Škola evangelizace – blog – 8 týdnů tréninku evangelistů v oblasti organizace a pořádání evangelizačních kampaní doprovázených evangelizacemi v Evropě.

Škola evangelizace – blog

Trénink evangelistů v Německu

První evropská Škola evangelizace CfaN byla zahájena v Hanau. Podívejte se, co se děje!

Rekapitulace 2023

Škola evangelizace 2023

V CfaN SOE budete vybaveni k efektivnímu kázání evangelia, naučíte se plánovat evangelizační kampaně a připojíte se k jedné z největších sítí evangelistů na světě. Budete školeni špičkovými evangelisty včetně Daniela Dolendy, Leviho Lutze a dalšími. Naše jedinečné a komplexní školení vás připraví k tomu, abyste coby evangelisté mohli naplnit své povolání. Pokud vaše srdce hoří, přihlaste se ještě dnes

Apply now

1. října završilo 81 studentů Školy evangelizace studium. Ředitel SOE Europe Lukas Repert přednesl studentům závěrečné poselství: Nikdy se nevzdávejte. Bez ohledu na to, co přijde, pokračujte v běhu a kažte evangelium.

Slavnostní ceremoniál se konal na ploše kampaně Večerů naděje a studenti si na pódiu převzali svá osvědčení v dokonalém stylu CfaN. Při vyvolávání jednotlivých jmen se ozýval radostný jásot. Stali jsme se semknutou rodinou evangelistů připravených společně vyrazit na žeň. Tohle je teprve začátek. Studenti jsou nyní součástí globální sítě evangelistů, kteří vedou iniciativy po celém světě. Žeň je připravena a my musíme vyrazit a přinášet úrodu do sýpek!

V sobotu jsme uprostřed Večerů naděje během dopoledne pro místní sbory uspořádali Konferenci ohně.

Lukas Repert, Benji Morf a David Rotärmel na ní kázali nadšeně a přesvědčivě o tom, že nadešel čas naplno se věnovat Ježíši a evangeliu. Absolvent Bootcampu Kent Aus vedl evangelizační trénink. Poté se studenti SOE spojili s místními členy církve, aby ve Friedrichshafenu sdíleli evangelium jeden na jednoho. Brzy bylo těžké najít někoho, kdo by v ruce nedržel výraznou červenou pozvánku na Večery naděje!

V sobotu večer byl park plný lidí hladových po Ježíši. Lukas sdílel své osobní svědectví o tom, jak Ježíš zcela proměnil jeho život. Mnoho lidí pak běželo dopředu, aby byli spaseni. Večer  zakončily křty v místním jezeře. Ježíš nabízí lidem nový život!

Na Večerech naděje den za dnem narůstal počet účastníků, kteří se scházeli k uctívání Pána.

Lukas Repert kázal poselství o svobodě a vyzýval lidi, aby přišli dopředu přijmout Ježíše. Nikdo nemá jistotu, že se dožije příštího rána, nyní je čas spasení. Oblast před pódiem se zaplnila lidmi, kteří se rozhodli pro Ježíše a vybrali si svobodu!

Polina Sagaydak a Hannes Jakobi, vedoucí Večerů naděje a absolventi Bootcampu CfaN, vedli modlitby za nemocné. Mnozí byli uzdraveni. Jedna žena přijala uzdravení tenisového lokte. Další mladá žena byla uzdravena z bolesti ramene a zad. Jeden pán mohl poprvé po dlouhé době stát bez bolesti zad!

Škola evangelizace byla završena evangelizační kampaní nazvanou Nights of Hope (Večery naděje).

Lukas Repert (God’s Power)

Jednalo se o společnou iniciativu absolventů Bootcampu Davida Rotärmela (ze služby Reviving the World) a Lukase Reperta (ze služby God’s Power). CfaN zajistil aparaturu a technický tým. Studenti SOE sloužili v mnoha oblastech jako je stavba aparatury, vítací služba, pořadatelství a modlitební služba.

Hned první večer začal velice mocně. David Rotärmel kázal jasné poselství evangelia a mnozí pak běželi k pódiu přijmout spasení. Jean-Luc Trachsel, vedoucí hnutí Europe Shall Be Saved (Evropa bude spasena) se modlil za nemocné a promluvil mnoho konkrétních slov poznání. Lidé přijímali uzdravení a Boží přítomnost byla hmatatelná. Ježíš je Uzdravitel!

