Evangelizační Bootcamp 2021

Násobení – trénujeme, vyzbrojujeme, vysíláme!

Evangelizační Bootcamp 2021

Evangelizační Bootcamp CfaN je intenzivní tříměsíční tréninkový kurz, specializovaný na evangelizaci. Studenti z celého světa jsou během něj cvičeni v jedinečném tréninku pod vedením těch nejlepších světových evangelistů. Je to nedílná součást strategie CfaN spočívající v násobení a spolupráci, kdy lidi se zápalem a vizí pro světovou evangelizaci proměňujeme v zkušené evangelisty.

Na konci mimořádně intenzivního tříměsíčního kurzu studenti stráví třítýdenní pobyt v Africe, kde zažijí své zasvěcení a uvedou svou duchovní přípravu do akce.

Studenti teď míří do Dar Es Salaamu

„Tímto nic nekončí!“

Zasvěcení studentů Evangelizačního Bootcampu CfaN je téměř u konce a tým v Mbeyi měl silný finiš! Studenti teď míří do Dar Es Salaamu, kde ještě jednou zaberou. Přinesou tomuto městu evangelium, dříve než se vrátí zpět domů! Vyhlížejte příští aktuální video o tom, co Bůh v Dar es Salaamu dělá!

In the last weeks, the army of more than 90 evangelists have seen over 200,000 responses to the Gospel! The harvest is ripe!

Jay Smith

Měli jsme fantastický čas. A to je teprve začátek! Jsem tak nadšený z toho, co Bůh dělá, a bude dál dělat!

Děkujeme každému člověku, který nás podpořil finančně, povzbuzením a modlitbami! Děkujeme evangelistovi Danielu Kolendovi, evangelistovi Levimu Lutzovi a Bootcampu CfaN za to, že nás vytrénovali a vyslali. Tento výcvikový tábor proměnil naše životy! CHVÁLA BUĎ JEŽÍŠI KRISTU!! Miluji Tě, Pane!

Roman Nechay a Daniel Kobida

Dnes proběhl první večer evangelizační kampaně ve městě. Přišlo více než 1 000 lidí a napočítali jsme 291 karet rozhodnutí následovat Ježíše.

Trisha Fissel

Měla jsem tu výsadu kázat a sloužit více než 5 000 dětí. Tisíce dětí vydávaly svá srdce Ježíši.

Tyrelle Smith

Zatímco kážeme, přistupujeme k lidem individuálně, protože totéž dělá i Bůh! Klade na ně svou ruku a osobně promlouvá ke každému zvlášť! Každý člověk, který je zapsaný do Knihy života, je do ní napsán samostatně – ne jako součást nějaké skupiny!

Josiah Schluckebier

Toto je z včerejška, kdy jsem naposledy kázal evangelium dětem během zasvěcení absolventů v Tanzánii.

Paula Saari

Miluji Mwanzu … Dnes je poslední den našeho týmu v krásném městě Mwanza v Tanzánii! Na několik dní teď pojedeme evangelizovat do Dar Es Salaamu.

Kacey Bell

Chválím Boha za každé z těchto dětí. Každá zvednutá ruka znamená další duši pro Boží království!

Využijte každou příležitost!

Probíhá třetí týden zasvěcení studentů Evangelizačního Bootcampu CfaN a dvacet studentů a evangelistů CfaN využívá každou příležitost kázat evangelium v tanzánské Mwanze! Modlete se, prosím, aby v posledním týdnu zasvěcení studentů Bootcampu Bůh posílil našich pět týmů v pěti městech a dal jim sklidit mocnou žeň duší!

Když se Bůh dotkne lidských srdcí, vydávají mu životy na každém místě, kde právě jsou, dokonce i uprostřed přeplněného tržiště!

Slavik Go

Dnes byl jeden z mých nejlepších dní. Nikdy na něj nezapomenu.

Josiah Schluckebier a Slavik Go

Nejšťastnější děti, jaké jste kdy viděli … Můžu jen říci, že to byl skvělý den. Miluji, co zde můžeme dělat :)

Charice Dominique Gates a Braidwood Rathbone

Má nejoblíbenější aktivita zde v krásné Tanzánii je jízda na korbě našeho neskutečně radostného EVANGELIZAČNÍHO KAMIÓNU, se kterým vyrážíme do vesnicích v buši se slavným EVANGELIEM Ježíše Krista!! Jak blažené štěstí! Haleluja!

