Více než 129 000 spasení během 3 týdnů v Nakuru!

Jsem nadšený, že se s vámi mohu podělit o zprávu, že tým evangelistů našich přípravných kampaní během pouhých třech týdnů přivedl více než 129 000 lidí ke spasení během služby ve školách v Nakuru, Keni! Téměř polovinu z celkového počtu rozhodnutí přitom zaznamenali v průběhu minulého týdne, kdy navštívili 150 škol a byli svědky toho, jak přes 60 000 mladých lidí vydává životy Ježíši.

Radujeme se z toho a stojíme v údivu nad tím, co Bůh činí. Náš tým ale vůbec nezpomaluje. Naopak. Do hlavní kampaně zbývají ještě přes tři týdny a my posilujeme naše úsilí, abychom z otevřeného okna příležitosti vytěžili maximum. Mladí lidé z Nakuru jsou zasahováni evangeliem, zasévána jsou semena, která přivedou ke spasení celé rodiny a vsi a přinesou trvalé ovoce pro Keňu.

Děkujeme vám za vaše partnerství s námi a za to, že jste nám pomohli s tím, co se v Keni právě stává realitou. Prosíme vás, abyste se za nás nepřestávali modlit, zatímco náš přípravný tým pokračuje ve službě. Přimlouvejte se prosím i za hlavní kampaň, jež proběhne 8. až 11. srpna v Nakuru, Keni.

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda

Přes 30 000 spasených během prvního týdne přípravných evangelizací před kampaní

Drazí misijní přátelé,

chci se s vámi podělit o skutečně báječnou zprávu! V rámci naší iniciativy „Desetiletí dvojnásobné sklizně“ usilovně pracujeme na posílení našich aktivit, abychom v příštím desetiletí spatřili 150 miliónů spasených duší. Když jsem v minulém roce ohlásil, že začneme používat evangelizační kamióny na vesnické evangelizace před začátkem kampaní, prohlásil jsem: „Věřím, že brzy přijde čas, kdy ještě PŘED kampaní uvidíme stejně spasených, nebo dokonce více, než během ní.“ Zdá se, že ten čas už je tu!

Výhledově chceme mít k dispozici evangelizační kamióny i ve Východní Africe, stejně jako v Západní. Nečekáme však nečinně, dokud je budeme mít. V rámci příprav africké evangelizační kampaně, která proběhne 8.-11. srpna v Nakuru, Keni, již na místě pracuje tým evangelistů, které jsem všechny osobně vyškolil, a kteří se účastinili našich přípravných evangelizací již v minulosti. Abychom zasáhli početnou populaci mladých Keňanů, zaměřili jsme se na službu na školách, kde se tito lidé každý den schází.

V uplynulém týdnu jsme během těchto předkampaňových evangelizací kázali evangelium na 51 školách (většinou veřejných) a byli jsme svědky více než 33 000 rozhodnutí následovat Ježíše! Věřím, že to, co se právě děje, je bezprecedentní Boží pohyb, který povede ke spasení celých rodin... a to je teprve začátek!

Děkujeme vám za vaše modlitební i finanční partnerství s námi, díky kterému můžeme zasahovat tyto vzácné mladé lidi z Keni. Prosíme, modlete se i nadále, protože do zahájení hlavní kampaně v srpnu zbývá ještě celý měsíc. To nejlepší je teprve před námi, v Ježíšově jménu!

Váš v evangeliu,
Daniel Kolenda

Nakuru, Keňa: 8. – 11. srpen 2019

Rušné prosperující město

Nakuru je čtvrtým největším městem Keni. Leží v oblasti Nakuru ve středozápadě národa poblíž pohoří Mau Escarpment na severním pobřeží jezera Nakuru. Od hlavního města Keni, Nairobi, je vzdáleno pouhých 153 kilometrů.

Nakuru je po ekonomické stránce dynamickým městem taženým výrobním průmyslem, zemědělstvím a turistikou. Zároveň je i vyhlášeným studentským městem s řadou vysokoškolských kampusů rozličných druhů terciálního vzdělání. Ve městě jako takovém žije 300 000 obyvatel, ale oblast Nakuru obývá necelých 1,6 miliónů lidí.

Kdo jsou obyvatelé Nakuru?

Dominantními skupinami obyvatel Nakuru jsou příslušníci kmenů Kikuyu a Kalenjin. Najdete zde však zároveň zástupce mnoha dalších kmenů, například Luo, Luhyia, Mambo a Kisii. Nejrozšířenějším jazykem je angličtina, která se používá v oblastech obchodu a vzdělávání. Většina lidí používá v rodině některý kmenový jazyk (např. Kalenjin) a hovoří i Svahilsky.

Historie CfaN v Nakuru

CfaN toto důležité město naposledy navštívil v roce 1999, tedy o celou generaci zpět. Na shromáždění tehdy přišly stovky tisíc lidí. Nadešel čas, abychom v tomto městě a regionu opět vyhlásili moc evangelia.