Léto 2021, Tanzánie

Blog o Dekapoli

Dekapole znamená „deset měst“. Letos uspořádáme v Tanzánii 10 evangelizačních kampaní. V létě zasáhneme pět měst a na podzim dalších pět.

Zprávy hostujících evangelistů

Zajímavá fakta z Operace Dekapole!

Naše nedávná kampaň Operace Dekapole již skončila a my bychom se s vámi rádi podělili o několik zajímavých faktů z místa dění. Zaslal mi je můj asistent Rob Enge a připadala mi natolik zajímavá, že se o ně chci s vámi podělit.

V průběhu pěti dní došlo k následujícímu:

 • Uspořádali jsme 5 souběžných evangelizačních kampaní
 • Kampaně probíhaly v 5 tanzánských městech (Tunduma, Iringa, Morogoro, Dodoma a Mbeya)
 • Kázalo na nich 10 dalších evangelistů (většinu z nich tvořili absolventi Evangelizačního Bootcampu)
 • Nad iniciativou dohlíželo 16 ředitelů kampaní
 • Sloužilo během ní 27 stážistů z Bootcampu
 • Zapojilo se 25 102 dobrovolníků
 • Modlitebně akci krylo 8 plnočasových přímluvců (3 přímo na místě a 5 v USA)
 • Proběhlo 5 graduačních ceremonií
 • Absolvovalo na nich 27 studentů / stážistů z Bootcampu
 • Absolvoval jsem 12 letů
 • Na palubě letadel jsem strávil 44 hodin a 8 minut
 • Cestováním jsem celkem strávil 113 hodin a 8 minut (lety, přestupy, cesty autem, atd.)
 • Pobýval jsem na 7 hotelech

60 752 lidí učinilo zdokumentované rozhodnutí pro Krista!

Shromáždění navštívilo 553 300 lidí.

Tunduma, Tanzania – Day 3

Nezapomeňte, že to vše se odehrálo ve velmi malých městech, kam bychom si nikdy nemohli dovolit vyrazit s naším supermasivním strojem velkých kampaní. V minulosti jsme v našem evangelizačním „kufříku na nářadí“ měli jen jeden nástroj – obouručnou palici masivních kampaní. Ta je velice velká a použitelná jen v jistém kontextu. Nad rámec těchto supermasivních kampaní, které jsou naší „vlajkovou lodí“ a které nepřestáváme pořádat, nyní přicházíme s novou strategií, která nám umožňuje zasáhnout menší, vzdálenější a evangeliem netknutá místa a přitom pořád dosahovat velkých výsledků a vlivu, proměňujícího celé regiony!

V příštích dnech a týdnech vám budeme posílat zprávy od všech evangelistů umístěných ve všech pěti městech. Jejich svědectví vás jistě nadchnou. Cítím ve svém srdci, že jsme minulý týden překročili Jordán. Něco se v naší službě překlopilo. Je to očividné a vyvolává to bázeň. Bůh jedná způsoby, jaké jsme dosud nezažili. Naplňují se prorocká slova a Bohem inspirované sny. Duch svatý povolává nové lidi a oni na jeho volání odpovídají. Přicházejí ze všech stran, aby byli součástí největší sklizně v dějinách. Teď je ten čas! Nesmíme ho propást, kvůli Golgotě!

Od příštího týdne vyhlížejte tyto další zprávy. Opět vám chci poděkovat za vaši podporu. Velice si jí ceníme a vážíme.

Toto vše se děje kvůli vaší podpoře! Děkujeme vám!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda 
(spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN) 

Závěrečný den – Mbeya, Tanzánie

Večírek Ducha svatého!

Daniel Garcia and Daniel Kolenda
The two evangelists stationed in this city were Daniel Garcia and Gary Smith

Právě jsme završili poslední večer pěti souběžně probíhajících kampaní zde v Tanzánii. Minulou neděli jsem kázal ve městě Mbeya. Zástup se oproti předchozímu večeru více než ztrojnásobil. Vzduch byl nabitý elektřinou a zdálo se, že se shromáždilo celé město, aby uslyšeli, co Ježíš dělá!

