2023

Harvest News Blog

Víte, že po celém světě denně probíhají evangelizace za spolupráce se členy Evangelizační aliance CfaN? Každý týden se tisíce lidí rozhodují pro Ježíše.

Jako a Karin Hugovi

Některé z 637 kampaní pro mládež, na níž jsme s Karin letos byli v Africe spolu s mnoha stážisty.

Osobně jsme mluvili s 278 079 studenty a byli u toho, když 194 653 z nich přijalo Ježíše. Haleluja. Dnes se balíme a odjíždíme pomoci s pátým Bootcampem CfaN v Orlandu. Prosíme, modlete se za nás. Bůh vám žehnej.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Od jednoho z týmů CfaN v Africe v minulém týdnu, můžete se prosím modlit za tento týden? Bůh vám žehnej.

Jako a Karin Hugovi

Děti z jedné z 26 škol, které jsme v minulém týdnu navštívili, byly plné radosti, když přijaly Ježíše za svého Pána a Spasitele.

Srdečný okamžik zachytil Maureece na videu s použitím svého nového dronu, který dostal darem. Děkujeme vám za vaše modlitby, mějte požehnaný víkend.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Africké školy přivítaly evangelium s otevřenou náručí a vytvořily pro něj mimořádně přijímavé prostředí. Jeho poselství zasáhlo bezpočet mladých lidí, kteří odevzdali své životy Ježíši Kristu.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Prosíme, modlete se dnes za týmy CfaN v Africe.

Freiburg im Breisgau, Německo

Večery naděje

Týmy vyrazily do celého města a všude lidem kázali evangelium. Byli jsme svědky uzdravení a mnoho lidí přišlo k Ježíši.
Týmy vyrazily do celého města a všude lidem kázali evangelium. Byli jsme svědky uzdravení a mnoho lidí přišlo k Ježíši.

Jižní Německo je proměňováno evangeliem skrze Večery naděje. Ve Freiburgu se děla spasení, zázraky a uzdravení, zatímco naše týmy na několik měsíců zaplavily město a následně uspořádaly ve spolupráci s místními církvemi 15.-18. června 2023 evangelizační událost. 501 lidí řeklo své „ano“ Ježíši. To je ten nejúžasnější zázrak!

Přečtěte si více

Jako a Karin Hugovi

Několik postřehů z minulého týdne.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Z minulého týdne, děkujeme za vaši lásku a podporu, prosíme modlete se za týmy CfaN, které v příštím týdnu pořádají mládežnické kampaně po celém světě.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Vaše láska a podpora v minulém týdnu nás zahřála u srdce. Zatímco týmy CfaN řadí na vyšší rychlostní stupeň, aby pořádaly mládežnické kampaně v různých regionech, moc vás prosíme za modlitby a povzbuzení i v nadcházejícím týdnu.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Minulý týden jsme byli svědky neuvěřitelného počtu více než 16 000 spasení a obrácení k Ježíši. Chvála Bohu za jeho úžasné dílo!

Karin Hugo

Dnes učiníme vše, co je třeba, abychom kázali evangelium na kampaních – dostaneme se tam na kole nebo autem!

Jako a Karin Hugovi s týmem

Chvála Bohu, tento týden jsme zažili více než 15 000 žáků, kteří řekli své ano Ježíši na 54 kampaních.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Tento týden s námi bylo několik absolventů bootcampu CfaN.

Škola evangelizace v Jižní Africe

Druhá várka studentů Školy evangelizace CfaN úspěšně absolvovala šestitýdenní program.

Během této doby nebojácně šířili Boží slovo na nejrůznějších místech - v nákupních centrech, v rizikových městských čtvrtích nebo pozdě večer a o svátcích v okolí nočních klubů.

Jako a Karen Hugo

Jako a Karen Hugo jsou tady již deset týdnů a za tu dobu měl tým CfaN neuvěřitelnou příležitost vidět, jak více než půl milionu mladých se rozhodlo následovat Ježíše Krista.

Je to okamžik převládající vděčnosti k Bohu!

Pro nadcházející týden žádají Jako a Karen o vaši podporu modlitbami, aby mohli nadále šířit evangelium a vést více mladých lidí k přijetí Ježíše do svých srdcí. Předem děkujeme!

Michael Job a tým

V posledních dnech slyšelo evangelium více než 11 000 dětí a tisíce z nich se vědomě rozhodly následovat Ježíše.

Michael Job a tým

Během naší misie v Keni uspořádal náš tým 373 evangelizací, během nichž oslovil 132 166 lidí, z nichž se 91 688 rozhodlo následovat Ježíše.

Evangelisté Paula Saari, Ziyad a Kathy Ibrahimovi, Joel Stunkard, Elijah Jean Baptiste, Maddie Noll a Julie Earl odvedli fantastickou práci. Jsme vděční za jejich úžasná kázání a službu Ježíši.

Fire Camp v Zambii

Uspořádali jsme Fire Camp s 80 absolventy

Vůbec první Fire Camp na africké půdě pozvedá vojáky, kteří budou získávat duše pro Ježíše. Zúčastnili se ředitelé našich kampaní, náš provozní tým i manažeři kampaní. Kázali jsme slavné evangelium uprostřed Lusaky a zažili tisíce spasení! Tento národ je mimořádně otevřený pro evangelium. Věříme, že s ním Bůh mocně otřese.

Děti dostávají v rámci následné péče brožuru WHATS NEXT (A co bude dál?) od evangelisty Daniela Kolendy. Pořádáme evangelizace pro mládež v místech jejich ubytování.

Zambie

Děkujme velice absolventům Bootcampů a Firecampů #CFAN za jejich nasazení pro Afriku. Bezpečnou cestu a na viděnou příště. Prosíme, modlete se za zítřek. Bůh vám žehnej.

Evangelium musí být kázáno za každou cenu. Modlete se prosím za zítřek. Modlitba je absolutně klíčová. Bůh vám žehnej.

Firecamper minulý týden přinesl Boží oheň na 2 z mnoha výjezdních akcí pro mládež v Africe, modlete se za nás i tento týden.

Paula Saari a Joel Stunkard

Miluji Rongo, Keňu! Dnes jsme s Joelem Stunkardem kázali evangelium více než 3800 mladým lidem! Děkujeme vám za modlitby za nás.

Karin a tým CfaN Youth Outreaches minulý týden.

Lindi Dhlamini

Evangelista Lindi Dhlamini uspořádal přes 77 evangelizací v Damongu. V rámci přípravy půdy na evangelizační kampaň díky tomu bylo spaseno více než 12 000 lidí.

Phil Rouchard

Evangelista Phil Rouchard s týmem a jejich roční iniciativa, jejímž cílem je pokrýt celou Keňu evangeliem.

Jako Hugo

Tento týden jsme měli tu čest vybavit a vyškolit další účastníky Firecampu a tisíce z nich řekly ano Ježíši, Bohu budiž sláva.

Karin Hugo

První použití ode dneška

Jako Hugo

Některé z týmů CfaN, které přivedly tisíce lidí k Ježíši v Keni

Jako and Karin Hugo

Výjezdy mládeže z minulého týdne, můžete se prosím modlit za tento týden.

Šlo o společný projekt s organizacemi Jesus to All Nations a Eagle’s Ministries

Kampaně zaměřené na mládež, výjezdy do vesnic a čtyřdenní evangelizační kampaň v Maralalu, kde kázali absolventi Bootcampu včetně evangelistky Kaisi Kostinenové.

Během jediného týdne jsme zaznamenali přes 22 000 spasení a více než 200 uzdravení!