Odpočet kampaně Dekapole

Jsme zpátky v Africe!

máme obrovskou radost a nejraději bychom to vykřičeli z vrcholků střech: Jsme zpátky v Africe! Dříve, než vám však řeknu kde, co, kdo a proč, dovolte mi, abych se s vámi podělil o něco stejně tak báječného…

S postupem tohoto bláznivého roku nám útěchu dodávalo vědomí, že jsme předtím zažili zázrak během plánování evangelizačních kampaní. Když jsme totiž vloni začali plánovat na rok 2020, cítili jsme, že nás Duch svatý vede k něčemu, co jsme za celých 45 let existence CfaN neudělali.

Bůh ví, co dělá

Ani členové plánovacího výboru si v danou chvíli neuvědomovali plný rozsah toho, co pro nás Pán ve své laskavé milosti předem připravil. Jednoduše jsme tehdy cítili, že rok 2020 bude jiný. A hle, vyplatilo se! Brzy se ukázalo, že kdybychom plánovali tak jako vždy, byli bychom nuceni rušit plánované kampaně, marně vyvíjet úsilí mnoha lidí a platit s tím spojené vícenáklady. Bůh ví, co dělá! Od počátku věděl, že nás nečeká běžný rok.

Jak víte, Bůh nám položil na srdce, abychom závěrem letošního roku spustili novou strategii a pořádali ve stejný čas více kampaní v několika městech současně. Budeme tak plošně pokrývat evangeliem celý region Východní Afriky. Nazvali jsme to projektem „Dekapole“ a původně jsme měli v plánu v průběhu dvou týdnů zasáhnout deset měst v Keni prostřednictvím pěti samostatných kampaňových týmů. Je s tím spjatá expanze a masivní reorganizace celého našeho zvukového a osvětlovacího systému, s jejímž financováním nám i vy pomáháte, za což jsme velice vděční. Na letošním výcvikovém táboře (Bootcampu) jsme vytrénovali padesátku vydaných nových evangelistů, kteří touží po tom vyjít a vidět lidi přicházet ke spasení.

Když byl kampaňový tým již v plném proudu, náhle se ukázalo, že nám v cestě stojí veliká zátarasa. Keňa se nakonec pro cestování neměla otevřít. Stejný Bůh, který nás vedl, abychom v průběhu celého roku neplánovali jedinou kampaň, nám ale řekl, abychom v posledním čtvrtletí zasáhli Východní Afriku.

On činí cestu tam, kde zdánlivě žádná nevede!

Přátelé, doslova souběžně s tím, jak se jedny dveře prozatím zavíraly, se nám dokořán otevřely jiné. Tanzánie otevřela svá srdce – a letiště – a během několika krátkých, zato však bláznivě zaneprázděných dní, celý náš tým přesměroval svou pozornost jiným směrem. V sérii horečnatých aktivit jsme rezervovali letenky a okamžitě začali plánovat převoz vybavení. Dříve, než jsme k tomu stačili říct „Amen!“ jsme byli na místě!

Využijte každou příležitost

Dopadlo to jako vždy. To, co nepřítel zamýšlel ke zlému, Pán obrátil v dobré. Využíváme tuto příležitost a v listopadu uspořádáme v Tanzánii pět evangelizačních kampaní v pěti různých městech. Navíc pořád plánujeme jet do Keni v příštím roce, hned jak se znovuotevřou hranice. Namísto původně plánovaných deseti kampaní jich tak uspořádáme patnáct, protože Bůh nikdy nespí a nedříme. Právě teď je čas sklizně!

Seběhlo se to tak rychle – a už jsme tam!

V době, kdy čtete tyto řádky, budou již naši organizátoři na místě v Arushe v Tanzánii déle než šest týdnů. Výkonným ředitelem těchto chystaných kampaní je Břetislav Šípek, kterému pomáhají další dva ředitelé – Lukas Repert (pracovník naší frankfurtské kanceláře a absolvent Bootcampu) a Jared Horton, zkušený evangelista, který v minulých letech mnohokrát sloužil v týmu CfaN. Tito tři Boží muži již vytrénovali místní organizátory, ustanovené spolupořádajícími místními církvemi.

Bootcamp vyráží do akce

Spolu s řediteli kampaní máme v Tanzánii i osm absolventů Bootcampu, kteří zde pomáhají jako stážisté s plánováním a přípravami.
Spolu s řediteli kampaní máme v Tanzánii i osm absolventů Bootcampu, kteří zde pomáhají jako stážisté s plánováním a přípravami.

