2023

Harvest News Blog

Víte, že po celém světě denně probíhají evangelizace za spolupráce se členy Evangelizační aliance CfaN? Každý týden se tisíce lidí rozhodují pro Ježíše.

Získáváme národy pro Ježíše

V roce 2023 zasáhl Kristus pro všechny národy 81 národů a během 14 020 evangelizačních kampaní a výjezdů zaznamenal 3 552 818 spasení.

Decapolis Crowd Shot Week 1 and 2 Collage

Tak široký prostor k práci otevřelo partnerství v rámci Evangelizační aliance CfaN. Absolventi Evangelizačních Bootcampů, Škol evangelizace a Fire Campů společně pracují na tom, aby přinášeli národům spasení. Někteří nedávno vedli Fire Camp v Thajsku, jiní jsou teď v Africe a připravují se na kampaně CfaN, další vedou mezinárodní kampaně pro mládež a mnozí trénují místní křesťany k evangelizaci.

Graduates on the field

Nyní se s vámi podělím o iniciativu v tanzanském městě Biharamulo, kterou vedli absolventi Bootcampu Daniel a Katrin Smenesovi. Jejich tým 16 lidí uspořádal 404 evangelizací, které vyvrcholily pětidenní Evangelizační kampaní.

Daniel Smenes

Kampaň proběhla v partnerství spolupracujících služeb Daniela a Katrin, Jesus to all Nations a službou Mathea a Hannah Wentlandových, Lands for Jesus. Celkem se jí zúčastnilo 161 075 lidí, 104 658 lidí se rozhodlo pro Krista a došlo k 1 461 uzdravením – to vše během pouhých dvou týdnů! Mějte na paměti, že popisuji jen příklad jednoho týmu v jedné zemi.

Tanzánie bude spasena!

Daniel a Katrin Smenesovi se zúčastnili Bootcampu v roce 2021 a jejich zasvěcovací výjezd je tehdy zavedl do Tanzánie.

Daniel and Katrin Smenes attended the Bootcamp in 2021
Daniel Smenes working together with CfaN Decapolis team to prepare for five simultaneous Gospel campaigns.
Daniel and Katrin Smenes

Následně v zemi spolupracovali s týmem Dekapole CfaN na přípravě pěti souběžných evangelizačních kampaní. Místní biskup Eric Mugwenda Danielovi řekl, že by s ním rád spolupracoval i do budoucna a Daniel jeho nabídku přijal. Toto je třetí Evangelizační kampaň, kterou Smenesovi v Tanzánii uspořádali. Matheo a Hannah Wentlandovi byli také vyškoleni v Bootcampu a nabrali zkušenosti s prací CfaN v terénu. Byli nadšeni, že mohou být partnery této tanzánské kampaně a získat během ní první příležitost kázat evangelium z velkého pódia.

Iniciativy založené na spolupráci

Během Bootcampu se studenti učí, jak založit vlastní službu, získávat finanční prostředky a vést vlastní evangelizační iniciativy.

Matheo and Hannah

Tyto iniciativy jsou součástí práce Evangelizační aliance CfaN (E.A.). Matheo a Hannah založili vlastní službu poté, co se v roce 2022 zúčastnili Bootcampu. Daniel a Katrin naproti tomu založili svou službu již několik let před jejich účastí na Bootcampu. Pro všechny čtyři evangelisty byla každopádně spolupráce s organizací Kristus pro všechny národy odpovědí na modlitby a splněným snem. Všichni se připojují k naší vizi padesátého výročí. Jako evangelisté spolupracujeme a budujeme rodinu Božího království, vzájemně se podporujeme a sloužíme společně. Díky tomu je náš vliv násobně silnější!

Násobení a synergie

Vzhledem k tomu, že po celém světě pořádáme stále více Fire Campů a Škol evangelizace, pověřujeme jejich vedením nětkeré absolventy Bootcampu, kteří na nich i vyučují.

