7. – 10. listopadu 2019

Abeokuta, Nigérie

Závěrečné poselství evangelisty Daniela Kolendy

Máme za sebou nádherný čas služby v Abeokutě. Desítky tisíc lidí vydaly životy Ježíši, mnozí přijali uzdravení a osvobození. V tomto videoklipu se evangelista Daniel Kolenda přímo z pódia během závěrečného shromáždění evangelizační kampaně sdílí o tom, co Bůh vykonal.

Mnohem více než událost

Náš čas v Abeokutě byl mnohem více než jednou událostí. Dříve než evangelizační kampaň v Abeokutě vůbec začala, v regionu působil po dobu šesti týdnů tým našich evangelistů a na 273 evangelizacích přivedl ke Kristu 77 879 lidí. Tím byl položen úžasný základ pro další Boží jednání.

Jakmile na místo dorazil Daniel Kolenda, byl předvolán do vládní vily, kde se sdílel s guvernérem (který je křesťanem) a s celým jeho kabinetem. Následně měl Daniel příležitost stanout v královském paláci a kázat tam evangelium. Řekl králi, že i on reprezentuji krále – ne však ledajakého, ale Krále králů a Pána pánů. Přímo v trůnní místnosti pak Daniel vedl několik nejvyšších představitelů k Pánu!

Zástup shromážděných lidí se každý další den rozrůstal, tak jak se mezi lidmi se šířily zvěsti o zázracích, které Bůh na kampani dělá. Zde je jen několik z nich:

Byl uzdraven starší muž, slepý na levé oko po dobu třech let.

Mladý muž, jenž přišel o hlas a posledních šest let nemohl mluvit, byl uzdraven a zazpíval z pódia acapella nádherné sólo, v němž chválil Pána a děkoval mu za uzdravení. Zástup se přidal a zpíval spolu s ním. Byl to krásný okamžik.

Daniel přijal slovo poznání pro někoho s výrůstkem na krku. Vnímal, že je velice bolestivý a ovlivňuje schopnost daného člověka mluvit. Dopředu později přišla žena, která svědčila o tom, že celé roky trpěla bolestivým výrůstkem v krku, díky kterému jen ztěží dokázala mluvit. Po modlitbách za nemocné však výrůstek zmizel a teď je jí zcela dobře. Hlasitě křičela: „Děkuji Ti, Ježíši!“

Chválíme Boha za nádherné výsledky v Abeokutě, kde byli osloveny všechny vrstvy společnosti – bohatí i chudí, mladí i staří. Teď ale nemáme času nazbyt, náš technický tým balí vybavení, aby se přesunul do Ado Ekiti na příští evangelizační kampaň CfaN, která zde proběhne od 5. do 8. prosince.

Přijměte Ducha svatého

V klipu shrnujícím vrcholné okamžiky ze soboty (3. dne evangelizační kampaně v Abeokutě) uvidíte záznam posledního shromáždění Konference ohně, kde se Daniel spolu s týmem modlí za vklady Ducha svatého v životech všech účastníků. Stejné poselství o křtu v Duchu svatém pak kázal i v sobotu večer, kdy na shromáždění tisíce a tisíce lidí přijímali toto nádherné Boží zaslíbení.

Obrovská účast na Konferenci ohně

Od evangelisty Daniela Kolendy:

Podívejte se na přiložené fotografie z včerejší Konference ohně a shromáždění kampaně. Duch svatý se mocně dotýkal velkých zástupů lidí. Lidé byli spaseni, uzdraveni a naplněni Duchem. Jak slavný den! Dnes večer proběhne závěrečné shromáždění a očekáváme slavné finále. Prosíme, modlete se nadále za nás.

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s celým týmem CfaN

Foto: O. Volyk

Vrcholné okamžiky z 2. dne

Zástup se od minulého večera více než zdvojnásobil. Od úst k ústům se šíří zprávy o úžasných věcech, které Bůh v Abeokutě dělá. Lidé jsou zachraňováni, uzdravováni a osvobozováni v Ježíšově jménu.