Mwanza, Tanzánie

„Právě jsem se chystal k šamanovi, ale něco mi řeklo, abych se zastavil a poslouchal.“

„Už jsem se chystal k šamanovi, ale něco mi řeklo, abych se zastavil a zaposlouchal se“… Jeho život byl v troskách. Vyprávěl, že mu připadalo, že jeho život nikam nesměřuje. Pokaždé, když udělal jeden krok dopředu, jakoby pak udělal dalších deset dozadu. Trpěl depresemi a cítil se bezvládně a bez cíle. Nevěděl, co má v životě dělat. Řekl mi: „Byl jsem tak na dně, že jsem chtěl ze zoufalství zítra zajít do vesnice na konzultaci s médiem.“ Bůh pro něj ale měl jiné plány. Posadil se v parku, kde jsme právě kázali a pocítil, jako by mu něco říkalo, aby dával pozor. Vtom to uslyšel a Boží slova ho zasáhla hluboce v srdci. Později popisoval: „Cítil jsem, jako by pastor mluvil přímo o mě.“ Když byla vyhlášena výzva ke spasení, tak tento vzácný muž povstal a přišel dopředu. Vyprávěl: „Cítil jsem, jako kdyby se vedle mě postavil nějaký neviditelný člověk a zašeptal mi do ucha: ‚Na co čekáš?‘ Precious Green toho dne vydal své srdce Pánu a přijal Ducha svatého. Byla to úžasná zkušenost být u toho, kdy se ho Bůh tak mocným způsobem dotkl… To je moc našeho Ježíše, který zachraňuje lidi, toho, jenž zanechá devadesát devět, aby našel jedinou ztracenou!“

Tabitha Glasscock, studentka Bootcampu CfaN

 

Dodoma, Tanzánie

Jeho kolena se okamžitě uzdravila

„Když jsem dnes v jedné vesnici kázala o uzdravení, přišel dopředu člověk, aby svědčil o svém uzdravení! Měli jsme ale problém s překladem, protože nemluvil svahilštinou, ale jedním z kmenových jazyků. Musela jsem proto sehnat druhého tlumočníka ze svahilštiny do jeho řeči. Pochopili jsme, že říká, že ještě nebyl uzdraven a že potřebuje modlitbu. V tu chvíli stál na pódiu a celá vesnice k němu vztáhla ruce, zatímco jsem se za něj modlila a zlomila v Ježíšově jménu nemoc v jeho těle. V tom okamžiku se jeho kolena okamžitě uzdravila a on začal na pódiu dělat dřepy! Byla to síla!“

Jacqui Ford,
studentka Bootcampu CfaN

 

Mtwara, Tanzánie

„Dnes jsem měl příležitost sloužit ženě, kterou více než osm let mučivě trápili nečistí duchové. Nejprve činila pokání ze svých hříchů a přijala dar spasení. Následně mi Pán zjevil, že otevřenými dveřmi pro démony byl duch odmítnutí. Zlomili jsme tuto kletbu nad jejím životem a žena byla od duchu odmítnutí osvobozena. Boží otcovství se dotklo jejího srdce a uzdravilo vnitřní rány způsobené odmnítnutím a opuštěním. Na tváři se jí rozhostil krásný úsměv. Byla osvobozena a rozvázána z pout. Chvála Bohu! Pak ještě prosila o osvobození své matky. Nasedli jsme tedy do auta a vyrazili k jejímu domu. Tam její matka a čtyři další lidé uvěřili v Pána. Její dcera byla uzdravena z duševní choroby, ona z vředů a za všechny přítomné jsme se potom modlili, aby byli pokřtěni v Duchu svatém. Později přišel ještě jeden muž a i on byl spasen a naplněn Duchem svatým. Viditelně  ho zasáhla Boží moc. Chvála Pánu za vše, co učinil!“

Abraham Lankford,
student Bootcampu CfaN

 

K dnešnímu dni jsme v jednom z měst, kde probíhá zasvěcení studentů Bootcampu CfaN, rozdali přes 100 000 knih evangelisty Daniela Kolendy, vysvětlujících první kroky křesťana po obrácení.