Katrin Smenes

Když potom sami plánují iniciativy po celém světě, studenti, které vyškolili, se k nim rádi připojují. Daniel a Katrin milují trénovat evangelisty CfaN a přivádět je na misijní pole. Jsou mentory mnoha mladých evangelistů a několik z nich dokonce přizvali do své služby. V tomto tanzánském týmu bylo šest účastníků Bootcampu, pět absolventů Školy evangelizace a čtyři účastníci Fire Campu. Matheo a Hannah stále vzpomínají na dobu, kdy byli studenty na úplně prvním Fire Campu v Rakousku v roce 2021. Nyní osobně pomáhali s výcvikem většiny členů týmu během SOE v Německu a několika Fire Campů. S radostí sledovali, jak lidé vystupují ze svých komfortních zón, aby kázali evangelium, a byli svědky toho, jak jsou lidé zachraňováni, uzdravováni a osvobozováni Boží mocí.

Tým se rozdělil do dvou regionů, aby v nich pořádal kampaně pro mládež. Někteří absolventi SOE byli vyškoleni, aby vedli evangelizační týmy. Udělali obrovský krok od studentů k vedení týmů – jejich zralost a rychlý růst byly pozoruhodné. Pro mnohé z nich to byla první návštěva Afriky. To, co zde zažili, je navěky poznamenalo větším nadšením pro hlásání evangelia. Taková je síla násobení!

Pětidenní evangelizační kampaň

Druhý týden cesty proběhla pětidenní evangelizační kampaň. Daniel a Katrin vždy používají model efektivní kampaně, kterému se naučili v CfaN. Tito nadšení evangelisté se střídali v kázání a každý večer byli svědky spasení mnohých. Pátý, závěrečný večer začal zázrakem  v oblasti počasí, když Bůh odstranil déšť a rozprostřel nad evangelizační plochou slunečnou oblohu! Daniel Smenes ten večer kázal evangelium a mnoho lidí bylo spasených. Po celou dobu kampaně večer co večer lidé svědčili o mocných zázracích.

 • Nelson měl zhoršený zrak a na pravé oko byl slepý. Poté, co jej Bůh uzdravil, dokázal na dálku spočítat Lukasovy prsty a byl nadšený, že opět vidí.
 • Odlia nemohla ohýbat nohu a více než tři měsíce trpěla bolestmi v koleni. Poté, co ji Ježíš uzdravil, jsme spolu s ní tančili a slavili!
 • Setros přišla na pódium svědčit o tom, že její levé ucho bylo uzdraveno z hluchoty. Na pódiu jsme se znovu modlili a ona byla zcela uzdravena!
 • Avestina se usmívala a vzdávala Ježíši všechnu slávu, když svědčila o tom, že ji Ježíš zprostil bolestí zad, které jí způsobovaly veliké utrpení. Nyní se bezstarostně raduje!

Exponenciální ovoce

Vize, kterou mi Pán dal pro násobení a spolupráci, přináší exponenciální ovoce. Stěží stíháme sledovat, kde všude naši absolventi kážou a oslovují ztracené po celém světě. Je to Boží hnutí, které přesahuje naše očekávání. Před započetím našeho jubilejního 50. roku jsme vyzvali všechny členy naší Evangelizační aliance, aby s námi spojili své síly pro 50 evangelizačních kampaní v roce 2024. Už se to rozběhlo a to nejlepší je teprve před námi!

5-týdenní školení

Příští Školy evangelizace CfaN: Podzim 2024

School of Evangelism with Daniel Kolenda, Levi Lutz and many more ...

Přihlášky: School of Evangelism

6-denní školení

Přijeďte na Fire Camp!

Fire Camp 24 – Pro Mladé Evangelisty
 • Kassel, Německo: 25. – 30. březen
 • Szeged, Maďarsko: 25. – 30. březen
 • Aarau, Švýcarsko: 1. – 6. duben
 • Stuttgart, Německo: 6. – 11. květen
 • Marseilles, Francie: 6. – 11. květen
 • Helsinki, Finsko: 3. – 8. červen
 • Horn, Rakousko: 9. – 14. červen

Přihlášky: Fire Camp

Zatímco si čtete zprávy a svědectví o ovoci této služby, zveme vás, abyste se k nám připojili! I vy se můžete zúčastnit příštího Fire Campu nebo Školy evangelizace.

