Boží bezhlavá láska k Budapešti a Maďarsku

Konference ohně CfaN a evangelizační kampaň „Bezhlavá láska“ pořádané 24.-26. srpna v maďarské Budapešti opět dokázaly, že Bůh ve svém jednání není omezen jen na Afriku.

Největší aréna v Budapešti se v srpnu proměnila v opravdový svatostánek na třídenní Konferenci ohně CfaN. Naplnily ji zástupy věřících, aby společně vyvýšily Ježíšovo jméno. Evangelista Daniel Kolenda s jeho týmem prvotřídních hostů – evangelisty Toddem Whitem, Peterem Vandenbergem, Russellem K. Bensonem, Benem Fitzgeraldem, Jean-Lucem Trachselem a Ericem Gilmourem – zažehli v maďarském publiku oheň. Jejich mocná a aktuální poselství pronikala věřícím hluboko do srdcí a mocně je formovala a proměňovala. Reagovali na ně odpovědí na Boží povolání odhodit veškeré pokrytectví i strach z lidí a naplno vstoupit do své služby. Přítomní byli ve všech oblastech života posílení v jejich duchovní identitě.

Osvobození a radost v ohnivém tunelu

Daniel Kolenda a tým CfaN vytvořili ohnivý tunel a jednotlivě pokládali ruce na každého účastníka shromáždění. Lidé během toho zažívali oheň Ducha svatého, reagovali bujarou radostí i slzami a v aréně probíhalo jedno osvobození za druhým. Během akce proběhla i řada úžasných uzdravení a zázraků. Doslova stovky a stovky přítomných zvedly ruce, aby dosvědčily, že ve svých tělech zažily fyzická uzdravení.

Události předcházela série evangelizací, které ukázaly, že do Evropy přichází sklizeň – lidé v ulicích žízní po dobré zprávě evangelia. Budapešť byla doslova zaplavena evangeliem: 500 000 lidí dostalo spolu s osobní pozvánkou na kampaň i novou evangelizační brožuru Daniela Kolendy „Bezhlavá láska“. Pomazané poselství o Otcově bezhlavé, lehkovážné lásce se rozeznělo po celém městě, v němž  žije 2,5 miliónu lidí.

Evangelium v záři reflektorů

Událost se těšila veliké publicitě a zájmu médií. Hlavní televizní stanice M1 z ní vysílala několik rozhovorů a reportáží. Rozhlasový reportér z Rádia Kossuth požádal Petera Vandenberga, aby přišel jejich posluchačům kázat evangelium. Ve výsledku i sám reportér přijal Ježíše za svého Spasitele. Konferenci navštívil místopředseda maďarské vlády a vícepremiér země, pan Zsolt Semjén. Pozdravil její řečníky a členy výborů, kteří ho potom požehnali a modlili se za něj i za celou maďarskou vládu. Dalším emotivním okamžikem konference byla společná modlitba požehnání Maďarska, během níž 30 pastorů drželo obrovskou maďarskou vlajku.

Jednota Kristova těla vede ke sklizni spasení

Veškerá tvrdá práce, příprava, modlitby a víra tisíců křesťanů kulminovaly ve dvou velkých evangelizačních večerech, během nichž Daniel Kolenda kázal pomazaná poselství a zvěstoval lidem křišťálově čisté evangelium. Po výzvách vstávali lidé po celé ploše arény, aby se modlili modlitbu spasení. Vybrali jsme od lidí 1 450 karet rozhodnutí, což výrazně převyšuje 10% celkového počtu účastníků obou evangelizačních večerů. Marnotratní synové a dcery se vraceli ke svému Otci. Jak slavný okamžik!

Podle soudu mnohých byla zázrakem i jednota a spolupráce mnoha různých církví, hnutí a denominací na této akci. Rozhodně přinesla dobré ovoce v zemi, která byla dříve známá pro mnohá rozdělení. Natalia Kis-Katosová, zástupkyně pastora církve Heart Bunker Church to vyjádřila takto:

„Služba Krista pro všechny národy dokázala v Ježíšově jménu zbořit zdi rozdělení a pomoci nevěřícím, věřícím i místním církvím najít jejich pravou identitu v Kristu.“