Našimi dvěma evangelisty, umístěnými v tomto městě, byli absolventi Evangelizačního Bootcampu Gary Smith a Daniel Garcia. Oba v průběhu týdne sloužili pod obrovským pomazáním. Svědectví z města Mbeya se dostávala k mému sluchu po celý týden, kdy jsem kázal v jiných městech. V příštích dnech uslyšíte některé z nich přímo od Garyho a Daniela.

Opět jsem měl tu čest oficiálně graduovat studenty Bootcampu, kteří zde v posledních měsících sloužili jako stážisté. Namísto odjezdu na graduaci domů se svými spolužáky se rozhodli zůstat po povinném výjezdu do Tanzánie ještě na místě a pomoci nám s organizací kampaně Operace Dekapole. Jak již víte, pokud jste četli předchozí zprávy, na místě máme celkem 27 stážistů rozmístěných do všech pět měst kampaní, kteří pracovali pod vedením 16 ředitelů kampaní CfaN. Každý večer jsem v některém z jejich měst kázal a předával jim diplomy před masami shromážděných lidí, kteří přišli na kampaň, jíž pomáhali zorganizovat. Byly to mocné okamžiky plné emocí.

I had the honor of officially graduating the Bootcamp students who have been serving here for the last couple of months as interns.

Po krátké graduační ceremonii jsem kázal evangelium, zrekapituloval předchozí poselství našich dvou evangelistů z minulých večerů a završil kampaň krátkým poselstvím o Ježíši, který je Vzkříšení a Život! Užili jsme si skvělý večírek Ducha svatého! Žádné poselství světa není tak vzrušující jako pravdivý příběh Ježíšova vzkříšení! My jsme si ale o moci vzkříšení jen nevyprávěli jako o historickém faktu a záležitosti minulosti. Moc vzkříšení jsme demonstrovali přímo na evangelizační ploše, kde se vzkříšený Ježíš slavně projevoval. Před jeho jménem stále poklekají choroby a nemoce a démoni se dávají na úprk! Opět jsem spolupracoval se studenty (nyní již absolventy) Bootcampu.

Day 5

Společně jsme sloužili nemocným a děli se výjimečné zázraky!

 • Jedna žena měla po dobu tří let strumu o velikosti grapefruitu. Nedokázala se dotknout krku, aniž by pociťovala bolest. Dnes večer bolestivá struma zcela zmizela! Žena všem nadšeně ukazovala, jak se dříve bolestivého místa teď může dotýkat, aniž by ji cokoliv bolelo!
 • Jiná žena vyprávěla svůj příběh. Od roku 1989 byla nepříčetná (ztižená šíleností). Když jsme během modlitebního bloku vykazovali duševní choroby, její mysl se naprosto vyjasnila. Jedna její přítelkyně svědectví potvrdila. Řekla nám, že žena chodila nahá, mluvila nesmysly, klela a zraňovala druhé lidi. Nyní má pokojnou mysl a je zcela obnovená!
 • Další žena trpěla od narození úpornou bolestí v uchu. Po celý život navíc slyšela, jen když někdo mluvil hodně nahlas. Včera se jí sluch zcela vrátil a veškeré bolesti ji opustily!
 • Jiná žena před rokem upadla a měla velice oteklou nohu. Při chůzi stále kulhala. Včera nám řekla, že se setkala s Pánem a cítila, jak se jí noha rovná! Teď chodí bez bolesti a bez kulhání! Dokonce běhala po pódiu!

Toto je jen nepatrný vzorek mnoha mnoha zázraků, které se dnes večer odehrály, a které se děly ve všech městech v průběhu celého týdne (na celkem 25 shromážděních). V příštích dvou týdnech vám budeme posílat zprávy od všech evangelistů umístěných ve všech pěti městech. Jak sami uvidíte, některé zprávy jsou doslova neuvěřitelné a lidská mysl někdy sotva dokáže pobrat divy, které Bůh koná! Tak vypadá Boží pohyb!

Děkujeme, že se za nás modlíte a podporujete toto dílo finančně. Stojíme bok po boku ve sklizni!

