5. FILM

Člověk, který je poselstvím (Německo) | Rozbuška probuzení (Velká Británie)

V epizodě, která nás současně pokoří i pozvedne, se zaměříme na dvě důležité vlastnosti posla evangelia, bez nichž se nikdy neobejde: pokoru a modlitbu. Inspirativní příklad nám připomene, že naší rolí není zastiňovat Boha! Začneme-li být pyšní na vlastní sílu a výřečnost, dostáváme se do nebezpečí hledání vlastní slávy namísto Boží. Naším záchranným kruhem je v tomto ohledu modlitba, která nás udrží sladěné s Otcovou vůlí. Pomůže nás udržet v postoji, kdy nebudeme světu ukazovat sami sebe, ale Boha.

Filmová série FULL FLAME

1. FILM

Koho Ježíš povolává a vystrojuje (Brazílie) | Umění nemožného (Egypt)

Uprostřed kulis nadčasové vznešenosti přichází slovo povzbuzení, které posílí i ta nejváhavější srdce. Ježíš si za učedníky nevybral elitu. Zvolil…

2. FILM

Jak jsem se naučil věřit (Keňa) | Jak překonat strach (Indonézie)

Pokud se odvážíme věřit v „neviditelné věci“, spatříme zázračné Boží jednání. Jestliže se posuneme z nedělní víry ve víru, která je každodenním…

3. FILM

Oheň - Symbol evangelia (Austrálie) | Spolehnutí na pomazání (Japonsko)

Je možné, že nám ve skutečnosti nedochází, z jakého důvodu nám byl vlastně dán Duch svatý? Vyhledáváme pompézní ohňostroj anebo Boží záměr? Zamysleme…

4. FILM

Zakoušet zázraky (Indie) | Moc proklamací (Rusko)

Zázraky nejsou sportem ke sledování, ale aktivitou, které se máme aktivně účastnit! Skutky apoštolů byly napsány proto, že apoštolové jednali. Lidé…

5. FILM

Člověk, který je poselstvím (Německo) | Rozbuška probuzení (Velká Británie)

V epizodě, která nás současně pokoří i pozvedne, se zaměříme na dvě důležité vlastnosti posla evangelia, bez nichž se nikdy neobejde: pokoru a…

6. FILM

Principy úspěchu (Spojené státy)

Reinhard Bonnke sdílí klíčové principy týkající se osobní evangelizace a uzavírá modlitbou za to, aby Bůh zapálil srdce každého, kdo filmovou sérii…

7. FILM

Jedinečné poselství (Čína)

Cesta začíná – impozantní dobrodružství, které nás zavede napříč světadíly, otevře lidská srdce a od základů předefinuje pojetí evangelizace! V hlavní…

8. FILM

Ztraceni v moři

Pohodlná, předvídatelná, příjemná plavba výletní lodí se v okamžiku změní v záchrannou akci na život a na smrt. Dvanáctiminutový film obrátí naruby…