Ado-Ekiti

Osobní poselství od evangelisty Daniela Kolendy

Den poté, co evangelista Reinhard Bonnke odešel domů k Ježíši, natočil jeho nástupce, evangelista Daniel Kolenda, toto osobní video, ve kterém promlouvá přímo k misijním partnerům CfaN. Daniel v něm hovoří o Reinhardově moudrosti ohledně toho, že již před lety vyhlížel novou generaci služebníků v době, kdy byl sám ještě na vrcholu sil. Zmiňuje se i o hlubokém vědomí ztráty, kterou celý náš tým v těchto dnech pociťuje.

Večer Ducha svatého

Vrcholné okamžiky 3. dne

Video s vrcholnými okamžiky třetího dne evangelizační kampaně CfaN v Ado-Ekiti zachycuje moc a radost Večera Ducha svatého, na kterém káže evangelista Daniel Kolenda o křtu v Duchu svatém zástupu stovek tisíc přítomných. V hluboce dojemném okamžiku Daniel Kolenda informuje zástup o odchodu Reinharda Bonnkeho z tohoto světa a modlí se za Nigérii.

4. den

Zobrazení

3. den

Poselství Daniela Kolendy

Drazí misijní partneři,

právě skončil třetí večer naší kampaně v Ado Ekiti v Nigérii. Boží moc proudila a zástupy jí byly zasaženy (jak vidíte na některých fotkách). Jak si jistě umíte představit, tento den poznamenala jedna mimořádná událost.

Tento den se zapíše do historie jako den, kdy domů odešel jeden z největších Božích generálů. Nenapadlo mě, když jsem se ráno probudil, že by můj den měl skončit takovou smrští emocí. Mísil se ve mně hluboký zármutek i ohromná radost. Smutek, protože Reinhard Bonnke byl víc než skvělý muž, mocný kazatel a vlivný vůdce. Byl pro mě jako otec a jeden z nejdražších přátel. Apoštol Pavel nám říká, že takové dary jsou v našem životě neuvěřitelně vzácné. „Neboť i kdybyste měli deset tisíc vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte…“ (1 Kor 4,13). V tuto chvíli cítím hluboký pocit ztráty. Ale jsem nesmírně šťastný, že evangelista Bonnke konečně vstoupil do své věčné odměny. Nyní je s Tím, kterého tolik miloval a pro koho žil celý svůj život tak, aby se mu líbil. Jsem si jistý, že se celé nebe raduje.

Nebyl jsem po jeho boku, když dnes evangelista Bonnke odešel. Místo toho jsem na druhé straně světa. Ale nenapadá mě žádný lepší způsob, jak uctít jednoho z největších evangelistů, který kdy žil, než prací zde v Africe, kázáním evangelia a přivedením zástupů do Ježíšovy náruče. Když jsem večer velikému davu oznámil odchod Reinharda Bonnkeho, byli tím lidé viditelně i slyšitelně pohnuti. Mnozí z nich si ještě pamatují, jak evangelista Bonnke přijel před víc než desetiletím do jejich města. Láska k Bonnkemu tu v Africe nemá obdoby. Zanechal na tomto kontinentu nesmazatelnou stopu a stále jdeme po cestě, kterou po mnoho let prošlapával věrným kázáním evangelia.

Před pár dny jsem v Orlandu kázal o velikém oblaku svědků, o němž čteme v Židům 12. Dnes se k nim přidal i evangelista Bonnke. Jsem si jistý, že má mezi nimi čestné místo. A z nebeského místa nad námi jásá. Musíme trpělivě pokračovat v závodě, který je před námi, dokud se znovu všichni nepotkáme u Ježíšových nohou.

Včera jsme slavili Den zakladatelů (Founders Day) – 45 let od toho, kdy Reinhard Bonnke založil evangelizační službu Kristus pro všechny národy. Dnes slavíme jeho návrat domů. Zanechává po sobě úžasné a pozoruhodné dědictví sklizně.

Celý den se můj telefon rozezníval zprávami, e-maily a příchozími hovory od mnohých z vás k předání kondolence. Všem vám velice děkuji za vaši lásku a modlitby. Prosím, pokračujte a stůjte při nás. Práce ještě není dokončena a sklizeň je stále veliká. To nejlepší teprve přijde.

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda
spolu s celým týmem Krista pro všechny národy

Foto: O. Volyk

3. den

Zobrazení

Vrcholné okamžiky 2. dne

Druhý den evangelizační kampaně CfaN v Ado-Ekiti začal Konferencí ohně, na níž stovky pastorů a církevních vedoucích přijaly vyučování a inspiraci. V tomto videu s vrcholnými okamžiky dne uslyšíte kázání Daniela Kolendy a jeho pozvání zástupům k přijetí Ježíše za osobního spasitele.

2. den

Zobrazení

Vrcholné okamžiky 1. dne

Shlédněte krátké video s vrcholnými okamžiky prvního dne evangelizační kampaně v Ado-Ekiti. Nasajete atmosféru, pocítíte hlad lidí po Bohu a jejich všudypřítomnou radost. Kromě úryvku z kázání Daniela Kolendy uvidíte i některé okamžiky ze svědectví lidí, kteří po svém uzdravení přišli dopředu vydat svědectví před celým zástupem.