Mé srdce plesá velikou radostí! Kdo jsem, že mě Bůh povolal k tak veliké výsadě! Toužím sedět u jeho nohou a porozumět jeho mistrovskému plánu s lidstvem a uskutečňování jeho vykupitelského plánu záchrany ztracených.

Bradley Fisher

Ježíši, jsi svatý a hoden chvály, každé ucho potřebuje uslyšet, jak jsi úžasný! Miluji tě, Ježíši, a chci, aby tě svět poznal. Ať přijmeš plnou odměnu za své utrpení.

2. týden zasvěcení studentů Evangelizačního Bootcampu CfaN je u konce! Jedno z pěti měst, kde studenti slouží a kážou na tržištích i v okolních vesnicích. Dodoma bude spasena!

Marita Orevi Tornes

Každý den cítím tlukot Otcova srdce pro ztracené. Denně se se zástupy modlíme modlitbu spasení. Úroda dozrála ke sklizni!

Hannah Van Steenvoort

Nikdy bych netušila, že je možné být atakován tisíci šťastných, povykujících dětí… až do dneška. Vedoucí našeho týmu získal povolení promluvit k dětem a zatímco ho vyjednával, požádal nás, abychom na děti dohlédli.

Dnes jsme udělali náhodnou zastávku a sdíleli evangelium s okolo padesáti ženami pracujícími na zahradě u brambor. Když jsem zastavili a nechali hrát hudbu, ustaly s prací a začaly tančit. Byl to opravdový Break Dance :)

2. Korintským 5:20

Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem.

Lukas Abildsten

Přikázal jsem tomu duchu, aby od něj odešel.

Když jsem skončil s kázáním na jedné z evangelizací na evangelizačním kamiónu, přišel ke mně tento muž, chytil mě za ruku a nechtěl se pustit. Poznal jsem, že něco není v pořádku a že něco chce, ale bylo mu těžké porozumět, protože velice drmolil. Někdo mi potom řekl, že je závislý na drogách, takže jsem přikázal tomu duchu, aby od něj odešel. Zpočátku se díval stranou, zatímco jsem se za něj modlil, po několika vteřinách se jeho výraz ale úplně proměnil a usmíval se od ucha k uchu. Zeptal jsem se ho, co se stalo a on mi řekl: „Viděl jsem, jak do mě vstupuje Ježíš, a cítil jsem, jak ode mě něco odchází.“

Rachel Leigh Smith

Dnes jsem poprvé kázala na evangelizační kampani pro děti a řeknu vám – byla to JÍZDA! Celou dobu jsem si pro sebe říkala: „Opravdu se to všechno děje?“

Bradley Fisher

Páni! Dnes jsem měl výsadu kázat na mé první evangelizační kampani pro děti! Jsem úplně přemožen jejich krásnými tvářičkami plnými radosti a Boží lásky.

Jaké požehnání sdílet dobrou zprávu o Ježíši Kristu v Tanzánii. Tolik otevřených srdcí, připravených přijmout!

První zakončený týden – Evangelizační Bootcamp CfaN

První týden zasvěcení studentů CfaN je u konce! Překonali jsme všechny výzvy a tisíce lidí reagovaly na evangelium. Podívejte se na tuto rekapitulaci z Morogora, jednoho z pěti měst, kde studenti Bootcampu CfaN slouží.

Zatímco si mnozí lidé západního světa evangelia dostatečně neváží, více než 90 studentů Evangelizačního Bootcampu káže v Tanzánii evangelium tisícům lidí, kteří ho dosud nikdy neslyšeli. Modlete se, prosím, za ně a za sklizeň duší!

Po hodinách cestování a několika přestupech dorazili studenti Evangelizačního Bootcampu CfaN do Tanzánie na svůj zasvěcovací výlet!

V Morogu vyráží tým studentů Bootcampu tam, kde jsou lidé, a kážou jim s pomocí evangelizačních kamionů na ulicích Ježíše!