Spolu s řediteli kampaní máme v Tanzánii i osm absolventů Bootcampu, kteří zde pomáhají jako stážisté s plánováním a přípravami. Naší touhou je vybudovat celou novou generaci všestranně připravených a zkušených ředitelů kampaní. Proto se tito naši čerství absolventi zapojují do všech aspektů příprav. Je to stáž v pravém slova smyslu a všichni jsou v extrémním zápřahu. Většina z nich na místě zůstane až do listopadových evangelizačních shromáždění.

Dekapoles / Zasvěcení absolventů Bootcampu

Absolventi Bootcampu, kteří nejsou stážisty v oblasti příprav, se k týmu připojí ve dvou skupinách, pokaždé na dobu třech týdnů. První skupina se k nám připojuje již v září a bude pořádat menší kampaně v Arushe – naší hlavní základně pro projekt Dekapole v Tanzánii. Budou kázat evangelium všude, kde to půjde – ve školách, na tržištích, v nemocnicích.

Druhá skupina bude dva týdny před začátkem velkých kampaní vyrážet přímo do pěti měst Dekapole, kde budou pořádat evangelizace a kázání po okolních vesnicích. Zároveň budou k dispozici, aby pomáhali s čímkoliv bude třeba krátce před startem pěti velkých kampaní. To zahrnuje péči o náš tým, převoz věcí i lidí, nebo práci s médii. Ta je pro zdar kampaní velice stěžejní, protože pokud se lidé o akci nedozví, nepřijdou na ni. Naši lidé proto budou poskytovat rozhovory pro rádia, vyvěšovat billboardy a plakáty, rozdávat lidem pozvánky nebo projíždět ulicemi měst s velkými náklaďáky a zvát lidi prostřednictvím tlampačů.

Uspořádat jedinou událost tohoto rozsahu je nesmírně velký úkol. Udělat během jednoho týdne hned tři a další dvě v tom následujícím je nevídané! Nikdy v minulosti jsme nic takového nedělali a rozhodně ne v tak šibeničním čase. Proto potřebujeme každou pomocnou ruku.

Začal odpočet

Kromě praktické organizace se děje spoustu dalších věcí. Je to skutečně vzrušující! Přál bych vám právě teď být v jedné z místních církví. Náš úžasný tým a naši nadšení, napumpovaní absolventi Bootcampu chodí od církve k církvi a mobilizují lidi k akci. Kážou jim v neděli, pořádají pro ně konference, vyučují na seminářích a provádějí praktický trénink lidí k evangelizaci. Chceme, aby se každé město otřáslo! Očekávání se blíží k bodu varu a věříme, že s počátkem prvního shromáždění kampaně vygraduje.

Náš tým také tráví spoustu času vystrojováním armády místních evangelistů, takže zvaní lidí na kampaň a menší evangelizace před hlavní událostí zdaleka nebudou ležet jen na bedrech našich stážistů. Místní lidé budou pracovat bok po boku s naším týmem. Znamená to, že ještě dlouho po našem odjezdu bude dílo šíření evangelia v celém tomto regionu pokračovat.

Jsme již na místě – a potřebujeme vaši pomoc!

Rozsah práce, jaký jsme na sebe vzali, vypadá bláznivě. My ale víme, že Pán má vše pod kontrolou, stejně jako měl pod kontrolou plánování našeho letošního rozvrhu, ač jsme mu v dané době plně nerozumněli. Zároveň víme, že nesmíme ztrácet čas! Listopad se rychle blíží. Vše se děje tak překotně! Musíme vykonat obrovský kus práce v nesmírně krátkém čase. Aktuální dění na místě můžete sledovat na Lukasově týdenním blogu z Tanzánie:

Blog o TanzániiBlog o Dekapoli​​​​​​​


Právě teď potřebujeme vaše modlitby více než kdy dříve. A moc potřebujeme vaši pomoc! Zeptám se otevřeně: mohli byste nám, prosím, v tomto čase poslat speciální finanční dar? Pomůžete nám odpovědět na Pánovo volání? Prosíme, neodkládejte to. Máme málo času a vírou jsme již vykročili. Rozhodli jsme se jít dopředu a neohlížet se zpět, abychom investovali do Božího království v Tanzánii.

Společně s vámi v něm,

evangelista Daniel Kolenda
a celý tým CfaN

PS: Jestliže jste již měsíčním partnerem naší služby, z hloubi srdce vám děkuji, že jste nám pomohli rychle zareagovat a dostat se včas do Tanzánie. Velice oceňujeme vaše štědré srdce a vaši věrnost.