FILMOVÁ SÉRIE FULL FLAME – Reinhard Bonnke

Vítá Vás

FILMOVÁ SÉRIE FULL FLAME: Zažehnout lásku ke ztraceným

Reinhard Bonnke napsal o jednom z nejdůležitějších projektů svého života, filmové sérii „Full Flame“:

Drazí přátelé,

ve vrcholné fázi mé služby jsme zažívali, jak milióny lidí přijaly Ježíše za svého Spasitele během jediného týdne. Duch svatý ke mně tehdy promluvil a řekl mi, abych natočil filmovou sérii pro jednotlivce, pastory, evangelisty, sbory a domácí skupinky, které je budou inspirovat k tomu činit totéž. Dílo se zdařilo.

Od této chvíle zpřístupňujeme filmovou sérii Full Flame, sestávající z osmi filmů, zdarma ve formátu streamingu. Z celého srdce věřím, že zástupy křesťanů vykročí v mých stopách. Dnes je den spasení. U Boha není nic nemožné. Je Boží hodina. Chceme vidět zajaté vycházet na svobodu a přivádět do Otcova domu jeho marnotratné syny a dcery. Z celého svého srdce vás vyzývám, abyste se k naplňování tohoto poslání připojili.

Vítá vás filmová série Full Flame: Zažehnout lásku ke ztraceným!

Váš ve sklizni,

Reinhard Bonnke
(1940-2019)

Filmová série FULL FLAME

1. FILM

Koho Ježíš povolává a vystrojuje (Brazílie) | Umění nemožného (Egypt)

Uprostřed kulis nadčasové vznešenosti přichází slovo povzbuzení, které posílí i ta nejváhavější srdce. Ježíš si za učedníky nevybral elitu. Zvolil…

2. FILM

Jak jsem se naučil věřit (Keňa) | Jak překonat strach (Indonézie)

Pokud se odvážíme věřit v „neviditelné věci“, spatříme zázračné Boží jednání. Jestliže se posuneme z nedělní víry ve víru, která je každodenním…

3. FILM

Oheň - Symbol evangelia (Austrálie) | Spolehnutí na pomazání (Japonsko)

Je možné, že nám ve skutečnosti nedochází, z jakého důvodu nám byl vlastně dán Duch svatý? Vyhledáváme pompézní ohňostroj anebo Boží záměr? Zamysleme…

4. FILM

Zakoušet zázraky (Indie) | Moc proklamací (Rusko)

Zázraky nejsou sportem ke sledování, ale aktivitou, které se máme aktivně účastnit! Skutky apoštolů byly napsány proto, že apoštolové jednali. Lidé…

5. FILM

Člověk, který je poselstvím (Německo) | Rozbuška probuzení (Velká Británie)

V epizodě, která nás současně pokoří i pozvedne, se zaměříme na dvě důležité vlastnosti posla evangelia, bez nichž se nikdy neobejde: pokoru a…

6. FILM

Principy úspěchu (Spojené státy)

Reinhard Bonnke sdílí klíčové principy týkající se osobní evangelizace a uzavírá modlitbou za to, aby Bůh zapálil srdce každého, kdo filmovou sérii…

7. FILM

Jedinečné poselství (Čína)

Cesta začíná – impozantní dobrodružství, které nás zavede napříč světadíly, otevře lidská srdce a od základů předefinuje pojetí evangelizace! V hlavní…

8. FILM

Ztraceni v moři

Pohodlná, předvídatelná, příjemná plavba výletní lodí se v okamžiku změní v záchrannou akci na život a na smrt. Dvanáctiminutový film obrátí naruby…