Day 4

Osobní zpráva Daniela Kolendy pro naše misijní partnery

Během posledního večera kampaně v Owerri nahrál evangelista Daniel Kolenda tuto srdečnou zprávu pro všechny naše věrné misijní partnery, bez kterých bychom nemohli dělat naši práci. Věnujte chvilku svého času a podívejte se, jak sdílí své dojmy z roku 2018 a přeje našim vzácným misijním přátelům krásné prožití Vánoc.

Den 4

Více než 1,2 miliónů rozhodnutí pro Krista v roce 2018

Sezóna kampaní roku 2018 je u konce. Při pohledu zpět se radujeme z Boží věrnosti, kterou nám v průběhu celého roku projevoval. Bez započtení této kampaně jsme letos v Africe zaznamenali více než 1,2 miliónů zdokumentovaných rozhodnutí pro Krista. Navíc jsme pořádali řadu událostí na mnoha dalších místech světa. Byli jsme svědky bezpočtu zázraků. Svědectví o Boží moci neberou konce. Podivujeme se nade vším, co Bůh učinil. Jemu patří všechna sláva! 

Den 4

Tento muž šest měsíců nedokázal správně hýbat pravou paží

Tento muž šest měsíců nedokázal správně hýbat pravou paží. Nedokázal uzvednout nic než lehké váhy. Dnes zvedá běžné věci a nemá žádné bolesti.

Den 4

Tento muž měl dvanáct let vykloubenou nohu

Tento muž měl dvanáct let vykloubenou nohu. Ve čtvrtek byl uzdravený a všiml si, že mu z nohy vytekla čirá tekutina. Zde ho vidíme, jak v sobotu večer skáče radostí.

Den 4

Modlí se za uzdravení z neplodnosti

Před 17 lety navštívila tato žena kampaň CfaN v Owerri. Během ní si položila ruku na lůno a modlila se za uzdravení z neplodnosti. Na letošní kampani přišla na pódium se svou dcerou, aby svědčila o svém uzdravení.

Den 3

Na Owerri sestupuje Duch svatý

Pokud vás zklamalo, že nám Harmattan v sobotu zabránil v živém vysílání kampaně, určitě si nenechte ujít tento krásný klip s vrcholnými okamžiky z večera Ducha svatého v Owerri! Uvidíte sestřih úžasné Boží moci v akci na Konferenci ohně, kde pastoři a vedoucí přijali čerstvé pomazání, a mocná svědectví o uzdravení.

3. den

Čekala dva dny, aby měla úplnou jistotu

Tato žena trpěla na žaludeční vřed. Po modlitbách během prvního večera kampaně jí opustily všechny symptomy. Žena však další dva dny čekala, aby se ujistila, že je skutečně zcela uzdravená a teprve potom přišla vydat své svědectví.

3. den

Uzdravení žaludečních vředů a kýly

Často jsme na našich kampaních svědky toho, že když je během modliteb promlouváno nad přítomnými lidmi uzdravení, přijde určité konkrétní požehnání pro dané místo. Projevuje se to uzdravením nějaké konkrétní oblasti, například chromých nohou, chronické bolesti zad a podobně. Během této kampaně jsme byli svědky toho, jak dopředu přicházelo svědčit mnoho lidí o tom, že byli uzdravení z žaludečních vředů nebo kýly. Okamžitě od nich byly vzdálené i s tím spojené bolesti.

3. den

Harmattan překazil živé vysílání

V sobotu večer jsme bohužel nedokázali uskutečnit živý satelitní livestream ze shromáždění. V tomto období roku zde občas počasí ovládne fenomén zvaný Harmattan, který naplní atmosféru drobnými zrnky prachu ze Saharské pouště. Ten nám zablokoval spojení. Duch svatý se ale NENECHAL zablokovat a činil svou práci! Bez ohledu na počasí jsme zažili skvělé shromáždění.

2. den

Highlights

Evangelium Ježíše Krista je stejné včera, dnes i na věky. Při sledování klipu s vrcholnými okamžiky druhého dne kampaně v Owerri se váš duch bude vznášet. Ježíš stále zachraňuje lidi, uzdravuje je a osvobozuje z pout pověr a démonických svázaností. Děje se to právě teď v Owerri. (Videoklip je pouze v angličtině.)