Toto vše se děje kvůli vaší podpoře! Děkujeme vám!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda 
(spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN) 

Day 5

A witch doctor is SET FREE! – Mbeya, Tanzania

5. den | Dojmy z neděle

Iringa | Morogoro | Dodoma | Tunduma

Iringa, Tanzanie – 5. den
Dodoma, Tanzanie – 5. den
Morogoro, Tanzanie – 5. den
Tunduma, Tanzanie – 5. den

4. den

Vrcholné okamžiky třetího dne v Dodomě

4. den – Dodoma, Tanzánie

Projevy démonů

Dnes ráno jsme se přesunuli z Morogora (kde jsem kázal včera večer) do Dodomy (kde jsem kázal dnes večer) na čtvrtý den kampaně Operace Dekapole, během níž souběžně probíhá pět kampaní v pěti různých městech! Zde v Dodomě od středy sloužili evangelisté Joe Turnbull a Paul Maurer. Několik dní zde již neúnavně orali půdu a zasévali semena evangelia. Dnes večer pak nastal veliký průlom. Když jsem se po kázání evangelia začínal modlit za nemocné, začali se po celé ploše projevovat ve výjimečném rozsahu démoni. Náš osvobozovací tým měl dnes večer plné ruce práce.

4. den – Dodoma, Tanzanie

Potom jsem požádal našich pět stážistů, kteří zde v Dodomě v posledních několika týdnech byli na praxi (a kteří dnes také oficiálně absolvovali Bootcamp), aby mi pomohli ve službě nemocným.

4. den – Dodoma, Tanzanie

Byli jsme svědky podivuhodných zázraků:

 • Jeden muž měl problémy s okem, nohama, rameny, ušima a srdcem. Na levé oko vůbec neviděl, dnes večer se ale otevřelo a vrátil se mu do něj ostrý zrak. Všechny bolesti  ze všech nemocných míst jeho těla zmizely.
 • Jiný muž měl ortézu na zádech. Při chůzi používal hůl a musel brát léky na tišení bolesti. Během shromáždění odložil ortézu i hůl a byl zcela uzdraven. Pobíhal po celém pódiu, aby všem předvedl, jak se do jeho zad i nohou vrátila síla.
 • Jedna žena trpěla silnými bolestmi páteře a musela při chůzi používat berle. Po modlitbě běhala pódiu, šťastná, že je teď zdravá.
 • Jinou ženu trápila tíha a úporné bolesti hlavy. Kvůli trvalým bolestem nemohla jít na vysokou školu a dělat to, co v životě chtěla. Během modliteb jí bolesti zcela opustily.
 • Jiná žena měla pět let vážné astma, dnes večer se ji ale zvedla veškerá bolest z prsou a ona již normálně dýchá!
 • Jiná žena se po dvacet dva let nemohla ohýbat kvůli silným bolestem, jimiž takto dlouhodobě trpěla. Dnes večer byla ze vší bolesti osvobozena a obnovila se její hybnost.
 • Jeden muž nám řekl, že ve středu přišel na kampaň jako alkoholik. Od času modliteb se pití nedotkl a je zcela svobodný.

Zítra večer odletím do posledního, pátého města, kde završím svou službu během kampaně Operace Dekapole. Již se ke mně dostaly skvělé zprávy o všem, co i v tomto městě Bůh dělá. I tam budou graduovat další naši studenti a ještě jednou tam budu kázat evangelium.

Těším se také na to, jak z plochy kampaně pozdravím náš sbor Nations Church. Ačkoliv oficiálně zahajuje činnost až 15. srpna, stovky zakládajících členů se již teď každou neděli schází k chvále a přímluvám. Až se budu večer chystat na shromáždění, budou právě mít v Orlandu dopolední setkání. Propojení globálního evangelizačního hnutí s životem místní církve je velice vzrušující součástí toho, co Bůh v těchto dnech dělá. Děkujeme vám, že se za nás nepřestáváte modlit.

Zde můžete shlédnout všechny úžasné fotografie, videa a každodenní zprávy.

Toto vše se děje kvůli vaší podpoře! Děkujeme vám!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda 
(spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN) 

Pomoci s Desetiletím dvojnásobné sklizně

 

 

4. den

Tunduma, Tanzanie

4. den

Morogoro, Tanzanie

4. den

Iringa, Tanzanie

Day 4

Mbeya, Tanzania

3. den

Morogoro, Tanzanie

3. den – Morogoro, Tanzánie

Masivní sklizeň

Dnes večer jsem kázal v Morogoro v Tanzánii – ve třetím z pěti měst, které tento týden navštívím. Je úžasné dorazit do města, kde na vás čeká rozběhnutá kampaň a úroda je nachystaná ke sklizni. Žijeme v úžasných dnech sklizně!

