Neděle, 21. červen 2015

Přetékající církve

Dnes se uskutečnilo poslední ze série shromáždění Velké evangelizační kampaně v Ugandě.. Zahájila ho první dáma země, která veřejně deklarovala svou víru v Ježíše Krista a povzbudila tisíce přítomných k tomu, aby Mu také oni vydali své životy. Poté začal bohatý program večera.
Poděkovali jsme všem týmům dobrovolníků za jejich obětavou práci při organizaci této kampaně. Poté jsem kázal evangelium, modlil jsem se za lidi, aby byli pokřtěni Duchem Svatým, modlil jsem se za nemocné a za všechny modlitební požadavky, které nám přišly z celého světa. Lidé vydávali svědectí a závěrem jsme se modlili za hojné požehnání pro celý národ i pro tento region a lidi, které v něm žijí. A mimochodem: ještě jsem zde natáčel náš televizní pořad CfaN! Jsem zcela vyčerpaný, ale současně vděčný za vše, co jsme zde mohli prožít.

  • Jedna matka přivedla svého syna, který měl od narození díru v krku. Po modlitbě nám řekla, že díra zmizela!
  • Nějaké ženě zmizel nádor v žaludku.
  • Jeden muž přivedl svou manželku, která trpěla šílenstvím. Dnes večer byla osvobozena a odešla domů s jasnou a čistou myslí.
  • Dívka, která byla chromá a nemohla se pohybovat jinak, než že se s obrovskou bolestí plazila po zemi, se zpříma postavila a chodila.

Stalo se mnoho úžasných zázraků. Jsem si jistý, že ještě řadu měsíců budou lidé v místních církvích svědčit o tom, co Ježíš v tomto týdnu udělal. Když mluvíme o církvích, Peter van den Berg mi řekl, že za ním přišlo 5 nebo 6 pastorů, kteří mu řekli, že jejich církve dnes ráno přetékaly lidmi, kteří se obrátili během naší kampaně. Právě na tom nám velmi záleží – aby se z nově obrácených lidí stávali Ježíšovi učedníci!

Příští týden se chystáme na kampaň do Chicaga v Allstate Aréně. Náš zrak se již ale začíná upínat na Zambii, kde se bude konat naše příští africká kampaň. Děkuji vám, že jste za námi v průběhu tohoto týdne stáli na modlitbách. Modlete se prosím za nás i nadále, zatímco neseme evangelium celému světu.

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda 
spolu s Reinhardem Bonnkem, Peterem van den Bergem a celým CfaN týmem