Jaké je „tajemství“ efektivity misijní práce CfaN? Velké africké evangelizační kampaně jsou plánovány strategicky mnoho měsíců předem a pořádány v těsné spolupráci s místními církvemi. Spolupracuje na nich skutečně široké spektrum křesťanských církví a společenství – luteráni, anglikáni, baptisté, presbyteriáni, metodisté, letniční, různá charismatická společenství a mnoho dalších. Během příprav kampaní společně pracují zástupci stovek místních církví až v 16 pracovních skupinách, díky čemuž se vzájemně lépe poznají a sblíží.

2000 – 2014

V průběhu let 2000 až 2014 navštívilo více než 100 evangelizačních kampaní pořádaných převážně ve městech a metropolích Západní Afriky přes 97 miliónů lidí. Více než 63 miliónů lidí se rozhodlo pro Ježíše Krista, což potvrdili vyplněním karty rozhodnutí.

2007 – Nástup nové generace

V roce 2007 se k CfaN připojil mladý evangelista a začal kázat na některých kampaních po Reinhardově boku. Reinhard k tomu poznamenal: „Uviděl jsem toho mladého muže kázat a poznal jsem, že má srdce evangelisty.“ Mladý muž jménem Daniel Kolenda pokračoval v kázáních na kampaních a během následných let postupně převzal v organizaci vůdčí roli. Reinhard kázal jen na jednom či dvou shromáždění a zbytek kampaně přenechal Danielovi, až se nakonec Reinhard rozhodl přenechat některé z kampaní pouze na Danielovi. Na shromáždění přicházely stejné zástupy lidí – sklizeň a mocné vlny spasení pokračovaly.

2003 – Rok dvojnásobné sklizně

V roce 2003 CfaN zesílil své evangelizační úsilí, když téměř zdvojnásobil počet kampaní v Nigérii. Byl to rok „dvojnásobné sklizně“!

Národ zaplavila vlna deseti nádherných vylití Boží lásky a milosti, během nichž více než 7,5 milónů duší nalezlo zachraňující moc Ježíše Krista. Bůh během tohoto roku mocně zjevoval zázračná uzdravení, osvobozující svobodu a pomazání k jednotě mezi církvemi. V průběhu roku „dvojnásobné sklizně“ zaznamenal CfaN celkový počet 7 571 987 spasení.

2000 – Závěrečného shromáždění se zúčastnilo přes 1,6 miliónů lidí

Okolo 200 000 vyškolených poradců rozdalo 3,9 miliónů brožur následné péče „Teď, když jsi byl spasen“ a posbíralo do lidí 3,4 miliónů vyplněných karet rozhodnutí.

Souběžně s kampaní probíhala na národním stadionu v Lagosu také Konference ohně. Zúčastnilo se jí okolo 80 000 pastorů, evangelistů a pracovníků církví.

Druhou největší kampaní CfaN k dnešnímu dni byla evangelizace v Ibadanu v roce 2001. Během pěti dní ji navštívilo 3,9 miliónů lidí, 1,3 miliónů se shromáždilo na závěrečném shromáždění a 2,65 miliónů lidí vyplnilo kartu rozhodnutí.

2000 – Rok „Kampaně tisíciletí“

Šestidenní kampaně v nigerijském Lagosu – osmém největším městě světa – se zúčastnilo přibližně šest miliónů lidí. Závěrečného shromáždění, které se konalo 12. listopadu 2000, se zúčastnilo 1,6 miliónů lidí. Pohled na ně byl pohledem na rozlehlé moře lidských tváří. Byl to největší zástup shromážděný na jediném místě v historii Krista pro všechny národy.

Koncem dubna 2000 kázal evangelista 210 000 lidí v Chartúmu, hlavním městě muslimského Súdánu. Během šestidenní kampaně přijalo Ježíše přes 130 000 lidí, většinou muslimů.

Od chvíle, kdy se CfaN v roce 1999 vrátil do Nigérie, proběhlo v zemi více než 100 evangelizačních kampaní, pořádaných především v nigerijských městech a metropolích. Kampaně byly vskutku triumfálními průvody evangelia! Na úplně první kampani v Benin City se jediného shromáždění zúčastnilo 500 000 lidí a šest dní evangelizačního tažení navštívily dva milióny lidí. Následovaly kampaně v Port Harcourt, Calabaru a Abě. Jen během těchto čtyř kampaní se pro Ježíše rozhodly 4 milióny lidí.

1999 – Úžasná oslava 25. výročí!

Přesně 25 let po založení služby se od 7. do 12. prosince 1999 shromáždilo 525 000 lidí na jediném shromáždění v nigerijském městě Port Harcourt. Během šesti dní Velké evangelizační kampaně CfaN se shromáždění zúčastnilo více než 2,1 miliónů lidí a více než 1,1 miliónů z nich přijalo Ježíše Krista za svého osobního Spasitele. Bylo to opravdu úžasné výročí!

1999 – Začátek velkého nigerijského vylití Ducha

V listopadu 1999 se zdálo, že Bůh přeřadil na „vyšší rychlostní stupeň“. Politická situace v Nigérii od počátku devadesátých let znemožňovala v zemi provádět jakékoli misijní aktivity. V nejhustěji obydlené zemi Afriky platil absolutní zákaz křesťanských misionářských aktivit.