Naše týmy kážou na evangelizačních kampaních pro děti. Jsme svědky toho, jak tisíce dětí přicházejí k Ježíši.

„Ježíš si je zavolal a řekl: ‚Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.‘“  Lukáš 18:16

Rachel Leigh Smith – Frankie Gonzalez-Cortez – Danny Schrock

Evangelizace právě propukly. Zde v Morogoru je tolik vzácných lidí, kteří potřebují Ježíše!

Frankie Gonzalez-Cortez

Dennis Wiens – 2. den – 341 zdokumentovaných rozhodnutí pro Ježíše! Prosíme, modlete se za více duší!

Učit se kázat evangelium je velký zážitek! Náš tým dnes vyrazil do města Mwanza, kde jsme kázali evangelium více než 8 000 školních dětí a stovkám lidí na ulicích Mwanzy.

Viděli jsme, jak hluší slyší, slepí vidí a řadu dalších zázraků a uzdravení. Ježíš je jediný pravý Bůh a je ŽIVÝ!!

Zach Teasdale a spolu s ním Kaisa Koistinen, Virginnia Gina Logan a Charles Flagg

1. den na misijním poli: Miluji červený prach, zvířata, jídlo a laskavost místních lidí.

Bootcamp student Kaisa Koistinen
Charles Flagg
Virginnia Gina Logan
Kaisa Koistinen
Zach Teasdale
Zach Teasdale

Dennis Wiens

Dělá mi velikou radost sledovat, co Bůh zde v Tanzánii činí. Miluji vše, co děláš, Ježíši!

Dennis Wiens
Dennis Wiens

Daniel Kobida

483 spasení! Během jednoho ze shromáždění mi Bůh dal slovo poznání o tom, že jeden z vedoucích trpí žaludečními problémy. Když jsem si s ní promluvila a modlila se za ni, byla uzdravena.

Daniel Kobida

V Matouši 19:14 stojí: „Ježíš však řekl: ‚Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří království Nebes.‘“

Donita Gordon

Dnešek byl úžasný! Na dětské kampani jsme první den kampaně v Tanzánii oslovili 2 958 dětí a mladých lidí.

Donita Gordon
Donita Gordon
Donita Gordon
Donita Gordon

Studenti Evangelizačního Bootcampu CfaN dorazili do Tanzánie!

Po dobu třech týdnů se rozmístí do pěti různých míst, kde budou kázat evangelium na městských tržištích, po vesnicích z evangelizačních kamiónů CfaN, uspořádají evangelizační kampaně pro děti i městské evangelizační kampaně!

Toto je 25 z 95 evangelistů, kteří právě přijeli do Tanzánie na třítýdenní intenzivní zasvěcení absolventů Bootcampu Krista pro všechny národy!

„Tvá identita nepramení z výkonu“

Do konce jarního Evangelizačního Bootcampu zbývají jen dva týdny! Evangelista Paul Maurer promlouvá k studentům o svých zkušenostech z evangelizačních kampaní a o důležitosti toho, že „Tvá identita nepramení z výkonu.“

Jared Horton vyučuje o tom, jak kázat s překladatelem!

Evangelista Jared Horton nedávno vyučoval studenty Evangelizačního Bootcampu Krista pro všechny národy tomu, jak kázat s překladatelem. Studenti z celého světa pak jeden druhému tlumočili, aby osvojené znalosti uvedli do praxe.

Studentka Bootcampu: Kaisa Koistinen

CfaN Evangelism Bootcamp with Kaisa Koistinen
Bootcamp student: Kaisa Koistinen
Kaisa Koistinen with Friends at Evangelism Bootcamp

V poslední době se toho stalo tolik, ale největší zprávou právě teď je, že za přibližně 3 týdny odletíme všichni do Tanzanie na náš Bootcamp Initiation Outreach Trip. Po tři týdny budeme sdílet evangelium s tisíci lidí po celé zemi, kázat o nákladních vozech evangelia na tržištích a dělat evangelizaci jeden na jednoho. Očekáváme, že během této doby uvidíme tisíce záchrany!

