Aktuálně o evangelizačních kamiónech

Když vám Pán něco položí na srdce a jste skutečně hluboce přesvědčení, že to máte udělat, nezbývá vám, než poslechnout. Vykročíte ve víře a začnete dělat to, k čemu vás povolal. Ať už se jedná o cokoliv, pochází-li ta vize od Boha, bude každá vaše potřeba zaopatřená, zdoláte každou překážku a spatříte výsledky, kterých by žádný člověk svým vlastním úsilím nedosáhl.

Právě to se teď děje v CfaN s naším novým africkým projektem evangelizačních kamiónů a vesnických evangelizací, jejichž prostřednictvím přinášíme evangelium lidem tam, kde jsou, a nečekáme jen, zda přijdou na velká shromáždění. Chceme evangeliem zaplavit celé regiony v okolí kampaní!

Od chvíle, kdy jsme s vámi poprvé sdíleli tuto vizi – teprve před několika měsíci – se hodně přihodilo. Dnes mám pro vás dobré zprávy a zároveň odpovědi na otázky, které nám někteří z vás, našich misijních partnerů, kladete. Jako misijní přátelé CfaN jste nedílnou součástí této služby a pomáháte nám vysílat evangelisty na sklizeň. Proto chceme, abyste byli plně informování o všem, co se v této úžasné službě děje.

K čemu slouží evangelizační kamióny?

Před každou velkou evangelizační kampaní v Africe teď vysíláme vždy dva evangelisty s každým plně vybaveným kamiónem, sloužícím k přepravě a jako mobilní pódium s technikou pro evangelizace pod otevřeným nebem. Vesnické evangelizační kampaně pořádáme všude, kde nám to dovolí: na návsích, tržištích, ve školách, vězeních, pod otevřeným nebem, atd. Jako vždy spolupracujeme s místními církvemi, které zaopatřují poradce a uvaděče, kteří našim evangelistům pomáhají s péčí o lidi. Kážeme jednoduché evangelium, následované výzvou ke spasení a modlitbami za nemocné. Lidé, kteří se rozhodnou pro Ježíše, dostanou brožuru následné péče, vyplní formulář do karty rozhodnutí se svými kontaktními údaji a jsou okamžitě kontaktováni zástupci místních církví, kteří jim poskytují následnou péči.

Kolik máme evangelizačních kamiónů?

CfaN momentálně vlastní tři evangelizační kamióny, jeden v Evropě (nedávno jsme ho použili v Hamburku) a dva v Západní Africe. Použili jsme je na kampaních ve městech Ogbomosho a Port Harcourt v Nigérii a také v Lomé, Togu. Také ve Východní Africe již jsme zažili fantastické výsledky s novým programem školních evangelizací. Kdybychom však v tomto regionu měli k dispozici kamióny, dokázali bychom mnohem více. Rádi bychom proto expandovali s naší vizí i tam a nachystali speciálně upravené kamióny i pro tento region a jeho specifické potřeby.

Jak vybíráme a trénujeme naše evangelisty?

CfaN pořádá v Orlandu na Floridě pravidelné Školy evangelizace, na kterých evangelista Daniel Kolenda studentům představuje program evangelizačních kamiónů a otevírá dveře těm, kdo cítí povolání do Afriky. Je to ale teprve první krok...

Každý z mladých evangelistů prochází procesem podrobných pohovorů, během nichž dostává velice těžké otázky, jako „Jsi ochotný položit život za evangelium?“ Mnohá místa, na něž jezdíme, skutečně nejsou příliš bezpečná. Není to služba pro slaboduché či pro lidi, milující luxus. Často jde o tvrdou, únavnou a nebezpečnou dřinu.

Probíhá intenzivní trénink

Ti, které Daniel Kolenda a exekutivní tým CfaN vytipují a rozpoznají na nich povolání a potenciál, jsou následně pozváni k účasti v speciálním výcviku pro vesnické evangelizační kampaně, který probíhá v našem sídle v Orlandu. Každý kandidát přitom musí být ochotný zaplatit si jak výcvik, tak i samotný čas, kdy evangelizačně slouží v Africe, včetně letenek, ubytování, pasu, víz a očkování. Investicí do svého tréninku prokazují závazek a vydanost jejich povolání.

