkušení řečníci je vyučují o všech aspektech evangelizace a probírají jak její praktickou, tak i duchovní stránku. Tito studenti budou brzy vysláni do Afriky, aby tam sami pořádali evangelizační shromáždění.

Týdenní školu, na které vyučují prvotřídní světoví evangelisté, navštěvují lidé z celého světa, kteří na svých životech mají povolání evangelistů. Letošní lednovou Školu evangelizace absolvovalo 75 účastníků.

Operace Dekapole

Deset měst během dvou týdnů

V tomto roce také spustíme zbrusu novou iniciativu nazvanou „Operace Dekapole.“ Dekapole znamená „deset měst.“ Ve spolupráci s námi vytrénovanými evangelisty uspořádáme v období dvou týdnů deset kampaní v deseti městech – to vše nad rámec našich běžných kampaní.

Znamená to, že letos – v roce následujícím odchod Reinharda Bonnkeho – jím založená služba uspořádá více kampaní, než kdy dříve, větší kampaně, než kdy dříve, a spatří více spasených, než kdy dříve! Jak příhodný hold jeho životu a odkazu! Právě to by si Reinhard přál. To je to, o čem neustále přemýšlel a mluvil – o budoucí sklizni.

V letošní sezóně si Bůh použije toto ohromující pódium, které Reinhard a jemu podobní po celý život stavěli, aby z něj kázala nová generace evangelistů zmocněných Duchem svatým.

Představte si, že by v pouhých dvou týdnech proběhlo deset kampaní v deseti městech. Právě to se letos stane v Keni! Napříč tímto rozlehlým národem budou týmy evangelistů v jedné chvíli náletově šířit evangelium.

Evangelizační kampaně

CfaN staví na základech třicetiletých zkušeností s pořádáním masivních evangelizačních kampaní v Africe. V této práci pokračujeme – jako vždy – v úzké spolupráci s místními církvemi, tak aby každý nový křesťan po obrácení nalezl svůj duchovní domov. V nedávných měsících jsme byli v keňských městech Nakuru a Kisumu a nigerijské Abeokutě, Ado-Ekiti a Warri. Vedle kampaně nazvané „Operace Dekapole“, do které budeme muset napnout veškeré naše síly a zdroje, se chystáme do gigantické nigerijské metropole Ibadanu a do ghanského města Kumasi.

Postavíte se za nás?

Bude to úchvatné! Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych vás požádal o to, zda byste se za Krista pro všechny národy v následujícím období modlili více, než kdy dříve. Je to kritické období naší služby. Mnozí z vás jste Reinharda Bonnkeho podporovali po celá léta – či dokonce desetiletí. Budete za námi nadále stát a podporovat nás, zatímco pleníme peklo a zalidňujeme Nebe – kvůli Kalvárii? Z celého srdce vám děkujeme.

To nejlepší je teprve před námi!

evangelista Daniel Kolenda
a celý tým CfaN