17. - 18. května 2019

Konference Fire19 v Hamburku

Pro všechny z nás to byl nezapomenutelný víkend. Změněné životy, uzdravení lidé, pochodeň služby předaná nové generaci v Německu.

Kladli jste si někdy otázku, jaké to bude v Nebi?

My, kdo jsme navštívili Fire19 v Hamburku, jsme dostali malou ochutnávku onoho slavného dne. Po měsících tvrdé práce a příprav jsme s radostí hleděli na tisíce křesťanů, natlačených do Hamburg Sporthalle, kteří horlivě očekávali, že mezi nimi Bůh zjeví svou moc.

Předcházelo tomu několik dní usilovných příprav, v nichž armáda dobrovolníků z mnoha hamburských církví spojila síly s týmem CfaN Europe, aby vše nachystali. Již před začátkem prvního shromáždění bylo ve vzduchu cítit velké nadšení, očekávání a překrásný duch jednoty, spojující lidi k tomu, aby udělali vše potřebné, ať už půjde o malý či velký úkol.

Konečně jsme byli připraveni. Hudební tým od prvních tónů první písně během Večera Ducha svatého rozezpíval celou halu v radostné chvále.

Vize Fire19

Evangelista Reinhard Bonnke, zakladatel CfaN, nosí v srdci již nějakou dobu břemeno od Pána. Cítí, jak mu Bůh říká, že je čas „předávat pochodeň“ – a to nejen Danielu Kolendovi, který je jež devět let prezidentem CfaN, ale i celé generaci věřících v Německu. Po životě stráveném službou a kázáním evangelia miliónům lidí, nadešel čas žehnat a povzbuzovat ostatní k tomu, aby převzali jeho plášť. Existuje k takovému účelu lepší místo, než Hamburk, v němž Reinhard vyrůstal a poprvé prožil Boží povolání kázat evangelium? Díky tomu bylo jasné, jaké bude mít naše konference téma. Neměla být časem rozluček, ale čerstvých, nových začátků.

Den duchovních výzev a zázraků

V sobotu jsme s údivem sledovali vlákno, jakým Duch svatý protkal celý den. Každé další poselství stavělo na tom předchozím, každý čas služby šel hlouběji, než ten předchozí. Den zahájil Peter Vandenberg, který nás povzbuzoval, abychom se stali „šípy Hospodinova vítězství“ (2. Královská 13,17). Todd White následně sdílel své mocné svědectví, které mnohým vehnalo slzy do tváří. Když pozval lidi dopředu k modlitbě, plocha před pódiem se rychle naplnila lidmi, toužícími po Božím doteku. Ve skupinách se pak věřící modlili jedni za druhé a mnozí přijali uzdravení.

Odpoledne na pódium opět vstoupil Daniel Kolenda. Připomínal nám, že si potřebujeme přivlastňovat, cenit a následovat Boží zaslíbení. Následně došlo k velice vzácnému okamžiku. Peter Wenz sdílel, co mu Bůh položil na srdce. Nejen že ocenil Reinharda Bonnkeho za jeho věrnou službu, ale zároveň se mu jménem německého národa omluvil za minulé časy, kdy Reinhard místními křesťany nebyl přijímán a někteří na něj dokonce zle útočili. Přineslo to do haly krásného ducha pokory a moci. Bůh nás připravoval na závěrečné shromáždění.

„Dobrý boj jsem bojoval, běh dokončil, víru zachoval.“

Dříve než na pódium přišel evangelista Bonnke se závěrečným poselstvím, jsme shlédli video, které bylo mocnou připomínkou toho, jak moc dokáže Bůh vykonat prostřednictvím života, který je mu plně poddán. Tolik lidí přivedených k Ježíši, tolik na věky proměněných životů a dokonce i celých národů, jen díky poslušnému srdci.

Reinhardovi Bonnkemu je již téměř osmdesát let. Jakmile však začal mluvit, tíha let se zvedla a moc Ducha svatého mu dodala sílu a autoritu. Nebylo to žádné sladké loučení, žádná dojemná rozlučka. Kázal s vášní a přesvědčením a otřásal shromážděným zástupem, který vyzýval – teď jste na řadě VY! „Sloužíme největšímu Bohu!“ burácel. „On je právě teď zde, aby vyvolil mladé i staré, kteří budou ochotní vyjít a kázat evangelium. Když to udělají, uvidí, jak ho Bůh potvrdí svými zázraky.“ Když už se chystal žehnat všem, kdo se odváží vyjít, vyzýval: „Kdo v této hale, nebo kdekoliv na světě, je připraven běžet tento maratón pro Ježíše? Tady jsem, Pane. Pošli mě!“

Je čas JÍT!

Bůh se dotýkal lidských srdcí a mnoho stovek lidí zvedlo ruce, aby dali najevo, že slyšeli jeho povolání. Byl to velice silný okamžik a člověk se nemohl zbavit pocitu, že Hamburk – a Německo – nemohou zůstat stejé. Nakonec evangelista Bonnke a jeho manželka s velikou láskou věnovali čas více než tisícovce účastníků konference, aby si s každým osobně potřásli rukou a rozloučili se tak s Německem, zemí, kde jejich služba kdysi začala.

Pro nás jako pro CfaN to byl nezapomenutelný víkend a milý čas obecenství s vzácnými přáteli naší služby z Německa i z celého světa. Byli jsme nově nabiti a povzbuzeni. S radostí a očekáváním teď hledíme vstříc slavné budoucnosti.

Evangelizace na náměstí Hansaplatz v Hamburku

Po závěrečném sobotním večerním shromáždění jsme na hamburském náměstí Hansaplatz uvedli do akce náš nový evangelizační kamión, stejný, jaké používáme v Africe.

Místní církve uspořádali v této „čtvrti červených lucerniček“ evangelizační kampaň. Evangelista Todd White kázal a modlil se za nemocné a odezva byla fantastická. Mnozí vydávali životy Ježíši přímo na místě – Bůh jedná tady a teď!