Kromě toho s velkým nadšením oznamuji, že jsem byl vybrán jako součást stáže Decapolis, která se uskuteční hned po zahájení Bootcamp Initiation Trip. To znamená, že zůstanu dalších 5 týdnů v Tanzanii a budu pomáhat organizovat kampaň CfaN v Dodoma, hlavním městě Tanzanie, která se bude konat v červnu. Toto je příležitost jednou za život a jsem tak vděčný Bohu a CfaN a evangelistovi Danielovi Kolendovi za tuto neuvěřitelnou šanci učit se, růst a dělat kroky vpřed v mém volání!

Během posledních několika týdnů jsem zažil také mnoho dalších velmi vzrušujících věcí. Měli jsme kazatelské workshopy, evangelizační aktivity v Orlandu, učení ohromující těmi nejlepšími z nejlepších, výroční plánovací setkání CfaN, akce Církve národů a spousta různých setkání, abychom jmenovali alespoň některé.

We train students on the practicalities of open air preaching

In the evangelism Bootcamp we train students on the practicalities of open air preaching, even offering vocal coaching. The pics are of students standing on picnic tables outside our office practicing. In a few days they will be preaching to thousands in Africa. This is the real deal!!  If you’re called to evangelism, apply today for this fall.

Bootcamp – součást Desetiletí dvojnásobné sklizně

Když Bůh někomu dá velkou vizi, ukáže mu i jak ji naplnit. Jak na konci tohoto desetiletí docílit milníku 150 miliónů duší? Co budeme dělat, aby se to stalo?

Když tuto otázku Daniel Kolenda položil Pánu, odpověděl mu dvěma slovy: „Násobení a spolupráce.“ Nedílnou, stěžejní součástí naplňování této vize je i Bootcamp – intenzivní 3měsíční evangelizační tréninkový program CfaN. Danielovými slovy:

„Pokud se vám toto číslo, 150 miliónů duší, zdá neuvěřitelné, nezlobím se na vás. Samozřejmě, že je to obrovité číslo. Toto číslo ale není tím nejdůležitějším a nejvíce vzrušujícím z toho, co mi Pán ukázal. Věřím totiž, že si Bůh v následujících deseti letech použije CfaN k tomu, aby uvedl do pohybu největší celosvětové evangelizační hnutí v historii. Tisíce mužů a žen povstanou tak jako Reinhard Bonnke, aby po celém světě kázali evangelium před Ježíšovým návratem.

Nesmíme ztrácet drahocenný čas. Do roku 2030 totiž  chceme vytrénovat minimálně 2 000 efektivních, ohnivých, horlivých evangelistů! Tito lidé, plní Ducha svatého a hořící touhou po záchraně ztracených, jsou klíčem k přijaté vizi násobení. Co jako CfaN děláme proto, abychom připravili tuto novou generaci lidí, kteří získávají ztracené pro Krista?

Levi Lutz odpovídá na otázky ohledně Bootcampu

Trénujeme, vyzbrojujeme, vysíláme

Levi Lutz – ředitel Evangelizačního Bootcampu CfaN

Odkud přicházejí studenti Bootcampu?

Letos máme v programu více než 100 studentů, což je dvojnásobek ve srovnání s rokem 2020. 60% z nich je ze zahraničí (40% ze Spojených států), takže tu máme lidi z celého světa. Je to smíšená skupina mužů i žen všech věkových kategorií od dvacátníků až po sedmdesátníky. Někteří mají za sebou mnoho let služby, jiní jsou na misijním poli nováčky.

Jak vypadá typický den na Bootcampu?

Trénink je opravdu intenzivní! Po budíčku studenti stráví okolo hodiny a půl na modlitbách pod vedením Erica Gilmoura. Potom mají obvykle dvě setkání, během nichž přijímají vyučování a duchovní vklady od absolutně špičkových světových evangelistů. Tato setkání bývají jak po duchovní tak i po praktické stránce na vysoké úrovni a trénují studenty k tomu, aby se stali úspěšnými pořadateli velkých evangelizačních kampaní. Trénink probíhá sedm dní v týdnu. Vloni běžel půl roku, pro letošek jsme stejný objem studia stlačili do třech měsíců a jeho tempo tím pádem ještě zintenzivnělo.

Jaký je cíl tréninku?

