Vytěžit maximum

Drazí misijní přátelé,

v rámci našeho „Desetiletí dvojnásobné sklizně“, jehož cílem je vidět v příštím desetiletí 150 miliónů rozhodnutí pro Ježíše, je opět v akci několik týmů, pořádajících předkampaňové evangelizační kampaně ještě před zahájením velkých shromáždění v Abeokutě – městě s téměř 1 miliónem obyvatel obklopeném velice velkým a hustě osídleným okolním regionem.

Kážou všude, kde je  to možné – ve školách, na tržištích, na křižovatkách ulic. Většinou k tomu využívají naše nové evangelizační kamióny, ne však ve všech případech. Jak jsem již uvedl dříve: Věřím, že brzy přijde den, kdy ve srovnání s počtem spasených na velké kampani uvidíme před jejím zahájením stejně nebo dokonce více spasených.

Otevřelo se nám „okno příležitosti“ a chceme z něj vytěžit maximum. Děkujeme vám za vaše partnerství s námi a děkujeme vám za to, že lidé Abeokuty budou zasaženi a navěky proměněni evangeliem.

Modlete se prosím za všechny předkampaňové evangelizace i za hlavní událost, která proběhne 7. – 10. listopadu v nigerijské Abeokutě.

To nejlepší je teprve před námi, v Ježíšově jménu!

Daniel Kolenda

Zobrazení