15. – 18. červen 2023

Večery naděje

Freiburg im Breisgau, Německo

Spasení, zázraky a uzdravení ve Freiburgu

„Sen Reinharda Bonnkeho z roku 2011 se naplňuje – mladí křesťané plní ulice německých měst. Nejde jen o akci, ale o naplňování Bohem dané vize.“
Herbert Fischer – ředitel CfaN Německo 

Jižní Německo je proměňováno evangeliem skrze Večery naděje. Ve Freiburgu se děla spasení, zázraky a uzdravení, zatímco naše týmy na několik měsíců zaplavily město a následně uspořádaly ve spolupráci s místními církvemi 15.-18. června 2023 evangelizační událost. 501 lidí řeklo své „ano“ Ježíši. To je ten nejúžasnější zázrak!

Večery naděje (Nights of Hope – zkr. NOH) pořádá služba Reviving the World vedená absolventem Bootcampu a evangelistou CfaNDavidem Rotärmelem. CfaN se na této události podílel zapůjčením zvukové aparatury a techniků a tým posílilo mnoho dalších evangelistů CfaN. Během plánování NOH David od Pána vnímal, že má použít africký model služby CfaN. Program byl tedy stejný: uctívání, poselství evangelia, výzva ke spasení, modlitby za nemocné a svědectví. Evangelizační shromáždění probíhala pod otevřeným nebem, aby evangelium uslyšeli i lidé, kteří na událost vysloveně nepřišli. Také výsledky byly stejné jako v Africe. Mnozí přišli dopředu, aby přijali spasení a aby svědčili o mocných uzdravovacích zázracích. Všechna sláva za to patří Ježíši!

Týmy vyrazily do celého města a všude lidem kázali evangelium. Byli jsme svědky uzdravení a mnoho lidí přišlo k Ježíši.
Týmy vyrazily do celého města a všude lidem kázali evangelium. Byli jsme svědky uzdravení a mnoho lidí přišlo k Ježíši.

501 zdokumentovaných uzdravení během evangelizací i hlavní akce

První den – Ježíš je Král ve Freiburgu!

Ve čtvrtek prošlo více než sto lidí Freiburgem za zpěvu chval. Vyhlašovali nad městem Ježíšovu moc a propagovali NOH. Všichni se radovali a byli plní víry! Pochod pro Ježíše byl zakončen v centru města, kde Jaye Smith a Virginia Logan kázali jasné evangelium, aby je všichni uslyšeli. Ježíš je Král ve Freiburgu!

Pochod pro Ježíše byl pro Freiburg historickou událostí. Každý den zde probíhají nějaké demonstrace, ale žádná se netýká Ježíše. Místní církve obvykle takovéto akce nepořádají. Někteří z toho byli poněkud nervózní, ale jakmile jsme začali pochodovat a zpívat, osmělili se a zamilovali si to.

– Polina Sagaydak (absolventka Bootcampu)

David Rotärmel
David Rotärmel

První večer: Vzrušení bylo hmatatelné

Týmy byly po měsíce v ulicích města, kde vyhledávaly ztracené a zvaly každého na NOH. Potom událost konečně začala a David Rotärmel kázal první večer o svobodě. Naše generace zkusila vše, aby jí dosáhla, ale skutečná svoboda přichází jen skrze Ježíše Krista. David naléhavě vyzval každého, kdo nezná Ježíše, aby přiběhl dopředu. Zdokumentovali jsme 31 obrácení ke Kristu, včetně vzácné muslimské ženy v hijábu, která při setkání se Spasitelem plakala dojetím. Virginia Logan potom kázala o uzdravení. Po celém zástupu propukly zázraky. Johnathanovo namožené rameno se opět rozpohybovalo, Nicole byla zase uzdravena z vážných bolestí žaludku, které jí způsobovaly ztrátu váhy a žaludeční nevolnosti.

Událost nese název ‚Večery naděje‘, protože veškerá naše naděje je v Ježíši Kristu a v jeho moci zachránit, uzdravit a osvobodit!

Druhý den: „Co je tak špatného na dobrém?“

Tým NOH a členové místní církve vyrazili v pátek do ulic, kde všechny zvali na kampaň. V některých parcích a na náměstích bylo těžké najít někoho, kdo by neměl v ruce jasně červený leták NOH. Druhý večer započal extatickými chválami a tancem – již určitě bylo co slavit. Ben Fitzgerald (z Awakening Europe) kázal poselství s názvem „Co je tak špatného na dobrém?“. V celé společnosti, historii a kultuře se měřítka neustále mění, ale Bible nám jasně říká, že dobrý je pouze Ježíš. On je měřítkem. Když Ben pronesl výzvu ke spasení, 54 lidí se rozběhlo dopředu, aby učinili odvážné rozhodnutí, které navždy změní jejich životy! Dva velké kovové odpadkové koše stály připravené pojmout vše, co lidi zadržovalo v otroctví. Mnozí sepsali své zápasy a vhodili je do nich. Jiní do nich házeli cigarety, okultní předměty nebo drogy. Plameny zničily každou stopu otroctví. Ježíš také lidi uzdravil ze skoliózy, deprese, karpálního tunelu, bolestí kolen a dalších nemocí.

