Slavné završení kampaně v nigerijském Ogbomohsu!

Právě skončilo závěrečné shromáždění, které bylo slavným završením kampaně zde v nigerijském Ogbomoshu. Zástup se dnes vyšplhal na 350 000 lidí. Plocha, na které jsme se shromáždili, byla zcela zaplněná. Protože jsem vám nestihl napsat po posledních dvou shromážděních, posílám souhrnnou zprávu dnes.

Tanec, zpěv a kázání během deště

Když jsme v pátek přijížděli k evangelizační ploše, všude, kam oko dohlédlo, naplňovaly oblohu zlověstné tmavé mraky. Podle předpovědi počasí mělo pršet – a skutečně pršelo. Rozpršelo se už když jsme seděli v technickém kontejneru, kde máme naše zázemí, a chystali jsme se na shromáždění. Slyšel jsem, jak kapky deště sílí a sílí a stále hlasitěji bičují střechu kontejneru. Byl to prudký, studený déšť, a tak jsem si pomyslel, že lidé jistě utečou, aby se někde schovali. Bylo mi ale řečeno, že nikam neodešli. Asi po čtvrt hodině mi došlo, že bude lepší neotálet, vyšel jsem na pódium a začal kázat uprostřed deště (nebylo to pro mě poprvé). Jakmile jsem vystoupil na pódium, ke svému údivu jsem spatřil plnou plochu tančících a zpívajících lidí! V okamžiku, kdy jsem povstal ke kázání, se těžký déšť změnil v jemné poprchávání, které vydrželo po celý zbytek večera. Bez obtíží jsem tak mohl kázat evangelium a modlit se za nemocné.

V sobotu jsme se modlili za to, aby lidé přijali křest v Duchu svatém. Zažili jsme mocné vylití osvobození, uzdravení, znamení a divů. Mnozí vydávali svědectví o tom, že byli uzdraveni z vředů. Jedné ženě zcela zmizela bulka, kterou měla sedm let na prsou. Jiná žena měla silně oteklou nohu, která jí po modlitbách splaskla a zmenšila se o více než polovinu! Byla uzdravena i žena, která si před dvaceti lety vážně zranila nohu v pasti na zvířata.

A moje oblíbené svědectví: starší žena, která přišla na kampaň chromá, se mnou dnes tančila a chodila po pódiu. Potom mi řekla, že byla muslimkou. Zeptal jsem se jí, jestli se chce stát křesťankou. Potom se se mnou na pódiu modlila a vložila svou důvěru v Ježíše!