2. den

Od narození byla v levém uchu hluchá. Teď slyší a Daniel zkouší její sluch na jevišti. Slyší, ale ne tak dobře jako pravá, takže Daniel se modlí, že levé ucho slyší ještě lépe.

2. den

Nemohla se ohýbat po dobu 2 týdnů kvůli bolesti, ale teď už nemá bolesti.

Ado-Ekiti, Nigérie

Příjezd Daniela Kolendy

Včera večer byla zahájena evangelizační kampaň CfaN v Ado-Ekiti v Nigérii. Modlíme se za úspěšnost této poslední události roku – za to, aby mnoho tisíc lidí přišlo k Ježíši, a aby byl celý region otřesen mocí evangelia.

Nemůžeme se dočkat na zprávy o všem, co zde Bůh dělá! V průběhu kampaně vám budeme denně ukazovat aktuální videa, fotografie a svědectví. Sledujte denně blog kampaně, aby vám nic neuteklo. Při pohledu na Boží moc v akci bude váš duch pozvednut a vaše víra posílena.

V tuto chvíli se s vámi chceme podělit o atmosféru očekávání, která čiší z videoklipu o příjezdu našeho týmu do Ado-Ekiti, na kterém uvidíte i tiskovou konferenci evangelisty Daniela Kolendy a reverenda Petera Vandenberga a jejich setkání s místními tradičními vůdci.

Modlete se prosím vytrvale za Daniela a za celý tým, a za jejich kázání a modlitby za nemocné. Věříme Bohu, že se skrz Ado-Ekiti ve jménu Ježíše prožene mocný Boží vítr.

Společně s vámi v Ježíši,
váš mezinárodní tým CfaN

Můj dar na kampaň v Ado-Ekiti

Matka s malým synem - levou nohu nedokázal otočit. Měl také bolesti žaludku, to už je teď také pryč.

Daniel zahajuje své poselství a čte z knihy Římanům 10,13: „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“

Konference ohně

John Darku představí Petera Vandenberga do mikrofonu. Peter začne kázat své poselství „První kroky k přijetí Boží moci“ a čte z Ezechiela 37, 1-10 o Údolí suchých kostí.

Už jen jeden den a zahájíme kampaň evangelia.

Bezpečný příjezd do Ado-Ekiti. Připraveni na vykládku a stavbu pódia a aparatury.

Kvalita nafty byla tentokrát příšerná. Filtr byl plný špíny a museli jsme ho měnit, aby se motor opět rozběhl.

Dnes večer přespáváme na cestě v srdci Nigérie. Zítra bychom již měli dorazit do cíle naší výpravy.

Jako vždy jsme dnes ráno začali modlitebním shromážděním s Winfriedem Wentlandem a týmem CfaN. Mocný čas!

5. – 8. prosinec 2019

Ado-Ekiti, Nigérie

Evangelizační kampaň CfaN v Ado Ekiti v lednu 2003
Evangelizační kampaň CfaN v Ado Ekiti v lednu 2003

Ado-Ekiti je hlavním městem státu Ekiti v jihozápadní Nigérii. Leží v pohoří Yoruba Hills, východně od Ibadanu. Bylo založeno příslušníky lidu Ekiti, kteří jsou podskupinou lidu Yoruba.

Obyvatelstvo

Průmyslová oblast Ado-Ekiti je domovem pro přibližně 465 000 lidí, k čemuž je ale nutné přičíst roztroušené obyvatelstvo z rozlehlých zemědělských oblastí okolo města, kde tisíce dalších žije na farmách.

Obchod a průmysl

Ado-Ekiti je obchodním a průmyslovým uzlem regionu. Díky mnohaleté tradici místního tkalcovství bavlny byl v roce 1967 ve městě postavena velká textilní továrna. Ve městě se zároveň vyrábí boty nebo keramika a je velkoobchodním uzlem pro prodej zemědělských výpěstků, kakaa a dřeva. V místě se prodávají plodiny jako příze, kasava, kukuřice a rýže.

Počasí

Ado-Ekiti se těší typicky tropickému savanovému klimatu s jednoznačným členěním na období dešťů a sucha. Zima bývá mnohem sušší než léto, přesto je však i během ní horko a vysoká vlkost vzduchu.

Místní kultura

Tato oblast nikdy nebyla výrazněji kolonizována, a proto zde převládají silné místní tradice a hierarchie. Místní král je známý jako Ewi z Ado-Ekiti. Místní lidé jsou velice hrdí na svou vlastní kulturu a používají dokonce vlastní kalendář, „Kalendář Ado“, jehož datování začíná rokem 1 300 n.l., kdy bylo místní království založeno.

Náboženství

Nejrozšířenějšími náboženstvími jsou křesťanství a islám, panuje zde však také silná tradice animismu a pohanství.