7. – 10. září 2023

Druhý týden služby Radical Walk a CfaN v Angole

Probíhá druhý týden shromáždění evangelizačních kampaní v angolské Luandě, kde spojily síly služby Radical Walk a CfaN aby tomuto jihoafrickému národu přinesly dobrou zprávu.

Den 4 – Luanda, Angola

Závěrečný večer v Campo da Fapa

Tisíce se rozhodly následovat Ježíše během posledního večera evangelizační kampaně služeb Radical Walk a CfaN v angolské Luandě. Bylo to mocné završení dvou týdnů shromáždění v hlavním městě tohoto národa! Evangelista Randy Roberts zakončil večer svým osobním poděkováním partnerům naší služby.

Den 4

Když jsme poslední noc našeho pobytu v Luandě přijížděli na plochu FAPA, bylo to hořkosladké.

Chtělo se mi skákat radostí z toho, co Bůh v této zemi udělal v srdcích křesťanských vedoucích, jak je začal sjednocovat a jak osvobodil mnoho ztracených lidí ze spárů nepřítele. Na druhou stranu jsem věděl, že je to moje poslední šance hlásat na naší evangelizační ploše evangelium.

Den 4

Radovali jsme se z toho, že zástup shromážděných lidí se oproti předchozímu večeru více než zdvojnásobil. Mnoho dalších mělo být dnes večer osvobozeno naším Králem Ježíšem!

Den 4

Angolané přicházeli každý večer s nenasytným duchovním hladem.

„Bůh jejich hlad uspokojil svou mocí. Každý večer jsme viděli tolik zázraků, že jsme nemohli vyslechnout všechna svědectví. Začal jsem tedy lidi, jejichž zázraky byly lékařsky ověřeny, vodit na pódium po skupinách, abych každému potřásl rukou a požehnal. Neměli jsme čas, aby každý vydal své svědectví, takže to bylo to nejmenší, co jsem mohl udělat. Poslední večer tomu nebylo jinak. Poté, co mnoho lidí vydalo své svědectví, jsme na pódiu seřadili 20-30 lidí, kterým se otevřely slepé oči, hluché uši nyní slyšely, zmizely jim nádory nebo zažili mnoho dalších znamení Boží moci.“

- Randy Robert

Den 3

Shrnutí třetího dne – Campo da Fapa – Luanda, Angola.

Den 2

Shrnutí druhého dne: Druhá evangelizační akce severně od Luandy v Angole.

Den 1

Den 1 – Druhá evangelizační kampaň na severu Luandy v Angole

Sdílejte dobrou zprávu!

Dnes večer proběhl první večer druhé kampaně zde v Luandě! Tým CfaN se zhostil nelehkého úkolu a během pouhých tří dní demontoval, naložil, přestěhoval a postavil zvukovou aparaturu, podium i světla. Jsou opravu úžasní! Dnes večer jsem kázal na Římanům 10,13: „Kdokoliv by vzýval Pánovo jméno, bude spasen.“

Dnes večer ho vzývalo mnoho tisíc lidí!! Chvála Ježíši na věky!

Tak jako každý večer v Luandě i dnes jsme viděli Boha uzdravovat nemocné. Dnešní večer byl zajímavý tím, že téměř každé svědectví pocházelo od někoho, koho na evangelizační kampaň pozval přítel nebo blízký, který věděl, že je nemocný. Podělím se s vámi jen o tři z nich.

Den 1 – Campo da Fapa – Luanda, Angola

Adelina před třemi lety prodělala mrtvici a ochrnula na pravou stranu od ramene dolů.

Po modlitbě za uzdravení přišla a tančila se mnou na pódiu. O evangelizační kampani vůbec nevěděla, dokud jí ráno nezavolala její sestra a nepozvala ji, aby ji spolu s ní navštívila.

Den 1 – Campo da Fapa – Luanda, Angola

Andre měl od roku 2017 velký nádor pod pravou paží a v hrudníku.

Kamarád mu řekl o evangelizačních kampaních a o tom, že tam Bůh uzdravuje lidi, a on se tomu tak trochu zasmál, ale řekl, že tam stejně půjde. Přijel právě ve chvíli, kdy jsem se začal modlit za nemocné. Když vešel na evangelizační plochu, začal cítit, jak se mu tlak v hrudi rozptyluje, a když si sáhl pod paži, s šokem zjistil, že nádor velikosti baseballového míčku, který tam byl šest let, je pryč.

Den 1 – Campo da Fapa – Luanda, Angola

Milena měla několik let nádor v krku. Její kamarádka jí řekla, že Bůh uzdravuje lidi v „campo de FAPA“ (plocha FAPA) a že by měla jít s ní.

Váhala, ale nakonec souhlasila, že tedy půjde. Zatímco čekala na svou kamarádku, aby spolu šli na kampaň, kamarádka jí zavolala, že nemůže jít. Chvála Bohu, že se rozhodla jít sama, protože nádor velikosti jahody v mžiku zmizel. Když nám vyprávěla o tom, co pro ni Ježíš udělal, plakala radostí.

Den 1 – Campo da Fapa – Luanda, Angola

Marek 16,15 nám říká, abychom šli do celého světa a vyhlásili dobrou zprávu. Nemají do něj jít jenom evangelisté. Tato výzva je adresovaná všem křesťanům.

Neříká se zde ani, že jim musíme podrobně vysvětlit celé poselství Bible. Stačí, abychom jim oznámili dobrou zprávu o tom, co Bůh pro lidi udělal skrze Ježíše Krista.

Přesně to udělali přátelé a blízcí těchto lidí. Řekli jim dobrou zprávu o tom, co Bůh na evangelizačních kampaních dělá. Ti, kteří jejich pozvání přijali, si pak poslechli víc a byli uzdraveni a zachráněni. Chvála Bohu!

Takto bychom měli žít i my. Měli bychom být chodícími billboardy Boží dobroty!

Povzbuzuji vás, abyste lidem ve svém okolí dali vědět o úžasných věcech, které Bůh v dnešním světě dělá.

– Randy Roberts

Příprava akce na severu od Luandy, Angola