12. - 15. prosincec 2013

Vyvyšujeme Ježíše

Poslední shromáždění v Yaoundé v Kamerunu dnes navštívilo 300 000 lidí. Vedoucí tohoto tažení zahájil shromáždění svou závěrečnou řečí, ve které poděkoval našemu týmu. Řekl, že místní křesťané vždy znali Reinharda Bonnkeho jako muže, který nevyvyšuje sám sebe, ale Ježíše Krista a dodal, že tato služba i nadále pokračuje stejným směrem. Pro mě to byl ten největší kompliment slyšet, že tato služba a naše kázání vyvyšuje Krista. To je naším cílem a pravým měřítkem úspěchu jakékoliv služby.

Požádal jsem Todda Whita, aby řekl své svědectví. Potom jsem kázal evangelium a modlili jsme se za nemocné a za modlitební požadavky z celého světa. Nakonec jsem se za shromáždění modlil modlitbu požehnání, kterou lidé přijali s velkou radostí. Skutečně jsme do Kamerunu přivezli balíček plného evangelia: spasení, pokání, znamení a divy, osvobození a požehnání.

Je děsivé pomyslet na to, že jsme toto úžasné evangelizační tažení téměř museli zrušit pro nedostatek financí. Ještě před čtyřmi týdny jsme netušili, jak tuto kampaň zaplatíme. Ježíš byl ale věrný a použil si vás, kteří jste se svými financemi za nás postavili. Díky tomu v průběhu tohoto týdne slyšelo evangelium více než 750 000 lidí. Děkujeme Vám, že za námi stojíte. Modlím se, aby Vás Pán bohatě požehnal a dal Vám ve Vašem životě zažít mocnou sklizeň - v Ježíšově jménu!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Reinhardem Bonnkem, Peterem van den Bergem a celým týmem CfaN