Chceme vybrané lidi vystrojovat k tomu, aby se mohli stát hlavními evangelisty. Chceme jim pomoci dojít do bodu, kdy je vysadíte na jakémkoli místě na světě a oni vyjdou a začnou získávat duše pro Krista, mobilizovat místní církve a ve spolupráci s nimi pořádat masové kampaňové evangelizace.

Co je obsahem „praktického“ tréninku?

Patří do něj doslova a do písmene vše, co budou ke své práci potřebovat – od balení kufru tak, aby se vám nezmačkalo oblečení, přes průchod letišťmi k trávení času se všemi lidmi, kteří v CfaN pracují v různých odděleních za scénou. Chceme, aby rozuměli všem detailům organizace evangelizačních událostí, vedení služby s integritou a celistvým charakterem  a jednoduše všemu, co potřebují k tomu, aby se stali efektivními evangelisty.

Jak si studenti procvičí to, čemu se naučili?

V průběhu tréninku neustále pořádáme evangelizace. Velice intenzivní jsou páteční a sobotní večery. Chodíme v Orlandu do barů a klubů v centru města, kážeme evangelium těm posledním, nejmenším, ztraceným. Naši studenti jsou ale nezastavitelní a neevangelizují jen v rámci povinné praxe! Chodí evangelizovat i ve volném čase. Nedávno se v pouhé hodině volna několik studentů rozhodlo využít čas ke zvěstování evangelia a přivedli k Pánu 38 duší! Každý víkend jsme svědky minimálně stovky obrácení.

Evangeline Vandenbergová

Mentoři Bootcampu – jaká je jejich práce?

Během Bootcampu je každý student propojený se svým mentorem, člověkem, který má bohaté zkušenosti ve službě a vhledy, které mu mohou pomoci k růstu. Jedním z nich je Evangeline Vandenbergová, manželka víceprezidenta CfaN, která je zkušená služebnice s desítkami let zkušeností. Jako mentor studentům Bootcampu nyní předává své poznání a své duchovní porozumění. Co všechno to obnáší?

Naslouchání je podle mě ten nejdůležitější dar, jaký mohu dát člověku, kterého mentoruji. Díky němu pracuji na vytvoření důvěry, když studentovi vyjadřuji zájem o jeho osobní příběh a životní cestu. Student je často plný elánu a horlivosti, ale chybí mu jasné zacílení. Kladením správných otázek se je snažím přimět k zamyšlení nad jejch cíli.

A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Jak je napsáno: „Jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré noviny.“
Římanům 10:15

Mým úkolem není je vyučovat, ale pomáhat jim dobře strávit hutný „steak“, který dostávají od svých skvělých lektorů. Někdy to obnáší pomoci jim odnaučit se jejich zastaralému duchovnímu smýšlení, aby v jejich životech mohly zakořenit nové principy, podstatné pro službu, do  níž byli povoláni. Upřímně se modlím za „druhé uši“, kterými zachytím věci niterné povahy, důležité pro rozvoj srdce a charakteru studenta. Komunitní život v rámci tréninku (který řada studentů do té doby nikdy nezažila) někdy dokáže odhalit věci, které dosud nebyly konfrontovány. Někdy je to bolestivé, ale je to důležitá část růstu ke zralosti. Mentorink je součástí zkušenosti Bootcampu, něktdy však přeroste i v dlouhodobý vztah, kdy má začínající služebník trvale k dispozici člověka, na kterého se může v případě potřeby obracet. Chci, aby věděli, že na to nejsou sami!

Závěrem chci říct, že mentorink vyžaduje oboustrannou pokoru. Pro mě je duchovním ekvivalentem umývání nohou těchto povolaných svatých, odstraňováním prachu z jejich nohou, jenž se na nich dosud usadil, a přípravou pro smělý běh vpřed s evangeliem. V této fázi svého života si nedokážu představit, že by mi bylo něco větší výsadou než toto.“

Kaisa Koistinen

Nad mé očekávání! Pohled studentky Bootcampu

Kaisa Koistinen – současná studentka Bootcampu

Kaisa měla přes dvacet let svou vlastní službu a pořádala již několik evangelizací s tisíci návštěvníky. Avšak poté, co v roce 2020 absolvovala Školu evangelizace, cítila, že jí Bůh říká, že je mimořádně důležité, aby se přihlásila na Bootcamp. V současné chvíli je jedním ze studentů Bootcampu 2021, absolvujících intenzivní trénink k evangelizaci.