Maurizio, student SOE

„Naše skupina vyrazila do obchodního centra v Kostnici, kde jsme evangelizovali jeden na jednoho. Setkal jsem se tam s Annou, Tanjou a Petrem.

Vysvětlil jsem jim evangelium a podělil se s nimi o to, co znamená, že je Bůh miluje. Řekl jsem jim, že s nimi chce mít vztah a důvěrné přátelství. Sami před Bohem nemůžeme obstát, ale Ježíš nám uvolnil cestu. On je cestou k Bohu, cestou k Otci. Bylo krásné vidět, jak byli otevření všemu, co jsem jim říkal. Díky tomu, že jsme přijeli na zasvěcení studentů SOE, tito tři mladí lidé slyšeli celé evangelium a dobrou zprávu o tom, že je Bůh opravdu miluje! Pozval jsem je na Večery naděje a odpověděli, že nejspíše přijdou. Doufám, že se tam s nimi uvidím a že si s každým z nich budu moci více popovídat.“
– Maurizio, student SOE

Luz, studentka SOE

„Ježíš není jen na ulicích, ale úplně všude. Dnes jsme cítili, že požehnáme podnikatelům a podělíme se s nimi o Ježíšovu lásku.

Na modlitbách jsme vnímali jednu kavárnu, a tak jsme si promluvili s jejími zaměstnanci. Když jsem sdílela evangelium s Caglou, jednou z obsluhujících, její srdce bylo měkké a otevřené slyšet více o Ježíši. Zeptala jsem se jí, jestli chce svůj život odevzdat Ježíši a cele se mu svěřit do rukou. Řekla ano! Když se chystala jít se s námi modlit, Pán ke mně začal prorocky mluvit o její budoucnosti. Spatřila jsem obrázek mnoha papírů, které napsala, a sochu paní spravedlnosti. Cagla si k nám přišla sednout a odevzdala svůj život Ježíši. Modlili jsme se a prorokovali nad ní a já jsem se podělila o vjemy, které jsem pro ni přijala. Řekla, že studuje mezinárodní právo a píše mnoho prací. Chce přispět k nastolení spravedlnosti na zemi. Chválíme Ježíše za to, že promlouvá skrze naše životy a oslovuje ztracené!“  – Luz, studentka SOE

Kima, studentka SOE

„Na konci jedné evangelizace jsem se setkala se třemi mladými dívkami. Zeptala jsem se jich, jestli znají Ježíše, a řekla jim, že je Ježíš miluje.

Podělila jsem se s nimi o své svědectví a evangelium, načež dvě z nich chtěly Ježíši odevzdat svůj život. Jedna z dívek, Michelle, se téměř rozplakala, protože moje svědectví se hodně podobalo i jejímu životu. Cítila jsem se s ní spojena, a tak jsem se rozhodla vzít si ji stranou a modlit se za ni. Cítila jsem vedení modlit se proti sebevražedným myšlenkám a depresím, a po modlitbě se dívka cítila svobodná! Vykřikla, že během modlitby přijala úplnou svobodu a že jsem se modlila, jako kdybych jí četla myšlenky a přesně věděla, co prožívá.“   – Kima, studentka SOE

Zde je svědectví přímo od jedné z našich studentek SOE, Dorothey

„Tato žena byla mocně zasažena Boží přítomností. Již osmkrát byla blízko smrti. Těžko jsme rozuměli jejím slovům, protože její plíce a dýchací cesty nefungovaly dobře. Říkala, že má CHOPN a poškozené plíce po nehodě. Zatímco dýchala, vydávala hlasité zvuky. Také se potýkala se spasticitou, beznadějí, depresemi a nedostatkem sil.

Bůh se jí během mého kázání dotkl a ona celou dobu plakala. Pociťovala jsem k ní velikou lásku. S pevným přesvědčením, že se jí Bůh toho dne dotkne, jsme se za ni modlili. Najednou pocítila silný pokoj a úlevu v plicích, na srdci i po těle. Po naší modlitbě řekla, že bolest ustoupila. Sloužila jsem jí, prokazovala lásku a ještě dlouho se za ni modlila. Zřetelně jsem viděla, jak před ní během modliteb stojí Ježíš s otevřenou náručí. V hloubi srdce vím, že se o ni osobně postará. A jsem Bohu vděčná za jeho velkou lásku.“

Naši studenti kázali na ulici v Tettnangu a tato žena se zastavila, aby je vyslechla. Dva z našich koučů, Stephanie a Engeles, se za ni modlili, když si všimli, že se drží za koleno. Přijala modlitbu a byla zcela uzdravena od všech svých bolestí!