Vrcholné okamžiky z 1.dne

Poselství od Daniela Kolendy

V tomto týdnu pořádáme evangelizační kampaň v nigerijské Abeokutě. Já jsem na místo dorazil teprve před několika dny, ale opět jsme sem v předstihu vyslali tým evangelistů, kteří již před sedmi týdny začali okolní region bombardovat evangeliem. Uspořádali 273 evangelizačních shromáždění a viděli ke Kristu přijít 77 879 lidí – to vše již před začátkem velké kampaně! „Desetiletí dvojnásobné slizně“ je v plném proudu!

Když jsem před dvěma dny přijel do Abeokuty, přivítal nás nadšený zástup místních křesťanů, pastorů, biskupů a dalších vedoucích. Byli radostní a plní očekávání na to, co zde v průběhu týdne bude Bůh činit. Potom jsem byl předvolán do vládní vily, kde jsem se sdílel s guvernérem (který je křesťanem) a s celým jeho kabinetem. Následně jsem měl příležitost stanout i v královském paláci a kázat tam evangelium. Řekl jsem králi, že i já reprezentuji krále – ne však ledajakého, ale Krále králů a Pána pánů. Přímo v jeho trůnní místnosti pak několik členů jeho nejbližšího vedení přijalo Ježíše za svého Pána! Jak nádherný začátek!

První dva večery kampaně byly úžasné. Od prvního večera k druhému se zástup shromážděných lidí téměř zdvonásobi a mnoho tisíc lidí přijalo Ježíše. Byli jsme svědky úžasných zázraků:

Byl uzdraven postarší muž, slepý na levé oko po tři roky.

Několik žen svědčilo o uzdravení z bolestivých bulek na prsou, které během modliteb náhle a zcela zmizely.

Mladý muž, jenž přišel o hlas a posledních šest let nemohl mluvit, zazpíval z pódia acapella nádherné sólo, v němž chválil Pána a děkoval mu za uzdravení. Zástup se přidal a zpíval spolu s ním. Byl to krásný okamžik.

Jiný mladík, hluchý na pravé ucho, byl náhle uzdraven.

Mnozí svědčili o uzdravení z bolestí zad, krku, paží, rukou a mnoha jiných částí těla.

Včera večer jsem přijal slovo poznní pro někoho s výrůstkem na krku. Vnímal jsem, že je velice bolestivý a ovlivňuje schopnost daného člověka mluvit. Dnes večer přišla dopředu žena, která svědčila o tom, že celé roky trpěla bolestivým výrůstkem v krku, díky kterému jen ztěží dokázala mluvit. Včera večer po modlitbách výrůstek zmizel a teď je jí zcela dobře. Hlasitě křičela: „Děkuji Ti, Ježíši!“

Dnes ráno jsme spolu s Peterem Vandenbergem sloužili na posledním dni Konference ohně. Prosíme, modlete se za mocné, trvalé vylití Ducha svatého na tisíce pastorů a vedoucích, kteří konferenci navštívili.

Před námi jsou větší věci…

Váš v evangeliu

evangelista Daniel Kolenda
spolu s celým týmem CfaN

Před vladaři a králi

Když evangelista Daniel Kolenda spolu s ostatními členy týmu CfaN v tomto týdnu dorazili do Abeokuty, vypadalo to jako scéna vystřižená přímo z Bible.

Impressions

Spoluprací našeho úžasného týmu se nám bez ohledu na nepřízeň počasí podařilo dokončit téměř kompletní přípravu plochy.

Zítra začne příští evangelizační kampaň v Abeokute v Nigérii.

Technické přípravy jsou v plném proudu. V minulém týdnu v regionu panovalo nepříznivé počasí a tak náš technický tým zápolí s potíži se stavem plochy... Půda je rozmáčená a bahnitá. Od včerejška je počasí již stabilní. Modlete se prosím za to, aby vydrželo suché počasí a tým mohl dokončit vše, co je třeba. Děkujeme.

Přípravy plochy nám třikrát denně stěžují husté dešťové přeháňky.

