Operace Dekapole – Zambie

ŠEST šamanů poznává Ježíše!

Evangelista Daniel Kolenda s evangelisty Randy Robertsem a Lukasem Repertem v Chingole, Zambie.
Evangelista Daniel Kolenda s evangelisty Randy Robertsem a Lukasem Repertem v Chingole, Zambie.

V několika příštích měsících se s vámi podělím o mnohá krásná svědectví a zprávy, která k nám přicházejí ze všech mist, na kterých jsme v Zambii nedávno uspořádali JEDENÁCT kampaní, každou o pěti večerních shromážděních. Možná si dokážete představit, jaké tsunami slavných příběhů o Boží moci tato série masových evangelizací uvolnila! Začínáme ve městě Chingola, kde byli umístněni evangelisté Randy Roberts a Lukas Repert (oba mnou vytrénovaní absolventi Bootcampu).

Po mnoho let zde docházelo k rituálním úmrtím a na místě, kde teď stojí dva živé a jeden starý seschlý strom, se lidé uctívající falešné bohy věšeli, čímž přinášeli nejvyšší oběti svým božstvům.
Po mnoho let zde docházelo k rituálním úmrtím a na místě, kde teď stojí dva živé a jeden starý seschlý strom, se lidé uctívající falešné bohy věšeli, čímž přinášeli nejvyšší oběti svým božstvům.

Ředitel naší kampaně, Brady Liette, musel svádět obrovský boj s představiteli města ohledně povolení tyto stromy porazit. Děsili se hněvu lidí a hrozby, že propukne chaos. Jeden z vůdčích místních biskupů, který byl zároveň předsedou naší chystané kampaně, je naštěstí dobrým přítelem prezidenta Zambie. Ten nakonec primátora instruoval, aby nám dovolil stromy porazit. Jakmile jsme tak učinili, hlavní místní šaman, přezdívaný též obchodník s kameny, zešílel smutkem a na čas zmizel a někam se vytratil.

Vraťme se ale zpět k pátečnímu večeru kampaně. Tentýž obchodník s kameny, jménem Datsun, přijal pozvání na kampaň, kde vhodil některé své juju předměty do našich barelů! Naneštěstí nezahodil všechny a nepřijal Ježíše, takže byl po návratu ze shromáždění po celou noc trápen démony. V sobotu již přinesl zbytek. Pomohli jsme mu je sundat z jeho těla a spálit. Potom jsme mu kázali evangelium a on byl spasen.

Radovali jsme se z toho, co Ježíš vykonal v jeho životě a požádali ho, aby se z podia podělil o své svědectví. Když na něj potom můj přítel, evangelista Lukas Repert, vložil ruce, padl pod mocí Ducha. Haleluja!

Krátce nato ke mě někdo přistoupil z okraje podia, aby mi oznámil, že na shromáždění je dalších pět šamanů, kteří uslyšeli Datsunovo svědectví. Chtěli se mnou mluvit a také oni si přáli vydat své životy Ježíši! Kázal jsem jim tedy evangelium a vedl je v modlitbě spasení a předal jsem je pak do péče stejným biskupům, kteří předtím vyjadřovali pochybnosti ohledně mojí výzvy pozvat na akci šamany. Netřeba říkat, že nyní na věc nahlíželi úplně jinak, pozitivně a s radostí!

Evangelista Lukas Repert píše:

Pro mě bylo zdaleka nejúžasnějším zázrakem, jaký jsme zažili, uzdravení dvouletého dítěte, které mělo na vnější straně hlavy nádor velikosti jablka.Ten se během modlitby za uzdravení viditelně rozplynul na několik centimetrů! Matka k nám přišla v slzách a vyprávěla, co se stalo.

Druhý večer kázal Daniel Kolenda. Miluji, když se projeví jasné vedení Ducha svatého. Daniel totiž kázal na téma příběhu o Zacheovi a když mluvil o tom, že byl příliš malý na to, aby uviděl Ježíše, a musel kvůli tomu vylézt na strom, všimli si všichni přítomní toho, že na stromě vedle pódia sedí asi dvacet dětí! Byla to dokonalá ilustrace kázaného poselství.

Potom se Randy Roberts modlil za všechny nemocné a děly se mocné divy a znamení. Bůh mnoha lidem prokázal, jak moc je miluje! V jednom okamžiku jsem naráz ve vzduchu nad hlavami lidí spatřil čtyři prázdné invalidní vozíky, které lidé již nepotřebovali.

Mladá dívenka, jejíž bok byl plný jizev z nevydařených operací, poprvé pozvedla paži a nebude již potřebovat asistenci a dokáže se postarat sama o sebe.

Z celého srdce chci poděkovat vám, našim partnerům, kteří jste nás přivedli až sem. Není úžasné, že nyní můžeme v podstatě za cenu jedné kampaně uspořádat hned jedenáct? Vaše dary se nyní skutečně násobí!

Vyhlížejte druhou zprávu z další ze zambijských kampaní o pěti večerech, kterou obdržíte již příští týden…

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)