Evangelisté CfaN Jared Horton a Evelina Smane od středy kážou evangelium s velikou efektivitou (a budou v tom pokračovat i poté, co já v neděli večer odjedu).

Dnes večer jsem kázal evangelium a spolupracoval následně se stážisty Bootcampu umístěnými v tomto městě (kteří dnes oficiálně graduovali) při službě nemocným.

3. den – Morogoro, Tanzánie

Staly se nádherné zázraky! Zde je jen několik z nich:

 • Žena, která kvůli oteklým nohám nemohla poslední dva roky vůbec chodit, byla uzdravena.
 • Jiná žena byla uzdravena ze srdečních problémů, díky nimž se nemohla ohýbat, chodit ani pracovat.
 • Muž, chromý na levou stranu těla, a dva roky neschopný chodit, byl zcela uzdraven.
 • Žena, která již rok nemohla hýbat levou rukou byla uzdravena. A mnoho dalších!

Jsou to podivuhodné zázraky, dějí se však v každém z pěti měst, z nichž přicházejí velice podobné zprávy o Božích divech. Ze všech stran se ke mně dostávají úžasná svědectví a zprávy zasluhující Boží chválu. Nemohu se dočkat, až se s vámi o ně v následných týdnech podělím!

Zítra se přesunu do města Dodoma na čtvrtý večer kampaně Dekapole a v neděli završím službu ve městě Mbeya. Prosíme, nepřestávejte se modlit za týmy našich dobrovolníků, techniků, stážistů a evangelistů, zatímco se tlačíme vpřed, abychom zde v Tanzánii sklidili masivní sklizeň.

Toto vše se děje kvůli vaší podpoře! Děkujeme vám!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda 
(spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN) 

Pomoci s Desetiletím dvojnásobné sklizně

 

 

3. den

Tunduma, Tanzánie

3. den – Dodoma | Mbeya

Zobrazení

Iringa, Tanzánie | 2. den

2. den

Je silné a dojemné vidět vše, co Bůh činí.

Právě teď v Tanzánii souběžně probíhá pět evangelizačních kampaní CfaN v pěti městech. A nejen to: další naše týmy teď kážou evangelium i v jiných afrických zemích a v národech celého světa. A dokonce i v Orlandu, kde se schází naše nová místní církev, trvale probíhá radikální pouliční evangelizace. Rodí se hnutí získávání duší. Mé srdce kvůli tomu přetéká radostí a je mi ctí žít uprostřed tohoto klíčového okamžiku dějin.

2. den

Dnes ráno jsem přeletěl z Mbeyi (nedaleko níž jsem včera večer kázal) do Iringy (kde jsem kázal dnes večer).

Tak jako včera jsme spolu s Peterem Vandenbergem i dnes měli tu čest oficiálně graduovat studenty Bootcampu, kteří zde byli umístěni na šest týdnů, aby pomáhali s přípravou kampaně. Odvedli vynikající práci. Jsme nadšení z této skvělé skupiny studentů – teď již absolventů – které Pán shromáždil.

2. den

Po kázání jasného evangelia a odezvě na spasení od mnohých přítomných jsme se spolu s absolventy Bootcampu modlili za nemocné a byli jsme svědky podivuhodných zázraků.

