Poslední den

Slavný závěr

Právě skončilo poslední shromáždění naší kampaně v Brazzaville v Kongu. Daniel Kolenda kázal z listu Římanům 8, 1-2: “Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti.” Jak nádherné bylo sledovat mnoho tisíc lidí nabývajících svobody, kterou jim přináší Ježíš.

Nyní se naše pozornost přepíná zpět do Nigérie a náš tým se již připravuje na dlouhou a náročnou cestu zpět do velmi náročného a nebezpečného terénu. Prosím držte nás stále na svých modlitbách.

Spolu s vámi ve Žni,
Váš CfaN team

Fotografie O. Volyk

P. S. Je stále mnoho nákladů, které musí být pokryty, od následné péče o nově obrácené po dlouhou cestu, kterou musí náš tým překonat na cestě zpět do Nigérie. Velmi si vážíme vaší neustálé finanční podpory a jako vždy vás prosíme o modlitby.

Můj dar na kampaň v Brazzaville

Dary