neděle, 29 březen 2015

Večer požehnání

Před několika málo momenty jsem opustil evangelizační pole závěrečného večera naší evangelizační kampaně zde v Douale v Kamerunu. Čtyři večery shromáždění navštívilo 370 000 lidí a tisíce z nich reagovaly na evangelium a přijaly Ježíše za svého Pána. Po kázání evangelia a modlitbách za nemocné jsme vyslechli úžasná svědectví. Ku příkladu dnes byla uzdravena žena trpící krvotokem. Jiné ženě zmizela bulka z prsu a opustila jí veškerá bolest. Další žena s mnohonásobnými bolestivými fibroidy byla uzdravena... a mnoho dalších.

Po svědectvích jsem vyhlásil požehnání nad národem, městem, místní ekonomikou, církvemi i nad shromážděnými lidmi. Lidé požehnání přijali s radostí a s velikou vírou. Odjíždíme s jistotou, že se tu v průběhu tohoto týdne událo něco vskutku historického. Douala nezůstala stejná ve jménu Ježíše!

Znovu vám chci poděkovat za vaše modlitby a za to, že jste se za nás postavili finančně. Skutečně vás považujeme za součást našeho týmu. Věříme Pánu, že vás hojně požehná a odmění za vaše partnerství v evangeliu.

Děkuji!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda 
spolu s Reinhardem Bonnkem, Peterem van den Bergem a celým týmem CfaN

212 980

Právě jsem obdržel zprávu z Doualy o tom, že jsme tam na evangelizační kampani od lidí vybrali 212 980 registrovaných karet rozhodnutí a že naše čtyři večerní shromáždění navštívilo více než 370 000 lidí! Radujeme se spolu s nebeskými anděly, že tak velký počet lidí zažil změnu života a setkání s Ježíšem Kristem! Nevím, jak vám mám poděkovat za vaši věrnou a trvalou podporu naší práci. Spolu s vámi děláme vše, co je v našich silách, aby evangelium dál postupovalo v Africe i po celém světě!

Poprvé jsme v Douale byli již v roce 1987, kdy Ježíše přijalo 70 000 lidí. Vrátili jsme se v roce 1992, kdy jsme obdrželi dalších 30 000 karet rozhodnutí!

Při přípravě letošní evangelizační kampaně jsme čelili mnoha překážkám, takže musela téměř být zrušena, ale díky vašim modlitbám Kamerun nakonec zažil mocnou sklizeň, která překonala vše, co jsme tu dosud zažili! Nově obrácení lidé jsou nyní v péči místních církví a věříme, že se Pán bude i nadále mocně dotýkat kamerunského národa skrze Ježíšovu moc!

Váš v evangeliu,
evangelista Daniel Kolenda
spolu s Reinhardem Bonnkem, Peterem van den Bergem a celým týmem CfaN