„Již v první den úvodního seznámení s programem mě hluboce zasáhlo, když jsem se dozvěděla, co všechno se budeme učit, přijímat a dělat. Překonalo to mé naděje a představy. Trénink se podobá diamantu o mnoha ploškách. Nikdy se ho nenabažíte. Záleží jen na vás, jak moc budete do toho sami ochotni vkládat, kolik své přípravě věnujete času a úsilí. Jste-li aktivní ve všech oblastech, které trénink nabízí, i nad rámec povinného základu ve třídě a v povinných aktivitách, můžete z Bootcampu odejít všestranně vyzbrojeni.

V naší skupině roku 2021 funguje skvělá dynamika. Jen si zkuste představit, že jste ve třídě se 100 lidmi, kteří s vámi sdílejí stejnou vášeň a nadšení pro to vidět ztracené lidi přicházet k Ježíši. Když jsme spolu, všechno se točí kolem duší. Je to téměř hmatatelné. Vím, že mě Bůh na programu propojuje s lidmi, s kterými budu mít vztahy po mnoho příštích let. Budeme společně sloužit a vzájemně jedni druhé povzbuzovat.

Během své stáže u CfaN v průběhu Bootcampu jsem asistentkou Roselyne Ayeolové (administrativní vedoucí Bootcampu) a pracuji pro ní mimo čas vyučování. Vím, že Bůh měl svůj důvod, proč jsem právě s ní. Je to pro mě neuvěřitelná příležitost k praktické službě. S Bootcampem je spojený neskutečný objem administrativy a hodně se z toho učím. Jsem velice nadšená, že už brzy budu stát na půdě Tanzánie, kde budu pomáhat s organizací jedné z kampaní Dekapole. Bude to nejspíš vrchol mé zkušenosti v Bootcampu a už se nemůžu dočkat!“

Jared Horton – Pomocný služebník na kampani

Co se děje na zasvěcení absolventů Bootcampu?

Jared Horton – Pomocný služebník na kampani

Na konci současného tříměsíčního intenzivního tréninku v Orlandu nastane čas uvést nabyté znalosti do praxe na půdě Tanzánie. Na výjezdu do této africké země se všechno propojí a zapečetí. Studenti tam budou pořádat evangelizační kampaně, kázat evangelium a modlit se za nemocné.

Výjezd, na kterém probíhá zasvěcení absolventů, je nedílnou součástí vystrojení evangelistů Bootcampu k získávání duší na masových evangelizacích. Studenti se na něm věnují rozličným aktivitám. Někteří se zapojí do týmů, které chodí do škol, pod vedením Jako a Karin Hugových, kteří ve školách Východní Afriky kážou už přes 14 let.

Nenásobíme jen sklizeň duší. Násobíme dělníky.

Jiní využívají evangelizační kamióny, na kterých je možné prakticky kdekoliv vztyčit pojízdné pódium s aparaturou. Týmy studentů Bootcampu na nich pořádají hodinové evangelizace. Okolo 30 minut nejprve kážou evangelium a v druhé půlhodině se pak modlí za nemocné a přijímají od lidí svědectví o uzdravení. Je to vlastně zhuštěná verze toho, co Daniel Kolenda dělá na shromážděních Velkých evangelizačních kampaní. Získávají tak praxi v kázání, vyhlašování výzvy ke spasení, modlitbám za uzdravení, atd.

Všechny tyto venkovské evangelizace probíhají v úzké spolupráci s místními církvemi. Pomáhají nám vytipovat vhodná místa pro evangelizační shromáždění a stejně jako na velkých kampaních s nimi spolupracujeme na následné péči, abychom lidem po obrácení pomohli okamžitě se zapojit do místních společenství.

S pořádáním těchto evangelizací je spojeno hodně logistických a organizačních výzev. Máme však úžasný tým. Ve skutečnosti jsou v něm zapojeni i lonští absolventi Bootcampu, kteří nám letos pomáhají s vedením týmů a koučinkem. V procesu násobení musí náš tým rychle růst. Chceme zapojit každého absolventa!