 • Žena, která byla po dva roky ohnuta v pasu – téměř v 90 stupňovém úhlu – byla uzdravena! Chodila po celé evangelizační ploše bez sebemenší bolesti.
 • Žena s bolestivými nádory na obou stranách pasu (o velikosti pěsti) vypověděla, že jí během modlitby nádory okamžitě zmizely a opustily jí bolesti.
 • Žena, která od roku 2018 pociťovala dvacet čtyři hodin denně pálivou bolest v nohou, byla dnes večer uzdravena. Na začátku shromáždění byla její bolest tak silná, že nedokázala stát. Na konci shromáždění se cítila zcela zdravá.
 • Postarší žena svědčila o tom, že před několika měsíci ošklivě upadla a od té doby zchromla na levou část těla a nemohla mluvit. Dnes večer od ní po modlitbě ochrnutí odešlo a vrátila se jí řeč. Když jsem se jí zeptal, jestli po ochrnutí ještě cítí nějaké následky, řekla že jen mírnou tupost levé strany těla. Modlil jsem se za ni znovu a přímo na podiu ji zbylé otupění opustilo a byla dokonale uzdravena!
 • Muž a žena svědčili o tom, že byli po mnoho let zcela hluší. Oba byli dnes večer zcela uzdraveni.
 • Mladá dáma popsala, že sedm let trpěla bolestí v levém prsu. Lékaři ji plánovali operovat, ale dnes večer ji bolest zcela opustila!

To je jen několik z mnoha úžasných svědectví, jaké jsme vyslechli. I po skončení shromáždění pořád ve frontě čekalo spoustu dalších lidí, aby svědčili o zázraku, který pro ně Bůh dnes učinil.

Zítra odletím do dalšího města (Morogoro), kde také probíhá naše kampaň. Prosíme, nepřestávejte se modlit za našich pět týmů v pěti městech, zatímco všude v Tanzánii kážeme evangelium.

Toto vše se děje kvůli vaší podpoře! Děkujeme vám!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda 
(spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN) 

2. den

Uctívání v Iringa, Tanzánii

2. den s evangelistkou Evelinou Smane ve městě Morogo v Tanzánii

Budu kázat evangelium do posledního dechu ve svých plících. Patřím Ježíši!

A Historic Milestone

Tunduma, Tanzanie | 1. den

Operace Dekapole

Zpráva z prvního dne

Dnes večer jsme pokořili další historický milník. Poprvé v dějinách služby jsme úspěšně zorganizovali pět souběžně probíhajících masových evangelizačních kampaní v pěti různých městech. Jak si pravděpodobně dokážete představit, bylo s tím spjaté obrovské logistické úsilí. Mohu vám říci, že tým CfaN je ten nejlepší na světě. Jsem za ně velice vděčný a jsem hrdý na to, že s nimi smím spolupracovat.

Zmíněných pět měst, v nichž proběhnou naše kampaně, jsou Tunduma, Iringa, Morogoro, Dodoma a Mbeya. Masové evangelizace v každém z těchto měst proběhnou od dnešního večera až po neděli (v každém z nich proběhne pět večerních shromáždění). Pokud vám vrtá hlavou, jak to všechno jen zvládneme, dokážeme to díky iniciativě „násobení,“ jíž se již několik let intenzivně věnujeme. V každém z měst budou kázat dva evangelisté, každý po dvou kázáních. Většinu z nich tvoří absolventi našeho Evangelizačního Bootcampu! Já budu kázat v každém z měst na jednom shromáždění a postupně tedy navštívím všech pět kampaní.

1. den

Dodoma, Tanzánie

1. den

Mbeya, Tanzánie

1. den

Tunduma, Tanzánie

1. den

Iringa, Tanzánie

1. den

Morogoro, Tanzánie

Neznásobili jsme ovšem jen evangelisty. Museli jsme samozřejmě navýšit také počty organizátorů, techniků a ředitelů kampaní!

Slovo „Dekapole“ znamená deset měst. Při prvním pokusu (vloni, během pandemie covidu) jsme nakonec uspořádali pět kampaní během dvou týdnů (tři v jednom a dvě ve druhém). Tentokrát jsme to zintenzivněli na pět kampaní během jediného týdne (a totéž zopakujeme ještě v říjnu). V příštím roce se již dostaneme na plnohodnoté kampaně formátu Dekapole s deseti souběžně běžícími kampaněmi v deseti městech v průběhu dvou týdnů! Pak začneme takových kampaní Dekapole pořádat několik ročně a očekáváme díky nim každoročně mnoho miliónů spasených! (To vše nad rámec našich masivních „vlajkových kampaní“ v zalidněnějších městských centrech, v jejichž pořádání též neustaneme.)

Dnes jsem začínal ve městě Tunduma.