2. den

Konference ohně

Zítra proběhne poslední den Konference ohně, kde budu sloužit spolu s Peterem Vandenbergem a Johnem Darku. Modlete se, prosím, za mocné vylití Ducha. (DK)

2. den

Svědectví o zázracích

Po kázání evangelia se stalo mnoho nádherných zázraků. Žena se silnou infekcí v noze, kvůli níž nemohla chodit, popisovala, že zatímco se večer modlila, sestoupila na ni Boží moc. Padla k zemi a když vstala, uviděla, jak jí infekce doslova vytekla z těla a zůstala ležet na zemi. Žena od té doby dokonale chodí. (DK)

Bylo uzdraveno několik žen s velkými bulkami na prsou. Všechny svědčily o tom, že bulky okamžitě zmizely. Bůh uzdravoval oči a uši. Chromí chodili, tančili a běhali bez berlí! (DK)

Jedna z žen, která měla problémy s chůzí, řekla, že zatímco Eddie James vedl chvály, cítila, že musí vstát a začít tančit. Když to udělala a ve víře vstala, byla uzdravena. Zahodila hůl a odešla domů plná radosti. (DK)

2. den

Guvernér přišel na shromáždění kampaně

Dnes večer navštívil guvernér s manželkou za doprovodu celé vlády naši kampaň a zůstali na shromáždění po celou dobu, kdy jsem kázal evangelium. Guvernér nás následně požádal, abychom v budoucnu přijeli do Owerri znovu. Ve státě Imo máme zjevně otevřené dveře. (DK)

2. den

Vánoční večeře pro naše pracovníky

Odpoledne jsme se sešli s naším úžasným týmem k vánočnímu stolu. Je to naše každoroční tradice, oslavit na poslední kampani roku Vánoce a s radostí, smíchem a vděčností oslavit Boha za jeho dobrotu, kterou nám v uplynulém roce prokazoval. Několik našich pracovníků bylo v posledních měsících ohroženo na životě, když projížděli s technikou válečnými zónami. V kamiónech máme díry od kulek, které jsou svědectvím o Pánově věrnosti a ochraně našeho týmu. Ze všeho nejvíce Pánu děkujeme za další rok historické sklizně! (DK)

2. den

Setkání s guvernérem státu Imo

Dnes pro vám máme několik velice zajímavých fotografií z našich dobrodružství. Vše začalo návštěvou guvernéra státu Imo zde v Owerri, Nigérii. Byl jsem pozván do guvernérova sídla, abych promluvil ke guvernérovi, první dámě, zástupci guvernéra a všem vrcholným členům vládního kabinetu. Byla to vzácná příležitost prezentovat tak vysoce postaveným lidem Ježíše. Po návštěvě proběhla s guvernérem a se mnou tisková konference, které se zúčastnila všechna regionální média a na které jsem dostal příležitost pozvat veřejnost na naši kampaň. (DK)

1. den

Highlights

Ve videu s vrcholnými okamžiky prvního večera kampaně v Owerri uvidíte část kázání evangelia evangelisty Daniela Kolendy a vyslechnete si několik svědectví o uzdraveních, která zazněla v Owerri již během prvního dne.

Owerri, Nigérie – 1. den

Příhodný způsob oslavy

Včera uplynulo přesně 44 let od založení CfaN. Dne 6. prosince 1974 založil evangelista Reinhard Bonnke spolu se svou manželkou organizaci Kristus pro všechny národy a vykročili na dobrodružnou cestu, jejímž výsledkem je více než 78 miliónů spasených lidí, kteří přišli ke Kristu na největších evangelizačních událostech historie. Neexistuje lepší způsob, jak to oslavit, než další evangelizační kampaní! Včera večer začala kampaň zde v Owerri, Nigérii, která je zároveň poslední událostí CfaN v roce 2018. Jako vždy mě doprovází Peter Vandenberg a opět se k nám připojil i Eddie James, který nás vede ve chvalách a uctívání.