Můžete se k nám také připojit modlitbami a pravidelnou či jednorázovou finanční podporou. Když zaséváte do CfaN, podílíte se na něčem, co vás převyšuje, a ukládáte si poklady v Nebi, které vám nikdo nemůže vzít. Děkujeme vám za vaše partnerství při sklizni. Jsme vám neskonale vděční!

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)

Kaisa Fischerová a Marita Orevi Tornesová

Tento mladý muž ztratil schopnost mluvit a udělalo se mu velmi špatně, když se vydal na tradiční kmenový obřad skoku přes býka.

Jeho nemoc začala asi měsíc před příjezdem našeho týmu. Našli jsme ho ležet na podlaze v chýši jeho rodičů a modlili jsme se za jeho uzdravení. Během několika minut se zcela uzdravil, vstal, vyšel z chýše a začal znovu mluvit. Jeho matka byla nadšená, že vidí svého syna opět zdravého. V jeho vesnici potom mnoho lidí odevzdalo svůj život Ježíši, včetně zmíněného mladíka.

Kaisa Fischerová a Marita Orevi Tornesová

Tuto ženu bodl škorpion a od té doby nemohla normálně hýbat rukou. Náš tým se za ni modlil a její paže byla zcela uzdravena. Nyní s ní dokáže hýbat zcela bez obtíží.

Kaisa Fischerová a Marita Orevi Tornesová

Aktuálně o evangelizaci v Etiopii

Kaisa Fischerová (zakladatelka organizace Awake the Nations) a Marita Orevi Tornesová (zakladatelka organizace Eagle's Ministry), obě absolventky druhého Bootcampu CfaN, uskutečnily v roce 2022 kampaň v údolí Omo v Etiopii. Tento region je známý svými šestnácti nezasaženými kmeny, ke kterým dosud ve větší míře neproniklo evangelium. Během pobytu v regionu přijaly silné břemeno postupně všech šestnáct kmenů oslovit a kázat jim dobrou zprávu.

V listopadu obě společně s dalšími šesti evangelisty CfaN uskutečnili výpravu ke kmeni Hamer. Během pěti dnů byli svědky 420 spasení v kmeni, který měl předtím jen asi 1000 věřících. Počet obyvatel kmene Hamer se přitom pohybuje okolo 50 000.

Fire Camp 2023

Užijte si toto svědectví z našeho nedávného Fire Campu v jihovýchodní Asii!

Hned na začátku mě oslovila otevřenost a přátelskost místních lidí. V prvních dnech Fire Campu mě nejvíce zasáhla výzva: „Kdo je ochoten vydat Ježíši VŠECHNO?“ Většina přítomných se přihlásila. A pro ně to skutečně mohlo znamenat VŠECHNO. Jejich život, jejich rodinu, jejich svobodu.

Protože by bylo příliš riskantní jednoduše postavit pódium a hlásat evangelium celému městu, navrhli místní pastoři chodit od domu k domu nebo mluvit s malými skupinami lidí. Jak nádherná svědectví jsme vyslechli! Kdykoliv Bůh někoho uzdravil, reagovali na to lidé rozhodnutím následovat Ježíše! Nadále prosíme o modlitby za místní křesťany, kteří se rozhorlili pro šíření evangelia a získání své země pro Krista!

Zasvěcení studentů Bootcampu v Ugandě

Studenti našeho Bootcampu směle kážou evangelium všem, kdo je slyší! Vyrážejí na tržiště, pořádají mládežnické kampaně a kážou o Ježíši všude, kam vkročí.

Bootcamp Úvod do Praxe

Náš kurz bootcampu CfaN 2023 trval 15 dní v Ugandě a účastníci byli svědky mnoha uzdravení, svědectví a zázračných obrácení!