Město nezažilo žádnou kampaň od doby, kdy zde počátkem devadesátých let kázal Reinhard Bonnke. Dnes večer přišla na shromáždění třetina obyvatel města, což je dle našich zkušeností mimořádně úspěšný start kampaně.

Město je plné vzrušení. Když jsem před zahájením kampaně seděl na hotelovém pokoji, slyšel jsem pouliční auta s tlampači ohlašujícími naši kampaň. Ničemu jsem nerozuměl, s výjimkou slova „Kolenda“. Tlampače zas a znovu projížděli městem a ohlašovali zahájení kampaně a příjezd našeho týmu. Nemohl jsem se dočkat večerního kázání, kdy jsem lidem řekl, že Kolenda je spasit nedokáže. Nepřijel jsem sem proto, aby lidé poznali jméno Kolenda. Přijel jsem kázat o jméně, které je nad každé jiné jméno, o jméně Ježíš! Město pak naplnily tisíce lidí a jednohlasně křičely: „Ježíš, Ježíš, Ježíš!“

V každém z měst máme i studenty Bootcampu, kteří v posledních šesti týdnech pomáhali organizovat kampaně.

Ti, kteří byli v Tundumě dnes oficiálně graduovali. Spolu s Peterem Vandenbergem jsme jim před zraky desítek tisíc přítomných lidí předali diplomy a prsteny. Budu to dělat každý večer při cestě od města k městu, protože máme studenty na stáži v každém z nich.

Tito stážisté/absolventi mi dnes večer v Tundumě pomáhali během modliteb za nemocné a s rozhovory s lidmi, kteří přicházeli vydat svědectví. Sloužili s velikou mocí a pomazáním. Byl jsem na ně velice hrdý.

Staly se mocné zázraky jako například:

 • Muž, který více než 15 měsíců nemohl dýchat, skákat ani křičet byl Ježíšem uzdraven. Na pódiu se radoval, poskakoval a tančil!
 • Žena se šedým zákalem dvanáct měsíců neviděla. Ježíš ji uzdravil, takže na dálku rozeznávala počty zdvižených prstů!
 • Jiná žena měla tak úporné bolesti zad, že se více než půl roku nedokázala předklonit. Dnes byla zcela uzdravená, dokázala se úplně ohnout a radostně chválila Boha.
 • Žena, která nemohla chodit, dnes poprvé po osmi letech kráčela po svých! Její sestra dojetím plakala a poskakovala radostí nad tím, co se stalo.
 • Jiná žena měla dvanáct měsíů problém s páteří a vůbec se nedokázala ohnout. Ježíš ji uzdravil, takže se úplně předklonila. Nadšeně za své uzdravení oslavovala Ježíše.

Dopředu přišlo vydávat svědectví tolik lidí, že situace byla poměrně chaotická. Jak ale říkával evangelista Bonnke: „Toto je ten druh chaosu, za jaký jsme se modlili.“ Každý večer vám budu posílat zprávu z jiného města. V následujících dnech a týdnech s vámi zároveň budeme sdílet i svědectví evangelistů ze všech pěti měst.

Děkujeme, že se nepřestáváte modlit za nás a za každé z těchto měst. Tanzánie bude spasena!

Toto vše se děje kvůli vaší podpoře! Děkujeme vám!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda 
(spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN) 

Pomoci s Desetiletím dvojnásobné sklizně

 

 

Evelina Smane

Toto se právě teď děje po celé Tanzánii! DNES VEČER začne v 5 městech 5 evangelizačních kampaní.

Všech pět kamiónů dorazilo do svých různých destinací v Tanzánii a začala stavba zvukových systémů.

Na cestě do Tanzanie

Naše „NEZVYKLÉ“ bannery připevněné na přední a zadní stranu našich velkých kamiónů.

Odpočet kampaně Dekapole

Minulý měsíc završilo více než devadesát absolventů Evangelizačního Bootcampu své třítýdenní zasvěcení na výjezdu do Tanzánie, kde společně přivedli tisíce a tisíce lidí ke spasení, uzdravení a osvobození. Jako by se nám před očima znovu přehrávala druhá kapitola knihy Skutků!