Po tomto zázraku pokračovali v modlitbách. Engeles se jí zeptal, zda věří v Ježíše, a podělil se s ní o evangelium. Žena si nebyla jistá, zda je spasená, ale hned věděla, že spasení potřebuje! Přijala Ježíše za svého Pána a byla naplněna Duchem svatým, přičemž jí po tváři stékaly slzy radosti. Pak se svěřila, že ve svém srdci pocítila pokoj, jaký do té doby neznala a který nedokázala vysvětlit! „Vždyť Syn člověka přišel hledat a zachránit ztracené“. - Lukáš 19,10

Oblast Bodamského jezera je zasažena evangeliem! Našich 81 studentů SOE se rozdělilo do devíti skupin.

Studenti jsou ubytováni na třech místech poblíž Singenu, Ravensburgu a Lindau - pokrývají západní, střední a východní stranu Bodamského jezera. Každou skupinu vedou absolventi Bootcampu z celého světa, kteří jim pomáhají zdokonalovat jejich kazatelské dovednosti a jsou jejich průvodci během jejich zasvěcovacího výjezdu. Denně dostáváme od všech skupin svědectví o spasení a uzdravení!

Naši studenti zvěstovali evangelium této zeně s použitím aplikace Jesus at the Door (Ježíš u dveří).

Je to skvělý nástroj pro evangelizaci jeden na jednoho. Vzácná žena byla spasena a uzdravena poté, co ji celé roky sužovaly palčivé bolesti zda. Ježíš je Spasitel a Uzdravitel!

Naši studenti kázali na ulicích. Tento muž naslouchl kázání o uzdravení a zastavil se, a tak se ho studenti zeptali, z čeho potřebuje být uzdraven. Odpověděl, že ho dlouho sužují bolesti hlavy, kolene a kyčle.

Poté, co se za něj studenti pomodlili, bolesti kolene a kyčle úplně zmizely. Dokonce znovu dokázal ohýbat koleno. Je to jen jedno z mnoha svědectví o uzdravení!

Začal zasvěcovací výlet Školy evangelizace! Po dobu dvou týdnů teď studenti uvádějí do praxe vše, co se naučili!

Kážou s ohněm, modlí se za nemocné a získávají ztracené v osobní evangelizaci jeden na jednoho. Zasvěcovací výlet probíhá ve Friedrichshafenu a okolí a vyústí do evangelizační kampaně nazvané Večery naděje, která se uskuteční ve dnech 28. září až 1. října. Více na nightsofhope.de

Bůh skrze naše studenty mocně působí a přicházejí vzácná svědectví. Yuliia sdílela evangelium s těmito dvěma milými dívkami. Vydaly své životy Ježíši a ona jim věnovala Bible. Jedna dívka té druhé řekla: “Musíš si tu knihu přečíst, je to velmi dobrá kniha.” Yuliia byla příjemně překvapena tím, jak jsou v tomto regionu lidé otevřeni pro Ježíše!

Jako a Karin Hugo vedou v CfaN kampaně pro děti a mládež.

Po celé Africe vidí zástupce nejmladší generace po tisících přicházet k Ježíši. Na SOE trénovali studenty k pořádání kampaní pro mládež. Věříme, že naši studenti budou sloužit po celé Evropě a víme, že mnozí pojedou i do Afriky, aby kázali evangelium i tam. Už teď se těšíme na jejich svědectví!

Jeden okamžik v Boží přítomnosti dokáže všechno změnit.

Žalm 84,11 říká: “Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde.” V průběhu SOE jsme zažili mnoho okamžiků v Boží přítomnosti, slyšeli jsme jeho srdce a přijímali vize pro naše životy Matias Toivainen vyučoval o Duchu svatém a modlil se za studenty, aby byli naplněni Bohem. Naléhal na studenty, aby Bohu dovolili převzít jejich život a použít si je k jeho slávě. Bůh chce skrze nás plynout a zasahovat ztracené a zlomené, musíme ale být naplněni a zmocněni Duchem svatým.