Ve skutečnosti zažili během posledních 15 dní v rámci různých misí 135 311 zdokumentovaných rozhodnutí pro Krista. Jsme tak hrdí na práci, kterou pro Pána vykonali, a to ještě není konec. Pán mocně působí a víme, že mnoho dalších lidí se setká s Ježíšem! Modlete se s námi za naše účastníky bootcampu, kteří tráví své poslední dny v Africe!

Zasvěcení studentů Bootcampu v Ugandě

123 studentů našeho Bootcampu dorazilo do Ugandy, kde absolvují svůj zasvěcovací výjezd!

Po tři týdny budou kázat evangelium na tržištích, mládežnických kampaních a všude, kam je Pán povede. Dřívější absolventi Bootcampu je průběžně koučují. Studenti již nyní přivádějí mnoho lidí ke Kristu. Jejich kázání Bůh potvrzuje znameními a zázračnými uzdraveními. Jsou plní radosti z toho, že mohou v terénu použít vše, čemu se v Bootcampu naučili, a uvést to do praxe. Modlete se spolu s námi za mocnou sklizeň!

Večery naděje: Friedrichshafen

Stejná moc

[Translate to Čeština:] David Rotärmel (Reviving the World)
Absolventi Bootcampu David Rotärmel (ze služby Reviving the World) a Lukas Repert (ze služby God’s Power)

„Pane, nemiň nás!“ Tolik Evropanů zoufale touží po Božím hnutí! Hlad po skutečném probuzení a proměně roste. Pastoři v oblasti Bodamského jezera viděli, co Bůh dokázal vykonat prostřednictvím Večerů naděje, a uviděli, že potřebují sami chytit tentýž oheň. Absolventi Bootcampu David Rotärmel (ze služby Reviving the World) a Lukas Repert (ze služby God’s Power) zareagovali na výzvu a naplánovali ve Friedrichshafenu od 28. září do 1. října Večery naděje. Ježíš přišel a proměnil životy stejnou mocí, jakou vidíme v Africe. Po čtyři večery se prostor před podiem plnil lidmi, vydávajícími celé své životy Králi Ježíši. Mladí i staří házeli do sudů na spálení věci jako cigarety nebo předměty new age. Rozhodli se nadále nežít v kompromisu a otroctví. Někteří noví věřící se dokonce nechali pokřtít v jezeře. Bylo jim jedno, jaká je zima – potřebovali Ježíše!

Večery naděje: Friedrichshafen

Zasažení regionu

Lukas Repert (God’s Power)

Před začátkem Večerů naděje a během kampaně tým zaplavil ulice sdílením evangelia, modlitbami za lidi a zvaním všech na NOH pomocí zářivě červených letáků. Studenti Školy evangelizace v Německu se v rámci své dvoutýdenní zasvěcovací cesty k našemu týmu připojili. Ve čtvrtek se všichni společně sešli na Pochodu pro Ježíše. Procházeli městem a hlásali Ježíšovo jméno. Zakončili jsme pouličním kázáním na hlavní promenádě u Bodamského jezera. Uctívání a zvěstování spasení v Ježíši doprovázela Boží moc.

V sobotu jsme uspořádali Konferenci ohně pro místní sbory. Lukas Repert, Benji Morf a David Rottärmel se podělili o poselství pro církev. Byl to čas povzbuzení, ale i střízlivého uvědomění reality. Zaznělo, že již není čas na pokrytectví a náboženství – potřebujeme čisté evangelium a plnou oddanost Ježíši. Absolvent Bootcampu Kent Aus vedl trénink k evangelizaci. Poté se studenti Školy evangelizace spojili s místními křesťany a vyrazili do ulic. Evangelizační trénink je strategickou součástí Večerů naděje během každé kampaně i před ní. Cílem je, aby místní sbory byly vybaveny a zmocněny k oslovování svých měst evangeliem.

