Gospel Campaign in Harare, Zimbabwe with Daniel Kolenda

Šaman přijal Ježíše!

Právě skončila naše evangelizační kampaň zde v Harare, Zimbabwe. I přes mrazivě chladné počasí se účast na shromáždění ze včerejška na dnešek téměř zdvojnásobila! Dvou večerních shromáždění se v průběhu týdne zúčastnil i ministr náboženství. Kampaň na sebe strhla obrovskou pozornost lidí. Shromáždění byla přenášena rádiem po celé zemi a zdá se, že o tom, co se zde dělo, slyšela snad celá země.

Když jsem dnes večer odjížděl ze shromáždění, přistoupil ke mně nějaký mladík a řekl mi: „Jsem evangelista. S vaším svolením bych rád začal kázat všechna vaše kázání.” Byl jsem nadšený. Modlím se, aby zde v Zimbabwe Bůh pozvedl mnoho dalších evangelistů, aby práce, která zde během tohoto týdne započala, mohla prostřednictvím místních služebníků pokračovat.

Během tohoto týdne spolu se mnou sloužili dva úžasní hosté. Reverend John Wilds nás vedl v úžasně pomazaném uctívání a evangelistka Tamryn Klintworthová spolu s ním kázala na Konferenci ohně a včera večer sloužila nemocným. Byli velkým požehnáním.

Dnes večer během závěrečného shromáždění přijaly tisíce lidí Krista a stalo se mnoho nádherných zázraků. Byli uzdraveni dokonce i chromí a paralyzovaní lidé. Zázraků se stalo příliš mnoho na to, abychom se o všech mohli jednotlivě zmínit.

Jeden z místních vedoucích ke mně včera večer přivedl svého otce, abych se za něj modlil. Byl chromý. Modlil jsem se za něj a Ježíš se ho dotkl. Dnes mi muž řekl, že jeho otec je šaman. Přestože byl uzdraven, nepřijal dosud Krista. Požádal jsem ho, aby otce přivedl ještě jednou, že si s ním chci promluvit. Na konci shromáždění jsem měl příležitost popovídat si s ním osobně a modlit se s ním za přijetí Ježíše. Jak úžasné svědectví! Místní šaman uzdraven a spasen – jeden z tisíců lidí, kterým se v průběhu tohoto týdne změnil život.

Naše příští evangelizační kampaň proběhne v Lagosu, Nigérii. Bude to „Rozlučková kampaň” Reinharda Bonnkeho v Africe. Očekáváme masivní účast lidí a věřím, že tato kampaň odstartuje zcela novou sezónu masivních evangelizačních tažení v Západní Africe. Modlete se, prosím, za tuto událost. Čeká nás ještě spousta práce.

Děkujeme vám za vaše modlitby a dary. Nebe se raduje!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s týmem CfaN