Jared Horton

David Rotärmel – absolvent Bootcampu 2020

Z absolventů Bootcampu se stávají organizátoři kampaní

David Rotärmel byl vloni studentem prvního Bootcampu. Teď tvrdě pracuje a pomáhá s organizací kampaní za scénou, aby připravil zasvěcení absolventů letošního Bootcampu v polovině dubna v Tanzánii ve Východní Africe.

David říká: „V rámci letošního Bootcampu máme novou iniciativu nazvanou Městské kampaně, v rámci které dáváme skupinám po deseti studentech příležitost, aby sami uspořádali městskou evangelizační kampaň. Nedávno jsem se vrátil z Tanzánie, kde jsem prozkoumával možnosti a vytipovával potenciální města na jejich pořádání a připravoval jejich strukturu. Patří k tomu i trénink místních organizátorů a jejich propojení se studenty zde v Orlandu. Jakmile se studenti přesunou do Tanzánie, dokončí už sami přípravu kampaní přímo na místě. Během posledního týdne jejich zasvěcovacího výjezdu pak uspořádají kampaně, které sami zorganizovali, a budou na nich i kázat.“

Pro Davida byla jeho loňská zkušenost účasti na kampaních Dekapole průlomová. Otevřela mu oči a změnila život. „Když jsem měl během Dekapole možnost být přímo u toho a vidět to, všechno mi to hluboce docvaklo. Konečně jsem plně pochopil, jak můžeme společně naplňovat přijatou vizi. Cítil jsem obrovské břemeno, abych pomáhal dalším evangelistům zažít stejnou zkušenost s organizací masové kampaně i kázáním na ní. Těžko se slovy vyjadřuje, co s vaším srdcem udělá, když jedete na plné obrátky, kážete evangelium a modlíte se za nemocné – to, co CfaN dělá už celé roky, ale vy to teď poprvé okusíte na vlastní kůži. Je to úžasné. je to něco, co musíme předávat nové generaci evangelistů, trénované evangelistou Kolendou.“

Bootcamp má hmatatelné výsledky!

Daniel Kolenda – Bootcamp Spring 2021

Cílem Bootcampu je dát jeho účastníkům ty nejlepší možnosti stáže na kampaňové evangelizaci. Ve chvíli, kdy absolvují tento jedinečný trénink, je chceme vidět v akci, jak naplňují svá povolání a získávají lidi pro Ježíše. Není to o přijímání informací a převzetí certifikátu. Chceme vidět generaci absolutně vydaných Ježíšových následovníků, zasvěcených kázání evangelia. Již teď vidíme skvělé výsledky!

Někteří z loňských absolventů Bootcampu jsou v Tanzánii od času Dekapole téměř trvale. Pořádají tam evangelizace na stovkách míst a v roce 2021 už viděli reagovat na výzvu ke spasení přes 100 000 dětí! Malé týmy kážou jednoduché, přímočaré evangelium až na devíti evangelizacích denně. Je to fyzicky vyčerpávající, ale ohromně naplňující.

Jiní absolventi začali s pomocí a podporou CfaN pořádat masové evangelizační kampaně v jiných zemích. Další se zapojili do neúnavné práce v některém z týmů CfaN. Organizují události, pomáhají pracovníkům CfaN z různých oddělení, vedou evangelizace pro letošní studenty a přebírají na sebe část břemene s přípravou a pořádáním evangelizací v Africe.

Jste součástí tohoto dění

Takto probíhá násobení! Jeden kazatel a jeden tým by jednoduše nikdy nezvládl zasáhnout to obrovské množství lidí, k němuž nás Bůh povolal. Abychom naši vizi naplnili, musíme pozvedat a posouvat každý aspekt naší služby. Ať už každý z nás hraje jakoukoli roli – kázání, trénink, technická podpora, finační podpora, přímluva nebo administrativa – všechno má stejnou hodnotu pro naši službu i pro Pána.

Jste součástí tohoto dění skrze vaše modlitby a finanční podporu. Také vy jste nenahraditelnou a mimořádně hodnotnou součástí této služby.

Pomůžete nám JÍT?

Dary