Večery naděje: Friedrichshafen

Večery slávy

Evangelist David Rotärmel

Kampaň NOH (Večery naděje) tvořily čtyři večery plné Boží slávy a moci. David a Lukas přinesli oheň, když každý večer kázali jasná a ostrá poselství evangelia a vyhlašovali výzvy ke spasení. Když David sloužil Duchem svatým, byl prostor před podiem plný. Když jsme uctívali a volali po naplnění, Duch svatý přicházel se svou sladkou přítomností. Viděli jsme také, jak Bůh mnohé vysvobozuje a uzdravuje. První večer se Jean-Luc Trachsel, vedoucí hnutí Europe Shall Be Saved, modlil za nemocné a přinesl řadu konkrétních slov poznání. Boží přítomnost byla hustá, když lidé přijímali svá uzdravení. Absolventi Bootcampu v týmu NOH předávali slova poznání a po celou dobu kampaně se modlili za nemocné. Byli jsme svědky mnoha zázračných uzdravení.

Večery naděje: Friedrichshafen

Uzdravující evangelista Jean-Luc Trachsel se s mocí modlí za nemocné.

Evangelista Jean-Luc Trachsel

Večery naděje: Friedrichshafen

Svědectví o uzdravení

Bolest zad je pryč
Uzdravení ramen a zad
Nyní dokáže stát bez bolesti
Uzdravené nohy
Uzdravení tenisového loktu

Večery naděje: Friedrichshafen

Největší láska

V jedné ze svých výzev David řekl, že každá kapka Ježíšovy krve představuje jeho nesmírnou lásku k nám. Ježíš zemřel, aby vykoupil lidstvo, ale stále je tolik lidí, kteří ho neznají. Musíme na to reagovat. Jeho láska je naší motivací a naším cílem. Svět potřebuje poznat toho, který zemřel, aby je osvobodil, a proto budeme i nadále hlásat evangelium za doprovodu znamení a zázraků! Sklizeň je připravena.

„Come Alive Helsinki,“ (Ožijte, Helsinki), třídenní evangelizační kampaň vedená evangelisty CfaN Matiasem Toivainenem a Lukasem Abildstenem přijala za svou vizi Desetiletí dvojnásobné sklizně spočívající v „násobení a spolupráci“.

Copyright - Isaac and Heidi Lárraga
Copyright - Isaac and Heidi Lárraga
Copyright - Isaac and Heidi Lárraga
Copyright - Isaac and Heidi Lárraga

Její plánování začalo poté, co se Petri Kankkunen vrátil domů z Fire Campu v Oslu v ohni pro Ježíše. Petri a Lukas pak vedli evangelizační tréninky navštěvované lidmi hladovými po získávání ztracených, které zažehly jiskru vizi evangelizační události pořádané pod otevřeným nebem. Také Matias již po několik let pracoval na orbě finské půdy, ale tentokrát všichni cítili, že je něco jinak. Místní církve prostoupila svěží jednota a společná touha společně zasáhnout své okolí.

Evangelista CfaN Lukas Repert zakoupil se svou službou God's Power (Boží moc) pódium pro kázání evangelia v Evropě. A kázal na něm poprvé právě ve Finsku!

Lukas Repert, Matias Toivainen a Lukas Abildsten

CfaN zase zaopatřil zvukovou aparaturu a technický tým. Když spojíme své dary a prostředky pro účely Království, výsledky jsou fantastické. Akce otevřela nové dveře jako první evangelizační událost pod širým nebem v Helsinkách a přispěla v této generaci k sjednocení církví pro Ježíše. Mnozí vyjadřovali svůj úžas nad tím, co Bůh dělá – došlo k naplnění modliteb, které se místní křesťané modlili po celá desetiletí.

Každý večer slyšely evangelium stovky lidí. Uctívali jsme s místními chválícími týmy, tančili radostí, modlili se za nemocné a kázali evangelium. Mnozí běželi dopředu, aby své životy odevzdali Ježíši – celkem jich bylo 41! Bůh také každý večer uzdravoval lidi. Na následné „afterparty“ u nedalekého jezera proběhlo uctívání a křty a další lidé byli spaseni.

Každý večer slyšely evangelium stovky lidí. Uctívali jsme s místními chválícími týmy, tančili radostí, modlili se za nemocné a kázali evangelium.

