Operace Dekapole – Zambie

Ježíš je dárcem pokoje

Mtendere je hustě zabydlená čtvrť zambijského hlavního města Lusaky. Zajímavé je, že Mtendere v místním dialektu znamená „pokoj“. Během naší iniciativy Dekapole se místní obyvatelé setkali tváří v tvář se samotným dárcem pokoje – s Ježíšem! V této rušné části města měli lví podíl na kázání během pětidenní kampaně evangelisté Jacob Ebersole a Evelína Smaneová.

Evangelists Jacob Ebersole, Daniel Kolenda and Evelina Smane
Evangelists Jacob Ebersole, Daniel Kolenda and Evelina Smane

Hned od začátku se Bůh mocně pohyboval, uzdravoval a osvobozoval lidi tím nejúžasnějším způsobem. Každé večerní shromáždění kampaně má zhruba tento formát: Chválíme Pána, kážeme evangelium, vyzýváme hříšníky k pokání a modlíme se za nemocné v očekávání jejich uzdravení. Jaká je to výsada smět být svědkem přílivové vlny spasení a zázraků, který závěrem následuje! Kdykoliv je kázáno evangelium, Pán potvrzuje své slovo znameními a zázraky. Zde je jen několik z mnoha svědectví, která zazněla v Mtendere z pódia.

SVĚDECTVÍ

Tuto mladou dívku trápily silné bolesti hlavy, očí a krátkozrakost. Přišla s vírou v zázrak a první večer odcházela stále s vírou, že se jí ho dostane.
Tuto mladou dívku trápily silné bolesti hlavy, očí a krátkozrakost. Přišla s vírou v zázrak a první večer odcházela stále s vírou, že se jí ho dostane. Když přišla domů, zrak se jí vyjasnil a bolesti hlavy i očí zmizely. Druhý večer o svém zázraku svědčila a prohlásila: „Jsem tak šťastná, že dosáhnu až do nebe!“
Kvůli nádoru v žaludku nemohla tato žena téměř šest měsíců jíst pevnou stravu.
Kvůli nádoru v žaludku nemohla tato žena téměř šest měsíců jíst pevnou stravu. Když se evangelisté druhý večer modlili za uzdravení nemocných, pocítila, že se v jejím těle něco děje. Když večer po shromáždění dorazila domů, snědla velké jídlo, aniž by ji cokoli bolelo! Příští den přišla veřejně vzdát Bohu slávu.
Tato žena měla po mnoho let potíže s oběma nohama a dokázala chodit jen velmi pomalu. Když dorazila na místo kampaně, cítila se velice slabá.
Tato žena měla po mnoho let potíže s oběma nohama a dokázala chodit jen velmi pomalu. Když dorazila na místo kampaně, cítila se velice slabá. Zatímco se Evelína modlila, pocítila, jak jí nohama proudí moc a jak se jí do těla vrací síla. Uvědomila si, že může stát a dokonce i bez sebemenších bolestí klečet! Ježíš ji uzdravil!
Sarah se jednoho rána roku 2020 probudila a zjistila, že nevidí na jedno oko.
Sarah se jednoho rána roku 2020 probudila a zjistila, že nevidí na jedno oko. Během modlitby za uzdravení pocítila pálení v oční bulvě, byla okamžitě uzdravena a vidí teď dokonale oběma očima. Děkujeme, Ježíši!

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)