Jižní Súdán

Jásot v Džubě

Od poslední kampaně CfaN, která se konala v jihosúdánské Džubě, uplynulo přesně patnáct let. Stalo se tak v době boje jihosúdánského lidu za nezávislost na Súdánu, která byla realizována v roce 2011.

Nový čas pro Džubu

Nyní, v roce 2021, je tu nový den pro Džubu i CfaN, protože v tomto nyní značně změněném městě nadešel čas na novou kampaň. Obyvatelé Džuby se po letech konfliktů a pronásledování posunuli vpřed a stali se soudržnou a stabilní společností.  Také CfaN učinil značné pokroky a vstupuje do nové dimenze účinné evangelizace. Dochází k tomu díky násobení evangelistů na poli sklizně v počtu, o kterém se nám před deseti lety jen snilo.

Jedním z těchto evangelistů je Randy Roberts z organizace Radical Walk. Na této kampani pracoval ruku v ruce s CfaN, řídil přípravy před kampaní a mocně kázal evangelium, stejně jako se modlil za nemocné a viděl lidi osvobozované z démonického útlaku. Již první večer přijalo mnoho tisíc lidí Ježíše jako svého Spasitele a scéna byla připravena pro velké Boží hnutí ve městě.

Jásot a svatý chaos

Druhý večer kázal Randy Roberts o Ježíšově krvi a setkal se se skvělou odezvou, když desetitisíce lidí odevzdaly své životy Ježíši. V této elektrizující atmosféře zazněla modlitba za uzdravení a dav okamžitě propukl v ohlušující výkřiky nadšení a radosti, když byl jeden chromý muž v davu uzdraven. Zatímco se prodíral k pódiu a držel berle vysoko ve vzduchu, reakci tančícího davu lze popsat jen jako jásot a svatý chaos!

Tato kampaň byla pro CfaN první „partnerskou kampaní“, kterou jsme realizovali společně s evangelistou Randym Robertsem, absolventem evangelizačního tábora CfaN. Závěrečného setkání se zúčastnilo 100 000 lidí ve městě s pouhými 600 000 obyvateli a do konce týdne přijalo Ježíše jako svého spasitele 54 200 lidí, kteří byli podchyceni sítí následné péče ze strany spolupořádajících místních církví.

Zde je Randyho pohled jeho vlastními slovy...

Přiznávám, že první večer jsem na úvodní shromáždění kampaně přijížděl s jistými obavami.

Víte, mým jediným formálním školením pro službu byl evangelizační tábor Bootcamp pořádaný  Kristem pro všechny národy, který v zimě roku 2020 založil evangelista Daniel Kolenda. Přesto jsem tu byl na cestě na první večer kampaně, kterou mi svěřil v jihosúdánské Džubě, v doprovodu Petera Vandenberga.

Kromě toho jsem byl vyškolen Břetislavem Šípkem během své stáže na Operaci Dekapole, nějaké střípky jsem pochytil od reverenda Johna Darku, a samozřejmě jsem se snažil nabrat co nejvíce rad od Petera Vandenberga. S tím vším dohromady se mi podařilo uspořádat kampaň zde v Džubě. Nikdy předtím jsem to nedělal, takže jsem byl více než zvědavý, jak bude po našem příjezdu vypadat evangelizační plocha.

Bude prázdná? Bude tam jen pár tisíc lidí?

Když jsme vjeli na plochu a uviděli desítky tisíc nadšených Jižních Súdánců, kteří přišli slyšet evangelium Ježíše Krista, zazněl kolektivní povzdech úlevy! Vize násobení, kterou Bůh ukázal už evangelistovi Bonnkemu a které evangelista Kolenda uskutečňuje prostřednictvím Evangelizačního Bootcampu, se mi teď odehrávalo přímo před očima.

Kázal jsem poselství z Římanům 10,13, které jsem se naučil od evangelisty Kolendy a o kterém jsem si jistý, že pochází od evangelisty Bonnkeho, a hádejte co? Fungovalo to!

Tisíce lidí vzývaly jméno Páně a přijaly Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele.

Pak jsem se modlil za nemocné, a když jsem požádal, aby lidé přišli dopředu a vydali svá svědectví, viděl jsem, jak se dav přesouvá. Lidé se začali hrnout dopředu. Svědectví bylo příliš mnoho na to, aby se dala spočítat, ale sdělím vám své nejoblíbenější.

Tento muž se jmenuje William a byl sedm let zcela slepý. Přemýšlejte o tom - sedm let žijete v naprosté tmě a pak najednou dokonale vidíte. Když jsem ho sledoval, jak padá na tvář a klaní se svému novému Králi za to, že mu otevřel oči, přemýšlel jsem o tom, jak moc se jeho život v tom okamžiku změnil. Už žádné žebrání, už žádné spoléhání na druhé.

Pokud jste partnerem CfaN, věřím, že vás jednoho dne William v Nebi vyhledá, aby vám poděkoval za to, že jste vyslali nás, divoké evangelisty, abychom mu zvěstovali evangelium, které je Boží mocí ke spasení.

Děkuji Danielu Kolendovi a Petru Vandenbergovi za to, že důvěřují Bohu a vybavili mě, abych šel do celého světa hlásat evangelium.

Přesně takovou vizi nám Pán vložil do srdce - vybavit a vyslat armádu evangelistů, kteří budou hlásat čisté evangelium a přinášet žeň do obilnice. Nezáleží na tom, kdo káže. Nezáleží na tom, kdo se modlí. Je to Ježíš, kdo zachraňuje, Ježíš, kdo uzdravuje, Ježíš, kdo vysvobozuje.

Z celého srdce vám děkujeme, že věrně stojíte při CfaN a pomáháte toto násobení žně uskutečňovat. Bez vašeho partnerství by nic z toho nebylo možné. Jak řekl Ježíš v Janově evangeliu 4,35-36: Pozvedněte své oči a pohleďte na pole, že se bělají ke žni. Žnec již bere odměnu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec.

Raduji se společně s vámi,

Peter Vandenberg
Víceprezident Krista pro všechny národy