Uzdravení od bolesti horní části zad a nohou!
Výzva k oltáři pro spásnou noc 1
Bolesti kotníků jsou pryč!
Luke Abildsten kázání
Matias Toivainen kázání
Křty

Mnozí běželi dopředu, aby své životy odevzdali Ježíši – celkem jich bylo 41! Bůh také každý večer uzdravoval lidi. Na následné „afterparty“ u nedalekého jezera proběhlo uctívání a křty a další lidé byli spaseni.

Jako a Karin Hugovi

Některé z 637 kampaní pro mládež, na níž jsme s Karin letos byli v Africe spolu s mnoha stážisty.

Osobně jsme mluvili s 278 079 studenty a byli u toho, když 194 653 z nich přijalo Ježíše. Haleluja. Dnes se balíme a odjíždíme pomoci s pátým Bootcampem CfaN v Orlandu. Prosíme, modlete se za nás. Bůh vám žehnej.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Od jednoho z týmů CfaN v Africe v minulém týdnu, můžete se prosím modlit za tento týden? Bůh vám žehnej.

Jako a Karin Hugovi

Děti z jedné z 26 škol, které jsme v minulém týdnu navštívili, byly plné radosti, když přijaly Ježíše za svého Pána a Spasitele.

Srdečný okamžik zachytil Maureece na videu s použitím svého nového dronu, který dostal darem. Děkujeme vám za vaše modlitby, mějte požehnaný víkend.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Africké školy přivítaly evangelium s otevřenou náručí a vytvořily pro něj mimořádně přijímavé prostředí. Jeho poselství zasáhlo bezpočet mladých lidí, kteří odevzdali své životy Ježíši Kristu.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Prosíme, modlete se dnes za týmy CfaN v Africe.

Freiburg im Breisgau, Německo

Večery naděje

Týmy vyrazily do celého města a všude lidem kázali evangelium. Byli jsme svědky uzdravení a mnoho lidí přišlo k Ježíši.
Týmy vyrazily do celého města a všude lidem kázali evangelium. Byli jsme svědky uzdravení a mnoho lidí přišlo k Ježíši.

Jižní Německo je proměňováno evangeliem skrze Večery naděje. Ve Freiburgu se děla spasení, zázraky a uzdravení, zatímco naše týmy na několik měsíců zaplavily město a následně uspořádaly ve spolupráci s místními církvemi 15.-18. června 2023 evangelizační událost. 501 lidí řeklo své „ano“ Ježíši. To je ten nejúžasnější zázrak!

Přečtěte si více

Jako a Karin Hugovi

Několik postřehů z minulého týdne.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Z minulého týdne, děkujeme za vaši lásku a podporu, prosíme modlete se za týmy CfaN, které v příštím týdnu pořádají mládežnické kampaně po celém světě.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Vaše láska a podpora v minulém týdnu nás zahřála u srdce. Zatímco týmy CfaN řadí na vyšší rychlostní stupeň, aby pořádaly mládežnické kampaně v různých regionech, moc vás prosíme za modlitby a povzbuzení i v nadcházejícím týdnu.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Minulý týden jsme byli svědky neuvěřitelného počtu více než 16 000 spasení a obrácení k Ježíši. Chvála Bohu za jeho úžasné dílo!

Karin Hugo

Dnes učiníme vše, co je třeba, abychom kázali evangelium na kampaních – dostaneme se tam na kole nebo autem!

Jako a Karin Hugovi s týmem

Chvála Bohu, tento týden jsme zažili více než 15 000 žáků, kteří řekli své ano Ježíši na 54 kampaních.

Jako a Karin Hugovi s týmem

Tento týden s námi bylo několik absolventů bootcampu CfaN.

Škola evangelizace v Jižní Africe

Druhá várka studentů Školy evangelizace CfaN úspěšně absolvovala šestitýdenní program.

Během této doby nebojácně šířili Boží slovo na nejrůznějších místech - v nákupních centrech, v rizikových městských čtvrtích nebo pozdě večer a o svátcích v okolí nočních klubů.