Po změně politické situace, když byla evangelizace opět povolena, začal Reinhard Bonnke se svým týmem okamžitě plánovat návrat do země a uspořádal hned několik kampaní v Nigérii, která je domovem téměř čtvrtiny obyvatel Afriky. Cílem bylo dohnat období více než osmi let, kdy jim byla země uzavřena.

1987 - 1999

Během 13 let od roku 1987 do konce roku 1999 navštívilo Velké evangelizační kampaně CfaN přes 42 miliónů lidí. Deset miliónů z nich učinilo rozhodnutí pro Ježíše Krista a bylo začleněno do programů následné péče pořádaných místními církvemi.

Spasení kontinentu se začalo stávat realitou – „‚Nikoliv silou, mocí, ale mým Duchem‘, praví Pán.“

1990 – Pod otevřeným nebem

CfaN’s 1990 campaign in Kaduna, Nigeria attracted a crowd of 500,000 people eager to hear the gospel.
CfaN’s 1990 campaign in Kaduna, Nigeria attracted a crowd of 500,000 people eager to hear the gospel.

Během 80. let 20. století se tým CfaN začal postupně posouvat z Jižní Afriky na sever a krok za krokem zasahovat zbytek rozlehlého kontinentu. Velikost shromáždění začala exponenciálně růst. Reinhard Bonnke nakonec opustil myšlenku kázání ve stanech a většina kampaní se od té doby koná na velkých otevřených prostranstvích.

Kampaň pořádaná roku 1990 v nigerijské Kaduně přilákala zástup 500 000 lidí hladových slyšet evangelium na jediném shromáždění.

Celkově navštívilo několikadenní kampaň 1 670 000 lidí. Větší kampaň CfaN do té doby nikdy nezažil.

Během této jediné nigerijské kampaně kázal Reinhard se svým týmem více lidem než v průběhu celého roku 1987 – tedy jen o tři roky dříve!

1987 – Konference Euro-Fire

Mocné Boží dílo v Africe bylo inspirací také pro víru v duchovní obnovu Evropy. Pod vedením Ducha Svatého začal CfaN pořádat Konference ohně v Evropě s cílem mobilizovat křesťany západního světa k evangelizaci. První „Euro-Fire“ se konal ve Frankfurtu v roce 1987, o rok později následovala konference v anglickém Birminghamu a v roce 1990 následovalo hlavní město Portugalska, Lisabon. Všechny konference nesly trvalé ovoce i za hranicemi zemí, v nichž proběhly.

Druhé desetiletí

1984 – „Velký stan“

Také „Žlutý stan“ se brzy stal příliš malým pro zástupy lidí proudící na shromáždění. Během příštích let bylo zjevné, že existuje potřeba ještě většího stanu. Pán tehdy rozšířil evangelizační vizi služby, když řekl: „Skončila doba srpu. Je čas sklízet kombajnem!“

1978 – „Žlutý stan“

Evangelizační shromáždění CfaN často mařila nepřízeň afrického počasí. Od roku 1974 pořádal Reinhard Bonnke se svým týmem evangelizační setkání v jižní Africe v malém stanu poskytujícím přístřeší okolo 800 lidí. Tento stan byl však brzy příliš malý na to, aby dokázal pojmout velké masy lidí, toužících zúčastnit se shromáždění. Bylo potřeba něco udělat! CfaN potřeboval větší stan – „Žlutý stan“ pro 10 000 lidí.

1974 – Počátky

Evangelist Reinhard Bonnke with his Team in South Africa

V roce 1974 se Reinhard přestěhoval do jihoafrického Johannesburgu. Chtěl se plně zaměřit na evangelizaci poté, co dal výpověď misijnímu výboru, pro který pracoval jako misionář od roku 1968. Když tehdy projížděl kolem velkého opuštěného farmářského domu, Duch Svatý mu řekl: „Toto je vaše nové sídlo.“

Pozemek zarůstala vysoká tráva a živý plot zjevně dlouho nikdo nestříhal. Ačkoliv byl bez peněz, zašel Reinhard za majitelem budovy a učinil nabídku. Ten ji přijal a krátce nato Bůh peníze zázračně zaopatřil. Zrenovovaný farmářský dům se změnil v ústředí CfaN.

6. prosince 1974 byla právě tam – ve Witfieldu, Jižní Africe – založena organizace Kristus pro všechny národy (CfaN).

První desetiletí

1974 – Afrika bude spasena!

Reinhard Bonnke káže evangelium Ježíše Krista na africký kontinent

Evangelista Reinhard Bonnke založil organizaci Kristus pro všechny národy v roce 1974 poté, co řadu let pracoval jako běžný misionář v Africe. Jeho hořící touha vidět celé národy přicházet ke spasení povstávala ze série vidění, v nichž spatřil celý africký kontinent obmývaný v Ježíšově krvi a uslyšel, jak mu Duch Svatý znovu a znovu opakuje slova „Afrika bude spasena!“ V důsledku přijaté vize vykročil ve víře a jen s velmi malým týmem založil tuto evangelizační službu zaměřenou na hlásání evangelia v Africe – „od Kapského Města až po Káhiru.“