Jean-Luc Trachsel je další uzdravující evangelista, horlivý pro jednotu Kristova těla.

Je hlavním nositelem vize hnutí “Evropa bude spasena” a strategicky pozvedá k jednomu dílu lidi z nejrůznějších denominací, aby spolu získali Evropu pro Ježíše. Bylo pro nás ctí, že nám na SOE sloužil!

Winfried Wentland řídí pro CfaN kamiony přes 30 let. Projíždí nebezpečnými terény, někdy dokonce riskuje vlastní život, jen aby včas dopravil technické vybavení na evangelizační kampaně.

Je věrný a nebojácný pro Ježíše. Zatímco sdílel svá svědectví z Afriky, studenti byli hluboce inspirováni běžet naplno za Bohem bez ohledu na náklady.

Všechna sláva patří Ježíši. Po celý školní týden jsme trávili čas v uctívání a na modlitbách. Zažili jsme řadu speciálních okamžiků, zatímco se uprostřed nás projevovala Boží přítomnost.

Před každou evangelizací se modlíme za to, aby mnoho lidí přijalo Ježíše, bylo uzdraveno a osvobozeno. Společná modlitba má velikou moc. Ježíš řekl: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich“ (Matouš 18,20).

V sobotu studenti kázali evangelium na ulicích Frankfurtu a Hanau.

Mají již za sebou trénink ve vyprávění evangelizačních příběhů, sdílení evangelia, výzvách ke spasení a modlitbách za nemocné. Po tréninku a praxi byli připraveni kázat. A odvedli skutečně skvělou práci! Lidé na jejich slova reagovali a přijímali Ježíše. Viděli jsme lidi přijímat uzdravení a dotek Boží moci. Jsme na naše studenty velice hrdí!

Důležitým evangelizačním nástrojem je náš hlas. Michael Job studenty vyučoval technikám jeho používáním a ukazoval jim, jak kázat a dýchat, aby kázali hlasitě, ale šetřili si přitom hlasivky.

Vyšli jsme ven, abychom lekci uvedli do praxe. Studenti jsou teď připraveni kázat evangelium široko daleko!

Očekáváme mnoho svědectví (a již přicházejí) o nadpřirozených uzdraveních skrze naše studenty, kteří okamžitě uvádějí do praxe vše, co se učí.

Kdykoliv se káže evangelium, doprovází ho znamení a divy. Lukas Abildsten, jeden z evangelistů CfaN, studenty prakticky připravoval na to, jak vést čas svědectví na evangelizačních kampaních. Užili jsme si čas, kdy jsme zkoušeli hrát různé role, abychom se připravili na jakoukoliv situaci, k níž může na misijním poli dojít.

Bratr Yun a jeho syn Isaac Liu sdíleli svůj jedinečný příběh o tom, jak žili v Číně a o jejich cestě do Německa.

Bratr Yun strávil 14 let v čínském vězení, což ale nijak neuhasilo jeho lásku k Ježíši. Spolu se svým synem neváhají udělat cokoliv, aby zasáhli evangeliem zasažené i nezasažené národy světa, včetně Evropy. Povzbuzovali studenty, aby žili na sto procent pro Ježíše a naplnili svá povolání k národům. Bůh během jejich vyučování a modliteb studenty hluboce oslovoval.

Břetislav Šípek je v rámci CfaN hrdinou. Vede naše iniciativy Dekapole – strategie násobení jedné kampaně do deseti souběžných.

Pro CfaN to byl obrovský nárůst a krok dopředu! Naše týmy v rámci této iniciativy zorganizovaly 32 kampaní s více než 2 miliony rozhodnutími pro Krista. Břetislav sdílel moudrost a strategie z desítek let zkušeností s plánováními kampaní v Evropě i Africe. Je muž veliké víry a naše studenty povzbudil, aby přijali od Boha vizi a ve víře vykročili vpřed k jejímu naplnění.

Ředitel SOE Evropa, Lukas Repert, vyučoval mocnou lekci o charakteru ve službě. Jako křesťané jsme povoláni k nejvyšší integritě a ctnostnému charakteru v našich osobních životech, financích i službě.