Zbývající reprobedny jsme vyložili z vozů a po ploše vozili po dřevěných prknech. Kdybychom se je na jejich místa snažili dovézt kamiónem, uvízl by v bahnitém podloží.

V 17 hodin naše kamióny zaparkovaly na ploše, přestože některé uvízly v bahně. Díky Bohu dnes neprší.

Lagos jsme opouštěli v 11 hodin dopoledne a do Abeokuty dorazili v 17 hodin. Protože se nedalo vjet na plochu, zaparkovali jsme kamióny na pevné půdě.

Zobrazení

Vytěžit maximum

Drazí misijní přátelé,

v rámci našeho „Desetiletí dvojnásobné sklizně“, jehož cílem je vidět v příštím desetiletí 150 miliónů rozhodnutí pro Ježíše, je opět v akci několik týmů, pořádajících předkampaňové evangelizační kampaně ještě před zahájením velkých shromáždění v Abeokutě – městě s téměř 1 miliónem obyvatel obklopeném velice velkým a hustě osídleným okolním regionem.

Kážou všude, kde je  to možné – ve školách, na tržištích, na křižovatkách ulic. Většinou k tomu využívají naše nové evangelizační kamióny, ne však ve všech případech. Jak jsem již uvedl dříve: Věřím, že brzy přijde den, kdy ve srovnání s počtem spasených na velké kampani uvidíme před jejím zahájením stejně nebo dokonce více spasených.

Otevřelo se nám „okno příležitosti“ a chceme z něj vytěžit maximum. Děkujeme vám za vaše partnerství s námi a děkujeme vám za to, že lidé Abeokuty budou zasaženi a navěky proměněni evangeliem.

Modlete se prosím za všechny předkampaňové evangelizace i za hlavní událost, která proběhne 7. – 10. listopadu v nigerijské Abeokutě.

To nejlepší je teprve před námi, v Ježíšově jménu!

Daniel Kolenda

Zobrazení

7. – 10. listopad 2019

Abeokuta, Nigérie

Abeokuta znamená „Útočiště uprostřed skal“. Město leží na západě Nigérie, pouhých 105 kilometrů od Lagosu ve státě Ogun na břehu řeky Ogun. Bylo založeno v roce 1830 a první baptističtí a anglikánští misionáři do něj přijeli již okolo roku 1840. Problémy, kterým Brité čelili v Lagosu, zapříčinily, že misionáři byli z regionu v roce 1867 zapuzeni.

Obyvatelstvo

Poslední odhady přisuzují Abeokutě okolo 595 000 obyvatel, v přilehlých zemědělských oblastech v okolí města žijí stovky tisíc dalších lidí.

Průmysl a zemědělství

Abeokuta je zemědělským obchodním centrem, známým pro export kakaa, palmových výrobků, ovoce a kolovníkových ořechů.  Misionáři v 50. letech devatenáctého století představili místním lidem pěstování rýže a bavlny. Výroba a barvení bavlněných tkanin dodnes patří k tradičním řemeslům města. Místní průmysl je jen omezený, patří k němu však konzervárny ovoce, továrna na výrobu platů, pily a velká moderní cementárna.

Počasí

Abeokuta se stejně jako většina Západní Afriky těší horkému, vlhkému, tropickému klimatu. Léto je oproti zimě výrazně bohatší na srážky – v průměru spadne 1 238 milimetrů srážek ročně. Průměrná teplota je 27,1 stupňů Celsia.

Náboženství

Místní lidé věří, že je v této oblasti pohřbena starozákonní královna ze Sáby. Do oblasti to přivádí mnoho křesťanských i muslimských poutníků, navštěvujících svatyni, postavenou na místě jejího údajného hrobu.

Abeokuta hraje významnou roli v církevní historii Nigérie, neboť je místem první anglikánské misie v Nigérii (v roce 1842) a zároveň městem, ve kterém byl vztyčen první křesťanský kostel na nigerijské půdě – Katedrála svatého Petra postavená v roce 1898. Tato církevní budova, ve své době jedinečná svého druhu, sloužila jako místo setkávání pro řadu raných misionářů, přinášejících do Abeokuty a okolí evangelium.