To je však teprve začátek dění v Tanzánii v roce 2021. Naše týmy měly sotva čas setřást z nohou africký prach a už nadešel čas zaměřit naše společné úsilí na příští vzrušující sérii událostí, které proběhnou už v průběhu příštího měsíce!

Dekapole 9. – 13. červen 2021

5 kampaní, 5 měst – během 5 dní!

Ačkoliv někteří studenti Bootcampu vyrazili domů, mnozí na místě zůstali a nabídli pomocnou ruku našim kampaňovým organizačním týmům. Tyto týmy jsou již v Tanzánii po dobu několika měsíců a každý den neúnavně pracují na tom, aby pro nadcházející mamutí událost dobře vytrénovaly a vystrojily vedoucí a dobrovolníky z místních církví. Zároveň musí řešit spoustu papírování a administrativy, které jsou s pořádání tolika akcí najednou spjaté.

Neuběhne snad jediný den, kdy bychom nečelili nějaké výzvě. Někdy nám chybí potřebné povolení, jindy narazíme na problém s místními autoritami nebo zjistíme, že dobrovolníci potřebují další dodatečné školení. Naši organizátoři kampaní musí být denně v pohotovosti a někdy pracují do pozdních nočních hodin. Pořádají jedno shromáždění za druhým, aby lidi vytrénovali a vyučili. Jedná se o fyzicky extrémně náročnou práci, probíhající v tropickém vedru. A to i v době, kdy jde vše podle plánu!

„Jak to můžeme vyřešit?“

Afrika s sebou nese své specifické výzvy, jako například pravidelné výpadky elektřiny či nedostatek čisté pitné vody. Když pracujete ve středně velkých městech, dochází k nim častěji než ve velkých metropolích, kde je technologický pokrok rychlejší a situace stabilnější.

Ideální organizátor evangelizační události je dobře vytrénovaný člověk, který se plynně pohybuje v darech a ovoci Ducha svatého a současně disponuje pružným myšlením zaměřeným na řešení problémů. Musí zůstávat v postoji modlitby a za všech okolností si klást otázku: „Jak to můžeme vyřešit?“! Právě proto je důležité mít k dispozici silný tým lidí, kteří táhnou za jeden provaz, jsou jednomyslní, absolvovali praktický trénink a mají pevné duchovní základy.

Vytrénováni, vystrojeni – a teď i vysláni!

Donita Gordon

Během intenzivního týdne kampaní Dekapole bude evangelista Daniel Kolenda jeden večer kázat v každém z pěti měst, kde budou evangelizace probíhat. Hlavní zodpovědnost za získávání duší pro Krista v každém městě však bude ležet na bedrech týmů evangelistů osobně vybraných Danielem Kolendou. Každý z těchto Duchem pomazaných evangelistů prošel intenzivním tréninkem v Evangelizačním Bootcampu a během mnoha měsíců tvrdé práce v nejrůznějších organizačních týmech.

Byli prozkoušeni na misijním poli, investovali svůj čas, úsilí a úplné zasvěcení, které odpovídají extrémně vysokým požadavkům CfaN. Za každého z těchto ohnivých evangelistů děkujeme Bohu a nemůžeme se dočkat, až spatříme sklizeň, kterou jejich prostřednictvím během první kampaně Dekapole roku 2021 zažijeme.

Toto je jen první krok projektu Dekapole!

Jdeme vpřed s vizí, kterou Pán dal Danielu Kolendovi a celému týmu CfaN. A Pán promluvil následující slova: „Násobit a spolupracovat“! Ano, toto je jen první událost Dekapole tohoto roku. V říjnu 2021 proběhne další, podobná. Není to příliš velké sousto? Ano je. Nehodláme však zpomalit. Nebudeme vycouvávat. Z celých srdcích jsme přesvědčeni o tom, že ten, kdo dává vizi, ji také zaopatřuje finančně.