Vším, co děláme, prezentujeme světu Krista. Lukas se sdílel o tom, že ho evangelista Reinhard Bonnke povzbudil k tomu, aby si každý měsíc četl 2. Korintským 6 a trvale si připomínal, jak se má chovat služebník evangelia. Lukas a pracovníci SOE se sdíleli i o způsobech fundraisingu a získávání financí pro službu. Povzbudili studenty mnoha svědectvími budujícími víru a předali jim několik praktických tipů. Víra všechno mění!

Tento víkend se studenti SOE připojili k Encounter Tour, kterou ve Frankfurtu pořádal Chris Schuller.

Encounter Tour přináší evangelium do měst po celém Německu, aby se v ulicích měst lidé mohli setkat s Ježíšem. Studenti překonali své strachy a nejistotu a směle kázali v ulicích. Zároveň řadě lidí svědčili jeden na jednoho a přinesli mnoho svědectví o spaseních a uzdraveních. Milujeme spolupráci a násobení pro růst Božího království!

Tým naší kanceláře CfaN na SOE otevřel prodejní místo s knížkami. Jsme rádi, že můžeme nabízet skvělé zdroje a produkty CfaN. Na našem online eshopu můžete stejné zdroje zakoupit i vy a přijmout stejné vystrojení.

Ben Fitzgerald vyučoval o strachu z lidí a naléhavě studenty vyzýval k tomu, aby byli sami sebou a stáli na pevném Božím základě.

Nesmíme se srovnávat s ostatními, ani se přizpůsobovat názorům druhých lidí. Musíme být svobodní a smělí. Ke svobodě nás přece Ježíš osvobodil!

Naši studenti tento týden dvakrát vyšli ven, aby evangelizovali.

Vraceli se s mocnými svědectvími o spaseních a uzdraveních. Pokaždé, když ve víře vykročí, narůstá jejich smělost! Někteří kázali po ulicích, a úplně každý evangelizoval jeden na jednoho. Pozvedáme evangelisty pro Evropu!

Poslední večer naší Minikonference ohně kázal Daniel Smenes o pomazání.

Jsme pomazaní ke kázání dobré zprávy, k uzdravování nemocných a k vyhánění démonů. Duch svatý plyne skrze naše životy a naplňuje na zemi Boží záměry. Prostřednictvím uctívání, poselství a času služby se studenti setkali s Pánem!

Na Škole evangelizace je prioritou budování rodiny Božího království.

Bůh spojuje studenty a vedoucí, kteří se vzájemně sdílejí o svých vizích, budují přátelství a vzájemně se povzbuzují v Pánu. Těšíme se na to, že společně v Evropě sklidíme úrodu duší!

V celé Bibli vidíme, jak v Božím království hrály důležitou roli ženy.

Během lekce věnované službě žen hovořila Kaisa Fischerová o důležitosti biblických rolí žen a sdílela se o vlastních zkušenostech z pole sklizně, včetně jejího nedávného kázání na partnerské kampani CfaN v Indonésii. Dieter a Diana Wagnerovi prezentovali svůj náhled na jejich společnou službu jako manželského páru a Patrizia Camnasiová svědčila o svobodě, kterou máme v Bohu!

V CfaN vštěpujeme evangelistům 3 důležité body:

  1. Buďte pokorní
  2. Buďte pružní
  3. Buďte poučitelní 

Tyto charakterové vlastnosti jsou hlavními klíči při kázání evangelia, plánování kampaní a víře Bohu za probuzení v Evropě!

Škola evangelizace (SOE) začala silně, a to Minikonferencí ohně. Evropský evangelizační ředitel CfaN, Matt McCluskey, se sdílel o tom, jak prakticky slyšet Boží hlas. Studenti se pak účastnili prorocké aktivace.

Matt vyučoval i o tom, jak růst ve vědomí vlastní hodnoty v Otci, nikoliv v tom, jak talentovaní jsme evangelisté. Naše identita je založena na tom, že jsme Božími syny a dcerami, nikoliv na našich darech. Večerní setkání Konference ohně nazýváme „Večírky s Ježíšem“ a probíhá na nich uctívání a modlitby, během nichž si společně užíváme Boží přítomnost.

Škola evangelizace

Jaká radost spustit první Školu evangelizace v Německu! Bůh pozvedá novou generaci ke své slávě!