Tito studenti v Orlandu procházejí intenzivní trénink pod vedením evangelisty Daniela Kolendy, Dr. Davida Kinga a Petera Vandenberga, víceprezidenta a veterána, který s CfaN zažil již stovky afrických kampaní. Dr. King vede vyučování praktických předmětů, základů kampaňových evangelizací, jako „Jak kázat evangelium,“ „Jak spolupracovat s tlumočníkem“ a „Jak se modlit za nemocné.“ Peter Vandenberg vyučuje na téma mezikulturních interakcí. Cílem Daniela Kolendy je se ujistit, že studenti budou kázat čisté jednoduché poselství evangelia. Po skončení výcviku se vedoucí za každého nového evangelistu modlí a pomažou ho ke službě.

Kázání na africké půdě

Zkuste se na okamžik vžít do jejich kůže... Po skončení výcviku tito mladí lidé nasednou na letadlo a vystoupí v pro ně zcela neznámém světě. Afria je od Ameriky či Evropy diametrálně odlišná. Sousloví „kulturní šok“ je příliš slabé, aby dokázalo popsat, co prožívají. Čelí výzvám na každém kroku. Často se pohybujeme v nestálém prostředí, kde původně domluvené systémy a dohody neplatí a musíme hodně improvizovat. V jediném regionu mluví někdy lidé stovkami různých jazyků, takže je téměř nemožné s lidmi komunikovat na osobní rovině. Počasí, prach a horko vytvářejí tlak na naši techniku a zapříčiňují její častější poruchy a výpadky. Tolik překážek a obtíží – to všechno ve chvíli, kdy se máte poprvé postavit před lidi a kázat jim dobrou zprávu!

Proto potřebujeme odvážné lidi a zároveň dobrý podpůrný tým lidí ochotných pomoci, kdykoli je to zapotřebí. Každý tým dvou evangelistů má k dispozici řidiče, který zná místní podmínky, místního koordinátora (pastora či staršího), tlumočníka a některého ze zástupců CfaN. Náš africký ředitel kampaní John Darku zatím neúnavně objížděl téměř všechny vesnické kampaně a tiše v pozadí napomáhal tomu, aby vše probíhalo hladce. Obětoval tím vlastní rodinný čas i svůj čas odpočinku pro dobro evangelia.

Služba, která se násobí

Jediný člověk nebo jedna služba nedokážou získat svět pro Ježíše! Všichni to víme, co to ale znamená prakticky? Znamená to, že se služba musí násobit. Potřebujeme trénovat evangelisty, kteří sami poslechnou Boží povolání a vyrazí do světa kázat evangelium. Znamená to, že musíme vzít vše, co jsme se za celé roky naučili a zdarma to sdílet s druhými a vyučovat je, aby činili totéž. Nemůžeme být jen kazateli, ale i učiteli, aby se Boží dílo skrze CfaN násobilo v Africe i po celém světě. Právě probíhá největší čas sklizně v historii lidstva!

Strategie Království vedoucí k dosažení cílů Království

Zatímco s modlitbami pilně pracujeme na rozvoji a růstu této nové, vzrušující paže naší služby, je naším závazkem činit tak zodpovědně a věrně. Jsme velice vděční za vás, naše misijní partnery, kteří v tom za námi stojíte. Každá vaše modlitba a dar, které nám svěříte, nám pomáhají naplňovat strategie Království vedoucí k dosažení cílů Království. Jsou to jednoduché cíle: vidět lidi přicházet k Ježíši a vyslat na Pánovu žeň celou armádu evangelistů, kteří vyjdou a budou všude kázat evangelium! S vaší pomocí dosáhneme pro Boha velkých věcí.

Společně s vámi v Ježíši,

evangelista Daniel Kolenda
s celým týmem CfaN