Fire Camp 24 – (Česká republika)

FireCamp 2024

Mnoho kempů pro mladé evangelisty po celé Evropě

Fire Camp 2022 Evangelist

Pokud Tvé srdce hoří pro Evropu zasaženou evangeliem, pak je FIRE CAMP přesně pro Tebe. CfaN pořádá tyto kempy pro mladé evangelisty. Cílem je připravit evangelisty pro Evropu. Protože sklizeň v Evropě je připravena!

Společně s 50 – 100 mladými evangelisty budeme objevovat obdarování a roli evangelisty v moderní době a uvádět je do praxe. Věříme, že právě teď je ten čas!

Než si pročteš více informací o registraci, vezmi na vědomí toto:

Vize FireCampu

Zaměřujeme se na prohlubování našeho osobního vztahu s Ježíšem. Proto s Ním budeme mít každý den osobní čas a budeme se učit být citliví na Jeho hlas a vedení. Velký důraz je kladen na ukotvení naší identity a vlastní hodnoty v tom, co si o nás myslí On, abychom už nebyli ovládáni strachem z lidí.

Věříme, že každý účastník prožije, jaké to je být součástí Boží rodiny. Boží království je rodina, a proto budeme společně jako jedna rodina jíst, bavit se a dlouho do noci mluvit o snech, které Bůh vložil do našich srdcí. Budeme se navzájem povzbuzovat. Chceme, aby se během této doby vytvořila hluboká a trvalá přátelství. Věříme, že Bůh prostřednictvím těchto přátelství přinese něco nového pro budoucnost Evropy.

Hlavním cílem FIRE CAMPŮ je pomoci každému účastníkovi růst ve svých evangelizačních darech. Budeme mít vyučovací lekce o Duchu Svatém, Velkém poslání a o roli evangelisty v místní i celosvětové církvi.

Nechceme však jen mluvit o Duchu Svatém, darech Ducha nebo evangelizaci. Chceme vytvořit kulturu evangelizace. Budeme mít pravidelné výjezdy do okolních měst a regionů. Chceme pozvat Ducha Svatého, aby skrze nás působil na ulicích.

FIRE CAMP není ani tak o řečnících a seminářích, ale je spíše o zaměření na Ježíše. Naše životy budou hluboce ovlivněny Boží přítomností a naše srdce se navždy změní.

Pokud Tvé srdce bije pro ztracené v Evropě, tak se ozvi!

Kdo bude vyučovat?

Budeme mít skvělý tým řečníků a lídrů z Německa, Spojených států a dalších národů, kteří hoří ve svém srdci touhou vidět mladé lidi zapojené do Velkého poslání. Někteří budou známí, jiní nebudou, ale všichni nesou jedinečným způsobem oheň Ducha Svatého.

Kdo se může přihlásit?

Každý, kdo s upřímným srdcem touží vidět jak v Evropě a po celém světě nevěřící vstupují do opravdového vztahu s Ježíšem.

Jak se mohu přihlásit?

Pokud vnímáš, že k Tobě při čtení těchto informací promlouvá Duch Svatý, vyplň, prosím, formulář žádosti (viz níže). Bohužel máme v kempu volných jen asi 50 míst, takže nemůžeme přijmout každého. Po obdržení Tvé přihlášky Tě budeme co nejdříve kontaktovat v průběhu jednoho měsíce, abychom Ti dali vědět, jestli máš v kempu rezervované místo. Uhrazení poplatku za pobyt požadujeme až po potvrzení účasti.

  • Vyplň přihlášku a pošli ji
  • Počkej na potvrzovací e-mail
  • Po obdržení potvrzení pošli platbu
Fire Camp 2024 in Marseille (France), Singapore (Singapore), Chiang Mai (Thailand), Gold Coast (Australia), Kolhapur, Maharashtra (India)
Fire Camp 24 – Bielefeld (Německo)

Kdy?
14. – 19. října 2024

Kde?
Bielefeld (Německo)

Náklady:

Náklady na školení činí 435€, z toho 150€ jako záloha při potvrzení a 285€ jako doplatek. Poplatek za studium zahrnuje stravu (oběd a večeři) a pokrývá veškeré časy výuky a evangelizace během školících dnů. Ubytování NENÍ zahrnuto.

V případě zrušení Fire Campu budou všechny již zaplacené poplatky plně vráceny. Pokud se přihlášený účastník nebude moci zúčastnit a neodhlásí svou účast písemně do 1. října 2024, CfaN si ponechá 100% zálohy.

Jazyk:
Němčina

Přihláška na Bielefeld (Německo)

A kterak uvěří tomu, o němž neslyšeli? A kterak uslyší bez kazatele? Římanům 10:14