Třetí den

Susannino pravé ucho se otevřelo a teď na něj opět slyší.
Susannino pravé ucho se otevřelo a teď na něj opět slyší.

Spolu s Virginií Logan a Derekem Berchiem jsme vedli trénink lidí k evangelizaci jeden na jednoho, kázání na ulicích a prožití naléhavosti evangelia. Podobné vyučovací tréninky pořádáme i ve Velké Británii. Zde jsme udělali zhuštěnou verzi seminářů, abychom lidi vyškolili a vystrojili a okamžitě vyslali do terénu. Bylo skvělé vidět, jak křesťané sdílejí evangelium v ulicích a přivádějí lidi ke Kristu. Cítili jsme se, jako bychom zabírali celé město. Potkal jsem dva muže, Alexe a Maxe, kteří mi řekli, že s nimi už někdo mluvil. Odpověděl jsem jim, že mezi tolika tisíci lidmi si je dva Bůh vyvolil hned dvakrát. Byli zasaženi v srdcích a odevzdali své životy Kristu!

– Jaye Smith (absolvent Bootcampu)

Eliasova zlomená noha se uzdravila a teď chodí bez berel, svobodný od bolesti.
Eliasova zlomená noha se uzdravila a teď chodí bez berel, svobodný od bolesti.
Když Lena přišla, její ruce byly zarudlé, hrubé a svědily kvůli neurodermatitidě. Ježíš ji uzdravil a nyní jsou hladké jako pokožka malého dítěte.
Když Lena přišla, její ruce byly zarudlé, hrubé a svědily kvůli neurodermatitidě. Ježíš ji uzdravil a nyní jsou hladké jako pokožka malého dítěte.
Larissa byla uzdravena z bolesti zad a po šesti měsících úporné bolesti se teď může volně hýbat.
Larissa byla uzdravena z bolesti zad a po šesti měsících úporné bolesti se teď může volně hýbat.

Čtvrtý den: Ježíš ve Freiburgu zvítězil!

Neděle začala dopoledním shromážděním, na kterém místní církve demonstrovaly svou jednotnou lásku k jejich městu. Večer jsme se pak sešli v místním rozlehlém parku Seepark. Naše aparatura odtud přenášela chvály i evangelium široko daleko. Zatímco Ben Fitzgerald kázal, mířil své poselství na každého, kdo ho kde slyší, včetně lidí na vzdálené věži. Mnozí pak na výzvu běželi dopředu a někteří zamávali z věže na znamení, že říkají Ježíši své „ano“. Speciální svědectví vydala Eva, která byla spasená v pátek. V neděli s sebou přivedla svou sestru, která také přijala Ježíše. Jejich tatínek, pastor, z toho měl obrovskou radost! Když jsme se modlili za nemocné, začaly se dít zázraky. Lidé byli osvobozování a zahazovali věci, jež je svazovaly, do hořících košů. Večer jsme završili uctíváním a tancem. Ježíš ve Freiburgu zvítězil!

Členové týmu sdíleli svá svědectví o svobodě.
Členové týmu sdíleli svá svědectví o svobodě.

S Davidem jsme dobří přátelé a naše srdce se ještě více sblížila. Vzájemně se doplňujeme: my potřebujeme evangelisty a oni potřebují nás. Církev potřebuje smělost a ducha, které nesou. Z toho důvodu se účastníme NOH. Potřebujeme jedni druhé, abychom přiváděli ztracené ke spasení a proměnili tento region.

– Stefan Rescigno, pastor ICF

Bylo skvělé vidět, jak se do Freiburgu sjeli evangelisté z celého světa, aby společně učinili NOH skutečností. Bylo to v mnoha ohledech náročné, avšak každá minuta času a každá investovaná slza za to stála. Výsledky byly ohromující!

– Diana Wagner, výkonná asistentka ředitele kampaně

Pán pozvedá mladé lidi v Německu, aby chytli vítr Ducha. Lidé jako David zažili sklizeň v Africe, spatřili plná pole, uzdravení a spasení. A teď slyší Pána říkat: „Chci to udělat i tady!“ Boží oheň hoří po celé Evropě. Modlitby svatých, kteří dlouho úpěnlivě volali k Bohu za spásu starého kontinentu, dosáhli Božích uší. Hospodin znovu přichází, aby sklidil Evropu!

– Jim Whitley, vedoucí oblasti proroctví v církvi Nations Church v Orlandu na Floridě 

„Vše, co děláme v tomto životě, je pomíjivé. Zůstane jen to, co děláme pro Ježíše.“

– Virginia Logan (absolventka Bootcampu)

Připojte se k nám ve sklizni!

Proveďte darování