Zástup, který se včera večer shromáždil, byl v porovnání s tím, na co jsme zvyklí, poměrně malý. Boží moc se ale mocně pohybovala po celé evangelizační ploše. Věřím, že velikost zástupu v průběhu týdne poroste. Po kázání evangelia a modlitbách za nemocné jsme vyslechli svědectví o úžasných zázracích.

Mladý muž, který měl bulku na břiše, která z něj viditelně vystupovala ven, vyprávěl, jak mu během modliteb náhle a úplně zmizela!

Starší muž nám řekl, že měl více než rok ochrnutou a zcela nehybnou ruku. Včera večer byl úplně uzdraven. Když stál na pódiu a volně s ní pohyboval, řekl: „Cítím, jak jí proudí horká krev.“

Muž a žena, oba s vysilujícími očními problémy (v jednom případě nesmírně bolestivými) byli uzdraveni.

To je jen vzorek svědectví tisíců uzdravených lidí – a to byl teprve první večer!

Prosíme, modlete se za nás, zatímco počátkem kampaně brázdíme půdu a prorážíme odpor. Modlete se za průlomy do všech oblastí. Modlete se, aby Ježíš nadále zjevoval svou moc prostřednictvím znamení a divů. Modlete se, aby Owerri bylo otřeseno mocí evangelia. Modlete se za masivní sklizeň. A konečně, modlete se za ochranu našeho týmu. Děkuji.

Den 1

Dojmy

Jeden rok nedokázal stisknout pravou ruku v pěst. Teď to může dělat bez problémů.

Starší muž nám řekl, že měl více než rok ochrnutou a zcela nehybnou ruku. Včera večer byl úplně uzdraven. Když stál na pódiu a volně s ní pohyboval, řekl: „Cítím, jak jí proudí horká krev.“

Mladý muž, který měl bulku na břiše, která z něj viditelně vystupovala ven, vyprávěl, jak mu během modliteb náhle a úplně zmizela!

Owerri, Nigérie

Připravujeme se!

Krátký klip, zachycující přípravy našeho týmu na Velkou evangelizační kampaň v Owerri, Nigérii. Daniel Kolenda a Peter Vandenberg přijíždí a zdraví se s místními lidmi.

Přípravy

Dojmy

Dnes odpoledne jsme dobře dojeli do Owerri

Kampaň v Owerri

Jsme zpět v Nigérii

Owerri je hlavním městěm nigerijského státu Imo. Bylo založeno ve 14. století a od té doby neustále roste. V roce 1969 bylo Owerri posledním hlavním městem Republiky Biafra, dokud se tato země opět nestala součástí Nigérie.

Obyvatelstvo

V Owerri žije okolo 1,4 miliónu lidí na ploše přibližně 100 čtverečních kilometrů. Více než 90% obyvatel tvoří Igbové, hovořící jazykem Igbo. Oficiálním jazykem je však angličtina.

Průmysl

Místo, kde dnes leží toto velkoměsto, dříve bývalo zemědělskou oblastí. Stále je obchodním uzlem pro palmové produkty, kukuřici, sladké brambory a maniok. V současnosti je oblast známá i jako „Heartland“ (Srdeční záležitost) kvůli zábavnímu průmyslu, četným hotelům a kasinům. Owerri leží na křižovatce místních cest, spojujících významná města jako Port Harcourt a Onitsha. Podobně jako řada jiných míst v Nigérii leží Owerri na vrchu ohromných zásob roby a zemního plynu.

Křesťanství

Křesťanství do tohoto regionu dorazilo teprve zhruba před sto lety. V oblasti je silně zastoupená katolická víra, k níž se hlásí mnoho místních obyvatel. Žije zde i hodně muslimů, stejně jako lidí, praktikujících místní tradiční náboženství.

Počasí

Owerri leží v pásmu deštného pralesa a každoročně v něm průměrně spadne  úctyhodných 2 219 milimetrů srážek. Teplota vzduchu je celoročně vysoká s průměrnou teplotou 26,4 stupňů celsia.