Srdečně Vás zveme na seminář JDEME

Zapáleně a s odhodláním – Zacíleně a citlivě – Radostně a uvolněně

Rozdmýchejte v sobě lásku ke ztraceným a přijměte praktický trénink k uvolněné a radostné evangelizaci

Semináře JDEME probíhají v místních církvích po celém světě. Přinášejí lidem motivaci a vyučování ohledně efektivního kázání evangelia. Od roku 2011 probíhají semináře JDEME i v České a Slovenské republice. Semináře v Brně, Olomouci, Praze, Ústí nad Labem, Ostravě a Košicích navštívilo celkem již více než 1 000 lidí.

Na tomto semináři přijmete „to nejlepší ze Školy ohně“ prostřednictvím vyučování instruktorů CfaN, videoklipů a modliteb za osobní zmocnění k evangelizaci.

Máte zájem o uspořádání semináře JDEME i u vás? 

Kontaktujte nás: shart(at)irbti.net

Vyučují

9:00 - 17:00

Program

Registrace 
Chvála a modlitba

1. část: Základní principy evangelizace
Přestávka na kávu

2. část: Metody a principy evangelizace
Přestávka na oběd

3. část: Boží Slovo a Duch Svatý
Přestávka na kávu

4. část: Osobní svědectví Modlitby za požehnání a vyslání
Konec

Když jsem se vrátila ze semináře, trápila jsem se, jak začít lidem kolem sebe svědčit, když jsem u nás víc než 3 roky mlčela ... V sobotu jsem přijela a v neděli jsem se modlila, aby mi Pán pomohl vyjít. Hned v pondělí u našich dveří zazvonila sousedka. Plakala, že minulý týden připravili v hospodě jejího zetě o život. Její dcera je závislá na drogách a alkoholu. Už si s ní neví rady. Jsem prý jediná, kdo může pomoci. Přišla, protože se doslechla, že jsem byla závislá na pervitinu a alkoholu, a že mne Bůh osvobodil.Haleluja! A tak jsem z Boží milosti mohla vykročit ... (M.B.)

Než jsem jel k vám na seminář do Prahy 3.3., kázal jsem jednotlivcům a jel jsem s touhou kázat celým skupinám lidí. Včera jsem přijal pozvání studentů z gymnázia a v parčíku před školou jsem kázal skoro třiceti a asi deset se jich modlilo modlitbu spasení! (A.S.)

Chci Vám moc poděkovat za seminář "Jdeme!", kterého jsem se zúčastnila v Ostravě. Tolik skvělých svědectví a nových povzbuzení a vhledů! (Např.: než se člověk obrátí, potřebuje přibližně sedmkrát až osmkrát slyšet, vidět, cítit či jinak "zakusit" evangelium...). Informace a konkrétní svědectví o různých způsobech evangelizace (nejen slovní a nejen kázání na ulici!) Závěrečná modlitba s vkládáním rukou a předáním Božího pomazání, které je v CfaN! A mnoho mnoho mnoho dalšího Božího! Vřele doporučuji všem sborům a církvím! Jsou to úžasné vklady, které mohou přinést VZÁCNÉ OVOCE ZEMĚ, kterým jsou SPASENÍ LIDÉ!
S Boží láskou a vděčností
I., Frýdek-Místek