Zabíjet draky - Daniel Kolenda

Daniel Kolenda

Zabíjet draky

Kniha Zabíjet draky nám prostřednictvím zdravého a praktického učení ukazuje, co o démonické říši říkají biblické myšlenky spasení, vykoupení a života v Božím království. Daniel Kolenda zbavuje duchovní boj mýtů, aby ukázal, jak nepřítel působí v našem životě a jak můžeme zničit každého draka, se kterým se setkáme.

250 Kč

Objednejte

Duch svatý - Jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní?

Duch svatý

Jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní

Nejnovější kniha evangelisty Reinharda Bonnkeho přináší pět planoucích pohledů na Ducha svatého. „Jako by se někomu nedařilo chopit se ohně Ducha,“ říká autor, „jiní zase duchovně zpovrchněli. Nedaří se jim postoupit dál, což negativně ovlivňuje církev v tom, jak naplňuje Velké poslání.“ Kniha přináší podněty, jak získat oheň Ducha a jak ovlivnit okolní svět.

Vychází v listopadu, v době Bonnkeho kampaně v Lagosu v Nigérii, a to zároveň ve 12 jazycích.

240 Kč
Objednejte

SKRZE VÍRU A MODLITBU

UVOLNĚNÍ ZÁZRAKŮ

Obsahuje mocí naplněné kapitoly jako Modlitba, která otevírá dveře, Modlit se pod otevřeným nebem nebo Modlitba, která uvolňuje zázraky a ještě mnohem více.

Je nahuštěna duchovními pravdami a vhledem muže, který viděl přijít k Ježíši miliony lidí a viděl města, jež se chvěla pod mocí evangelia.

Kč 129
Objednejte

  

Daniel Kolenda

Jak přežít poušť

DANIEL KOLENDA je moderní misionář a evangelista, jehož službu doprovázejí znamení, divy, zázraky a celá řada rozhodnutí pro Krista. Již přivedl více než sedmnáct miliónů lidí ke Kristu na obrovských evangelizačních kampaních pod otevřeným nebem na některých z těch nejnebezpečnějších, nejsložitějších a nejvzdálenějších míst na zemi.

Kč 79
Objednejte

evangelizační DVD

Od mínusu k plusu

Evangelizační DVD „Od mínusu k plusu“ obsahuje multimediální poselství evangelia o ztraceném a nalezeném synu, 3 příběhy uzdravených lidí a 6 odpovědí na otázky, které nejčastěji slýcháte při evangelizačních rozhovorech.

Zasáhněte své město, oslovte vaše přátele a vaše blízké! S modlitbou, vírou a evangelizačním úsilím můžete pomocí tohoto moderního, svěžího a přitom nevtíravého nástroje učinit věčnou změnu v životech hledajících lidí.

DVD můžete použít pro osobní přátelskou evangelizaci či pro sborové plošné kampaně.

49 Kč
Objednejte

Škola ohně

Reinharda Bonnkeho vyzbrojuje a školí křesťany po celém světě, aby se stali vášnivými a úspěšnými „rybáři lidí“ Ježíše Krista. Studijní kniha Školy ohně vám nabízí špičkové pokyny pro osobní i organizovanou evangelizaci.

Nově zapálí vaše srdce láskou ke ztraceným a poskytne vám praktický trénink v evangelizaci.

Obsah:

  • Spasení jako doktrína a zkušenost
  • Biblický podklad pro evangelizaci
  • Principy světové evangelizace
  • Služba Slova a její druhy,
    příprava kázání
  • Metody a modely učednictví a následné péče
  • Duch Svatý a evangelizace

"Bůh, kterého kážeme, a pro kterého pracujeme, není postavou z módního časopisu - je Bohem hořícího keře, který otřásl Egyptem a zároveň Bohem, který pláče v agónii za ztracené lidi. Je tím, kdo prochází zemí a prohledává její nejzazší kouty, aby vyhledal hynoucí a přivedl je k sobě. Každý, kdo se chce stát evangelistou, musí vědět, že právě takový je náš Bůh."
(Škola ohně, Reinhard Bonnke)

Součástí studijní knihy je i CD s doplňkovým čtením ze 4 dalších knih Reinharda Bonnkeho: "Víra - napojení na Boží moc, Mocné Boží projevy, Čas se krátí a Evangelizace ohněm."

Kč 520
Objednejte