Nový evangelizační kamión pro Východní Afriku

Winfried Wentland nám nedávno vysvětloval, jak nesmírnou výzvou je opatřit ten pravý druh kamiónu, který by posílil naši africkou evangelizační flotilu. Od přemrštěných byrokratických požadavků až k našim specifickým nárokům ne jeho technické charakteristiky a délku to vůbec není snadná práce. Wini je ale známý tím, že se jen tak nevzdává! Po dlouhém a únavném průzkumu trhu, navíc s vypjatým časovým plánem, dokázal pro Tanzánii najít vhodný kamión. Ačkoliv na realizaci potřebných úprav pak měli jen hodiny, dokázal náš technický tým kamión customizovat tak, aby ho přeměnili v plně funkční samostatné ozvučené pódium s generátorem. Po několika dnech od nákupu již kamión brázdil tanzánské cesty a sloužil na evangelizacích studentů Bootcampu.

Teď, když zbývá pár týdnů do začátku červnových kampaní Dekapole, je opět několikrát denně v provozu a slouží jako pojízdné pódium pro kázání evangelia všude, kde k tomu naše týmy dostanou prostor.

A co bude dál? – mocný nástroj evangelizace dětí

Každá evangelizace, kterou CfaN pořádá, velká či malá, zahrnuje tentýž systém následné péče o nově obrácené. Patří k němu rozdávání brožury následné péče „Teď, když jsi byl spasen“ všem novým věřícím. Stovky miliónů těchto knížeček již pomohy novým křesťanům porozumět jejich rozhodnutí a učinit první kroky k jejich duchovnímu růstu, aby se z nich stali zralí křesťané.

Tanzánie je místem rozjezdu pilotního projektu, který rozšíří náš systém následné péče. CfaN přichází s novou brožurou následné péče z pera evangelisty Daniela Kolendy nazvanou A co bude dál? Jedná se o krásnou a originální publikaci určenou speciálně dětem. A co bude dál? mluví jasným a jednoduchým jazykem a pomáhá dětem, které přijaly Ježíše za svého Spasitele, aby se nad svým rozhodnutím do hloubky zamyslely. Vyučuje je, jak vykročit na své nové křesťanské životní cestě. Tématy brožury je čtení Bible, zapojení se do místní církve či modlitba.

A co bude dál?

Místní náklady na výrobu a skladování:

500 000 brožur = 26 700 €
1 000 brožur = € 53,40 €
100 brožur = € 5,34 €
1 brožura = € 0,053 €

Dary

 

 

Nechte děti přicházet ke mně…

Po celé Africe žije mnohem více mladých lidí než starých. 50% obyvatelstva celého tmavého světadílu tvoří lidé pod 16 let! Po celé Africe tvoří děti nejvýznamnější demografickou skupinu. My teď s radostí sledujeme, jak se tyto děti v rekordních počtech obracejí k Ježíši všude, kde je kázáno evangelium. Dokážete si představit, jak velký význam pro věčnost mají životy, které se ke Kristu obrátí tak brzy? Jakou změnu vypůsobí životy zasvěcené službě Pánu od dětství až po dospělost?

Bůh nás velice miluje. Chce nás ušetřit zlých následků života prožitého v hříchu a hanbě! Proto není s podivem, že nám Ježíš specificky řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří království Nebes“(Matouš 19,4).

Tyto úžasné nové evangelizační nástroje byly přeloženy do svahilštiny. V posledních týdnech je v hojných počtech na dětských evangelizacích používali evangelisté Bootcampu. Ve skutečnosti jsme jich jen pro tuto pilotní fázi projektu vytiskli 500 000 – ano, půl miliónu! V příštích měsících jich na evangelizacích ve Východní Africe budeme potřebovat mnohem více. Abychom co nejvíce srazili náklady, nechali jsme brožury tisknout přímo v Tanzánii, abychom náklady na dopravu a skladování srazili na nezbytné minimum.

Vám, našim vzácným přátelům a partnerům naší služby, patří veliké poděkování. Vaše věrnost, vaše slova povzbuzení a lásky, vaše finanční podpora a vydanost pro nás znamenají více než tušíte. Mít vás za zády a stát v předních liních Božího díla spolu s vámi nám dodává energii a nadšení.

To nejlepší je ještě před námi!

evangelista Daniel Kolenda

PS: Kdybyste chtěli specificky zasponzorovat tisk brožury A co bude dál? sloužící k přivádění dětí k Ježíši, napište prosím do poznámky u bankovního převodu, „WhatsNext“ (nebo „Acobudedál“. Můžete darovat také online. Děkujeme vám za vaše dary z lásky zaslané pro tyto děti.