Jako a Karen Hugo

Jako a Karen Hugo jsou tady již deset týdnů a za tu dobu měl tým CfaN neuvěřitelnou příležitost vidět, jak více než půl milionu mladých se rozhodlo následovat Ježíše Krista.

Je to okamžik převládající vděčnosti k Bohu!

Pro nadcházející týden žádají Jako a Karen o vaši podporu modlitbami, aby mohli nadále šířit evangelium a vést více mladých lidí k přijetí Ježíše do svých srdcí. Předem děkujeme!

Michael Job a tým

V posledních dnech slyšelo evangelium více než 11 000 dětí a tisíce z nich se vědomě rozhodly následovat Ježíše.

Michael Job a tým

Během naší misie v Keni uspořádal náš tým 373 evangelizací, během nichž oslovil 132 166 lidí, z nichž se 91 688 rozhodlo následovat Ježíše.

Evangelisté Paula Saari, Ziyad a Kathy Ibrahimovi, Joel Stunkard, Elijah Jean Baptiste, Maddie Noll a Julie Earl odvedli fantastickou práci. Jsme vděční za jejich úžasná kázání a službu Ježíši.

Fire Camp v Zambii

Uspořádali jsme Fire Camp s 80 absolventy

Vůbec první Fire Camp na africké půdě pozvedá vojáky, kteří budou získávat duše pro Ježíše. Zúčastnili se ředitelé našich kampaní, náš provozní tým i manažeři kampaní. Kázali jsme slavné evangelium uprostřed Lusaky a zažili tisíce spasení! Tento národ je mimořádně otevřený pro evangelium. Věříme, že s ním Bůh mocně otřese.

Děti dostávají v rámci následné péče brožuru WHATS NEXT (A co bude dál?) od evangelisty Daniela Kolendy. Pořádáme evangelizace pro mládež v místech jejich ubytování.

Zambie

Děkujme velice absolventům Bootcampů a Firecampů #CFAN za jejich nasazení pro Afriku. Bezpečnou cestu a na viděnou příště. Prosíme, modlete se za zítřek. Bůh vám žehnej.

Evangelium musí být kázáno za každou cenu. Modlete se prosím za zítřek. Modlitba je absolutně klíčová. Bůh vám žehnej.

Firecamper minulý týden přinesl Boží oheň na 2 z mnoha výjezdních akcí pro mládež v Africe, modlete se za nás i tento týden.

Paula Saari a Joel Stunkard

Miluji Rongo, Keňu! Dnes jsme s Joelem Stunkardem kázali evangelium více než 3800 mladým lidem! Děkujeme vám za modlitby za nás.

Karin a tým CfaN Youth Outreaches minulý týden.

Lindi Dhlamini

Evangelista Lindi Dhlamini uspořádal přes 77 evangelizací v Damongu. V rámci přípravy půdy na evangelizační kampaň díky tomu bylo spaseno více než 12 000 lidí.

Phil Rouchard

Evangelista Phil Rouchard s týmem a jejich roční iniciativa, jejímž cílem je pokrýt celou Keňu evangeliem.

Jako Hugo

Tento týden jsme měli tu čest vybavit a vyškolit další účastníky Firecampu a tisíce z nich řekly ano Ježíši, Bohu budiž sláva.

Karin Hugo

První použití ode dneška

Jako Hugo

Některé z týmů CfaN, které přivedly tisíce lidí k Ježíši v Keni

Jako and Karin Hugo

Výjezdy mládeže z minulého týdne, můžete se prosím modlit za tento týden.

Šlo o společný projekt s organizacemi Jesus to All Nations a Eagle’s Ministries

Kampaně zaměřené na mládež, výjezdy do vesnic a čtyřdenní evangelizační kampaň v Maralalu, kde kázali absolventi Bootcampu včetně evangelistky Kaisi Kostinenové.

Během jediného týdne jsme zaznamenali přes 22 000 spasení a více než 200 uzdravení!